Румен Радев: Предстоят ни месеци на идейно и гражданско усилие (пълен текст)

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова

© Юлия Лазарова

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова"Дневник" публикува пълния текст на изявлението на президента пред медиите по повод втората година от встъпването му в длъжност.


Добър ден и добре дошли!


Уважаеми дами и господа,
Преди две години с г-жа Йотова бяхме натоварени от вота на два милиона българи да поемем отговорните длъжности президент и вицепрезидент на Република България. Днес сме тук, за да отчетем втората година от мандата.


Това бе година на илюзорна стабилност, нарастващо беззаконие и ерозия на демократичните завоевания. Година, в която президентската институция често беше последната бариера пред лобисткото законодателство и безотговорни политически действия.


Ще започна с външната политика и отбраната, в които ролята на президента е най-съществена.


През 2018 г. продължих активно да отстоявам българските позиции по европейския и световен дневен ред. Външнополитическата ми програма включваше 19 събития извън пределите на България. 12 държавни глави посетиха страната по моя покана, проведох десетки срещи с високопоставени чуждестранни представители.


Задълбочих диалога с лидерите на всички балкански страни за укрепване на сигурността и развитие на свързаността и просперитета в региона:


- При посещението ми в Сърбия заедно с държавния глава на страната посетихме нашите сънародници в Западните покрайнини. Президентът Вучич се ангажира лично с проблемите на българското малцинство – решени бяха дълго отлагани въпроси като финансирането на медиите на български и вписването на женските фамилни имена.


- Проведох три срещи с президента на Република Македония. Договорих участието на македонска рота на парада на 6 май, което бе символен жалон по пътя на сближаването на двете приятелски страни.


- На срещата с президента на Турция ясно поставих нашите очаквания за добросъседски отношения, основани на взаимно уважение и за възстановяване на работата на комисията, в чиито правомощия е въпросът за компенсации на тракийските бежанци.


- При посещението си в България президентът на Словения откри първата пряка въздушна линия между двете страни.


- Упорито отстоявах идеята за изграждане на Институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа, имащ съществено значение за научната свързаност между балканските страни; инициирах и Меморандум за разбирателство, който все още не е подписан от премиерите на държавите от региона.


- Тристранната среща на държавните глави на България, Австрия и Румъния в Русе засили фокуса върху Дунавската стратегия, като събра представители на местните власти, на бизнеса и образованието. Убеден съм, че Дунавската стратегия е инструмент за икономическото съживяване на Северна България, който трябва да бъде използван.


При всички срещи и форуми в европейски формат отстоявах основополагащите принципи на съюза за единство, солидарност и равнопоставеност, за укрепване на сигурността, за пълноценната интеграция на българската икономика, наука и образование.


На срещата на върха на НАТО поставих приоритетите на българската страна, свързани с укрепване на колективната сигурност и необратимостта на процесите на модернизация на Българската армия. На конференцията за климата в Катовице защитих работните места в българския въгледобив и плавния преход към енергетиката на бъдещето.


Посещението ми в Москва възстанови политическия диалог на най-високо ниво след дълго прекъсване. Българското общество очаква правителството да материализира огромния потенциал в двустранните отношения.
Срещите ми с държавните и правителствени ръководители на страните от Близкия и Далечния изток и Северна Африка бяха в изпълнение на заявената от мен позиция за развитие на отношенията с държави с висок инвестиционен потенциал и с такива, с които ни свързват активни търговско-икономически отношения от близкото минало. На срещата ми с премиера на Китай Ли Къцян предложих идеята за създаване на Център за глобално партньорство, която бе лансирана от него и българското правителство на форума "16+1".


Водените от мен бизнес делегации и организираните бизнес форуми доведоха до конкретни сделки с чуждестранни партньори. Изнесох публични лекции в Оксфорд и на Парижкия форум за мир, които допринесоха за утвърждаването на българския поглед върху европейските и световните процеси.


И тази година приоритет за мен и за вицепрезидента бе поддържането на жива връзка с българските общности зад граница.


Като върховен главнокомандващ на Въоръжените сили бях силно ангажиран с развитието на сектор "Сигурност". Проведените консултативни съвети за национална сигурност, диалогът с ръководството на Министерството на отбраната, срещите с личния състав при посещенията във формирования откроиха проблемите на Въоръжените сили, на които предлагах решения.


Настоях да не се повтори пропускът от 2017 г. и да се подготвят навреме договори за поддържане на техниката в изправност, очаквайки, че въпреки обещанията и тази година няма да се реализират проектите за модернизация. Оказах се лош пророк – докато порочната комисия за изтребителя в Народното събрание от 2017-а блокира модернизацията на за дълъг период, то последните решения на управляващите окончателно я опорочиха.


Бяха предприети уместни, но все още недостатъчни стъпки за преодоляване на некомплекта от личен състав и повишаване на неговата мотивация. Средствата за ремонт на авиационна техника се заделиха много късно и ефект може да има едва след година-две. Дотогава нальотът остава опасно нисък и рискът от авиационни произшествия ще продължи да расте.


Темповете на разработване на Програмата за развитие на Въоръжените сили 2032 изостават от усложняващата се среда за сигурност. Трите проекта за видовете въоръжени сили не могат да решат дълбоките организационни, структурни и технологични проблеми на Българската армия, които изискват всеобхватен подход.


Воден от убеждението си за утвърждаване на законността като фундамент на демокрацията, наложих вето на седем закона. Тук искам да бъда пределно ясен - ветото не е акт на противопоставяне на Народното събрание, а възможност за постигане на ефективно и справедливо законодателство. И не броят на ветата, а липсата на реално обсъждане на повдигнатите с тях проблеми, може да девалвира този конституционен инструмент.


С всяко едно от наложените вета отстоявах конституционно признати ценности, които са обединяващи за българското общество:


- Опазване на националното богатство;
- Защита на основните права на гражданите;
- Справедливост и ефективно правораздаване.


Парламентът се съобрази само с едно от тях – за промените в Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, но това спести огромни средства на българския данъкоплатец.


По същите принципни съображения пет пъти сезирах Конституционния съд. В два от случаите Народното събрание само отмени тихомълком атакуваните от мен разпоредби. Това ме кара да вярвам, че има смисъл да продължавам да реализирам поверените ми правомощия срещу противоконституционно законодателство.


Най-често употребяваните думи в изявлението на президента. Изображението е получено чрез програма за създаване на т.нар. облаци от думи

© Дневник

Най-често употребяваните думи в изявлението на президента. Изображението е получено чрез програма за създаване на т.нар. облаци от думи


Стимулирането на обществен дебат по актуални теми и на диалог между институциите и гражданите бе основен приоритет в дейността на президентската институция. Президентството организира конференции и кръгли маси с участието на отговорни институции, наши и чужди експерти и граждански организации, които намериха широк отзвук и формулираха ефективни решения в:


- борбата с корупцията и с несправедливостта;
- борбата срещу бедността и неравенствата;
- за интеграцията на хората с увреждания;
- за гарантирането на честни и демократични избори.


Проведох множество срещи с общините по проблемите на местната власт, със синдикатите, с работодателски и браншови организации, с водещи чуждестранни инвеститори, с научни и творчески съюзи. И тази година поддържах пълноценен диалог с основните вероизповедания.


Повдигнах и темата за националното единение. Това не е апел за индулгенция на виновните, за изтриване на миналото или за празнословие. Това е зов за обединение на обществото там, където е необходимо всенародно усилие. Спасяването на българската демокрация, отстояването на гражданските и социалните права, на националния суверенитет, изискват обединени усилия: на милеещите за България срещу онези, които я плячкосват; на почтените срещу корумпираните; на демократите от разни цветове срещу автокрацията; на почтените граждани срещу онези, които манипулират избори; на свободомислещите срещу онези, които потъпкват свободата на словото. Единението изисква надмогване на партийния егоизъм и личните амбиции в името на национални цели.


Уважаеми дами и господа,


България се намира в критичен момент от своето развитие. Преди една година в тази зала заявих пред вас, че нашето общество трябва да отстои своите демократични права и свободата на словото и да се пребори за налагането на върховенството на закона.


За съжаление, българската демокрация ускорено губи позиции. Свободата на словото е обект на преследване. Последните критични гласове в българския ефир и изтъкнати професионалисти се притискат с инструментите на властта.


Доверието в парламента достигна критично ниско ниво. Все повече закони се променят кардинално с преходни и заключителни разпоредби и се избягва общественото обсъждане и оценката за въздействие. Законодателният процес става непредвидим и елиминира гражданското участие. Лобисткото законодателство измества безцеремонно обществения интерес.


Сривът на доверието и противоречията в коалицията блокират възможностите за конструктивни реформи. Липсата на прозрачност, отчетност и отговорност в управленските решения се разшири и като обхват, и като размер на разпределяните публични средства. Това ставаше с "опипване" на прага на търпимост на обществото и постепенно увеличение на размера на средствата.


- След като обществото не реагира за 500 милиона за язовири - без обсъждане, без санкция на Народното събрание и без обществени поръчки, защо да не се разпределят по същия начин и 1.35 млрд. лева за магистрала;


- След като предходната година беше похарчен изкуствено формиран излишък от 1.7 млрд. лева – без критерии, правила и прозрачност, защо да не се разпределят по същия начин миналата година 2.7 млрд. лева;


- След като стана практика Народното събрание да прегласува своите решения по разпореждане на Министерски съвет, защо да не прегласува и финансовата рамка от 1.8 млрд. и да похарчим много повече за изтребители;


- След като е възможно еднолично да се "изхвърлят" фирми от големи обществени поръчки, защо да не се реши по същия начин кой ще бъде изтребителят. Докато се кълнем в Европа, разчитаме на еврофондове и чакаме да ни "пуснат" в еврозоната, ние изхвърляме европейските участници в конкурса за нов боен самолет в разрез с процедурата, разработена по европейски модел. И правителството за европейско развитие на България твърди, че този антиевропейски избор е геостратегически.


Всички тези действия засилват усещането за корупция, за лични интереси и зависимости. Свикнахме скандалите у нас да се вихрят възходящо с годините, но бутафорният конкурс за изтребител извади порочния стил на управление на международната сцена. Злепостави ни като ненадежден партньор, погазващ предварително разписани и възприети в съвременния свят норми. След провала на големите енергийни проекти, модернизацията на Въоръжените сили засили убеждението, че България губи суверенитет и не е в състояние да взема сама стратегически решения.


Защо се възмущаваме тогава, че не ни пускат в Шенген и Еврозоната? Въпрос на доверие. А то не се печели с неуморна декламация на европейските ценности, а с тяхното осъзнаване и прилагане. Това обаче изисква компетентност, почтеност и отдаденост на обществения, а не на лични и корпоративни интереси. Декларациите на някои политици, че олицетворяват евроатлантическите ценности, са най-сигурният начин да отчуждят българите от тези ценности.


И ако все още има колебание дали властта ни приближава към Европа, или ни тласка към Третия свят, то със сигурност ни отдалечава дори от Копенхагенските критерии за приемане в ЕС:


- По първия критерий: Дали институциите са стабилни и гарантиращи демокрацията, върховенството на закона и човешките права? Напротив: от законотворчеството до управленските решения сме свидетели на точно обратното – непредсказуемост, погазване на закона и фаворизиране на корпоративния интерес.


- По втория критерий: Дали икономиката е пазарна и способна да издържа на конкурентния натиск в ЕС? Напротив: Вместо предприемачество и инициативност, основани на конкуренция, иновативност и ефективен мениджмънт, се стимулират бизнес кръгове чрез протекции и скандални обществени поръчки. Лобисткото законодателство все повече задушава инициативата, конкуренцията и прогреса.


Успехите, които афишира властта, не променят живота на мнозинството българи към по-добро. Мантрата за стабилност и икономически растеж – който, между другото, е сред най-ниските в Централна и Източна Европа и ни закотвя стабилно на европейското дъно, не може да заглуши най-важните индикатори за качеството на живот и доверието в държавността – демографията и чуждестранните инвестиции:


- Топенето на нацията е факт, при това с драматични темпове;
- Бягството на младите в чужбина не спира;
- Задълбочават се неравенствата и бедността;
- Маргинализират се цели общности по социален признак, който се усложнява и етнически;
- По последни данни на БНБ изминалата 2018-а е истинска катастрофа за чуждестранните инвестиции, а затварянето на предприятия е трайна тенденция.


България не успява да развие своя най-ценен капитал – хората. Чак след девет години управление той започна да се оформя като приоритет по отношение на образование, здравеопазване и социална дейност, но не като устойчиви философии на управление, а по-скоро под уличен натиск от отделни общности. Не като дълбоки и ефективни реформи, а като раздаване на пари в изборна година.


В тази критична ситуация очакванията на обществото са за неотложни и всеобхватни спасителни мерки – за повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот и за излизане от демографската безпътица. Каквито и съвременни икономически, данъчни и социални модели да прилагаме обаче тази цел е обречена, ако не се извърши най-важното - радикална промяна на политическата среда и на стила на управление.


Историята е показала, че закърняването на представителната демокрация води до концентрация на политическата власт в тесен елит, който трансформира тази власт в икономически облаги и ги влага в още повече власт. Така този елит бетонира властта си и порочният кръг се затваря. Оттам и растящите бедност и неравенства, незадоволителният темп на развитие, настъплението срещу демокрацията, чувството за обреченост и безпътица, емиграцията и демографската катастрофа.


Крайно време е да се разграничат корумпирани от ограбвани; сенчест и олигархичен бизнес от почтено предприемачество. Механизмите за контрол над властта трябва да се разширят и да включват не само формални проверки на имотни декларации на политиците, а и какви пари харчат, имат ли свързани и подставени лица за скрито придобиване на фирми, активи, имоти и сметки у нас и в чужбина.


За да върви обществото ни напред, трябва да се възстанови доверието на гражданите в държавността, а това минава неизбежно през възмездието – безкомпромисно наказателно преследване на корумпираните и грабителите. Апелирам КПКОНПИ, прокуратурата, МВР и службите да навлязат и в старателно отбягвания периметър на властта, в потенциални зависимости между политици, собственици на фирми, които печелят крупни обществени поръчки, и потенциални подставени лица. Ако това не стане, разпадът ще продължи, а търсенето на справедливост може да излезе извън рамките и механизмите на закона.


Управляващият елит трябва да реши въпроса за ускореното икономическо и социално развитие на страната. Който иска да управлява, трябва да предложи високообразовани, компетентни и почтени хора, мотивирани да работят в полза на обществото.


Ако партиите искат да се видят на бъдещия политически хоризонт, трябва да се чистят от корумпирани и некомпетентни кадри с управленски амбиции. Ако нашето общество осъзнае своята сила и отговорност, то може да се справи с истинския проблем на България – безнаказаните престъпност и корупция. Ако се справим с този проблем, ще се гарантира прозрачна и справедлива обществена и бизнес среда, в която и другите проблеми ще намерят своето решение.


В заключение - формирам Съвет за стратегическо развитие на България, с участието на интелектуалци и висококвалифицирани специалисти. Той ще трябва да разработи и предложи алтернативи на институционалния блокаж, на икономическия и идеен застой, в който се намира страната. Съставът на съвета ще бъде обявен с указ в идните дни. Страната има нужда от нови идеи. България има нужда от таланта, труда и дързостта на всички българи - у нас и зад граница. Предстоят ни избори, предстоят ни месеци на идейно и гражданско усилие. Вярвам, че заедно ще изведем България по пътя на демокрацията и просперитета.


Благодаря ви за вниманието!

Ключови думи към статията:

Коментари (77)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на popovski31
  popovski31
  Рейтинг: 1404 Любопитно

  Остана ли някой, който да взима насериозно тоя?!

 2. 2 Профил на С Стоянов
  С Стоянов
  Рейтинг: 1186 Неутрално

  Защо изобщо го публикувате.... това?

  ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
 3. 3 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 1150 Неутрално

  Изключително силно послание!
  Не е комфортно на управлявашите! Ама никак...

 4. 4 Профил на carlosestrada
  carlosestrada
  Рейтинг: 289 Неутрално

  руският резидент радеффф (РРР): предстоят ни месеци на непрестанни руски активни мероприятия

 5. 5 Профил на Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Рейтинг: 330 Неутрално

  Демек ще създава нова партия, Фатмака? "Идейно и гражданско" усилие.

 6. 6 Профил на Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Рейтинг: 330 Неутрално

  Демек ще създава нова партия, Фатмака? "Идейно и гражданско" усилие.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 852 Неутрално

  Днес герберските тролове са навсякъде :)

  Ще има и добавки за нощен труд - по 0.20 лв.

  Когато го питаха вчера за пишман акциите от близкото минало, Цецан имаше физиономията на Тодор Живков след като го свалиха.

  Иначе каза, че може би е сгрешил... То лесно се греши когато друг плаща сметката.

  Та едно не ми е ясно.... Къде са Цецан и Боеко в сравнение с Президента по интелект, присъствие и такива подобни неща, присъщи само на хората?

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 9. 9 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 816 Весело

  Остана ли някой, който да взима насериозно тоя?!
  —цитат от коментар 1 на popovski31


  Да...Болшинството български граждани !
  Файтона ,и ГЕРБавата дружинка, не са в картинката...Не вярваш ?
  Сравни рейтингите на Радев и Бай ....онуй ....Пък и даже целокупният ГЕРБав рейтинг ,с рейтинга на Държавният Глава ....😁😁😁


  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
 10. 10 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 816 Весело

  "Президентът е политическа фигура, не е папа или патриарх. Избран е от два милиона и половина граждани и няма да мълчи.
  Заявено бе от Президента, че няма да приеме подобно управление. Даже го нарече имитация на управление. Управляващите са обречени. Създадоха си огромен враг в негово лице и той го прави на принципна основа. Заявката, която направи, е не само че няма да млъкне, но нямам съмнение, че ще отиде докрай в радикалните си позиции"
  http://epicenter.bg/article/Kancho-Stoychev-sled-rechta-na-Radev--Upravlyavashtite-sa-obrecheni-/173936/2/0?fbclid=IwAR1LAnP873h7dpH97lES1xlR525KKsNmbfXzrBWpt3V7EGDAA-VZf3bpJuA

  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
 11. 11 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 816 Неутрално

  Изключително силно послание!Не е комфортно на управлявашите! Ама никак...
  —цитат от коментар 3 на Paolo Di Canio


  ''Обединител на нацията не означава одобрение на престъпна дейност. Имаме ескалация на неспособността да се управлява и закриване на всякакви хоризонти пред България. Има всекидневно рушене на основни европейски ценности. Бяха пресечени червени линии, които досега не бяха пресичани. Обвинението към Елена Йончева е един от тези случаи. Президентът е политическа фигура, не е папа или патриарх. Избран е от два милиона и половина граждани и няма да мълчи. Президентството е политическа функция, коментира Стойчев''

  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
 12. 12 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Весело

  Преди обяд Епицентър водеше на Дневник по брой публикации.
  Някой провери ли дали резултата вече не е обърнат? :)

 13. 13 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1527 Неутрално

  Българи от всички страни, обединявайте се! (сс)

  Апокалипсисът апокалиптичен
 14. 14 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Весело

  "Президентът говори за национално помирение, което не е „апел за индулгенция на виновните“. Колко пъти той почете паметта на жертвите на комунистическия режим? Колко пъти посети лагера в Белене? Така от кумова срама – да остави поне едно карамфилче. В БСП, въпреки напомнянето на Илиана Йотова, че и най-малкото движение срещу тази партия няма да му бъде простено, ще му простят. Генерал Деси няма да му се кара. Няма да спи на кушетката.

  Истината е, че президентът Радев не само сякаш живее в паралелна вселена. Той прекрачва границите на нашата вселена с такава сила, с каквато прекрачва гаранциите на Конституцията и правомощията на собствения си пост.

  Започвайки от реплики като „Остава ви една седмица“ до „Не е въпросът дали ще има предсрочни избори, а кога“ и „Аз ще подкрепя политическа алтернатива“ не е нещо, което олицетворява единството на нацията, както пише в Конституцията. Нито пък поредният му ясно изразен и категоричен отказ от диалог с властта.

  Това, извън дребнавата институционализирана злоба (облечена в мантия на власт), представлява пряко нарушение на мандата, който носи. Президентът е балансираща, обединителна фигура. Олицетворява единство, а не заемане на позиции на една или друга група в обществото. За него са гласували 2 милиона. Но и 2 милиона граждани са казали, че искат да ги управлява коалиция между ГЕРБ и Обединени патриоти. Кои 2 милиона имат по-голяма тежест тогава?..."
  http://vevesti.bg/203781/sarditko-radko-mezhdu-zadalzheniata-po-konstitutsia-i-sasipahte-ya-taya-darzhava/

 15. 15 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 4102 Разстроено

  Докога ще ни занимавате с рецитацията на бисерите на Иво Христов бе Дневник?Льотчика е "таланлив" като голям камък!!!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 16. 16 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 4102 Разстроено

  Докога ще ни занимавате с рецитацията на бисерите на Иво Христов бе Дневник?Льотчика е "таланлив" като голям камък!!!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 17. 17 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 4102 Гневно

  Тавариш Радев а можехте на руски да прочетете обръщението!По щеше да ви отива!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 18. 18 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Изключително силно послание!Не е комфортно на управлявашите! Ама никак...
  —цитат от коментар 3 на Paolo Di Canio


  А на Радеф комфотно ли му е? Ха ха!

 19. 19 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#15] от "Willy Messerschmitt":

  "Старата политическа класа в лицето на Иван Костов и Георги Първанов"
  е това.

 20. 20 Профил на Deinio
  Deinio
  Рейтинг: 532 Неутрално

  Още един се нареди на опашката на спасителите, които чакат своя ред да ни спасят

 21. 21 Профил на скоро на екран ИЗЧЕГЪРТВАЧИТЕ IV
  скоро на екран ИЗЧЕГЪРТВАЧИТЕ IV
  Рейтинг: 1607 Неутрално

  Другия път пак гласувайте за кандидата на широките социалисти.

 22. 22 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 746 Неутрално

  "Посещението ми в Москва възстанови политическия диалог на най-високо ниво след дълго прекъсване. Българското общество очаква правителството да материализира огромния потенциал в двустранните отношения."

  Как бързо подмина "порицаването пред строя" !...и ..."правителството да материализира огромния потенциал в двустранните отношения."

 23. 23 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5419 Неутрално

  Това е противоконституционно, което радеФ говори и смята да прави. Той не е президент на всичките Българи.

 24. 24 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5419 Неутрално

  Това е противоконституционно, което радеФ говори и смята да прави. Той не е президент на всичките Българи.

 25. 25 Профил на Alexadner Adjan
  Alexadner Adjan
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Аз съм мафиот, воювам с турците. Радев е от тях.

 26. 26 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1527 Неутрално

  Остана ли някой, който да взима насериозно тоя?!
  —цитат от коментар 1 на popovski31


  Баце и ЦЦ.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 27. 27 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#18] от "Боби Бобев":

  комфортно

 28. 28 Профил на ralita68
  ralita68
  Рейтинг: 566 Неутрално

  Шматарок, правителство в сянка ще спретват! Потенциална патерица на Курнела! Това е толкова обречено, колкото Самият Радев да стане модерен политик! Жалкари, живеещи във времето на Червенков!

 29. 29 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Това е нашият президент!

 30. 30 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Дойде времето когато парите от Москва свършиха , време е другарят Радев да започне сам да изкарва пари и да връща дълговете към господарите си .

 31. 31 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 746 Неутрално

  На финала забрави международното положение и падането на санкциите срещу росия

 32. 32 Профил на Онуфри
  Онуфри
  Рейтинг: 1077 Неутрално

  Остана ли някой, който да взима насериозно тоя?!
  —цитат от коментар 1 на popovski31


  Ами … от 80 % все ще се намери някой !

  : )

  Имало едно време ссср! Маргарет Татчър: "Комунизмът свършва тогава, когато свършат чуждите пари, които харчиш!"
 33. 33 Профил на Онуфри
  Онуфри
  Рейтинг: 1077 Весело

  Изключително силно послание!......
  —цитат от коментар 3 на Paolo Di Canio


  Като на старшинка пред новобранците от взвода !

  п.п. Щото старите кучета не го бръснат и за сли.. !

  : )

  Имало едно време ссср! Маргарет Татчър: "Комунизмът свършва тогава, когато свършат чуждите пари, които харчиш!"
 34. 34 Профил на Онуфри
  Онуфри
  Рейтинг: 1077 Весело

  .... в сравнение с Президента по интелект, присъствие и .....
  —цитат от коментар 8 на Dorian Gray


  Както казва един комик - жив да не бях !!!

  : )

  Имало едно време ссср! Маргарет Татчър: "Комунизмът свършва тогава, когато свършат чуждите пари, които харчиш!"
 35. 35 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 4102 Разстроено

  Както виждаме тече сплотяване на червените редици!Макаров е дръпнал юздите и другарите от БСП излизат на борба още от 49 си конгрес!Активиран е и свързвуковият Буратино вече явният знаменосец на московските идеи...Задачата е една-ако на бъдещите месни избори БСП загуби..ще бъде спусната групата на "интелектуалците -спасители"Под егидата на резидента да бъде предизвикана криза ...И здравите сили да овладеят власта!После е ясно-кризисен щаб,извънредни мерки....недоволство,пернишки протести....референдум...резидентска република!....................Обсада на Терминал 2!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 36. 36 Профил на Онуфри
  Онуфри
  Рейтинг: 1077 Весело

  Това е нашият президент!
  —цитат от коментар 29 на paf


  Много точно !

  пРезидент на алкашите !

  : )

  Имало едно време ссср! Маргарет Татчър: "Комунизмът свършва тогава, когато свършат чуждите пари, които харчиш!"
 37. 37 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1861 Неутрално
 38. 38 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 815 Гневно

  Президентът защо не спомена причините, поради които не отиде нито веднъж в Народното събрание (Законодателната власт в Р.България) и не се обърна към народните представители по споменатите в настоящото му слово проблеми?
  Защо президентът изключва разговори с Правителството (изпълнителната власт). Не смята ли, че по този начин блокира работата на Визшия консултативен орган КСНС?
  Пък после другите войвали с него. Той не иска да говори с никого, пък другите му виновни.
  Пфу!

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 39. 39 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 815 Гневно

  Защо Президентът предварително оневинява Елена Йончева? Не се ли бърка в работата на Съдебната власт?
  Пфу!
  Точно тй войува открито с всички конституционно определени власти на демокрацията, пъс "рони сълзи", че тя, демокрацията, била в опастност!
  Пфу!

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 40. 40 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 815 Неутрално

  Защо Президентът предварително оневинява Елена Йончева? Не се ли бърка в работата на Съдебната власт?Пфу!Точно тй войува открито с всички конституционно определени власти на демокрацията, пъс "рони сълзи", че тя, демокрацията, била в опастност!Пфу!
  —цитат от коментар 39 на Родолюбец


  Извинявам се за допуснатите правописни грешки.
  Този Дебил (по Иво Христов) е в състояние да вбеси всеки нормално мислещ човек.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 41. 41 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Ристо Бойкикиев тихо ли подкрепя ? Или шумно?

  Де го изобщо и оня бай . . Радан?

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 42. 42 Профил на xefgo
  xefgo
  Рейтинг: 564 Неутрално

  За такива, като тоя, народът отдавна е казал: "Червен боклук". Освен да разединява е и изявен турист, от когото вече нищо позитивно за България не се очаква.

 43. 43 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 2067 Неутрално

  Предизборните игри са открити и то от този, дето най-малко трябва.

 44. 44 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  Най-голямата дупка в президентството евър. Мислех че Гоце е най-голямото падение, ама тоя го води с поне две обиколки.

  Няма шики-мики.
 45. 45 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  Ристо Бойкикиев тихо ли подкрепя ? Или шумно?Де го изобщо и оня бай . . Радан?
  —цитат от коментар 41 на О, ко ма напрай!


  Подкрепят руския пРезидент естествено. Нали гласуваха за него.

  Няма шики-мики.
 46. 46 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 733 Неутрално

  "На 28 януари 2019 г. президентът Румен Радев даде отчет по повод втората година от встъпването си длъжност. Речта му не беше просто реч, нито пък беше и реч с отчетен характер.

  Тя се превърна в еманация на нападките, фалшивите новини, недоказаните твърдения, сякаш събирани в период от две години из сайтовете за фалшиви новини на Арман Бабикян, изричани от един човек, който явно или е много сърдит на света, или живее в паралелна реалност.

  Никой не казва, че всичко в България е перфектно. Както и всички други държави, така и нашата има проблеми. Сред тях и системни проблеми. Но икономиката на България не расте ли с над средното за Европа? Нямаме ли рекордно ниска безработица? Няма ли България нови и стабилни индустрии, които опровергават Корнелия Нинова /„Демокрацията ни отне много“ / и бляновете на БСП за „Химко“ във Враца и завода „Петко Енев“ в Стара Загора?

  Ръст на учителски и лекарски заплати, по-голяма инфраструктурна мрежа от всякога и противно на твърденията на Сърдитко Радко – механизъм върху корупцията и съдебната система, който е пред затваряне с три приключени показателя по него на фона на унищожителна критика към Румъния… Който казва: „България има необратими успехи в борбата с корупцията и организираната престъпност“. И като институционален напредък, и като преки резултати."

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 47. 47 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 521 Любопитно

  "формирам Съвет за стратегическо развитие на България, с участието на интелектуалци и висококвалифицирани специалисти. Той ще трябва да разработи и предложи алтернативи на институционалния блокаж, на икономическия и идеен застой, в който се намира страната. Съставът на съвета ще бъде обявен с указ в идните дни. "
  ========================================================================
  ?????!!!????Това пък чудо,какво е?!? Откъде-накъде,ще се формира подобен орган?!? И то,от президент?!? България е парламентарна република,има си работещ парламент,има си правителство,полиция,армия...Какво приказва този човек?На мен,а и на когото ѝ да било,могат да не ми харесват партиите и коалициите,които са в момента в Народното събрание,но е имало избори,хората са гласували и са избрали тези представители,на тези политически сили,които са в момента в парламента.Толкова. А,това за "идейния застой" е направо невероятно!Някакъв си съвет, ще определя и ще публикува "правилните"за страната и хората в нея идеи ли?!? Това вече го е имало! И,не е хубаво!Никак!

 48. 48 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 733 Неутрално

  Всъщност защо отправяме мотивираното си негодувание по повод на подобен "пРезидентски" отчет към лицето Румен Радев? Та той е просто най-подходящият "маджурски кандидат" на Кремъл. Авторът на отчета-памфлет, сивият кардинал в сянка е Иво Христов. Който определено е предозирал. Разчитайки, че определени думички като "възмездие", "поробители", та дори и омекотеното в Дневник..."грабители", ще създадат един импулс у достатъчно зомбираните от СОЦА и колебаещите се все още...за лумпен-пролетариата да не говорим...една кохорта от "Петна" загрява на тъчлинията, за да вземе участие в обявения тих преврат от държавния глава на една демократична държава....
  А ВКС, както и Прокуратурата явно не смеят да поискат най-естественото при подобно грубо погазване на правомощията на един президент...процедура за импийчмънт.
  Другарю Радев...за мен сте никой.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 49. 49 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1852 Весело

  Днес "Дневник" е решил да трупа рекордно негативи, сервирайки ни за четвърти или пети път вкисната боза откъм Харманлийските села. Не се учудвам много - и при тях някои имат вземане-даване със специализираната прокуратура и бързат да се присламчат към нещо "стратегическо", за да спасят кожата..

 50. 50 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  радев....ш-ш-ш-ш.

  Ония пари НЯМА да дойдат никога. Кажи на жена си, че няма как.
  Да, за "Грипен" говоря. Подкупа за самолетите.

  ................- След като стана практика Народното събрание да прегласува своите решения по разпореждане на Министерски съвет, защо да не прегласува и финансовата рамка от 1.8 млрд. и да похарчим много повече за изтребители...............

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 51. 51 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 733 Неутрално

  "Финансовият министър Владислав Горанов отхвърли твърдението на държавния глава Румен Радев, че правителството харчи по непрозрачен начин бюджетни пари.

  „Нито един лев от разходите за 2018 година не е останал непрозрачен и не е над разчетените с годишния закон за Държавния бюджет. Нямаме право на това“, каза Горанов, цитиран от БНР.

  От своя страна министърът на икономиката Емил Караниколов опроверга думите на президента, че има трайна тенденция за намаляване на чуждестранните инвестиции:

  „Имаме проблеми, но нека да се събираме и да решаваме тези проблеми, а не да очерняме България. Инвеститорите гледат и се чудят какво става. От една страна идват инвеститори. От друга институция казват, че българската икономика е траен проблем. В България преди години идваха инвеститорите, защото в България беше евтина работната ръка. В момента в България инвеститорите идват поради две причини: финансова и макроикономическа стабилност и най-важното – квалифицирана работна ръка. Да, недостатъчна, но квалифицирана и нека да работим в тази насока“.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 52. 52 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2394 Весело

  Любопитен съм кого РР ще вкара в новият си свръх мъдър държавен орган.
  Бареков не защото е ангажиран с Волен.
  Трифонов не защото е по-голям от РР и не може да влезе сред другите мъдреци.
  Леката картечница не защото си има своя траектория.

  подпис
 53. 53 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1416 Весело

  До коментар [#49] от "Дон Кихот":

  От резидента ми писна вече.
  В повече ми дойде.

  По кино нова почва нещо от Стивън Спилбърг от 20,00 часа. От 2018-та е. Един приятел ми звънна току що.
  Отивам да си сложа мезето и виното.

  Резидента газ да пикае, но не той е виновният, нали помниш?
  Куклата на конци сама по себе си никому не пречи.
  Оня горе дето държи конците е истината.

  А пък "долу" са двата милиона идиоти гласували "по съвест=глупост".

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 54. 54 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2394 Весело

  До коментар [#47] от "objektivist96":
  "Откъде-накъде,ще се формира подобен орган?!? И то,от президент?!? "

  И Мадуро се направи специален орган. РР не е първи. Като свърши тоалетната хартия в България и органът ще е предварително готов.

  подпис
 55. 55 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1859 Неутрално
 56. 56 Профил на Schopenberg
  Schopenberg
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Радев показва всички качества на некадърен новобранец с мечта за ефрейтор. Пълен ташак. Вече ясно разбрахме, че е още по-глупав от преди изборите. Разбрахме, че нищо не разбира от политика. И разбрахме, че е верен последовател на некадърника Решетников.

  Navigare Necesse Est
 57. 57 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1852 Весело

  Всъщност, Радев постигна своето-България поне в нещо заприлича на Русия. И в двете държави президентите се проявяват като злостни врагове на народите им и ги злепоставят с всички възможни и невъзможни средства.
  Сега трябва да очакваме медал от Решетников. А може и кагебейският поп да се сети за двусмислената религиозна поза на вицето и да реши да доизясни смисъла. От сърце му желая успех!

 58. 58 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 2067 Неутрално

  Е сега го гледах по новините. Голям Б@клук е този.

 59. 59 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  Червената зараза атакува!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 60. 60 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#54] от "Иван К":
  А,сигурен съм,че Румен Радев не е първи в подобни опити,но България все пак,не е Венецуела,та затова...Някак, изведнъж ги хванаха бесовете, тези всичките- червените,вицепрезидент,бивш президент,сега и този...Всъщност,те не са спирали да използват всеки повод,а и без повод, за всякакви атаки,но сега ми се струва,че цялото това нещо е доста по-масирано и агресивно...Може и да греша,но...Така ми се струва...

 61. 61 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3222 Весело

  Механизмите за контрол над властта трябва да се разширят и да включват не само формални проверки на имотни декларации на политиците, а и какви пари харчат, имат ли свързани и подставени лица за скрито придобиване на фирми, активи, имоти и сметки у нас и в чужбина.
  *
  Сакън! Не споменавай сметки в чужбина, особоно офшорни. Щото една другарка от вашите се спонсорира по такъв начин от фалирала по-късно банка.

 62. 62 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 491 Неутрално

  "Президентът говори за национално помирение, което не е „апел за индулгенция на виновните“. Колко пъти той почете паметта на жертвите на комунистическия режим? Колко пъти посети лагера в Белене? Така от кумова срама – да остави поне едно карамфилче. В БСП, въпреки напомнянето на Илиана Йотова, че и най-малкото движение срещу тази партия няма да му бъде простено, ще му простят. Генерал Деси няма да му се кара. Няма да спи на кушетката.Истината е, че президентът Радев не само сякаш живее в паралелна вселена. Той прекрачва границите на нашата вселена с такава сила, с каквато прекрачва гаранциите на Конституцията и правомощията на собствения си пост.Започвайки от реплики като „Остава ви една седмица“ до „Не е въпросът дали ще има предсрочни избори, а кога“ и „Аз ще подкрепя политическа алтернатива“ не е нещо, което олицетворява единството на нацията, както пише в Конституцията. Нито пък поредният му ясно изразен и категоричен отказ от диалог с властта.Това, извън дребнавата институционализирана злоба (облечена в мантия на власт), представлява пряко нарушение на мандата, който носи. Президентът е балансираща, обединителна фигура. Олицетворява единство, а не заемане на позиции на една или друга група в обществото. За него са гласували 2 милиона. Но и 2 милиона граждани са казали, че искат да ги управлява коалиция между ГЕРБ и Обединени патриоти. Кои 2 милиона имат по-голяма тежест тогава?..."http://vevesti.bg/203781/sarditko-radko-mezhdu-zadalzheniata-po-konstitutsia-i-sasipahte-ya-taya-darzhava/
  —цитат от коментар 14 на plebs  А бе не е баш така - и Плевналиев си превиши пълномощията с Марковска. На това изказване ми липсват едни 1000 дни оти на 800 веке никой нема да поверва.
  За последните 2 години имам 4 пъти увеличение на заплатата, дет се вика по средата и надолу нещата поне се индексират. Най-вероятно ще успеят след месеци,ама ако си мислите, че сега е батак, чекайте да видите догодина

 63. 63 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 491 Неутрално

  Радев показва всички качества на некадърен новобранец с мечта за ефрейтор. Пълен ташак. Вече ясно разбрахме, че е още по-глупав от преди изборите. Разбрахме, че нищо не разбира от политика. И разбрахме, че е верен последовател на некадърника Решетников.
  —цитат от коментар 56 на Schopenberg


  Като му стигнете чина и образованието - тогава такива злостни забележки, ако обичате.

 64. 64 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#63] от "limbize":

  И какво, като има чин и образование, хайде да си мълчим за изцепките му? То тук ние сме все без образование. А бе я си...

 65. 65 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1616 Любопитно

  Явно "Дневник" са врътнали палачинката и трябва да опишат глупостите на Радев в детайли.

 66. 66 Профил на kqv22356908
  kqv22356908
  Рейтинг: 277 Неутрално

  Хайде без кухи комунистически лозунги!Взимай си фуражката със сърпове и чукове и се измитай!А ако можеше да вземеш със себе си и “другия генерал”и всички милиционери!Мечти-и-и!ВСИЧКИ ВИЕ ПЛАТЕНИ МОСКОВСКИ МАСТИИ СТЕ ИМ НУЖНИ ТУК! НЕ В москва,А ТУК-МЯСТОТО НА ПРОДАЖНИЦИТЕ Е ТУК;ТУК ДА ВЪРШАТ ПЪКЛЕНИТЕ СИ ДЕЛА...

 67. 67 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4146 Неутрално

  " Посещението ми в Москва възстанови политическия диалог на най-високо ниво след дълго прекъсване. Българското общество очаква правителството да материализира огромния потенциал в двустранните отношения."

  Това да отидеш на крака в Кремъл и руския президент да те кара да чакаш унизително благоволението му кога ще те приеме като ученик преди изпит или пък у дома да те " наехва" неговия емисар на връх националния ти празник диалог ли било ? Тия дето пишат речите на президента съвсем излязоха от реалността !

 68. 68 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 768 Неутрално

  Дневник, дейността на тоя решетников президент не е ли малко противоконституционна?

 69. 69 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 768 Неутрално

  До коментар [#63] от "limbize":

  ти майтап ли си правиш?
  с образованието му имам предвид

 70. 70 Профил на smotlixx
  smotlixx
  Рейтинг: 620 Неутрално

  Опичайте си акъла на изборите, че тавариш льотчик и Корни са се запенили по устите и са готови да ни лашнат към Рашка.

 71. 71 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 491 Весело

  До коментар [#63] от "limbize":И какво, като има чин и образование, хайде да си мълчим за изцепките му? То тук ние сме все без образование. А бе я си...
  —цитат от коментар 64 на Боби Бобев


  както виждате не мълча, но пък вие не можете да синтезирате защо не ви харесва аргументирано

 72. 72 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 684 Весело

  Ще е пълен ташак на следващите избори Плевнелиев да се кандидатира и тоя смешник ще загуби от Плевнелиес резултат по-нисък от този на баа Цецка на предишните...

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 73. 73 Профил на BezEmotsia
  BezEmotsia
  Рейтинг: 661 Неутрално

  Радев е нахален щом твърди, че изборът на самолети е непрозрачен. Сега изборът се обсъди в парламента, а той еднолично избра Грипен. Кое е по-прозрачно бе злобен шофьор?

 74. 74 Профил на BezEmotsia
  BezEmotsia
  Рейтинг: 661 Неутрално

  Злобата напълно е заслепила шофьора на самолет. Икономическите му "тези" са напълно неверни, ама много приличат на фашистки призиви за повтаряне на лъжа, с надежда да стане истина

 75. 75 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#9] от "onemanband":

  Истината боли, нацъкали са минуси... нищо, иде Видовден, минусите нямат никакво значение тогава :-)))))))))

 76. 76 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#15] от "Willy Messerschmitt":

  Ама не ти стиска да летиш срещу него, май :-)

 77. 77 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 802 Неутрално

  До коментар [#63] от "limbize":

  Да де, ама никой от злобно фочущите форумни тролове никога няма да стигне - нито чина, нито академичните постижения, нито пък нещо друго. Е, има едно нещо в което ще го бият - броя на форумни мнения.

  Ех, Икономендия, ако получаваше по 10 ст. за всяка глупост изтръскана във форума от верните последователи..... !

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK