Президентът наложи вето на поправките в Изборния кодекс и призова БСП да се върне в парламента

Президентът наложи вето на поправките в Изборния кодекс и призова БСП да се върне в парламента

© Надежда Чипева, КапиталПрезидентът Румен Радев обяви, че връща на парламента за ново обсъждане приетите преди десет дни промени в Изборния кодекс, и призова БСП да се върне в Народното събрание и да участва в обсъждането на текстовете.


Законодателят за пореден път отлага въвеждането на машинното гласуване, актуализирането на избирателните списъци и въвеждането на видеоконтрол при броене на бюлетините, коментира държавният глава в изявление пред медиите, като допълни, че действията на управляващите издават отсъствието на желание за прозрачен изборен процес в страната.


Радев допълни, че в рамките на дни едни и същи депутати са обосновавали две противоположни тези за изборното законодателство, което показва, че е търсена политическа целесъобразност. Той подчерта, че все пак здравият разум е надделял, намеквайки за решението законодателството да бъде върнато в досегашния вариант.
В рамките три дни ГЕРБ обърна напълно позицията си за Изборния кодекс, като първо прокара заедно с ДПС и коалиционния си партньор от НФСБ промени, обезсмислящи преференциите, и отказа да избира нов състав на Централната избирателна комисия, а след свикано от лидера си Бойко Борисов заседание отстъпи и от двете решения.


По спешност в парламента бяха внесени поправки на поправките, с които се връща старото положение. Те обаче не бяха разглеждани в очакване на решението на президента дали ще наложи вето над приетите промени. Задействана беше единствено процедурата по избор на нова избирателна комисия.


Коментарът на Борисов


Аз имам много работа, освен това политически лидери не коментирам, това каза премиера Бойко Борисов пред журналисти, по повод изявлението на президента. На възражението, че Радев няма партия, Борисов отговори: "Когато взимаш страна на една партия срещу друга, се превръщаш в политически лидер".


ГЕРБ ще отхвърли ветото на президента


ГЕРБ ще отхвърли ветото на президента Румен Радев и ще изчака законът да бъде обнародван, за да го промени отново и да възстанови сега действащите правила за валидност на преференцията при избора на депутати, евродепутати и общински съветници. Това е най-вероятното процесуално решение, се разбра от думите на председателя на правната комисия от ГЕРБ в парламента Данаил Кирилов в отговор на въпрос на "Дневник". На малко по-късно свикана пресконференция ГЕРБ благодари на президента, но припомни, че той не идва в парламента и обяви, че се държи като лидер на БСП.


БСП остават извън парламента


По-късно през деня от БСП обявиха, че няма да се върнат в парламента, докато не се изпълни условието им - отмяна на всички "скандални разпоредби" на Изборния кодекс.


Ето и пълния текст на мотивите, с които държавният глава наложи вето:


МОТИВИ


за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2019 г.


Уважаеми народни представители,
Правото на избор е израз на свободата на мисълта и убежденията, но и реална форма на участие на гражданите в политическия живот. Изборните правила са важни за демократичните устои на нашата държава, поради което не мога да се съглася с някои от приетите в тях промени, свързани с преференциите за даден кандидат, машинното гласуване, обжалването на актовете на избирателните комисии, мнозинствата при отмяна на решенията им за отхвърляне и правилата за подсъдността. Предвид това упражнявам правото си мотивирано да върна за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (ЗИД ИК) със съзнанието, че това е единственият конституционен механизъм за промени във вече приет закон, преди той да е обнародван в "Държавен вестник".


1. Съобразно § 21, 25, 30, 36, 37 и 38 от ЗИД ИК предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа ще бъдат ефективни и валидни, ако броят на действителните гласове, които той е получил, е не по-малък от избирателната квота при съответния вид избори. Промените в законоустановения праг за валидност на преференциите са необосновани от гледна точка на демократичното управление и правовата държава. Възможността за личностен избор в рамките на пропорционална система, където участието на политическите партии е определящо, действа като коректив на партийната хегемония, която селектира и подрежда кандидатите. Всеки избран черпи представителната си власт от народа и тази власт не може да се ограничава по никакъв начин от парламентарното мнозинство в Народното събрание (Решение на Конституционния съд № 11 от 2009 г.). Прагът на преференцията следва да бъде такъв, че да дава възможност за разместване на кандидатите в листите. Изравняването на този праг със стойността на гласовете за един мандат на практика лишава гражданите от реална възможност да изразят своите предпочитания въпреки партийно установените. Въпросът за влиянието на отделния човек в изборния процес е особено важен, тъй като опира до народа като суверен. За отделния гражданин възможността гласът му да се чуе чрез преференцията е силен фактор да гласува, а оттам и държавните органи да черпят своята легитимност, както изисква демократичната държава. Преференциите са утвърден и признат способ, чрез който пропорционалният избор може да стане по-личностен, макар и в границите на подкрепяната партийна листа. В условията на хронично недоверие към партиите и институциите влиянието и контролът на гражданите върху изборния процес е основен фактор в демократичната държава, който се обезсмисля с приетите промени.


Поради всичко това считам, че разпоредбите за преференциите са отстъпление от достиженията на изборното законодателство и са в разрез с обществените нагласи.


2. Предимствата на машинното гласуване, сред които и минимизирането на недействителните бюлетини, са признати в изборната теория и практика. По силата на § 14 от ЗИД ИК от тези предимства ще бъдат лишени гражданите, които гласуват в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели. Тяхното право на глас няма да бъде упражнявано при същите условия, както в по-големите секции. Конституционният съд в практиката си многократно е подчертавал, че равенството на всички граждани пред закона е основен принцип на гражданското общество и държавата (Решение № 14 от 1992 г. и Решение № 12 от 2018 г.). Отчитам, че не само изискването за повсеместно въвеждане на машинното гласуване се забавя, но неясни остават и критериите, по които на изборите през 2019 г. ще бъдат определени най-малко 3000, респ. 6000 избирателни секции, за поетапното му въвеждане.


Предвидено е, че Централната избирателна комисия (ЦИК) определя броя и номерата на избирателните секции, в които ще има машинно гласуване, но няма уредба въз основа на какви критерии ще стане това определяне.
Затова считам, че с тези промени не се гарантира стабилност, предвидимост и равни условия, които са неизменни изисквания при реализирането на основните права на гражданите, включително и на избирателните им права.


3. Конституцията гарантира правото на защита на всеки гражданин, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. Правото на защита е основно право с универсален характер и принцип на правовата държава (Решение на Конституционния съд № 14 от 2014 г.), което включва и правото на съдебна защита. Неразривно свързана с това право е общата клауза за обжалваемост пред съд на всички административни актове по чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Именно поради това конституционно изискване е изключенията от общата клауза за обжалваемост да бъдат изрично посочени със закон. С § 2, § 16, т. 2, § 22, т. 2, § 23, т. 2 и § 26, т. 2 от ЗИД ИК законодателят се е отклонил от този конституционен принцип. Вместо да се посочат необжалваемите актове на ЦИК, са изброени онези актове, които подлежат на обжалване. Този подход е несъвместим с ясното конституционно изискване в закона да се посочат актовете, които се изключват от съдебно обжалване. Така в приетия ЗИД на ИК, противно на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, се утвърждава принципът на необжалваемост на актовете на ЦИК, от който са предвидени изключения.


Като е ограничил актовете, които могат да бъдат предмет на съдебно обжалване, законодателят не е отчел значимостта на правата, гарантирани чрез съдебната защита. Безспорно избирателното право на гражданите по чл. 42, ал. 1 от Конституцията е основно право, което пряко произтича от народния суверенитет и съгласно чл. 57, ал. 1 от Конституцията е неотменимо (Решение на Конституционния съд № 3 от 2017 г.). В своята практика Конституционният съд последователно провежда разбирането, че законодателната целесъобразност по отношение на необжалваемостта е лимитирана и не може да засяга реализацията на основните права и свободи на гражданите, освен ако не се налага за защитата на висши конституционни ценности, свързани с особено важни интереси на обществото (Решение № 7 от 1995 г., Решение № 21 от 1995 г., Решение № 5 от 1997 г., Решение № 1 от 2012 г. и Решение № 14 от 2014 г.). В този смисъл предвидената необжалваемост на актовете на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 1, 2, 3, 27 и 48 от Изборния кодекс е конституционно недопустима, тъй като с тези актове се засягат избирателните права на гражданите.


Централната избирателна комисия е държавен орган, създаден със закон, чиито правомощия са да осигури свободното изразяване на волята на гласоподавателите, вярно и точно установяване на тази воля, нейното отчитане и официално обявяване. Затова актовете, с които тя осъществява контрол и методическо ръководство по прилагането на кодекса и свързаните с него нормативни актове (чл. 57, ал. 1, т. 1, 2, 3, 27 и 48 от Изборния кодекс), не могат да бъдат необжалваеми. Те се отнасят до изборния процес, регламентирането на който няма как да не засегне упражняването на избирателното право. Следва да могат да се обжалват актовете, които под формата на тълкуване на норма от по-висш ранг или указания до подчинените органи нарушават или застрашават правата или законните интереси на гражданите. Тези актове губят своя чисто тълкувателен или вътрешен характер и проявяват действие "навън" спрямо трети лица (Решение № 21 от 1995 г. на Конституционния съд). Сигналите и жалбите са основен инструмент, с който гражданите могат да реагират на нарушения на изборния процес. Затова решенията на ЦИК по чл. 57, ал. 1, т. 27 от Изборния кодекс, с които се определя редът за тяхното разглеждане, не може да бъде изключен от съдебен контрол, още повече че правото на гражданите да подават жалби е закрепено в чл. 45 от Конституцията.


С оглед на гореизложеното считам, че като цяло създадената уредба за обжалването на актовете на ЦИК не е в съответствие с изискванията на Конституцията и не предвижда ефективната защита, която държавата чрез закон е длъжна да предостави при накърняване на основно право, каквото е избирателното право.


4. Съгласно § 1, т. 1 от ЗИД ИК при отмяна на решение за отхвърляне ЦИК постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете й. Аналогична промяна е направена с § 4, т. 1 и § 7, т. 1 по отношение на решенията на районните избирателни комисии и на общинските избирателни комисии. По този начин се въвежда изключение от правилото, възприето в Изборния кодекс, че решенията на всички избирателни комисии се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове. Приетото правило за "спадащо мнозинство" е съществена промяна, която може да доведе до увеличаване на броя на решенията, за които ще се прилага. Така вместо да се търси консенсус при вземане на решения, ще се цели и ще се разчита на новото гласуване, при което ще се изисква по-ниско мнозинство. Следва да се отчита, че мнозинството от две трети отразява принципа на политическия плурализъм в работата на избирателните комисии, който е присъщ за тяхната дейност. Въвеждането на по-ниското мнозинство ще създаде възможност една или повече политически сили да увеличат своето влияние непропорционално на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции.


Въз основа на горното считам, че уредбата не следва да предвижда непознато за изборното ни законодателство спадащо мнозинство, което би довело до ерозия на политическия плурализъм, без който честното провеждане на избори е немислимо.


5. Според § 5, 8 и 12 от ЗИД ИК решението на районната или общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната избирателна комисия. Когато решението не е потвърдено от ЦИК, обжалването е пред Върховния административен съд. По този начин за първи път се отстъпва от установеното правило, че решенията на ЦИК се обжалват само пред Върховния административен съд. Българското изборно законодателство не трябва да допуска подобно изключение. Представителната демокрация е израз на конституционното начало, че цялата държавна власт произтича от народа. Накърнените права на суверена в изборния процес изискват съдебната защита да се осъществява пред най-висшия административен съд. Това следва и от значимостта на решенията на ЦИК, произтичаща от характера и обхвата на регулираната материя и от обяснимо големия брой на адресатите им. Тази значимост предопределя необходимостта контролът за законност да се упражнява от Върховния административен съд. Несъмнено ЦИК стои начело на изборната администрация и е висш постоянно действащ държавен орган. Спазването на йерархичната симетрия между нивото на административния орган, издал акта, и нивото на съда от системата на административните съдилища също налага решенията на ЦИК да продължават да се обжалват пред Върховния административен съд. Наред с това, съобразно законовите изисквания, в този съд правораздават съдии с по-дълъг професионален опит, което е допълнителна гаранция за качеството на съдебния контрол, особено предвид бързината, която се изисква в изборния процес. Възможността едни решения на ЦИК да се обжалват пред Върховния административен съд, а други - пред административните съдилища, създава предпоставки за противоречива съдебна практика. Този проблем е още по-сериозен предвид неяснотата дали решенията на тричленните състави на административните съдилища са окончателни, или подлежат на касационно обжалване. Отстъплението от правилото, че актовете на ЦИК се обжалват единствено пред Върховния административен съд, не е в интерес на законността в изборния процес и ерозира конституционно отредената функция на този съд да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднаквото прилагане на законите в административното правораздаване.


Не мога да подмина и начина, по който бяха приети разпоредбите на ЗИД ИК. Правилата за законодателния процес неслучайно са заложени в Конституцията и доразвити в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), който стои паралелно със закона в йерархията на нормативните актове. На тях не трябва да се гледа като на формални изисквания, защото те са преди всичко гаранции за приемането на справедливи и добре обмислени закони, които да уреждат трайно обществените отношения. Нарушено беше изискването на чл. 79, ал. 1 от ПОДНС докладът на водещата комисия да се предостави на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото на заседанието, в което се разглежда законопроектът. Също така в нарушение на чл. 83, ал. 1 от ПОДНС значителна част от предложенията, направени от народни представители между двете гласувания, включително относно преференциите, не бяха аргументирани. Необмислени и неаргументирани промени, особено когато се отнасят до начина, по който се избират органите на една демократична и правова държава, създават несигурност и поставят под съмнение способността на държавата да налага справедлив ред при зачитане на индивидуалните права и свободи.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (130)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5837 Неутрално

  Бойко трябва да му благодари а цвък и барнито - особено много.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2691 Неутрално

  Опорките на решетника най-после дойдоха, но са доста постни!
  Някой да успокои фуражката- нов мандат няма да има!!!

 3. 3 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 1456 Любопитно

  ........ призова БСП да се върне в парламента
  ....................................................................................................................................................................................
  Това ли е нареждането по червеният тИлифон от Масква?А Хвърчилков?

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 4. 4 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 966 Весело

  Корнелийо, бъди мъж! Заяви твърдо, че БСП няма да се връща в парламента, а после иди във Венецуела да донесеш дарение от машини за гласуване на венецуелската компания "Смартматик" и нека всички гласуваме машинно и да си направим не един, а два Костинброда едновременно!

  Доброто е заразно
 5. 5 Профил на hue00596226
  hue00596226
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#2] от "selqnin":

  Отговорен и достоен президент ,който работи за единството на българската нация!

  Скоро и втори мандат!

 6. 6 Профил на hue00596226
  hue00596226
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#2] от "selqnin":

  Всички внушения и опорки за чуждо влияние се изпариха яко дим с призива на президента БСП да се върне в Народното събрание!

 7. 7 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2691 Неутрално

  До коментар [#5] от "hue00596226":

  Много и искрено ме разсмяхте!!!
  Съждението Ви е достойно за ВИЦ на деня.
  Дори Първанов /когото не харесвам/ не беше толкова жалък рубладжия!
  Този човек е ПОЗОР за Отечеството!

 8. 8 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 328 Неутрално

  "Хамид Хамид: БСП има едно крило, което живее в историята и миналото
  ...
  "По повод тези преференции, които истеризираха в медийното пространство, в обществото, това далеч не е най-същественото ни предложение в Изборния кодекс. Но нашето мнение за преференциите е постоянно още от първия ден, в който те са приети още през 2007 г. Ние смятаме, че те не изпълниха предназначението си и се превърнаха в средство за партиен и корпоративен контрол върху избирателя. Появиха се такива изкривявания, че в над 100 общини размествания се получават с 20-30 гласа, което е точно един род - брат, сестра, чичо, вуйчо, леля, определят политиката на една партия в една община. Стигна се дотам, че фирми, които искат да изпълняват всички обществени поръчки в една община, намират начин да мобилизират и в няколко партии си създават собствени лобисти с по 20-30 гласа. Това постигна преференцията. За съжаление има случаи в национален план - в парламента влязоха хора, уж като личност, а не са направили едно смислено изявление от трибуната. За мен това не са личности в национален план. Влязоха хора, които имат амбициозни родители".
  Депутатът не пожела да ги назовава тези хора с конкретни имена, но поясни, че имената им са излезли в медийното пространство. За пример все пак даде човек с "амбициозни братя" от Русе, които най-вероятно са вкарали "не дотам чисти пари в кампанията".

  "Ето това е преференцията. Г-н Цветанов говореше за случаи около Велико Търново и Горна Оряховица. Преференцията се оказа

  диктат на едни 7 процента върху останалите 93 процента..."
  https://www.faktor.bg/bg/articles/hamid-hamid-bsp-ima-edno-krilo-koeto-zhivee-v-istoriyata-i-minaloto

 9. 9 Профил на alois alzheimer
  alois alzheimer
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "В абсурден опит за надлъгване с президента, Цветанов и групата на ГЕРБ ... сътвориха правен абсурд, като внесоха на 18 януари поправки на Изборния кодекс, които да върнат старото положение в закона, променено лично от тях четири дни по-рано. Те обаче поискаха да променят закон, който на практика не съществува в правния мир, тъй като президентът не го е обнародвал в Държавен вестник. "

  Мдааам, пак им го вкараха осмоъгълен(писах ви за това преди седмица) - става много интересно как сега ГЕРБ ще подкрерпят ветото (за да се върне старото положение и да уйдисат на Неговите команди) тъй като червените напуснаха парламента - готино, нали, гласувам за промените - Той се намесва - гласуваом срещу моите промени.
  Алтернативата е управляващите пак да отхвърлят ветото - обаче - така ще Му се противопоставят, а Той не прощава.
  Избирателите също.
  Да му мисли ДПС - прекараха ги, хи-хи-хи.

  Мдаааа.

  dr. alois alzheimer
 10. 10 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 328 Неутрално

  "Елена Йончева брани десните партии извън парламента
  Социалистката подкрепя "сините" за машинното гласуване", избрали Мадуро. :)

  "Ние не искаме отстъпки от ГЕРБ, а настояваме за спазване на закона. От спазването на закона интерес има не само БСП, а и тези партии, които не са представени в парламента, десните партии". Това заяви пред БСТВ говорителят на ПГ на "БСП за България" Елена Йончева. /по Фактор/

 11. 11 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2392 Неутрално

  БСП трябва да се върне, ........и да поиска всички неща + неща които се искат от извън парламентарни партии. Това е логически правилният ход!

 12. 12 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1472 Неутрално

  От Масква се усетиха какво сътвориха от БСП.

  The best way to predict the future is to invent it.
 13. 13 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2691 Неутрално

  До коментар [#6] от "hue00596226":

  Какви опорки, какви внушения Вие не помните ли, че този ПОЗОР, дни след изборите, преди да е казал две думи за Отечеството заговори с невероятен хъс за сваляне на санкциите срещу руските фирми, които обслужиха анексията на Крим???
  Рубладжия, неден!!!

 14. 14 Профил на С Стоянов
  С Стоянов
  Рейтинг: 1512 Неутрално

  Резидента призовава непотребните немуподобни обратно на работа. Цирк за пред медиите, разбира се!

  ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
 15. 15 Профил на Онуфри
  Онуфри
  Рейтинг: 496 Весело

  До коментар [#2] от "selqnin":Отговорен и достоен президент ,който работи за единството на българската нация!Скоро и втори мандат!
  —цитат от коментар 5 на hue00596226


  бай решетник ли?

  "Ханджият българин, дребно, ухилено човече, с тъпоумно лице, посрещна твърде вежливо госта си и го въведе в голямата стая за гостите, която служеше и за всичко друго."

  "Името е нищо, но човек, като е честен, тогава и името е красно. Питай в Бяла черква кого викат Пръдлето, и всеки ще ти каже. Ти мене слушай. Като е човек с честта си, то и името, например, да кажа... "

  "За една чест и за едно красно име..."

  п.п. За кого ли е писано?

  : )

  Имало едно време ссср! Маргарет Татчър: "Комунизмът свършва тогава, когато свършат чуждите пари, които харчиш!"
 16. 16 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1527 Неутрално

  Ами като си тъп тогава не е сложно дори льотчика да ти го начука.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 17. 17 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1870 Неутрално

  Борисов спасява света и в частност Венесуела и Саудитска Арабия, оставете го на мира.
  Правилно решение на Радев.

 18. 18 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3969 Весело

  " ......и призова БСП да се върне в Народното събрание и да участва в обсъждането на текстовете."

  Ветото на президентът отдавна не е новина, която изненадва някого, че да се коментира. Що се отнася за призивът БСП да се върне в парламента, това бележи повратна точка в указанията, идващи от Кремъл довчера, според които комунистите трябваше да минат в партизанска война !

 19. 19 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 969 Весело

  ха-ха ,предстои да видим поредният герберски гърч ,ще е забавно

 20. 20 Профил на hue00596226
  hue00596226
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#7] от "selqnin":

  Нали осъзнаваш,че мнението ти няма никакво значение за президента ,избран с 2 000 000 гласа?!

 21. 21 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3969 Неутрално

  " Той подчерта, че все пак здравият разум е надделял, намеквайки за решението законодателството да бъде върнато в досегашния вариант."

  Никакъв здрав разум не е наделял, а инстинктът за политическо оцеляване на властта, усетила се какъв гаф е сътворила и колко много настръхна обществото срещу " опраскването" ( терминът не е мой !) на мажоритарният елемент !

 22. 22 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3969 Неутрално

  " В рамките три дни ГЕРБ обърна напълно позицията си за Изборния кодекс, като първо прокара заедно с ДПС и коалиционния си партньор от НФСБ промени, обезсмислящи преференциите, и отказа да избира нов състав на Централната избирателна комисия, а след свикано от лидера си Бойко Борисов заседание отстъпи и от двете решения."

  Това е до болка познатия стил на управляващите през последните 10 години ! Лупингите му не са никаква новина, а очаквано състояние на нещата у нас !

 23. 23 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1472 Неутрално

  Борисов спасява света и в частност Венесуела и Саудитска Арабия, оставете го на мира.Правилно решение на Радев.
  —цитат от коментар 17 на НеКой


  Радев и решение хехе

  The best way to predict the future is to invent it.
 24. 24 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1472 Неутрално

  ха-ха ,предстои да видим поредният герберски гърч ,ще е забавно
  —цитат от коментар 19 на Stewie


  Гърча е на вашите хора, комунистите.

  The best way to predict the future is to invent it.
 25. 25 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2691 Неутрално

  До коментар [#20] от "hue00596226":

  Нали съзнавате, че имам право на мнение и това, че един Рубладжия не се интересува от него ме прави горд!!!

 26. 26 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 2494 Неутрално

  Съвсем логично. Всичко си идва на мястото. От ГЕРБ бе подаден сигнал, че ще се извърши промяна и президента своевременно обяви вето.

 27. 27 Профил на hue00596226
  hue00596226
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#13] от "selqnin":

  Явно защитава българските интереси!

  Русофобията те заслепява и не можеш да видиш колко правилно постъпва президента!

  Като станеш президент и ти някой ден може би ще го осъзнаеш,че националният интерес е над всичко,дотогава можеш да си коментираш...

 28. 28 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 1123 Неутрално

  Голям срам за ГЕРБ беше този ЗИД на Изборния кодекс.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1469 Неутрално

  И пак архивна снимка. Нали е правил изявление пред медиите, какво трудно има да се сложи днешна снимка? Дневник?

 31. 31 Профил на Неизвестен извършител
  Неизвестен извършител
  Рейтинг: 288 Весело

  Трябваше да остави закона какъвто е. Тогава щехме да видим гербаво гърчене в стил клъцнат дъждовен червей.

 32. 32 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1527 Неутрално

  С тролове и малоумни па макар нагли тъпаци, толкова - очевидно бесепе-1 ще замени бесепе-2 в това бясно и пълно с изненади издание на спешъл олимпикс.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 33. 33 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2691 Неутрално

  До коментар [#27] от "hue00596226":

  Не си спомням да се познаваме за да ми "говорите" на ТИ?!?!?!
  Фуражката защитава интересите на Кремъл и това се вижда от космоса за всички, които не са облепили очите си с инфлационни рубли!!!
  За разлика от него аз не съм "сламен човек" без чест и достойнство, нито кукла на конци, имам здрав и критичен разум, както и самооценка, че не притежавам капацитета да бъда Президент на Отечеството!!!
  Каскета се нави да го правят на май... и точно така изглежда!
  ЧЕСТИТО!!!

 34. 34 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2365 Неутрално

  Кой президент бил жалък, кой по-малко жалък аз не знам,но толкова много пипане и променяне на законите в никоя друга нормална държава няма!
  Сякаш закона е халва-режи и яж!

 35. 35 Профил на АмброзСП
  АмброзСП
  Рейтинг: 1105 Неутрално

  Реещият се сред облаци както винаги е по устав,каквото му наредят това изпълнява!

  Има три вида истина-моята,твоята и ИСТИНАТА
 36. 36 Профил на antikvarno
  antikvarno
  Рейтинг: 723 Гневно

  Този парламент има много нисък коефициент на полезно действие (КПД).
  Всеки закон или поправка в закон, се дъвче по най-некомпетентния начин.
  Предлагам да им се отнемат възнагражденията за работа в комисия, ако са допуснати грешки и недомислици в законопроект и заплати, ако отсъстват от работа.

 37. 37 Профил на qwx19354540
  qwx19354540
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#2] от "selqnin":Отговорен и достоен президент ,който работи за единството на българската нация!Скоро и втори мандат!
  —цитат от коментар 5 на hue00596226


  Кремъският лизач ще види втори мандат когато от костенурка настрижеш вълна...

 38. 38 Профил на Alex Prime
  Alex Prime
  Рейтинг: 458 Любопитно

  Прав и за двете неща. Радев е първият политик, който бих определил като рисково адекватен. Той казва всичко както трябва и е, но не се знае какво прикрива. Подкрепата за Мадуро бе първият път, когато маската падна - но само за миг. След това отново имаме умерения, отговорен държавник.
  Но дали наистина е така?

 39. 39 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2975 Неутрално

  До коментар [#13] от "selqnin":

  Що бе...!?! Цецка също зовеше за преразглеждане на санкциите срещу Русия. Забрави ли...? :)))

  Бивш tww09306483.
 40. 40 Профил на antikvarno
  antikvarno
  Рейтинг: 723 Любопитно

  [quote#24:"EU defender"][/quote]

  А ГЕРБ-БСП2 какви са????????????

 41. 41 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2825 Весело

  Фатмака този път играе доброто ченге: Хайде върнете се в парламента, Нинова: От менда мине, но искаме отстъпки. :-)

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Вето Грипена е назначен от Решетников и инструктиран всеки ден да саботира развитието на България.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 44. 44 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 971 Неутрално

  До коментар [#7] от "selqnin":

  Позорът за отечеството беше предишното нищо, на което баце разтриваше ушите.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 45. 45 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1604 Любопитно

  Кой покани Медведев на 4 и 5 март в България?

  Живеем във времена на суши, фондю и жулиен, а аз продължавам да обичам кюфтенца с пържени картофки и баничка с боза. Моята простотия край няма!
 46. 46 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 1456 Весело

  До коментар [#5] от "hue00596226":

  Втори ама на село и втори на Деса!!!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 47. 47 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 296 Весело

  Борисов спасява света и в частност Венесуела и Саудитска Арабия, оставете го на мира.Правилно решение на Радев.
  —цитат от коментар 17 на НеКой


  Да чакаме значи саудитски поток, те поне са отявлени "демократи", закърмени със аФтентичните евроатлантически ценности (петрол).

 48. 48 Профил на hue00596226
  hue00596226
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#46] от "Willy Messerschmitt":

  Това е идея-след Радев,може и Деса да изкара два мандата...

 49. 49 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Борисов, може да е всякакъв, но на политически шах ги бие всичките на куп. Кой разбрал разбрал.

 50. 50 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 1456 Любопитно

  До коментар [#42] от "idiotstavrev":

  Цветистият език къде го научихте?На "Хемус" може би?

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 51. 51 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 296 Весело

  До коментар [#42] от "idiotstavrev":Цветистият език къде го научихте?На "Хемус" може би?
  —цитат от коментар 50 на Willy Messerschmitt


  Някои са природно надарени, други природно ощетени и за това им остава да задават жалки въпроси!

 52. 52 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 576 Неутрално

  Това се казва "вдигната топка". Нинова тъкмо се чудеше как да се върне... И сега Радев призовава и Нинова ще изпълни! Един вид, от кумова срама. Този Решетников голям шахматист! А нашите русофили - много дисциплинирани!

 53. 53 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 971 Неутрално

  Феновете на розовите чорапогащници мразят зелените чорапи.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 54. 54 Профил на danubian.whale
  danubian.whale
  Рейтинг: 1250 Любопитно

  Не знам, Баце какво се ежи - в случая Решетнишкия ги спаси от допълнителен резил.

 55. 55 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1742 Неутрално

  Герб иска БСП да се върне в парламента и Радев да сложи вето на поправките.
  Радев слага вето на поправките и призовава БСП да се върне в парламента.
  Баце казва, че Радев обслужва политическа сила и е неин лидер.

  Ми..да.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 56. 56 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 339 Неутрално

  До коментар [#13] от "selqnin":Що бе...!?! Цецка също зовеше за преразглеждане на санкциите срещу Русия. Забрави ли...? :)))
  —цитат от коментар 39 на tww09306483

  Ама вЕрно ли? И нито една медия не го е отразила, само някаква архаична драгалевска мурзилка "помни"... Тц, тц,тц, тц...

 57. 57 Профил на hue00596226
  hue00596226
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#33] от "selqnin":

  На фона на хейтърската ти реч пълна с неадекватни наименования за президента на Република България,както и с недоказуеми намеци за въображаемо пристрастно отношение на другите участници във форума - да очакваш някой да ти говори на вие е абсолютно неадекватно!
  Ако искаш да изглеждаш културен и възпитан човек и съответно да получаваш нормално отношение на първо място трябва да се държиш като такъв,а не само да изискваш от другите и да очакваш,но без да даваш...

 58. 58 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2975 Неутрално

  До коментар [#45] от "mitko11":

  Много интересен въпрос. Наистина, кой...?

  Бивш tww09306483.
 59. 59 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1742 Неутрално

  До коментар [#56] от "Reporter US":
  Разбира се
  https://www.mediapool.bg/tsacheva-i-radev-se-obyaviha-za-prerazglezhdane-na-sanktsiite-sreshtu-rusiya-news255428.html

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 60. 60 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 1456 Любопитно

  До коментар [#51] от "idiotstavrev":

  Виждам че съм съм бил прав в предположението си....дарбата ви е там ниЗко долу!Нагаждането и наведената поза са привилегия на "природно надарените" като Вас...Остана да ми кажете и какво смислено е направил досега резидента освен по график да налага вето и да разхожда коня из Европа.А да и да бъде рупор на БСП....

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 61. 61 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 339 Неутрално

  До коментар [#56] от "Reporter US":Разбира
  —цитат от коментар 59 на Darth Plagueis


  И ти къде видя да "зове"? Заявила е, че ЩЕ РАБОТИ (ако стане президент) за преразглеждане на санкциите, за да се защити БЪЛГАРСКИЯ ТЪРГОВСКИИНТЕРЕС. Едното няма нищо общо с другото. Драгалевски мурзилаж. Кога ще се научите да четете, а кога пък и да разбирате прочетеното… Отчайваща работа под опашката на коня...

 62. 62 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 642 Весело

  С нетърпение очаквам разгромяваща пресконференция водена от Цецо Цветанов! Това вето е антиевропейско и противоречи на евроатлантическите ценности! Радев за пореден път обслужва Русия, Путин и Решетников!
  Ако Цецо не каже това, значи и той се е поддал на фалшивите новини по времето на хибридната война :)

  Бог да благослови Америка за България!
 63. 63 Профил на yfn52562514
  yfn52562514
  Рейтинг: 5 Неутрално

  ГЕРБ свикнаха бившите Президенти да кандисват каквото каже Той или яйцевидната глава, и сега им е малко трудно да има съгласие с мнението на Радев.
  Не трябвал да взема страна !Да навежда глава?

 64. 64 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 529 Весело

  И пак архивна снимка. Нали е правил изявление пред медиите, какво трудно има да се сложи днешна снимка? Дневник?
  —цитат от коментар 30 на nema_labavo


  Хм. Толкова труд за едно НИЩО.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 65. 65 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1472 Неутрално

  Феновете на розовите чорапогащници мразят зелените чорапи.
  —цитат от коментар 53 на tribiri


  Аз обичам розови чорапогашници, когато ги свалям от съответните бедра. Ти явно обичаш да сваляш зелени чорапки.

  The best way to predict the future is to invent it.
 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 67. 67 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3922 Неутрално

  Ако сега, подчинявайки се на заповедта на Радев, БСП се завърнат в парламента, това ще бъде неотменимо доказателство за съвместното действие между шапкаря и БСП.
  В тази връзка Радев няма право да остава президент, защото безусловно е нарушил условието да бъде надпартиен водач на народа. На целия народ!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 68. 68 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2975 Неутрално
 69. 69 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3922 Любопитно

  До коментар [#61] от "Reporter US":

  Кога ще престанеш да се държиш като хамалин от сточна гара?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 70. 70 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2975 Неутрално

  До коментар [#61] от "Reporter US":

  Че какво и пречеше на Цецка, да защитава българският търговски интерес и преди кандидат-президентската кампания? Предполагам нищо. Какво пречи на ГЕРБ в момента, да защитават българският търговски интерес? Пак нищо. Просто, толкова си могат...!

  Бивш tww09306483.
 71. 71 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 475 Неутрално

  Смешни са ми коментиращите, които плюят по всичко, което правят БСП или президентът. Вие нямате разум, скъпи коментиращи. Коментират се действия, а не имена. Кретенизмът на ГЕРБ е очеизбоден: сами ще махат каквото сами гласуваха, само защото Бойко така наредил.

  Ех, герберасти...

 72. 72 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 520 Неутрално

  Толкова "скоро" БСП едва ли ще се върнат.

 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 74. 74 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3922 Неутрално

  До коментар [#71] от "lechevalier":
  Ето ти неотменими доводи, пред които всичките ти обидни думи нямат никаква стойност! Всъщност те са по-скоро израз на липсата на каквито и да е факти и аргументи, на които да се опрете.
  Съвместната работа между Радев и БСП е очевадна.
  Шапкарят се опитва да извади червените от изолацията в която те сами се забиха.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 75. 75 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3922 Весело

  Борисов, може да е всякакъв, но на политически шах ги бие всичките на куп. Кой разбрал разбрал.
  —цитат от коментар 49 на patrokalche


  Знаеш ли колко сте близко до..."Култа към личността" на Борисов?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 76. 76 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1969 Неутрално

  Явно на БСП им трябва някой, който да им диктува къде да ходят и какво да правят.

 77. 77 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 962 Неутрално

  До коментар [#33] от "selqnin":На фона на хейтърската ти реч пълна с неадекватни наименования за президента на Република България,както и с недоказуеми намеци за въображаемо пристрастно отношение на другите участници във форума - да очакваш някой да ти говори на вие е абсолютно неадекватно!Ако искаш да изглеждаш културен и възпитан човек и съответно да получаваш нормално отношение на първо място трябва да се държиш като такъв,а не само да изискваш от другите и да очакваш,но без да даваш...
  —цитат от коментар 57 на hue00596226


  Е това е хейтърски език, ако не знаеш:
  ГЕРБ няма шанс за победа, ако изборите са честни. Те ще загубят катастрофално. Това заяви пред БНР Елена Йончева. Тя обясни, че БСП е напуснала парламента, защото ГЕРБ не е политически субект, а шайка- организирана престъпна група, която има свой вожд и нарушаването на Изборния кодекс само е доказало това.

  Smooth criminal-a criminal who is sneaky and doesn't leave a trace of his presence at the scene.
 78. 78 Профил на kirka80286
  kirka80286
  Рейтинг: 515 Весело

  До коментар [#67] от "Храбър":
  Ами народът го избра, Храбрецо. Или не е баш така? Сигурно Путин и Тръмп са нагласили изборите?

  Кой беше надпартиен президент досега, я да видим! Зелю Зелев ли? Комунистът-ДоСо дисидент? Или синята пионка Метърчо от Петърница? Или червената пионка Първан Вторанов? Или герберастката такава Плевню? То много надпартийност, много нещо...

  "Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 79. 79 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8223 Неутрално

  Трябва да признаем, че мотивите са доста аргументирани и професионално написани, за разлика от нескопосаните оправдания на Данаил Кирилов, Цветанов и другите гербери, които бяха пратени по всички телевизии да защитават недоносчето си.

 80. 80 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 339 Неутрално

  [quote#75:"Храбър"][/quote]

  Въх, мър майко! Радикалните комундели, за които тов. Иван Вирданович Костов от 20 години е идол, въпреки мафиотските си обвързаности (доказани с факти и документи) говорят, че в другите партии имало някакви "култове"... Да им напомним, че те самите си го кръстиха "командира", по примера на Кастро и Ким севернокорейски. Бухахаха, няма такива несретници като драгалевските, нийде по света широкий...

 81. 81 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 747 Весело

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Кмете, пак пишем коментари без да четем статиятя, а? Грозно е, но дано Кутев плаща добре за първи коментар.

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 82. 82 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2975 Неутрално

  До коментар [#49] от "patrokalche":

  И каква е ползата за България, от гениалните умения на Борисов в политическия шахмат? Да не сме се преместили от последното място във всички класации, които измерват и определят добрите места за живеене, стандарт и доходи...?

  Бивш tww09306483.
 83. 83 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6037 Неутрално

  И двамата (Борисов и Радев) стават смешни, но Борисов има и властта да налага този "казармен хумор"

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 84. 84 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 339 Неутрално

  До коментар [#49] от "patrokalche":И каква е ползата за България, от гениалните умения на Борисов в политическия шахмат? Да не сме се преместили от последното място във всички класации, които измерват и определят добрите места за живеене, стандарт и доходи...?
  —цитат от коментар 82 на tww09306483


  Ооо, определено! Със светлинни години сме напред.

  Костов - 75 лв. МРЗ
  Борисов - 560 лв. МРЗ.

  За останалите показатели - ползвайте статистиката. А това, че и другите страни се развиват паралелно с нас безспорно вината е на Борисов! Трябва с декрет да се забрани на другите да растрат, за да можем да ги настигнем, по вижданията на драгалевските капацитети...

 85. 85 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2691 Неутрално

  До коментар [#57] от "hue00596226":

  Не искам да "изглеждам" възпитан- аз съм възпитан!
  Просто всички кремълски подлоги предизвикват у мен погнуса, гадене и органично отвращение!!!
  Пък Вие си ги харесвайте, Ваш проблем и на Отечеството, впрочем!!!

 86. 86 Профил на kirka80286
  kirka80286
  Рейтинг: 515 Весело

  До коментар [#84] от "Reporter US":
  Като цитирате заплати, цитирайте и разходите, защото иначе нищо не значат тези нахвърляни цифри. Ползвайте статистиката и вие, защото, въпреки, че не съм му фен, ама при Костов не помня (след деноминацията) билетчето за СКГТ да е било 1,60 , нито бензина да е бил 2,10 , нито едно пакетче "масло" в магазина да е от 3 лева нагоре. Нито тока. Въобще, като ще цитирате за покупателната способност на българина, не се ограничавайте само с МРЗ, защото МРЗ сама по себе си нищичко не значи, ама въобще.

  "Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 87. 87 Профил на hue00596226
  hue00596226
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#85] от "selqnin":

  Повечето време всеки мисли за себе си,че е нещо ,докато не му кажат как изглежда отстрани...

 88. 88 Профил на С Стоянов
  С Стоянов
  Рейтинг: 1512 Неутрално

  До коментар [#20] от "hue00596226":

  ,,Нали осъзнаваш,че мнението ти няма никакво значение за президента ,избран с 2 000 000 гласа?!”
  А ти осъзнаваш ли, че за останалите 5 000 000 и повече изборът на тези гласували за съветския слуга предизвиква само и единствено презрение?


  ВЯРНОСТ И ПОСТОЯНСТВО
 89. 89 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 339 Неутрално

  До коментар [#84] от "Reporter US":Като цитирате заплати, цитирайте и разходите, защото иначе нищо не значат тези нахвърляни цифри. Ползвайте статистиката и вие, защото, въпреки, че не съм му фен, ама при Костов не помня (след деноминацията) билетчето за СКГТ да е било 1,60 , нито бензина да е бил 2,10 , нито едно пакетче "масло" в магазина да е от 3 лева нагоре. Нито тока. Въобще, като ще цитирате за покупателната способност на българина, не се ограничавайте само с МРЗ, защото МРЗ сама по себе си нищичко не значи, ама въобще.
  —цитат от коментар 86 на kirka80286


  Ами държавата се развива - което значи, че и хората се развиват и печелят повече. Вие няма как да си спомняте и за БМВ-та и мерцедеси пред всяка къща по времето на Костов, щото тогава само мутрите му караха такива, а днес всеки втори е в скъпа кола. И аз тогава вземах по 1000 лева, сега - над три пъти повече. А вие къде сте дремали 20 години, че билетчето от лев и 60 ви е проблем? Освен това, карта за цялата градска мрежа за една година е 365 лева - по левче на ден и пътуваш колкото и където си искаш. Значи освен некадърни да се справяте с живота, и сметка не можете да си направите и вместо с билетчета, да си пътувате с карти? И за това са ви виновни управляващите. хайде не на нас тия...

 90. 90 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 895 Весело

  Курнела още ли не му е отговорила или още е на плаш в някой курорт на венецуела с другаря мадуро .

 91. 91 Профил на kirka80286
  kirka80286
  Рейтинг: 515 Весело

  До коментар [#88] от "С Стоянов":
  За останалите колко? Колко бяха всички, имащи право на глас? Колко беше избирателната активност? За "аритметика" чувал ли сте, случайно? "Останалите", според вас 5 до 10 милиона :) да се бяха мръднали да упражнят правото си на глас както са намерили за добре. Като не - сега стига сте лалали.

  "Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 92. 92 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 562 Весело

  Опорките на решетника най-после дойдоха, но са доста постни!Някой да успокои фуражката- нов мандат няма да има!!!
  —цитат от коментар 2 на selqnin


  Ъъъъ...
  Повече от сигурно е ,че ще има втори мандат ....😁
  Трети виж ,няма да има , щото Конституцията не го позволява.
  Това е Президента , за когото са гласували 2 и половина милиона гласоподаватели ,бе ей 😊
  Припомни ми , колко процента събра Трайчото? 😁😁😁

  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
 93. 93 Профил на kirka80286
  kirka80286
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#89] от "Reporter US":
  Не съм споменавал никога, че цените са проблем за мен. Но съм свикнал отдавна троловете да ми слагат думи в устата, като нямат нищо смислено да кажат. Не става въпрос за мен, репортере, а за общата покупателна способност на всички. Трудно ли ти е много да направиш разликата? Май да...

  "Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 94. 94 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 562 Весело

  До коментар [#57] от "hue00596226":Не искам да "изглеждам" възпитан- аз съм възпитан!Просто всички кремълски подлоги предизвикват у мен погнуса, гадене и органично отвращение!!!Пък Вие си ги харесвайте, Ваш проблем и на Отечеството, впрочем!!!
  —цитат от коментар 85 на selqnin


  Да ...
  И виждаме , а че и помирисваме даже , колко аджеба си ...''възпитан'' 😁😁😁

  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
 95. 95 Профил на hue00596226
  hue00596226
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#88] от "С Стоянов":

  Не мога да се съглася!

  Останалите избиратели са неизвестен брой,най-вероятно много по малко от тази цифра,защото избирателните списъци все още не са реални!

  А и никой не може да докаже и да твърди ,че те са против президента ,тъй като не са си изявили вота!

  Какво значи съветски слуга-човек ,който служи на съветите ти ли или нещо друго?

 96. 96 Профил на danubian.whale
  danubian.whale
  Рейтинг: 1250 Весело

  До коментар [#84] от "Reporter Дълбоко Гърло":

  Типичен путинистки метод за сравнение, използван и в Русия. Сравнява се настоящето с миналото, вместо развитието спрямо останалите страни за периода.

  Естествено, че минималната заплата няма да е като преди 20 години. Въпросът е дали се развиваме с настигащи темпове останалата част от Източна Европа или пропастта се увеличава.

 97. 97 Профил на kirka80286
  kirka80286
  Рейтинг: 515 Весело

  До коментар [#89] от "Reporter US":

  "Вие няма как да си спомняте и за БМВ-та и мерцедеси пред всяка къща по времето на Костов, щото тогава само мутрите му караха такива, а днес всеки втори е в скъпа кола."

  Първо, няма как вие да знаете колко съм годишен и какво си спомням. Второ, днес всеки втори е в "скъпа кола"? Имате предвид 20 годишните евро морги, които в немското мобиле се продават за по 200 евро, а тук от автокъщите за по 5 хиляди лева, и всички до една са на 130 хиляди километра? Това ли са ви "всички втори в скъпа кола"? Според мен ще е добре за вас, да се консултирате с медицинско лице.

  "Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 98. 98 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2975 Неутрално

  До коментар [#84] от "Reporter US":

  Може би, трябваше и да направиш сравнение с останалите държави от Източна Европа, за да се види, колко много изоставаме, дори и от тях. За изоставането ни, спрямо Западноевропейските държави, няма и смисъл да коментираме.
  Интересното е друго. От 2000-та година имаме реално повишение на покупателната способност с около 20 процента. Тоест, близо 20 години след Костов, имаме по около процент на година, средно... И имам усещането, че ако сметна по-точно, май по време на тройната коалиция сме имали по-добро нарастване на покупателната способност, отколкото при Борисов...! Така че, с темповете ,с които се развиваме, трябва да живеем по 150 години, че да усетим нещо, от невероятните успехи на ГЕРБ...! Още по-големият проблем ще е след десетина години, когато населението ще е намаляло с още един милион. Ама тогава Борисов, няма да е тук, ами ще се е покрил някъде. В Барселона, Дубай или някъде другаде...! :)

  Бивш tww09306483.
 99. 99 Профил на ynx53574781
  ynx53574781
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Абе, 200 човека в тоя форум повтаряте едни и същи глупости и дори не си правите труда да измислите нови. Направо слагайте тагове в статиите за президента - Решетников, БСП, комунист, фуражка, льотчик и русофил. Повечето тук са абсолютно промити мозъци, които като чуят Русия и получават спазми. Някои хора не могат да преглътнат, че простият военен всъщност е много по-интелигентен, образован и честен от лидерите на разни измислени политически партии. Президентът е събрал силен екип от специалисти във всички важни направления и затова не могат да го пипнат никъде. Тук някой обясняваше как Радев се показал като русофил, който не следвал евроатлантическия път на държавата, като подкрепил Мадуро. А истината е, че той каза, че не трябва да се месим във вътрешната политика на Венецуела, което някои разчетоха като подкрепа за кървавия диктатор. Това беше най-правилното решение, но затова пък продажното правителство скочи да защитава поредния американски преврат, което драскачите тук оценят много по-високо. Дневник да спре да получава пари от разни фондации и тогава да претендира за обективност.

 100. 100 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 562 Весело

  Абе, 200 човека в тоя форум повтаряте едни и същи глупости и дори не си правите труда да измислите нови. Направо слагайте тагове в статиите за президента - Решетников, БСП, комунист, фуражка, льотчик и русофил. Повечето тук са абсолютно промити мозъци, които като чуят Русия и получават спазми. ...
  —цитат от коментар 99 на ynx53574781


  ...И ,стомашни киселинки 😃😃😃

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK