"Равенство между мъжа и жената", "еднополови бракове", "децата ще учат, че са То" - дебат в кабинета за Истанбулската конвенция

На 3 януари т.г. Министерският съвет прие решение да предложи на парламента да ратифицира Истанбулската конвенция.

© Георги Кожухаров

На 3 януари т.г. Министерският съвет прие решение да предложи на парламента да ратифицира Истанбулската конвенция.Ратификацията на Истанбулската конвенция, която съдържа редица мерки срещу домашното насилие, е предизвикала бурен дебат сред членовете на кабинета "Борисов" 3. От публикуваната стенограма на заседанието на Министерския съвет на 3 януари т.г., когато правителството реши да предложи на парламента да ратифицира конвенцията, се разбира, че "Обединените патриоти" настояват за отлагане на това решение.


Мотивите на вицепремиера Красимир Каракачанов - имало думи и изрази като "трети пол", можело да се стигне до претенции за "еднополови бракове" или да се даде възможност "във времето всевъзможни организации, защитаващи тези различни хора, да претендират, да съдят държавата и да я осъждат". Колегата му Валери Симеонов не е разтревожен само за това "дали ще има бракове от третия вид или от втория вид", а и от "допускането на възможност за въвеждане в образованието на такива панели, текстове, които да разясняват на децата, че те не са той и тя, а са то".


Премиерът Бойко Борисов им обяснява, че е запознат от правосъдния министър Цецка Цачева, че "конвенцията касае равенството между мъжа и жената". Вицепремиерът Екатерина Захариева разяснява, че "конвенцията е за защита от домашното насилие и текстовете в нея са за обучение - от най-ранна детска възраст предвиждат точно създаване на толерантност между мъже и жени, разчупване на стереотипи в част от държавите, че жената може да бъде подлагана на домашно насилие и това да се приема за нормално". Колегата й Каракачанов обяснява, че има някои общности, в които бият жените, а "някъде и жените бият мъжете".
В крайна сметка решението да се предложи на Народното събрание да ратифицира Истанбулската конвенция е прието с 11 гласа "за" и 8 - "против". "Против" гласуват Красимир Каракачанова, Валери Симеонов, Нено Димов, Емил Караниколов, Владислав Горанов, Ивайло Московски, Красимир Вълчев и Кирил Ананиев.


"Дневник" публикува пълния текст от дебатите по приемането на решението, публикувани в стенограмата от заседанието.


Бойко Борисов: Каракачанов.


Красимир Каракачанов: За много години, господин премиер, уважаеми колеги!
Имам предложение точка 1 и точка 6 от дневния ред (първата точка е Национална програма за превенция и защита от домашното насилие, а втората - т.нар. Истанбулска конвенция), които са взаимно свързани, да отпаднат от днешния дневен ред докато се направи едно по-широко обществено обсъждане от гледна точка на съмненията, които поражда ратификацията на така наречената Истанбулска конвенция.


Разбира се, тя касае правата на жените и равенството между половете, но в самата конвенция има заложени изрази и думи, които създават сериозно основание в обществото за съмнение, че те могат да бъдат използвани впоследствие като опит да се налагат нетрадиционни разбирания по отношение на половете, като трети пол, оттам да се претендира за еднополови бракове и т. н. – неща, които сериозно тревожат нашето общество.


Защо казвам, че са свързани? Защото в самата Национална програма за превенция и защита от домашно насилие, в още в Раздел І "Институционални и организационни мерки", се казва, че трябва ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа, така наречената Истанбулска конвенция. Оттам нататък има неща, които, според мен, трябва да бъдат терминологично изяснени, за да не будят съмнение в обществото, като примерно в Раздел ІІ: "Ранна превенция на насилието, основано на пола, в т. ч. и домашното насилие чрез джендър обучения на деца в предучилищна възраст".


Има още неща: "Национална програма на Министерството на образованието и науката и въвеждане на джендър проблематиката в програмите и предметите за обучение". В Раздел ІІІ: "Повишаване на квалификацията на учителите в предучилищните групи в детските градини и училищата за въвеждане на джендър тематиката в обучението на деца в ранна възраст" и т. н. и т. н.


Много добре знам какво означава джендър, но ако помните, навремето имаше една конвенция за националните малцинства, която една немалка група държави отказаха да я приемат и ратифицират. Ние тогава, въпреки обясненията, които дадохме, че това ще доведе, въпреки, че нашата Конституция ясно гарантира индивидуалните човешки права и не говори за колективни малцинствени права, приемането на тази конвенция за малцинствата през 1999 година, въпреки нашите предупреждения тогава беше приета без интерпретираща декларация, беше ратифицирана от парламента и както виждате вече колко години – 17-18 години, на тази основа ни се тропосват всякакви претенции, съдебни дела и т. н. Ако ние приемем тази програма без да изчистим терминологията, аз предлагам просто да се преработят тези терминологични проблеми, тоест – тези термини, които създават проблеми в обществото, тогава да я приемем, а самата конвенция да бъде по-широко обществено обсъдена – Истанбулската конвенция, и ако е необходимо, за да има спокойствие в обществото, ако е толкова важна, макар че 11 държави европейски не са я приели и ратифицирали – страни членки на Европейския съюз, да се приеме с интерпретираща декларация, в която се гарантира, че полът е биологична категория, а не е въпрос на измишльотина или някой може да измисли още 12-13 пола, каквито практики има в някои държави и в Европейския съюз и извън него. Това ми е предложението.


Бойко Борисов: Цачева.


Цецка Цачева: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господа заместник министър-председатели, дами, уважаеми колеги, противопоставям се на това предложение за оттегляне на точка 1 и 6, точка 6 е предложението за приемане на проекта на закон за ратифициране с последващо одобрение от Парламента. Предлагам, обаче, за да отпаднат съмненията, които бяха изказани, първо точка 6 да разгледаме, да се опитам да отговоря на притесненията на колегите и след това се приеме планът.


Несъстоятелни са опасенията, които имат. Самият Европейски съюз подписа конвенцията през юни месец 2017 година. Всичките държави членки са подписали, 17 от тях са я ратифицирали. Не е вярно твърдението, че 11 отказват. По тази логика, след като до днешното заседание не е било внесено за разглеждане, някой би се позовал отвън, че и България отказва да ратифицира, но това не е вярно.


Вчера има поздравително писмо от господин Тимерманс за това, че заместник-министърът е участвала в дискусия. Заявили сме ангажиментите още с подписването през 2016 година към Истанбулската конвенция и трябва да извървим стъпките напред. Категорично няма да се променя Конституцията, категорично няма да се въвеждат различни бракове, освен тези между мъж и жена, така както е предвидено в Конституцията. Освен това, ползваме правото си, предвидено в самата конвенция, да предложим ратификация с редица резерви там, където текстовете не съответстват на нашето законодателство. Няма място за притеснения по този въпрос.


Бойко Борисов: Симеонов.


Валери Симеонов: Аз не възразявам да се промени дневният ред, ако колегите го приемат и Вие, господин министър-председател. Лично аз изцяло поддържам позицията на моя колега и партньор господин Каракачанов, още повече, че ако Вие, госпожо Цачева, твърдите, че няма опасност, за мен има пък, точно обратното – много голяма опасност и не толкова от това дали ще има бракове от третия вид или от втория вид, и аз вече не знам как да ги нарека, малко се обърквам с терминологията, но по-скоро ме притеснява допускането на възможност за въвеждане в образованието на такива панели, текстове, които да разясняват на децата, че те не са той и тя, а са то.


Това съм го видял в други държави, не ми се ще да го виждам в България. Така че мисля, че сериозният риск е прекаленото коментиране, обсъждане и въвеждане в образованието на този въпрос. България все пак е държава с традиции, слава Богу, имаме още традиции в тази област и не мисля, че трябва ние да бъдем причината те да бъдат променяни и да се даде някаква друга посока, най-малкото защото това няма да се приеме от обществеността и от българския народ.


Бойко Борисов: Захариева.


Екатерина Захариева: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, аз също подкрепям предложението на госпожа Цачева – нека да дадем възможност да се докладва и да обсъдим проекта на решение, с което се предлага ратифициране на конвенцията.


За съжаление, според мен се създава погрешно впечатление – конвенцията е за защита от домашното насилие и текстовете в нея за обучение от най-ранна детска възраст предвиждат точно създаване на толерантност между мъже и жени, разчупване на стереотипи в част от държавите, че жената може да бъде подлагана на домашно насилие и това да се приема за нормално. Там няма никакъв текст нито за признаване и задължения на държавите, които ще я ратифицират да признаят еднополови бракове, нито текстове, които противоречат на нашата Конституция. Всъщност, точно за това отне почти година от подписването да се предложи за ратификация, за да се направи анализ дали част от текстовете на конвенцията противоречат на нашата Конституцията, защото такова е изискването. Ако противоречат, първо трябваше да изменим Конституцията, след което да я ратифицираме.


Много често все още, за съжаление, сме свидетели, че в България има такива стереотипи на случаи за домашно насилие, които години наред продължават и понякога водят до фатален край. Всъщност, текстовете на конвенцията въвеждат задължение на държавата да се грижи за жертвите на домашно насилие, като, ако това може би ви притеснява, мен лично не – се дава възможност на това, че и мъжът може да бъде жертва на домашно насилие, тоест – грижа за жертвите. Затова предлагам наистина да обсъдим конвенцията, за да можем с госпожа Цачева да отговорим на аргументите, аргумент по аргумент, защо това е погрешно възприятие за конвенцията.


Бойко Борисов: Поне аз това, което съм прочел и съм информиран от министър Цачева е, че конвенцията касае равенството между мъжа и жената. Каракачанов.


Красимир Каракачанов: Господин премиер, Конвенцията няма задължителен характер. Така ни обясняваха и 99-та година за Конвенцията за малцинствата, но тя на практика има. Ако ти я ратифицираш без забележки или без интерпретираща декларация, означава, че всички текстове вътре ти ги приемаш.


В текстовете в Истанбулската конвенция има някои термини, има и положения, които, гарантирам Ви отсега, ще дадат възможност във времето всевъзможни организации, защитаващи тези различни хора, да претендират, да съдят държавата и да я осъждат. Само ще спомена организациите, които са участвали в общественото обсъждане на различни етапи от работата на създадената към Министерството на правосъдието на Междуведомствена работна група за въвеждане в българското законодателство на принципите и изискванията на Истанбулската конвенция: Фондация "Анимус" (не знам какво означава), Фондация "Джендър алтернативи", Българският хелзинкски комитет, Сдружение "Център НПО" в Разград (не знам какво е), Фондация "Български център за джендър изследвания", другите са безобидни и има една девета Младежка "ЛГБТ организация в действие". Извинявайте, това най-малкото поражда съмнения, защото тези хора одобряват подобно нещо. И затова има държави, които категорично отказват да я приемат: Словакия, Унгария, нищо, че са подписали в началото, Хърватия, Чешка република, Гърция, Унгария, Ирландия, Литва, Латвия, Естония, Люксембург, Словашката република и Обединеното кралство. Защо се налага точно на 3 януари да го правим това?


Аз съм съгласен с програмата, която е направена от Министерството на вътрешните работи, просто трябва да сменим терминологията и да прецизираме някои от текстовете и тя касае действително темите с насилието. Не съм съгласен, че на нас едва ли не ни трябва някаква нова конвенция, която да гарантира равенство между половете. Равенството между половете е гарантирано с Конституцията на Република България, в която се казва, че не се прави разлика по отношение на правата на гражданите на база на пол, етнически произход, религиозна принадлежност, образование и т. н.


Добре, да предположим, че има проблеми със семейното насилие – да, има в някои общности и това е факт, бият жените, а някъде и жените бият мъжете. Съгласен съм, но ако ние искаме да изчистим проблема с една конвенция, набързо приета, без широко обществено обсъждане, може би ще отворим врата за нови претенции с перспектива и няма да решим проблемите. Това е въпрос на национално законодателство. Ако обаче изработим и бележките, и интерпретираща декларация при ратификацията на Конвенцията, ние ще вържем попа, за да е мирно селото, както се казва. И точно от тази гледна точка моето предложение беше – няма смисъл да го правим по един или друг начин, да бързаме Министерският съвет да гласува еди колко си на трима, четирима против, няма смисъл. Дайте да го обмислим, една-две седмици не е фатално. Единадесет държави са, не сме ние последната. Да се направи широко обществено обсъждане. Между другото, господин премиер, може би и останалите колеги, и аз сме получили едно писмо от 30 организации, а не от девет.


Цецка Цачева: Ако ми позволите, господин премиер, списъкът на държавите, на които се позовава господин Каракачанов, е некоректен. Ратифицирали: Австрия, Белгия, Германия, Дания, Естония


Красимир Каракачанов: Казах кои не са.


Цецка Цачева: Финландия, Франция, Италия, Кипър, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция, като Естония и Румъния, както и ние, я ратифицират и предложението е с резерви.


Изрично в проекта на закон, аз се надявам коментаторите да са прочели самата конвенция и проекта на закон, който предлагаме, за да се види, че текстовете, които са несъвместими с нашето законодателство, ние предлагаме с резерви да бъдат ратифицирани. Тоест, те да не действат по отношение на България.


Освен това, Европейският съюз подписа като цяло Конвенцията през юни месец 2017 година. Няма да бъде добър знак държава, председателстваща Съвета на Европейския съюз в момента, да отлагаме, тъй като вече е извървян пътят на общественото обсъждане. Финалният заключителен акт беше в Съвета по прилагане на актуализираната стратегия. И пак подчертавам – единодушно през декември месец е подкрепена, като там коректно са дискутирани притесненията член по член.


Имам възможност да дам яснота на възраженията така, както са направени от господин Каракачанов и господин Нено Димов в процедурата по междуведомствено съгласуване.
Приели сме корекция от страна на министъра на финансите, от вицепремиера по правосъдната реформа и министър на външните работи. Огледано е, съобразено е и нищо повече няма да се получи от едно ново обществено обсъждане. На мен не ми е ясно под каква форма и как трябва да бъде направено, и ако отложим какво ще се случи в рамките на няколко седмици? Защото дебатът върви от няколко години. Той предхождаше подписването на самата Конвенция, това го направихме, припомням, по времето на Председателството на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа през 2016 година, беше широко аплодирана тази наша крачка.
Категорично не е вярно, че останалите 11 държави я отхвърлят. Просто те са в процедура за ратификация. Няма пречки да я внесем в Народното събрание и там да се проведе широкият й дебат и обсъждане. Там ще си защитим позициите. Но всяко едно възражение много внимателно е преценено от екипа на министерството и имаме готовност да поясним за какво става дума. Но несъстоятелни са твърденията, че, виждате ли, който мине ще му даваме статут на бежанец, само защото ще се позове на трети пол. Няма такова нещо. Категорично не е вярно, категорично не е вярно. Спекулативно се поднася такова тълкуване.


Бойко Борисов: Добре, дайте да гласуваме точката с направените забележки от Валери Симеонов – да се махнат чуждиците, и от Каракачанов, да се изчистят и ясно да се произнесат. Говорим за първа точка. Кои са "против"? Против са: Красимир Каракачанов, Емил Караниколов, Нено Димов, Кирил Ананиев, Ивайло Московски, Валери Симеонов. Приемаме първа точка с направените забележки (точка първа е Решение за приемане на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2017-2018 г. - бел. авт.).


Решението за ратификация на Истанбулската конвенция е точка шест.


Бойко Борисов: Който е съгласен, тъй като я дискутирахме, и който е против, моля да вдигне ръка. Които са против да вдигнат ръка. Красимир Каракачанов, Емил Караниколов, Красимир Вълчев, Нено Димов, Кирил Ананиев, Ивайло Московски, Владислав Горанов и Валери Симеонов – осем. Да вдигнат ръка тези, които са "за", гласуват само министрите – 11. Приемаме точка 6 с направените забележки от Симеонов и Каракачанов за изчистване на интерпретиращите възможности и най-вече по чуждиците. Приемаме точка 6.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (242)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 408 Весело

  Смях!

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 2. 2 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2339 Разстроено

  Пак изгубени в превода!
  Отново криворазбрана цивилизация.
  Равенството между половете не е ли уредено от конституцията?

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на Amot
  Amot
  Рейтинг: 553 Гневно

  Цялата лудост сега се случва поради това, че когато България е подписвала конвенцията (април 2016), не е намерила за нужно да мине през съгласувателните процедури по министерства и институции. Страната по това време имаше стабилно правителство, така че няма кой да носи вина за липсата на съгласувателна процедура, освен ръководителя на подписващото ведомство - Екатерина Захариева в качеството й тогава на министър на правосъдието. Ясно е, че тази жена и за чеп за зеле не става; редно е сега да понесе политическата отгвоорност от това да алиенира не само опозиционни партии и коалиционни партньори (които бяха такива и през 2016-та), но и членове на правителството от собствената й партия, някои от които бяха и в тогавашния кабинет на същите позиции. Гафът е много сериозен и в нормална държава би следвало да последва оставката на въпросната госпожа!

  Цацата трябва да бъде изпържена!
 5. 5 Профил на thenomad
  thenomad
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Тоя Каракачанов колкото и да го биеш по кратуната ще е малко!

 6. 6 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2339 Разстроено

  "текстовете в нея са за обучение от най-ранна детска възраст"

  От моя гледна точка този е най-деликатният момент.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 7. 7 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2668 Любопитно

  Законодателно укрепване на небивалици, на уж незначителни досега идеологии, показва упадък в общество, оставило решаването им, а и на бъдещето, в ръцете на непрофесионалисти, непатриоти, не ангажирани с това общество хора. Или индивиди от нова раса?!? Няма начин, обаче да не обвържат решенията си с "обществено обсъждане", "обществен договор" и подобни хлъзгави понятия, като индулгенция за остатъците ИМ от морал.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 8. 8 Профил на marks_nazi
  marks_nazi
  Рейтинг: 237 Неутрално

  айде ,бе! първо мина Чайка и даде инструктаж на всички тея пионки!сега незнам кво се правят ,че умуват???

  Долу рушистите и фашистите
 9. 9 Профил на tamplierr
  tamplierr
  Рейтинг: 471 Неутрално

  То на Стивън Кинг :) замириса от кабинета

  Уновундобългарин -Закон за защита на държавата ЗЗД .Цецка Цачева ”Невинаги корупцията е престъпление”Отбор три Шушани-Бойко,Цацаров,Пеевски .Лудоста е пътят към ВЕЛИЧИЕТО
 10. 10 Профил на exit13
  exit13
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Болни мозъци лобират , а хора без мозъци се съгласяват.

 11. 11 Профил на Zlatko Denev
  Zlatko Denev
  Рейтинг: 237 Весело

  Истинската заплаха не са т.нар. джендъри, а комуноиди и путиноиди.!
  Те са третият поол.

 12. 12 Профил на noshtnik
  noshtnik
  Рейтинг: 287 Весело

  Цецка Цачева се изявява като големия апологет на ратификацията - нищо учудващо... Трансджендърстването в случая не изисква особено усилие, не се налага и допълнителен прием на хормони...

  The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt
 13. 13 Профил на baizuo
  baizuo
  Рейтинг: 1212 Весело

  Вече политкоректно ще е само 'да го еба у джендъра'.
  Другото е расизъм, нацизъм, бял шовинизъм и лошо храносмилане!

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 14. 14 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Дали пък няма да посегнат и на член 46 от Кнституцията на България?!

  Пътят към ада е покрит с добри намерения. А за 80% от населението, всяко намерение може да бъде представено като добр.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 15. 15 Профил на gek47535405
  gek47535405
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Хората се чудят как се е стигнало до нацистките изстъпления през Втората световна . Точно както сега , маргинална група болни мозъци са първо толерирани и използвани за политическо надмощие , после одобрявани заради стадния инстинкт и вродения конформизъм , и така докато инерцията на събитията прави положението неспасяемо .
  Честито

 16. 16 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6594 Любопитно

  НЯМА никакъв дебат !
  Насилията са формулирани и наказуеми по действащото законодателство - ОТДАВНА!
  А тея "Равенство между мъжа и жената", "еднополови бракове", "децата ще учат, че са То" СА ЗА ПАРЛАМА - да станем маймуни !

  [email protected]
 17. 17 Профил на amh21579466
  amh21579466
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Според тази конвенция, вие насилвате детето си ако от малка възраст му давате определени играчки или дрехи. Не можете вече да подарявате колички на момченцата и куклички на момиченцата, те сами трябва да си решат на 3-4 години дали искат колички, куклички или страп-он, независимо от пола.

 18. 18 Профил на Tulup_123
  Tulup_123
  Рейтинг: 308 Весело

  Имаше по едно време апокрифна касетка Смях без гащи. Там един дядо имаше дилема защо да биеш козичката и да таковаш бабата е наред, а да таковаш козичката и да биеш бабата е незаконно, при положение, че и двете са си негови.

 19. 19 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1291 Неутрално
 20. 20 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Голямо обсъждане е паднало! БХК и ЛГБТ в дрйствие са обсъдили и приели! А Конституционният съд и БПЦ питали ли са ги?

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 21. 21 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1440 Неутрално

  Дневник, не ни цитирайте стенограмата, където големите се дърлят за нещо, от които не разбират, ами дайте конвенцията, че да се образоваме и да заемем "информирана", а не махленска позиция! Щото е ясно, че тази т.нар. конвенция трябва да се гледа под лупа и дискутира, иначе ще отвори вратите на ада за следващите поколения.

 22. 22 Профил на redguy
  redguy
  Рейтинг: 1048 Неутрално

  НЯМА никакъв дебат !Насилията са формулирани и наказуеми по действащото законодателство - ОТДАВНА!
  —цитат от коментар 16 на karabastun


  То и правилник за движение по пътищата има, ама всеки ден двама-трима си заминават и кой знае колко още се осакатяват, защото нямат култура и възпитание за движение по пътищата. Културата и възпитанието започват от възраст 0. Точно това се опитва да направи тази програма. Възпитание от ранна възраст, което е напълно уместно като практика.
  Би трябвало такава програма да се въведе за безопасността на движение - още от яслите.

  Сега - самите текстове от тази конвенция конкретно може и да са наистина глупави на места.

 23. 23 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5622 Неутрално

  До коментар [#4] от "Amot":

  Напълно верни констатации, включително и за Захариева :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 24. 24 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6594 Любопитно

  До коментар [#22] от "redguy":

  Ми КАК - Как така "пол" ще се определя като - "социалната роля" и т.н....

  Айде холан!

  [email protected]
 25. 25 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6594 Любопитно

  До коментар [#22] от "redguy":

  Имаме си Наказателен кодекс, имаме си Закон за закрила на детето. Трябва да се прилагат при всеки конкретен случай.
  Конвенции със сложни словестни упражнения, с текстове със сложна семантика на използваните думи, даваща възможност за различни тълкувания при различни случаи, не ни трябват.

  [email protected]
 26. 26 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6594 Любопитно

  До коментар [#7] от "3аНиЗа":

  Съдът ли ще решава кой е мъж и кой жена? Може ли този, който е с пенис да бъде определен като жена, а тази с вагина като мъж? След време това подлежи ли отново на промяна? А колко пъти може да се променя? Майка? Баща? А ще може ли да се отнема полът със съдебно решение, ако не се изпълнява социалната роля? Полът – социална роля! Ами расата? Ами възрастта? Защо ще имаме право да си определим пола, но не и да се самоопределяме като деца или пенсионери? Ами ако се чувстваме така?
  Защо ако някой обяви, че е кон и очаква с него да се държат като с кон защото се чувства така, го обявяваме за луд? Защо не сме толерантни и не признаваме правото му да се самоопредели, а искаме от него да се лекува? В същото време, ако някоя с вагина обяви, че е мъж трябва да я възприемаме като мъж. Може ли някой да ми обясни принципната разлика? Звучи глупаво, нали. Дори тъпо. Защо въобще обсъждаме тази възможност? Някой да не ни е отстранил оперативно мозъците?

  [email protected]
 27. 27 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 1031 Любопитно

  "текстовете в нея са за обучение от най-ранна детска възраст"От моя гледна точка този е най-деликатният момент.
  —цитат от коментар 6 на etty1


  И какво му е деликатното?
  Член 12 — Общи задължения
  5 Страните гарантират, че позоваванията на култура, обичаи, религия, традиция или
  така наречената „чест“ няма да бъдат приемани като основания за актовете на насилие, обхванати от настоящата Конвенция.
  Член 14 — Образование
  1 Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 28. 28 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1440 Неутрално

  Сега - самите текстове от тази конвенция конкретно може и да са наистина глупави на места.
  —цитат от коментар 22 на redguy


  Е да де, "конкретно" и "глупави" много добре си ги комбинирал, но имай предвид, че не са глупави, а достатъчно умно разписани, че след време БХК, ЛГБТ и други анти-нормалници да се позоват на тях и да ти отнемат децата, защото не ги възпитаваш политкоректно.

 29. 29 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6594 Любопитно

  До коментар [#8] от "marks_nazi":
  А ЗАЩО това мълчание от ген. Атанасов, Радан Кънев, Христо Иванов, И дори Иван Костов.
  Къде сте бе, хора ??? !!!
  к'ВО ЗА Истанбулската конвенция ????

  [email protected]
 30. 30 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Бля бля, бъррр и спасението се превръща в погребална процесия.

 31. 31 Профил на tediblabla
  tediblabla
  Рейтинг: 383 Неутрално

  До коментар [#21] от "Лео":

  Пишете в Гугъл " Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба насилието над жени и домашното насилие" и веднага излиза. Може да се търси и по думи- никъде не се споменава "трети пол", еднополови бракове или нещо подобно...Но дълбоко се съмнява и Каракачанов, и Симеонов да са я чели- цели 32 страници все пак.

 32. 32 Профил на Zlatko Denev
  Zlatko Denev
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Дневник, не ни цитирайте стенограмата, където големите се дърлят за нещо, от които не разбират, ами дайте конвенцията, че да се образоваме и да заемем "информирана", а не махленска позиция! Щото е ясно, че тази т.нар. конвенция трябва да се гледа под лупа и дискутира, иначе ще отвори вратите на ада за следващите поколения.
  —цитат от коментар 21 на Лео


  те го направиха в друга статия
  Какви задължения ще има България

  Най-общо страните по конвенцията трябва да вземат законови и други мерки, за да "предотвратят всякакви форми на насилие" срещу физически или юридически лица, изброени в конвенцията (чл. 12). Става дума за всички възможни случаи на насилие по полов признак, било то семейно, домашно, заради конфликти и пр., и такова, способствано от социални и културни стереотипи.


  Необходимо е и страните да имат предвид и да вземат мерки съобразно нуждите на уязвените лица и "човешките права на всички жертви" да се поставят в центъра на подобни действия. Обичаите, религията, традицията и т.нар. чест не могат да се смятат за оправдание на никакви случаи на насилие (чл. 12), освен това са нужни програми и дейности, които да насърчат равенството между мъжете и жените.


  Въвежда ли се "трети пол"
  Не. В конвенцията няма понятие "трети пол". Въвеждат се понятията gender (което често се превежда като "социален пол", макар да включва и културни и други пластове) и gender identity или "полова идентичност" (разглеждана отделно от "сексуална ориентация", но без двата термина да се противопоставят) Те могат да съвпадат, но могат и частично или силно да се разминават с тесните дефиниции за "мъжко" и "женско" така, както се възприемат в обществото и на практика допълват дефинициите за половете, вместо да създават "нов пол". Целта е чрез тях да се "насърчат промени в социалните и културни поведенчески модели на мъжете и жените с оглед на изкореняване на предразсъдъците, обичаите, традициите и всякакви други практики, базирани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете" (чл. 12). Официалната формулировка не предполага задължения, а стъпки, свързани единствено със стереотипни и дискриминиращи схващания.


  Руши ли "социалният пол" нормите в обществата
  Не. Идеята, че въвеждането на социален пол ще отхвърли естествените различия между половете, противоречи на медицинските стандарти, според които сексуалната ориентация и половата идентичност не са пряко свързани (напр. хетеросексуален човек може да смени пола си, без това да се отрази на досегашните му сексуални предпочитания, и обратното). Самият термин gender далеч не се ограничава до ЛГБТ общността и не се противопоставя на "биологичния пол" нито в документа, нито в изследванията на пола: макар да се фокусира върху "социалния пол", за да опише "мъжките" и "женските" характеристики, той би могъл да включва и биологични характеристики.


  Конвенцията не може да има пряка роля в косвеното узаконяване на еднополовите бракове чрез концепцията за "социалния пол", доколкото тя няма никакво отношение към семейния кодекс на страните по нея. Текстът не съдържа никакви клаузи за брака, различни от тези, свързани с принудителните бракове и мерките, които трябва да се вземат срещу тях. Не може да има и косвена роля - отсъства понятието за "еднополово семейство" и така конвенцията на практика не би имала отношение към случаи, в които брачен партньор в страна, ратифицирала документа, реши да смени пола си.
  "

 33. 33 Профил на Moxito
  Moxito
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Съдейки по неистовия вой в Икономедия, явно има сериозно подплатена причина тази "конвенция" да стане точка номер едно на дневния ред. Пепи Москов не ми е любимец, но онзи ден много правилно каза, че така се налива само вода в мелницата на темата за "еврогейска Европа" и по този начин все повече хора се отвращават от т.нар. десни партии. Цирка на цялата история е, че ДаБългария като партия е с нулев потенциал за развитие, обаче тезите защитавани от Капитал са горе долу със 100% съвпадение с програмата й, защо ли....
  Все някой, някога може би ще светне редакцията, че няма как да са десни, като следват политиката на американските крайно леви.

 34. 34 Профил на redguy
  redguy
  Рейтинг: 1048 Неутрално

  До коментар [#26] от "karabastun":

  Това не знам в каква връзка го говориш. В тази конвенция не виждам да се говори за самоопределяне на пола, транссексуалност и т.н...
  Става въпрос за насилието над жени на полова основа. Т.е. изнасилване и побои на жени от мъже, което, както казваш е наказуемо по закон, но нямаш представа колко изнасилвани и пребивани жени си мълчат, защото им е насадено, че вината е тяхна и това е право на мъжете им. Синчето, гледайки как баща му бие майка му, го приема за нормално и като порастне и той ще е насилник. Съответно има много мъже, които знаят, че е незаконно (на хартия), но си го имат като вродено право да пердашат жената когато си поискат и знаят, че тя няма да се оплаче. Това са стереотипите, които трябва да се променят и затова е тази конвенция.

  Тук е пълният текст: https://rm.coe.int/168046246f

 35. 35 Профил на zyx
  zyx
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#29] от "karabastun":

  При тях всичко е въпрос на хранилка и на инстинкт за политическо самосъхранение. Т.е. макар, че те принадлежат към хранилката на "третополовите" са съобразили, че засега е по-добре да не се афишират с цел бъдещи електорални печалби.

 36. 36 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1645 Неутрално

  Цецка се е издала, че е от третия пол. Аз туй отдавна го подозирах.

 37. 37 Профил на vladivlad
  vladivlad
  Рейтинг: 570 Неутрално

  Еднополовите бракове и трансджендърите (каквото и да означава това, защото никой не знае) не са сред важните проблеми на обществото. Те възрастни хора не могат да проумеят защо някому му се е бъгнала машинката в главата и започва да се чуди човек ли е, калинка ли е, какво остава едни деца да бъдат занимавани с такива теми. Да оставят децата на мира и да не ги занимават с глупости!!!
  Достатъчно е да им се обясни, че половете са равни и т.н.

  Do or do not. There is no try. Yoda
 38. 38 Профил на zyx
  zyx
  Рейтинг: 294 Весело

  До коментар [#26] от "karabastun":.... не виждам да се говори за самоопределяне на пола, транссексуалност и т.н... Става въпрос за насилието над жени на полова основа. Т.е. изнасилване и побои на жени от мъже.....
  —цитат от коментар 34 на redguy


  Ако ставаше дума за това нямаше да има витиевати термини , дето регламентират различни състояния на МЪЖ и ЖЕНА, щеше да пише просто мъж и жена или мъжко и женско и т.н. Съвсем очевидно е , че текстовете са писани за да нанесат пукнатини в традиционите формулировки. А като има пукнатини вече е само въпрос на време да се разруши. Третополовите няма да успеят. Да пробват пак след 100 години.

 39. 39 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2652 Неутрално

  Петьо Блъсков, Кошлуков, Юри Москов, Божо Лукарски, Бареков, Пепи Москов - само като видите неформалните лидери на "недоволните маси", трябва да се усъмните в правдоподобността на целия рев

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 40. 40 Профил на ZEN
  ZEN
  Рейтинг: 315 Неутрално

  Сега е момента БПЦ да скочи, ама нали и там са едни гъ*олизци и явни обратни стрелки...

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2652 Неутрално

  Моля всички бюстители на морала за едни малък тест:

  1) всеки да си погледне шкембето и да си отговори, дали като потегли за гарата, шкембето му не пристига 5 минути преди него!

  2) да си погледне скулите в огледалото и да види, има ли възглавнички и разширени капиляри от снощи

  Ако отговорът е Да, то страхът им от отмяната на стереотипите има своето обяснение!

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 43. 43 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 735 Неутрално

  "текстовете в нея са за обучение от най-ранна детска възраст"От моя гледна точка този е най-деликатният момент.
  —цитат от коментар 6 на etty1


  и се приемат от хора, които никога не са имали или никога не са отглеждадали деца!!!

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 44. 44 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 735 Неутрално

  До коментар [#7] от "3аНиЗа":Съдът ли ще решава кой е мъж и кой жена? Може ли този, който е с пенис да бъде определен като жена, а тази с вагина като мъж? След време това подлежи ли отново на промяна? А колко пъти може да се променя? Майка? Баща? А ще може ли да се отнема полът със съдебно решение, ако не се изпълнява социалната роля? Полът – социална роля! Ами расата? Ами възрастта? Защо ще имаме право да си определим пола, но не и да се самоопределяме като деца или пенсионери? Ами ако се чувстваме така?Защо ако някой обяви, че е кон и очаква с него да се държат като с кон защото се чувства така, го обявяваме за луд? Защо не сме толерантни и не признаваме правото му да се самоопредели, а искаме от него да се лекува? В същото време, ако някоя с вагина обяви, че е мъж трябва да я възприемаме като мъж. Може ли някой да ми обясни принципната разлика? Звучи глупаво, нали. Дори тъпо. Защо въобще обсъждаме тази възможност? Някой да не ни е отстранил оперативно мозъците?
  —цитат от коментар 26 на karabastun


  СУПЕР ! Аз отдавна искам да се пенсионирам,!
  самоопределям се за 100 годишен искам веднага пенсия и като продължа да работя да ползвам облекчения и да ми расте пенсията.

  МММ, като се пенсионирам днес със пенсия 100лв и натрупам още 20г. трудов стаж че пенсията да се вдигне

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 45. 45 Профил на Moxito
  Moxito
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#39] от "cinik":

  Пич ти не беше ли от десните, дето са за икономическа свобода, ненамеса на държавата, никакви данъци, велик противник на социализма и верен страж на свободата на словото...... А май не, оказа се доста леф, държавата ще следи, дали признавам правото на Пешо да се чувства като Петя. Идат избори и там веганите и ЛГБТ тата ще се преброят веднъж завинаги, щото други няма да гласуват за Христо и компания.

 46. 46 Профил на Явор Рг
  Явор Рг
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Текста в конвенцията е написан хитро.
  Само оставя врати, без да ги отваря. Засега.
  Бавно, тихо и предпазливо.
  С времето, лека-полека ще се промъкват.

  .
 47. 47 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Неутрално

  До коментар [#11] от "Zlatko Denev":

  Ама джендърите са меомарксисти и неокомунисти.Не по-малко са опасни.

 48. 48 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 477 Неутрално

  Къде го пише това за "то"?! Това са ЧИСТИ интерпретации! Твърде много идиот има в това "правителство"!

 49. 49 Профил на gogo63
  gogo63
  Рейтинг: 953 Неутрално

  Дали пък няма да посегнат и на член 46 от Кнституцията на България?!Пътят към ада е покрит с добри намерения. А за 80% от населението, всяко намерение може да бъде представено като добр.
  —цитат от коментар 14 на tribiri


  Няма нужда. В чл. 46 е записано че бракът е доброволен съюз между мъж и жена.
  По конвенцията обаче жена не е непременно човек с вагина; може да е човек с туй, обаче да чувства, че е жена, тоест да е с женски джендър (да се изразя конвенционално). Така че ето ти еднополови бракове без промяна на Конституцията...

 50. 50 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Неутрално

  До коментар [#21] от "Лео":

  Те затова и не дават конвенцията..

 51. 51 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Под маската на насилие срещу жени се приемат съвсем други неща. Ето такива:
  ”включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като нестереотипни роли на пола".
  И ето такива:
  “страните да предприемат мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на стереотипни роли за жените и мъжете".

  Мърфи е оптимист!
 52. 52 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Неутрално

  До коментар [#29] от "karabastun":

  Ами всички автентични си траят,никовете им също ги няма.Щото нали на десни св правиха,а сега ще трябва да защитават ЛГБТ.Консервативни ЛГБТ-това е като управляващата опозиция.Специалитета на автвнтичните градски...

 53. 53 Профил на errata
  errata
  Рейтинг: 1043 Гневно

  Те щото разрешиха всички останали важни за нацията въпроси, тръгнали за третия пол да "умуват".

  Патреотично-ГЕРБерски водевил.

  "Да, България"
 54. 54 Профил на aboto
  aboto
  Рейтинг: 524 Весело

  Питам китката от пет теменужки - Бойко прав ли е , че подкрепя конвенцията , или не ?

 55. 55 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2652 Неутрално

  До коментар [#39] от "cinik":Пич ти не беше ли от десните, дето са за икономическа свобода, ненамеса на държавата, никакви данъци, велик противник на социализма и верен страж на свободата на словото...... А май не, оказа се доста леф, държавата ще следи, дали признавам правото на Пешо да се чувства като Петя. Идат избори и там веганите и ЛГБТ тата ще се преброят веднъж завинаги, щото други няма да гласуват за Христо и компания.
  —цитат от коментар 45 на Moxito


  Точно групичката, която е против икономическата свобода, за социализма и за вечната дружба с Русия отдавна е овладяла медиите, а сега прави буря в чаша вода от една посредствена конвенция, каквито България подписва през 2 седмици. Трябва веднъж да ги чуеш на жива раздумка с техния изродски език и тъпанарски лафове "Бате к*ре, ън раята глаата е ено кухо гърне - кой превари, той кендза вътре..., бате к*ре тфа, бате к*ре онова..." и после като им видиш имената ще повръщаш, вместо да им се ловиш на партенките.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 56. 56 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Весело

  До коментар [#33] от "Moxito":

  Те самите бавно стоплят,че богатия чичко от Америка,който праща парички май ще излезе възрастен ЛГБТ човек,така да се изразя.И че трябва да си заработват чековете.Буквално.Оства само малко-да спрат да се наричат "десни" новия Проджект-Дай,България е вече твърдо ляв,само се прикрива,докато изсмуче ДСБ напълно.А,това е почти приключило-ДСБ е с 0,5 подкрепа...

 57. 57 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Весело

  До коментар [#34] от "redguy":

  Я прочети 32-ри пост...

 58. 58 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6594 Весело

  До коментар [#52] от "yanne":

  Само Божо Лукарски се изказа, че е против - щото е ПИЧ :)

  [email protected]
 59. 59 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Весело

  До коментар [#39] от "cinik":

  А като видите лидерите на третоловия фронт-Радан Кънев,Кака Цонка,Кънев от БХК,Деси Солджъра -ти става едно готино,а?!

 60. 60 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Срещу насилието над жени има достатъчно текстове в Наказателният кодекс и Законът за защита срещу домашното насилие.Една конвенция по никакъв начин няма да допринесе това насилие да намалее.Друга е целта.Друга.

 61. 61 Профил на pomnesht
  pomnesht
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Четох до тук: "Колегата му Валери Симеонов не е разтревожен само за това "дали ще има бракове от третия вид или от втория вид", а и от "допускането на възможност за въвеждане в образованието на такива панели, текстове, които да разясняват на децата, че те не са той и тя, а са то"."
  Наистина не мога да разбера. Нали в българския език има среден род. Тя - жената, Той - мъжът и ТО ДЕТЕТО (то - момчето и то момичето). Аз ли съм някакъв динозавър от миналото (на 69 години съм) или има промяна в нашия език или В.Симеонов и агент Иван ще го променят. Ами то и в руския май че има среден род така че не съм сигурен че ще се засилят нататък.. Какво са се разтревожили руските подлоги толкова. Да им имам проблемите на "патрЕотите", но никой от тях освен Валери Симеонов не съм чул да повдигнат въпроса за безконтролното нахлуване на руските прошляци у нас.

 62. 62 Профил на Vency Mirchev
  Vency Mirchev
  Рейтинг: 1209 Весело

  Ганю иска да кара западна кола, но не иска децата му да бъдат обучавани в хомосексуалните запани ценности. Е, няма как да стане това. Свиквай Ганю, защото след няколко години примерно синът ти ще си направи операция за смяна на пола, после ще се омъжи и ти ще се радваш на осиновеното внуче, заедно със зет си- бежанеца Хасан. Приеми прогреса! Не бъди хомофоб!

  Платон ми е приятел, но истината ми е по-голям приятел.
 63. 63 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#61] от "pomnesht":

  Не коментирам, дали Симеонов е прав или не. Коментара му не е свързан с ТО детето, а с желанията тук и там, малките деца да не се определят, като момчета или момичета, а като ТО, видиш ли, защото били малки да се определят. Не знам дали би ти харесало внучетата ти, да са ти живи и здрави, да не са момченца и момиченца, а да са ТО.

 64. 64 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Весело

  До коментар [#42] от "cinik":

  Сега на килограми ли ше обиждате?!Да питам тогава защо повечето афиширани лезбийки, дето се правят на мъже са поне 80-100килограмови?!Сега се сещам за женския съпруг на Джоди Фостър.Даваха едно филмче за лезбийки в Италия-и те по 100 кила!Та дебелия корем далеч не нито полов признак,нито пък характерен само за хетвросексуалните мъже..

 65. 65 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Весело

  До коментар [#43] от "t5eyes":

  Пък и не биха могли-просто не става с трети пол...

 66. 66 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Весело

  До коментар [#45] от "Moxito":

  Не знам само кога оня лудия главен веган,дето твърдеше,че кучетата-водачи на слепи хора били насилвани,ще стане горд член на 5 файтона партии.

 67. 67
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 68. 68 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Любопитно

  До коментар [#58] от "karabastun":

  И Москов.Но,тук мълчат,разбира се!Те и за позицията на Плевнелиев в подкрепа на втори лифт на Банско също мълчат.А какви дитирамби лееха преди няма и година...

 69. 69 Профил на YNWA
  YNWA
  Рейтинг: 293 Неутрално
 70. 70 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#67] от "еко":

  От подобни коментари много добре си проличава, кой е българин, от описаните, и кой не. Поздравления! Отличен автопортрет сте си направил/а.

 71. 71 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Любопитно

  До коментар [#61] от "pomnesht":

  Вие между "трети род" и "трети пол" правите ли?!

 72. 72 Профил на noshtnik
  noshtnik
  Рейтинг: 287 Весело

  До коментар [#62] от "twe38546258":

  Другият вариант е Ганю да отсече: "Не ти щъ ни меда, ни жилото!" , след което да се качи в москвича и да отпраши къмто Фет Ким да бранят заедно Северния Вал.

  The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt
 73. 73 Профил на YNWA
  YNWA
  Рейтинг: 293 Неутрално

  Накрая ще ядат бой невинните гейове и лесбийки , дето в момента нито тровят някого , нито някой ги трови.

 74. 74 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8034 Неутрално

  80% от кабинета са като 80-те % от народа.

 75. 75 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Любопитно

  До коментар [#67] от "еко":

  С органи се идентифицират тези,дето си ги навират пред хората да ги гледат,или искат да си ги сменят с другия комплект.Обикновените хора не си навират органите в лицето на другите.Нямат време за глупости...

 76. 76 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Весело

  До коментар [#67] от "еко":

  Какво обиждате Анадола и Близкия Изорк,бре?!Не знаете ли, че там мъжката любов е на почит?!

 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 78. 78 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#34] от "redguy":
  Дааа, прочетох, надявам се внимателно конвенцията и общо взето няма нищо опасно , като трети пол, , обучение на децата в хомосексуализъм или нещо такова. Изглежда Красю и Валерката защитават свещеното си пернишко право, да дръпнат един тупаник на булката след първата ракия, когато са се прибрали от тежък ден в парламента. Това как да е , но де факто защитават и такива неща, като побоищата над жени, изнасилванията , обрязването на женски гениталии и принудителните и/или нерегламентирани бракове /бре маа му стара, нали се бореха срещу ранните цигански бракове , всъщност точно за това става въпрос , като ги признава за нередни и порочни , а позоваванията за права на човека /да, интересно / , обичаи и традиции , извършвайки подобни гадости , отиват в киреча , и то точно според конвенцията,, ама наште юнаци се държат като 15-годишни цигански кандидат женихи/ .

 79. 79 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3303 Весело

  До коментар [#74] от "Роси":

  Взели сте да схващате що е то демоктация и дори ви няма в парламента-не ви харесват,бре!

 80. 80 Профил на drumbass
  drumbass
  Рейтинг: 248 Неутрално

  Под маската на насилие срещу жени се приемат съвсем други неща. Ето такива:”включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като нестереотипни роли на пола".И ето такива:“страните да предприемат мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на стереотипни роли за жените и мъжете".
  —цитат от коментар 51 на султана глаушева


  и вие сте против? т.е. по-добре да си запазим традициите и стереотипите:
  жените трябва да си седят вкъщи, да перът, готвят, носят на бой и правят деца?
  мъжът трябва да гледа лошо, да размахва юмрук и да псува?

  баш за това ли се хванахте?

 81. 81 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 466 Любопитно

  До коментар [#74] от "Роси":

  Как решихте, че повтарянето на една и съща глупост с повод и без повод ви прави да изглеждате интелигентни, и ви отличава от въпросните 80 %?

 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 83. 83 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#80] от "drumbass":

  Специално в големите български градове жената отдавна не е нищо от това, което сте изброил. Колкото до децата, не ми е известен друг начин за възпроизводство на човешкия род освен да излезе от майчината утроба. Ще съм ви задължен, ако споделите вашия опит в тази област.

 84. 84 Профил на danubian.whale
  danubian.whale
  Рейтинг: 429 Весело

  Баце си мисли, че става въпрос за някакви чуждици.

 85. 85 Профил на amh21579466
  amh21579466
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Прочетете за културната революция на Мао през 60-те, осъществявана от верните му студенти-хунвейбини. Крайно-лявото лоби в щатските университети в момента много прилича на това и тези вопли идват именно оттам.

 86. 87 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1576 Весело

  ахахаха, уникално... мамчето просто изчерпва въпроса е ли полезен по малко лабут от време на време

  "...Вчера има поздравително писмо от господин Тимерманс за това, че заместник-министърът е участвала в дискусия..."

 87. 88 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6594 Весело

  До коментар [#82] от "еко":

  ttps://www.dnevnik.bg/comix/209515/?ref=id&_ga=2.119037257.1911583052.1514965903-170522625.1493199511

  [email protected]
 88. 89 Профил на Vency Mirchev
  Vency Mirchev
  Рейтинг: 1209 Разстроено

  До коментар [#62] от "twe38546258":Другият вариант е Ганю да отсече: "Не ти щъ ни меда, ни жилото!" , след което да се качи в москвича и да отпраши към...
  —цитат от коментар 72 на noshtnik

  Това няма как да стане, защото Ганю е доказан дупедавец.

  Платон ми е приятел, но истината ми е по-голям приятел.
 89. 90 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 810 Неутрално

  До коментар [#34] от "redguy":Дааа, прочетох, надявам се внимателно конвенцията и общо взето няма нищо опасно , като трети пол, , обучение на децата в хомосексуализъм или нещо такова. Изглежда Красю и Валерката защитават свещеното си пернишко право, да дръпнат един тупаник на булката след първата ракия, когато са се прибрали от тежък ден в парламента. Това как да е , но де факто защитават и такива неща, като побоищата над жени, изнасилванията , обрязването на женски гениталии и принудителните и/или нерегламентирани бракове /бре маа му стара, нали се бореха срещу ранните цигански бракове , всъщност точно за това става въпрос , като ги признава за нередни и порочни , а позоваванията за права на човека /да, интересно / , обичаи и традиции , извършвайки подобни гадости , отиват в киреча , и то точно според конвенцията,, ама наште юнаци се държат като 15-годишни цигански кандидат женихи/ .
  —цитат от коментар 78 на tam17540965


  Глупости на търкалета.Побоищата,изнасилванията,ранните бракове се наказват според Наказателният кодекс,а не от някаква конвенция.Направи си труда поне да проучиш законите и после ръси глупости по форумите.

 90. 91 Профил на YNWA
  YNWA
  Рейтинг: 293 Любопитно

  Разбирам и хората ,които защитават обратните (дори те самите да не са такива). И на мен обикновенните обратни не ми прецат.. понякога ми е жал за загубата на хубава жена , фантазия за 3-ка но дотам..
  Работя в хотел и са идвали сякакви !!! НЯМА ПРОБЛЕМИ !!!

  Но виж ако си разхождам детенцето на центъра и се изсипят 100 полуоблецени обратни (щото протестирали) .. ами това е извращение за мен.. Какво "парадират" за нещо, което никой не им забранява ...

  Никой не ми преци да съм фен на Лудогорец , не ми забраняват , даже има среди в които се окуражава това !!!
  Но това не ми стига взимам екип, шал и шапка и почвам да обикалям София и да викам ..Равни правааа , Всички са българииии , Кво лошо има в кренвиршитееЕее ?
  Е кво ? Изяждам си боя? Кой е виновен ?

 91. 92 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 814 Неутрално

  Всъщност някой питал ли се е на това заседание на МС освен страшния въпрос за тази конференция друго взимало ли се е като решение? Нещо излежда като любимата на политиканите димка да пикриват нещо за крадене дето се е случвало на същото заседание и да не се шуми. Те така обичат да крадат и после да пускат димки.

 92. 93 Профил на redguy
  redguy
  Рейтинг: 1048 Весело

  Насадила се е явно някаква конспирация у българските умове, че илюминатите планират опедерастяване на нацията (че и на целия свят) и всички ги е страх да не прихванат. Конвенция по конвенция, парад след парад и видиш ли след някоя друга година - гей до гея, трансджендър до трансджендъра.

  Никой не ви кара да си възпитавате децата в "безполовост", (освен разни ненормалници, но на тях никой със здрав разум не им обръща внимание така или иначе). Къде го прочетохте това, освен в брътвежите на "капацитета" Симеонов?

 93. 94 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1510 Неутрално

  у Белгия вече са смъкнали ''ейдж ъф кънсент''на 13. сега е само СОЦИАЛНИЯ ПОЛ,нон-бинари,джендър и други тинтири-минтири. скоро ще стане ненаказуемо да клецаш непълнолетни,ако докажеш ,че се е съгласило доброволно. мама си трака.добре дошли в прекрасния,нов свят.
  http://worldnewsdailyreport.com/belgium-to-lower-age-of-consent-to-13/

 94. 95 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6594 Любопитно

  До коментар [#94] от "pavur":

  Практиките по "разчупването" в някои държави вече са с потресни резулати...
  Шведите водят с две обиколки с договорите за секс...Все повече неща се подвеждат под общия знаменател за насилие... За виц, или пиперлива шега, хора си губят работата.
  Започналите от Холивуд кампанията #MeToo актриси вече повдигнаха десетки милиони за правна помощ на унизените... Интересното е, че в царството на л..зб...йството никоя все още не се е оплакала от "сестринско" унижение...
  Не са малко случаите мъже да лежат в затвора по фалшиви обвинения в изнасилване.
  Та така...

  [email protected]
 95. 96 Профил на Starkad
  Starkad
  Рейтинг: 352 Весело

  До коментар [#46] от "Явор Рг":
  Разбира се че ще се промъква :)
  Това е градуална стратегия(социална инженерия) за налагане на джендЪр идеологията която е нео мерксистка в същноста си.Половата идентичност надградена над биологичната (база и надстройка :D )Мъжът е буржоазията а жената пролетариата :) Използва се марксистката диалектика като създава фалшиво усещане за "борба"мъж-жена,хомосексул-хетросексулал .....Налага една фалация като представя насилието като джендър проблем, джендър феномен независим от реалните причините които го предизвикват като цяло.И тоталитарният характер на тази идеология обявава всички които са в нейна контра като неморални,хомофоби,расисти,реакционери...
  Нама анатомия,нито биология,нито физиология,нито генетика нито невросиенсиа........."Чoвекът е само култура" според "научните" среди от философските факулти :D

  Oh,wonder!!! How many goodly creatures are there here!!!
 96. 97 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Насадила се е явно някаква конспирация у българските умове, че илюминатите планират опедерастяване на нацията (че и на целия свят) и всички ги е страх да не прихванат. Конвенция по конвенция, парад след парад и видиш ли след някоя друга година - гей до гея, трансджендър до трансджендъра. Никой не ви кара да си възпитавате децата в "безполовост", (освен разни ненормалници, но на тях никой със здрав разум не им обръща внимание така или иначе). Къде го прочетохте това, освен в брътвежите на "капацитета" Симеонов?
  —цитат от коментар 93 на redguy


  https://www.dnevnik.bg/intervju/2015/07/06/2565960_monika_pisankuneva_suorganizator_na_sofiia_praid_za/
  Тук друго пише.
  http://teachers.ittakesallkinds.eu/bg/materials/rkovodstvo-za-uchitielia-km-proiekta-uchilishcha-za-vsichki
  А и тук.

 97. 98 Профил на noshtnik
  noshtnik
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#77] от "yanne":

  Ми то не може и тако, и вако...Като ще сме либерасти - толерасти и ще клеймим страните от Вишеградската четворка за ксенофобия и като ще попържаме Себастиан Курц на фашист трябва да сме последователни докрай като истински неомарксисти-маоисти.
  Всеки възразяващ срещу натрапването на ЛБГТ-ията е редно тутакси да бъде порицан, дамгосан и подведен под съдебна отговрност - например за "език на омразата".

  The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt
 98. 99 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6594 Гневно

  До коментар [#90] от "mushashi":

  А па според мен разговорът за правата на родителите и на децата в семейството не трябва да се изкилифирчва в това мама да може да е тате, ако реши да си присади п'''6ка, и тате дали ще стане мама, ако си купи и си присади силиконови ци..и, и детенце да си сменя пола кога му е кеф - АМИ В ОТГОВОРНОСТИ, СЕМЕЙНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!!

  [email protected]
 99. 100 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3248 Неутрално

  Следващия път ще гласувам за Патриотите! Темата е много важна за мен!

  Любовта ще спаси света!!!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK