Коалиционното споразумение между ГЕРБ и "Обединени патриоти" (пълен текст)

Коалиционното споразумение между ГЕРБ и "Обединени патриоти" (пълен текст)

© ДневникГЕРБ и "Обединени патриоти" подписаха коалиционното споразумение, с което уточниха подробностите около бъдещото си управление. В него е посочено колко министри и вицепремиери ще има. Създава се политически съвет от 6 души, който ще е съставен от по трима души от всеки от партньорите.


"Дневник" публикува пълния текст на коалиционното споразумение между ГЕРБ и "Обединени патриоти":


КОАЛИЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ
Между Политическа партия ГЕРБ и Коалиция "Обединени патриоти" - НФСБ, АТАКА, ВМРО


Настоящото споразумение се сключва в сложна и пълна със заплахи международна обстановка. Този факт поставя договарящите се страни пред изискването за изключителна и повишена отговорност при коалиционното управление на страната.


Осигуряването на сигурността на гражданите е една от най-важните задачи пред нас. Членството на България в Европейския съюз и НАТО е гарант за сигурността на държавата. Българското правителство ще работи за пълноценното участие на страната в евроатлантическите структури, при отстояване на българските национални интереси.


Предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. дава уникална възможност за заявяване и утвърждаване на позициите на България в европейското семейство.


Споразумението се основава на убедеността ни за неотклонно развитие на България като модерна европейска държава. Държава, в която се съблюдава върховенството на закона. Държава, чиито институции работят прозрачно и в интерес на гражданите, създавайки условия за достоен живот, развитие на всеки гражданин, свобода и просперитет.


Споразумението е отговор на очакванията на българските граждани за стабилно и предвидимо управление. То отчита и необходимостта България да бъде пълноценен партньор на европейските институции при вземане на решения, като отстоява националния си интерес.


ПРИОРИТЕТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (2017 - 2021)


Приоритетите за управление са в основата на сключеното коалиционно споразумение.


На тяхна основа коалиционното правителство в едномесечен срок от встъпването си изготвя Програма за управление, която се приема след съгласуване с политическия съвет на коалицията. Програмата за управление включва и обща законодателна програма.


Подкрепата за приоритетите за управление означава подкрепа както за управленските, така и за законодателните мерки, с чиято помощ тя ще се реализира.


Приоритетите за управление могат да бъдат допълвани от политическите сили, които са ги подписали, при запазване на основните цели, залегнали в първоначалния текст. Допълнения и промени в тях се правят при взаимно съгласие и след одобрение от двете политически сили, които са ги съставили и приели Политическа партия ГЕРБ и "Обединени патриоти".


ФОРМУЛА НА УПРАВЛЕНИЕТО


Министър-председател и Министерски съвет


1. ПП ГЕРБ посочва министър-председател и предлага правителство в съответствие с чл. 99( 1) от Конституцията на Република България.


2. Съставът на правителството се определя след консултации между двете политически сили - ПП ГЕРБ и ОП.


3. Министрите и заместник-министрите се предлагат от всяка една от двете политически сили от управляващата коалиция в съотношение, отчитащо тяхното парламентарно представителство.


4. Членове на правителството могат да бъдат и лица, които формално не принадлежат към нито една от двете политически сили, но са предложени като експерти от една от тях. По техните кандидатури трябва да има съгласие от страна на партньорите.


5. Членовете на политически кабинети се определят от ресорните министри.


6. Промени в състава на правителството се правят по реда, установен в Конституцията и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при предварително съгласуване на предлаганите промени с коалиционния партньор.


7. Партньорите в управляващата коалиция предоставят незабавно при поискване пълна информация по отрасли, министерства и секторни политики.


8. При подаване на оставка от заместник-министър председател, министър от кабинета или при снемане на политическо доверие. Политическата сила, която го е номинирала, излъчва нов кандидат за същата позиция. Ако партньорът в коалицията не предложи за овакантения пост друг представител, министър-председателят посочва кандидат.


9. Структура и състав на Министерски съвет:


- министър-председател;


- заместник министър-председател;


- заместник министър-председател;


- заместник министър-председател;


- заместник министър-председател;


- министър на финансите;


- министър на вътрешните работи;


- министър на регионалното развитие и благоустройството;


- министър на труда и социалната политика;


- министър на отбраната;


- министър на външните работи;


- министър на правосъдието;


- министър на образованието, младежта и науката;


- министър на здравеопазването;


- министър на културата;


- министър на околната среда и водите;


- министър на земеделието и храните;


- министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;


- министър на икономиката;


- министър на енергетиката;


- министър на туризма;


- министър на физическото възпитание и спорта.


Конкретното съотношение на участието на страните в изпълнителната власт, както и конкретните позиции в нея се договарят в анекс, който е неразделна част от настоящето споразумение.


МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ:


1. Решенията в Коалицията се вземат от Политически съвет;


2. Политическият съвет се състои от шестима члена - З-ма от ГЕРБ и З-ма от "Обединени патриоти". Членовете на Политическия съвет се определят от всеки от партньорите и включват Председателите на партиите и/ или упълномощени от тях лица;


3. В рамките на Политическия съвет се обсъждат стратегически въпроси, конкретни секторни политики, общи политически въпроси законодателни инициативи, идващи от съответните парламентарни групи, актуални въпроси от национален или международен характер и др.;


4. Решенията между партньорите се взимат с консенсус;


5. Всички решения, произтичащи от стратегическите приоритети на управлението в периода 2017 г. - 2021 г., както и от управленската програма на правителството се приемат за консенсусни и по тях партньорите в коалицията действат и упражняват властта единно. Те нямат право да упражняват властта в подкрепа на противоречащи на вече описаните решения;


6. Извън решенията и темите по т.5, когато консенсус не може да бъде постигнат, се използват всички възможни парламентарни механизми за консултации , диалог, преговори между партньорите и/или други парламентарни групи до намиране на общо решение;


7. След постигане на общо решение, партньорите се ангажират с подкрепата му в рамките на коалицията. Аргументи или съображения, противоречащи на взетото решение, не се коментират извън рамките на Политическия съвет;


8. Право да изразява позиция от името на Политическия съвет може да бъде делегирано на определено за целта лице;


9. Извън изяснените позиции по т.5, всяка от страните в споразумението може да изразява и да предлага политически решения и позиции (свързани с нормативни актове или с други управленски и политически решения и позиции). Там, където няма консенсус, всяка от страните, без да се засяга настоящото споразумение, може да търси пътища за реализация или да отстоява своята политическа позиция. Промяната на позиция по предварително изяснените по т.5, може да се разглежда от всяка от страните като желание коалиционното споразумение да бъде разтрогнато.


Настоящото споразумение се сключва за срок, съвпадащ е периода на управленския мандат (2017 година - 2021 година), като всяка от страните се ангажира политически за целия период на мандата.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK