Днес е денят на европейските избори

Днес е денят на европейските избори

© Юлия ЛазароваДнес българските граждани ще избират седемнадесет представители в Европейския парламент (ЕП) за четвърти път. За трети път гласуването на изборите у нас е задължително, но санкция за негласуване няма. Кандидатите са общо 318 и са издигнати от 13 партии, 8 коалиции и 6 инициативни комитета. Очаква се за един евродепутатски мандат да са необходими между 120 и 150 хиляди гласа (още за кандидатите четете тук).


За втори път на европейски избори може да се гласува с преференция, т.е. да се пренареждат кандидатските листи, в т.ч. и техните водачи. Прагът за валидност на преференциите е 5%, т.е. листата ще се размества, ако даден кандидат е събрал подкрепа от повече от 5 на сто от гласувалите за партията и коалицията, която го издига.


За първи път обаче номерата на партиите, коалициите и инициативните комитети в бюлетината ще бъдат от 1 до 100, а на кандидатите - от 101 нагоре. Целта е да се избегнат преференции по т.нар. феномен 15/15, когато номерът на политическата формация съвпада с номера на кандидата.
Също така за първи път има възможност за машинно гласуване в 3 хиляди секции в цялата страна (още четете тук). В тях избирателите могат да решат да дадат вота си по този начин и той ще се зачита.


Гласуването започва в 7.00 часа и приключва в 20.00 часа. Изборният ден може да бъде удължен по преценка на Централната избирателна комисия (ЦИК), ако в 20.00 часа пред изборните помещения има желаещи да гласуват, но удължаването може да е най-много с един час - до 21.00 часа. Избирателните секции в страната по предварителен списък са 11 660, а общият брой избиратели по избирателни списъци е 6 355 633.


Бюлетините - без плик


Всяка бюлетина за европейските избори е отпечатана на бяла и непрозрачна хартия. На гърба й има място за два печата на секционната избирателна комисия (СИК). В долния й десен ъгъл има осемцифрен номер, който се откъсва по перфорирана линия от член на СИК след гласуването.
От лявата страна на бюлетината са вписани наименованията на всички партии и коалиции, регистрирали кандидати за евродепутати, както и имената на независимите кандидати; а от дясната има кръгчета за отбелязване на преференция, в които има номера от 101 до 117, т.е. за седемнадесетте кандидати в съответните листи. Има и възможност "Не подкрепям никого".


Гласува се само в тъмната стаичка. Не се показва вотът, защото в противен случай гласът ще бъде недействителен и няма да се брои. Заради това трябва да се внимава при сгъването на бюлетината и пускането й в прозрачната урна.


В изборния ден гласоподавателят се явява в секционната избирателна комисия по постоянен или настоящ адрес, ако е заявил предварително такова желание. Учениците и студентите редовно обучение могат да гласуват в секция по избор в населеното място, където учат, ако то е различно от постоянния им адрес.


Избирателят се легитимира пред член на комисията с личната си карта (със зелен паспорт – само гласоподавателите, родени до 31.12.1931 г.). След вписване на данните от личната карта на избирателя в списъка той получава бюлетина, която се откъсва от съответния кочан и на гърба й се поставя един печат на СИК. Нарушение е, ако членовете на комисията са накъсали бюлетините предварително за улеснение.


Вотът - само със знаците Х и V


След като вземе бюлетината, избирателят влиза в кабината за гласуване. Той отбелязва вота за партия, коалиция или независим кандидат за евродепутат, като поставя знак Х или V в квадратчето с номера на избраната от него политическа формация, на независим кандидат или в това на опцията "Не подкрепям никого". Отбелязването с тези знаци е действително само ако е с химикал, пишещ със син цвят.


Днес е денят на европейските избори

© Георги Кожухаров


По желание избирателят може да отбележи и преференция, т.е. глас за определен кандидат за евродепутат от листата на предпочитаната политическа формация - нужно е да знае точно кой номер в листата е фаворитът му и да постави Х или V в съответното кръгче. Преференцията е действителна, ако е отбелязана само в едно кръгче със съответния знак. Ако няма отбелязана преференция, гласът не се брои за водача на листата, както е на парламентарни избори. Ако има вот за политическа формация и например отбелязани две преференции, бюлетината е валидна и гласът се зачита за листата, но преференциите не се броят.


Бюлетината се сгъва така, че да не се вижда отбелязването. От ЦИК обясняват, че е препоръчително да се сгъне два пъти, като отгоре остане мястото за печати, където да се постави втори на излизане.


Избирателят излиза от кабината за гласуване, подава сгъната бюлетина с вота си на член на СИК и следи за точното сверяване дали номерът върху нея съответства на номера върху кочана, от който е откъсната. Ако това е така, номерът се откъсва и се поставя в кутия, а върху бюлетината се поставя втори печат. След това избирателят я пуска в прозрачната урна. Едва след това избирателят полага подпис в избирателния списък.


Ако избирателят допусне грешка при гласуване, той връща сгъната сгрешената бюлетина на СИК и получава нова за същия вид избор. Това право се предоставя само веднъж. Избирателят трябва да проследи, че сгрешената бюлетина, без да се разгъва, се унищожава с надпис "Сгрешена", подпечатва се с печата на СИК и се подписва от председателя, секретаря и член на СИК, предложени от различни партии и коалиции. Сгрешените бюлетини се описват в протокола на СИК.


При несъответствие на номера на сгрешената бюлетина с номера от кочана тя се обявява за недействителна. Това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа "Забележки" на избирателния списък, а избирателят не се допуска повторно до гласуване.


Вписването в бюлетината на специални символи като букви, цифри или други знаци прави гласа недействителен.


Вот с машини - в 3 хиляди секции


В 3 хиляди секции в цялата страна избирателите ще имат възможност да упражнят правото си на глас машинно и вотът им ще се зачита за реален. Става въпрос за секции, които се намират в областни и общински центрове, в по-малки градове, както и в села с над 300 избиратели (списък на секциите, където може да се гласува с машини, вижте тук). В изборния ден ще бъдат поставени и инструкции за гласуване с устройствата, което отнема няколко минути.


След като избирателят се легитимира с документ за самоличност и заяви желание да гласува с машина, получава карта с надпис "Избирател". Картите са с номера 1, 2 и 3, а на следващия по ред избирател, пожелал да гласува машинно, задължително се предоставя карта с различен номер.
За да може да осъществи правото си на глас, избирателят трябва да постави картата в отвор в машината, която трябва да е зад параван. Процедурата прилича на теглене на пари от банкомат.


Днес е денят на европейските избори

© Анелия Николова


След това на екрана се появява бюлетината, която е на две страници. На първата са номерата на партиите, коалициите и инициативните комитети от 1 до 18, а на втората - останалите, както и опцията "Не подкрепям никого".


За да направи своя избор, гласоподавателят трябва да натисне върху квадратчето с номера на партията, коалицията, независимия кандидат или "Не подкрепям никого". Избирателят може да променя избора си чрез докосване на различни от първоначално докоснатите квадратчета. В този случай на екрана остава само изборът съгласно последно докоснатото квадратче.


При желание избирателят може да отбележи преференция в кръгчетата от дясната страна на екрана, където са номерата на кандидатите - от 101 до 117. Ако няма отбелязана преференция, гласът не се брои за водача на листата, както на национални избори.


Накрая избирателят маркира "Преглед", уверява се, че гласът му е отразен правилно и докосва "Гласуване" и потвърждава избора си. Има и опция "Отмени", след което избирателят повтаря процедурата.


При потвърждаване на избора с "Гласуване", машината отпечатва разписка. Избирателят я взема, проверява данните, сгъва я с текста навътре и я пуска в непрозрачна кутия. Картата "Избирател" се връща на комисията (за рисковете при машинно гласуване четете тук).


Вот в чужбина - навсякъде


В чужбина са разкрити 191 секции, в които могат да гласуват живеещите и пътуващите зад граница българи (още за секциите вижте тук). Гласуването става само с хартиена бюлетина. Списък с адресите и номерата на разкритите зад граница секции е публикуван на сайта на Министерството на външните работи (вижте тук).


Българите зад граница, които вече са подали заявление за разкриване на секция, ще трябва да гласуват в съответната секция. Останалите ще могат да гласуват в която и да е секция, след като представят документи за самоличност и попълнят декларация, че не са гласували на друго място. Същото важи и за всички пътуващи в чужбина българи.


В Гърция, където за трите почивни дни се очаква да пътуват много българи, секциите са 13 - три в Атина, една в Солун, една в Кавала, една в Каламата, четири на о. Крит, една в Неа Муданя, една в Никити и една на о. Родос. В Румъния секцията е само една и е в посолството в Букурещ. В Северна Македония също е една - в Скопие. В Сърбия са две - в посолството на страната ни в Белград и в консулството в Ниш, а в Турция са четири - в Истанбул, Анкара, Одрин и Бурса. Във Великобритания и Германия има по 24 секции - в посолството в Лондон са четири, а тези в Берлин - три. В Испания са разкрити 16, във Франция - 10, а в Италия - 6 (къде са секциите вижте тук и тук).


На изборите е забранено


Предварително раздаване на изборни книжа и материали.


Изнасянето на избирателните кутии, избирателните списъци и бюлетините извън изборното помещение.


Гласуването извън изборното помещение с изключение на случаите за гласуване с подвижна избирателна кутия.


Присъствието в кабината за гласуване на други лица освен избирателя с изключение на случаите, в които е разрешено гласуване с придружител.


Присъствието на други лица извън гласуващите в момента избиратели на разстояние по-малко от 3 метра от кабината за гласуване, когато в нея има избирател.


Заснемането на начина на гласуване, като се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника. Глобата за това е 1000 лева.


Разгъването на бюлетината след попълването и преди пускането й в избирателната кутия по начин, който позволява да се види начинът на гласуване.


Влизането в изборното помещение с оръжие и/или предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.


Да се извършват действия пред и в изборното помещение, които накърняват добрите нрави и обществения ред.


В Европа - фрагментация


Изборите в Европа започнаха на 23 май. Досега са гласували Холандия, Великобритания, Чехия, Ирландия, Словакия, Латвия и Малта. Всички останали страни гласуват днес. Очаква се след вота да се сформира силно евроскептично и националистко малцинство, а проевропейските партии от основното течение да бъдат отслабени и фрагментирани. Резултатът може да има важни политически последици в някои страни.След като бъдат избрани на национално ниво, евродепутатите сформират паневропейски политически групи в парламента. Двете основни групи, на Европейската народна партия и на социалистите, вероятно ще загубят позиции и дори могат да изгубят комбинираното си мнозинство. Може да нямат достатъчно представители за мнозинство даже и с подкрепата на либералите. Леви и десни евроскептици е възможно да спечелят една трета от местата, подкрепени от временното присъствие на британските евродепутати, поддържащи Брекзит.


Със засилен интерес се следят действията на френския президент Еманюел Макрон. През седмицата той представи плановете си за изграждането на съюз след изборите, като изрази предпочитание за центристка коалиция, която да е достатъчно широка, за да работи със Зелените и да привлече някои консервативни партии. Неговата партия "Република, напред", която води оспорвана предизборна надпревара с крайнодесния Национален сбор на Марин льо Пен, се очаква да бъде ядрото на центристкия либерален алианс в Европейския парламент. В момента това е групата Алианс на либералите и демократите за Европа, която обаче може да смени името си (защо четете тук). Тъй като нито една партия не се очаква да получи необходимите за мнозинство 376 места, изграждането на коалиции ще е от ключово значение.


Какво значение ще имат британските места в бъдещия Европарламент четете тук.


Повече за различните системи за гласуване в ЕС четете тук.


За доброволците за евроизборите четете тук.


Какви са предложенията на европейските партии за миграцията и младите хора четете тук и тук.


Предложенията им за икономиката вижте тук.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (59)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Nikoi
  Nikoi
  Рейтинг: 2400 Неутрално

  Сега българина трябва да покаже ,че наистина е европеец и се чувства член на най голямото и развито световно семейство ,а именно ЕС ,като гласува ще докаже ,че уважава свободата ,която му дава ЕС.

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Неутрално

  За Бога хора - ГЛАСУВАЙТЕ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3826 Весело

  Добре, че ми казахте! Защото, след един месец повтаряне за датата, някой може де е разсеян. Който е решил, ще гласува. Който не е - ще си гледа кефа. Айде успех на всички участници!

 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Неутрално

  Защо не се оповестяват резултатите от проведените до момента избори ? Толкова ли са нелицеприятни ?!?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на balgariez
  balgariez
  Рейтинг: 279 Весело

  Някои са за запазването на налагания от петилетки вездесъщ тренд в почти всичко.
  Други са за обръщане на някои посоки и подмяна на едни "водачи" (ツ)

 6. 6 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 633 Неутрално
 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2672 Весело

  До коментар [#6] от "Мавродинов":

  а за Америка и Африка?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Уважаващият себе си, мислещият за бъдещето и децата си човек, ще гласува. Другите "ще подхранват мърморенето", както казва един журналист!

 9. 9 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1825 Неутрално

  До коментар [#6] от "Мавродинов":а за Америка и Африка?
  —цитат от коментар 7 на дерибеев


  В Америка бият африканците.

 10. 10 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3440 Любопитно  "ПАТРИОТИТЕ" прибраха ли се от МОСКВА ?!?!?!?!?!

 11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Весело

  До коментар [#7] от "дерибеев":

  А Арктика и Антарктика ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 12. 12 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Весело

  До коментар [#10] от "Hawaii":

  Да и отишли първо в централата на ГЕРБ с пакет инструкции !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 13. 13 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1825 Неутрално

  "ПАТРИОТИТЕ" прибраха ли се от МОСКВА ?!?!?!?!?!
  —цитат от коментар 10 на Hawaii


  Не се притеснявай, няма да останат там. Отишли са да си вземат парите и след това ще ги харчат в омразната Гейропа, пълна с джендъри и мигранти.

 14. 14 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2672 Весело

  До коментар [#9] от "4ort":

  70 годишна закалка ли ви кара да повтаряте набитото от комунизма? Америка пази Европа, а Африка е призована да спаси/подобри генофонда ѝ. синчетата на комунисти и доносници и вас наследиха ..

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 15. 15 Профил на izt21595181
  izt21595181
  Рейтинг: 272 Неутрално

  До коментар [#1] от "edin drug":

  Пълни глупости са тия евроболшевишки лозунги.

 16. 16 Профил на balgariez
  balgariez
  Рейтинг: 279 Весело

  Всеки интегриран, сексуално девиативен, поборник за равенство на ниво подкосяване на ливадата, квоти навсякъде, затоплист, глобалист, семейството е отживелица, антихрист и т.н. по списъка знае за кои да гласува (ツ)

 17. 17 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3440 Весело

  До коментар [#1] от "edin drug":Пълни глупости са тия евроболшевишки лозунги.
  —цитат от коментар 15 на izt21595181


  Я дай от МОСКОВСКИТЕ еврАЗИЙСКИ лозУнги,

  дето ви ги дадоха СЛЕД ВИЗИТАТА В МОСКВЕ

  Ха-хааааааа

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Уважаващият себе си, мислещият за бъдещето и децата си човек, ще гласува. Другите "ще подхранват мърморенето", както казва един журналист!
  —цитат от коментар 8 на paf

  Щом един журналист и Вие го казвате... Струва ми се, че и ЕЖК го казва. Постоянно, на различни места.

 20. 20 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6044 Весело

  "Грабвайте машини!" - някой си изкряска.
  И валидни бюлетини хвръкнаха завчаска.
  И европейците тръпнат, друг път невидели, в едно да гласуват живи и умрели...

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 21. 21 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1064 Неутрално

  Българино, гласувай!
  Но не безплатно. Щом циганите го могат и ТИ го можеш!
  Завърти се пред секцията и питай къде дават парите. Те ще те намерят.
  Това не е купен вот, а покриване на транспортни разходи.
  100лв. е добра цена.

 22. 22 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  Българино, гласувай!Но не безплатно. Щом циганите го могат и ТИ го можеш!Завърти се пред секцията и питай къде дават парите. Те ще те намерят.Това не е купен вот, а покриване на транспортни разходи.100лв. е добра цена.
  —цитат от коментар 21 на yavooor


  Така е.....

  И един мъдър съвет от мен, българино,

  ВЗЕМИ ИМ ПАРИТЕ, и си гласувай ЗА КОЙТО ТИ СИ РЕШИЛ.

  ТЕ ще са ти покрили транспортните разходи, за да гласуваш

  ЗА КОГОТО ТИ СИ РЕШИЛ

 23. 23 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2515 Любопитно

  До коментар [#21] от "yavooor":

  Брокер на гласове?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 24. 24 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Европейските избори са един парадокс , понеже се гласува единствено за национални кандидати?!

  Където и да живее- в Европа или в България , един българин може да гласува само за националната листа , а не за обща европейска листа .

 25. 25 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3134 Неутрално

  За Бога хора - ГЛАСУВАЙТЕ !!!
  —цитат от коментар 2 на КМЕТ В СЯНКА


  На тебе пък къв ти е зора!? Искаш да покажеш, че обичаш Европата повече от България???

 26. 26 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Да пожелаем успех на несистемните партии и политици в Европа, които да нарушат удобното и меркантилно мнозинство на ЕНП и ПЕС в ЕП!

 27. 27 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 55 Весело

  Свети Делян вече гласува в Света Петка!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 28. 28 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4375 Неутрално

  Дано днес надделее здравият разум и популистичните амбиции на анти-европейските партии да бъдат стопирани!

 29. 29 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4375 Неутрално

  До коментар [#1] от "edin drug":


  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 30. 30 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Стига евроснахи, тоя мандат манафска сватба.

 31. 31 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1269 Любопитно

  В крайна сметка къде ще могат да се следят междинни резултати от екзит полове?

  Norman Granz предпочита правителство на БСП с премиер Корнелия Нинова
 32. 32 Профил на Платон Фъшкиев
  Платон Фъшкиев
  Рейтинг: 55 Весело

  В крайна сметка къде ще могат да се следят междинни резултати от екзит полове?
  —цитат от коментар 31 на nv


  Пак там!

  И те вечно ще горят в огъня на своя собствен ад и ще копнеят за смърт и унищожение.Но никога няма да се доберат до смъртта.
 33. 33 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Защо не се оповестяват резултатите от проведените до момента избори ? Толкова ли са нелицеприятни ?!?
  —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


  Трябва да си много тъп, да задаваш подобни въпроси...

 34. 34 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3908 Неутрално

  Т.нар ден за размисъл приключи. Днес е денят за действие. Всеки може да покаже чрез бюлетина как вижда своето политическо представителство в Европа, а косвено и у нас ! Успех на всички !

 35. 35 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3134 Неутрално

  "100лв. е добра цена."
  До коментар [#21] от "yavooor":

  Аааа, малко са 100 лв!

 36. 36 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 871 Неутрално

  Дано Разумът надделее над лудостта на полулизма и лъжите!!!

 37. 37 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1366 Весело

  Европейските и американските избори са най- ажните избори в цял свят ! Все още съдбата на света се решава в ЕС и САЩ.

  Я да хвърлим един поглед към братовчедите в САЩ!
  Там виждаме интересно развитие в социалист- демократическия лагер !
  На хоризонта МАЙ отново се появява Хилъри Клинтън?

  Some political observers have suggested that Clinton could make a third bid for the presidency in 2020 if none of the more than 20 Democrats currently in the running emerges as a clear threat to deny Trump a second term.

  Изглежда, Хилъри е недоволна от демократските номинации и истинската менажерия, която се заформи там ?

  A recent Fox News Poll shows former Vice President Joe Biden leading the Democratic field with support from 35 percent of respondents, followed by Sen. Bernie Sanders at 17 percent and the rest of the pack in single digits.

  Оказва се , че добрият стар ДЖО е най- доброто, което демите могат да извадят на тезгяха ?! Хилъри е силно притеснена от това !

  Biden baggage?
  But a Biden nomination would carry some baggage heading into a general election: The former U.S. senator from Delaware is known for gaffes during public appearances and recently drew criticism for his history of placing his hands on women and girls. In addition, his son Hunter Biden has drawn scrutiny over business dealings in China, Ukraine and Romania.

  A sudden loss of confidence in Biden among Democratic voters, coupled with the failure of any of the other Democrats to fill the void, could motivate Clinton – who attracted nearly 66 million votes in 2016 – to make another run at the White House, some argue.

  Хахаха, много пуска ръчичики тоя чичко бе ! И върти странни далавери !

  Първоначално Хилъри декларира , че няма да участва в надпреварата 2020. Това накара Тръмп да възтуитне :

  Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed!

  Но ето, че нещата се менят ! Социалист- демократската бъркотия е в състояние отново да запали Хилъри :

  But just a day later, “someone close to Clinton” told the New York Times that Clinton didn’t intend for her comments to “close the door on running.”

  “She has told her team she is waiting at least to see the Mueller report,” the Times reported, citing the same source.

  Поне , ако не друго, Домът Клинтън ще може да спечели парички от билетчета :

  But has Clinton's chance to win the presidency come and gone? A joint speaking tour with her husband, former President Bill Clinton, resulted in plunging ticket prices in several cities. In December, deals on tickets were being offered on Groupon.

  Това накара Нюзуийк да възкликне :

  Bill and Hillary Clinton's life in exile: the once-powerful political couple now seeks attention, audience

 38. 38 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 8 Неутрално

  С нетърпение чакам резултатите, за да се потвърди тезата ми, че българинът е най-спрелият човек от цяла Европа.

  След грандиозните разкрития за повсеместна корупция, българинът пак ще избере същата пасмина.

  Няма такива хора в Европа. Може би босненци, молдовци и косовари. Но със сигурност сърби, македонци или албанци няма да търпят такава повсеместна корупция.

  Като черешка на тортата можем да прибавим и поредния цирк във футбола, който мина ей тъй, незабелязано. В кой век живеете, по дяволите?

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 39. 39 Профил на grigoo
  grigoo
  Рейтинг: 717 Неутрално

  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Гласувахме, ама не за червените престъпници :Д

 40. 40 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 289 Неутрално

  За Бога хора - ГЛАСУВАЙТЕ !!!
  —цитат от коментар 2 на КМЕТ В СЯНКА


  Ти какъв зор имаш?

 41. 41 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Но какво говоря - че българското общество е най-изостаналото в Европа е отдавна ясно по всеобщото изтерясване около Истанбулската конвенция и след това повторението на сценария със Стратегията за децата.

  Какви са тия хора, които ще обрекат децата си и жените си на насилие заради фалшиви новини, предразсъдъци, анти-западни настроения, хомофобия....??? Какво, всъщност, очакваме от тях. Ами правилно - едно голямо нищо.

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 42. 42 Профил на grigoo
  grigoo
  Рейтинг: 717 Неутрално

  До коментар [#40] от "bez_ime2":

  Е къв, надява се да спечелят червените убийци, та да му вдигнат пенсията 🤣

 43. 43 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1662 Неутрално

  Уважаващият себе си, мислещият за бъдещето и децата си човек, ще гласува. Другите "ще подхранват мърморенето", както казва един журналист!
  —цитат от коментар 8 на paf


  Да бе .Поредните алабалистики .Не гласуваш ли за някоя от големите партии,гласът ти отива напразно.Глас в пустиня.А за двете най-големи партии в България никога не бих гласувал .

 44. 44 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Европейските и американските избори са най- ажните избори в цял свят ! Все още съдбата на света се решава в ЕС и САЩ.Я да хвърлим един поглед към братовчедите в САЩ! Там виждаме интересно развитие в социалист- демократическия лагер ! На хоризонта МАЙ отново се появява Хилъри Клинтън?Some political observers have suggested that Clinton could make a third bid for the presidency in 2020 if none of the more than 20 Democrats currently in the running emerges as a clear threat to deny Trump a second term.Изглежда, Хилъри е недоволна от демократските номинации и истинската менажерия, която се заформи там ?A recent Fox News Poll shows former Vice President Joe Biden leading the Democratic field with support from 35 percent of respondents, followed by Sen. Bernie Sanders at 17 percent and the rest of the pack in single digits.Оказва се , че добрият стар ДЖО е най- доброто, което демите могат да извадят на тезгяха ?! Хилъри е силно притеснена от това ! Biden baggage?But a Biden nomination would carry some baggage heading into a general election: The former U.S. senator from Delaware is known for gaffes during public appearances and recently drew criticism for his history of placing his hands on women and girls. In addition, his son Hunter Biden has drawn scrutiny over business dealings in China, Ukraine and Romania.A sudden loss of confidence in Biden among Democratic voters, coupled with the failure of any of the other Democrats to fill the void, could motivate Clinton – who attracted nearly 66 million votes in 2016 – to make another run at the White House, some argue.Хахаха, много пуска ръчичики тоя чичко бе ! И върти странни далавери !Първоначално Хилъри декларира , че няма да участва в надпреварата 2020. Това накара Тръмп да възтуитне :Hillary Clinton confirms she will not run in 2020, rules out a third bid for White House.” Aw-shucks, does that mean I won’t get to run against her again? She will be sorely missed!Но ето, че нещата се менят ! Социалист- демократската бъркотия е в състояние отново да запали Хилъри :But just a day later, “someone close to Clinton” told the New York Times that Clinton didn’t intend for her comments to “close the door on running.”“She has told her team she is waiting at least to see the Mueller report,” the Times reported, citing the same source.Поне , ако не друго, Домът Клинтън ще може да спечели парички от билетчета :But has Clinton's chance to win the presidency come and gone? A joint speaking tour with her husband, former President Bill Clinton, resulted in plunging ticket prices in several cities. In December, deals on tickets were being offered on Groupon.Това накара Нюзуийк да възкликне :Bill and Hillary Clinton's life in exile: the once-powerful political couple now seeks attention, audience
  —цитат от коментар 37 на faeton.


  Чудя се, как не те мързи да пишеш толкова много глупости?

 45. 45 Профил на КретенКилър
  КретенКилър
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Да бе .Поредните алабалистики .Не гласуваш ли за някоя от големите партии,гласът ти отива напразно.
  —цитат от коментар 43 на Мусаши


  На такива хора как можеш да им обясниш каквото и да било...???

  Ама чакай - това е юристчето, според когото в природата на жените е да бъдат подтискани от мъжете...

  "Умнокрасиви": термин, използван от руското посолство
 46. 46 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5429 Неутрално

  Гласувайте така, че да не пишем всички заедно поредната глава на "Бай Ганьо" !

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 47. 47 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#44] от "bez_ime2":

  Това са цитати от американската преса бе , мозък !

 48. 48 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1662 Неутрално

  [quote#45:"КретенКилър"][/quote]

  Кой си ти,та ще ми обясняваш каквото и да е било?Необразован,безработен педераст,който го издържат родителите му.Абсолютен лузър,чийто смисъл в живота е да пише глупости в анонимен форум.

 49. 49 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  За Бога хора - ГЛАСУВАЙТЕ !!!
  —цитат от коментар 2 на КМЕТ В СЯНКА

  На тебе пък къв ти е зора!? Искаш да покажеш, че обичаш Европата повече от България???
  —цитат от коментар 25 на Judjuk


  Приятелю,

  Човекът иска да ти каже, че

  ОБИЧА ЕВРОПА

  повече от Еврасия

 50. 50 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3440 Неутрално

  Не гласуваш ли за някоя от големите партии,гласът ти отива напразно.Глас в пустиня.
  —цитат от коментар 43 на Мусаши


  Ами ТОЧНО ЗАРАДИ ТОВА ТРЯБВА ВСЕКИ ДА ГЛАСУВА

  ДОРИ И ЗА партиите ИЗВЪН ГОЛЕМИТЕ

  ГЛАС плюс ГЛАС....плюс ГЛАС.....плюс ГЛАС.......

  и "малката" партия става ГОЛЯМА !!!!

  Нали точно за да не стане "малката" партия ГОЛЯМА

  е измислена тази ХИБРИДНА ОПОРКА - да не се гласува,

  за да не се "загубвали" гласовете.

  ТОЧНО ЗА ДА НЕ СЕ ЗАГУБЯТ

  ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВА

  ДОРИ и НЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ "големи" ПАРТИИ

 51. 51 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Ами ТОЧНО ЗАРАДИ ТОВА ТРЯБВА ВСЕКИ ДА ГЛАСУВА

  ДОРИ И ЗА партиите ИЗВЪН ГОЛЕМИТЕ

  ГЛАС плюс ГЛАС....плюс ГЛАС.....плюс ГЛАС.......

  и "малката" партия става ГОЛЯМА !!!!

  Нали точно за да не стане "малката" партия ГОЛЯМА

  е измислена тази ХИБРИДНА ОПОРКА - да не се гласува,

  за да не се "загубвали" гласовете.

  ТОЧНО ЗА ДА НЕ СЕ ЗАГУБЯТ

  ВСЕКИ ТРЯБВА ДА ГЛАСУВА

  ДОРИ и НЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ "големи" ПАРТИИ
  [quote#50:"Hawaii"][/quote]

  Преди това не е ли необходимо и задължително тези малки партии да направят необходимото и задължителното за да привлекат гласоподавателите? Правят ли го? Успешно ли?
  П.П. Необходими ли са образни примери от други области, свързани с привличането и непривличането?

 52. 52 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1662 Неутрално

  [quote#50:"Hawaii"][/quote]

  Е как да гласувам като никоя партия не ми представлява интересите.Аз съм консервативен,десни избирател, русофоб.Никоя партия не е едновременно консервативна,дясна и русофобска.А няма как да гласувам за руски подлоги или за либерасти.

 53. 53 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1662 Неутрално

  До коментар [#51] от "zhivko6461":

  Каква опорка,смешко? Гласувай си,за когото поискаш.Знаеш ли колко ми пука?Акъл не давам на никого,нито пък искам някой на мен да ми казва какво да правя.

 54. 54 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#51] от "zhivko6461":Каква опорка,смешко? Гласувай си,за когото поискаш.Знаеш ли колко ми пука?Акъл не давам на никого,нито пък искам някой на мен да ми казва какво да правя.
  —цитат от коментар 53 на Мусаши

  Каква опорка съзряхте в коментара ми? Къде съм обявил за кого съм гласувал? Къде открихте препоръки за кого да гласувате? ...
  Квалификациите ги приемам за нещо обичайно. Отговарят на стила Ви.

 55. 55 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1662 Неутрално

  [quote#54:"zhivko6461"][/quote]

  Къде видя опорка?От години пиша във форума и надали има изненадани,че няма да гласувам за русофилска партия или соросоидна.
  Точно пък мен ли намери да обвиняваш в хибридни опорки и пропаганда?

 56. 56 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#54:"zhivko6461"]
  —цитат от коментар 55 на Мусаши
  Къде видя опорка?От години пиша във форума и надали има изненадани,че няма да гласувам за русофилска партия или соросоидна.Точно пък мен ли намери да обвиняваш в хибридни опорки и пропаганда?[/quote]
  Вие ме обвинявате. Странно след като:
  1. Не съм репликирал Ваш коментар.
  2. Каква опорка съзряхте в коментара ми? Къде съм обявил за кого съм гласувал? Къде открихте препоръки за кого да гласувате? ...
  Квалификациите ги приемам за нещо обичайно. Отговарят на стила Ви.
  Т.2. е текст от предишен мой коментар. Може би поради силни емоции или други причини не успявате да се концентрирате.

 57. 57 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1662 Неутрално

  До коментар [#56] от "zhivko6461":

  Е как да не си репликирал мой коментар?Аз пиша,че всеки глас , който не е за големите партии е безсмислен,Хаваят ми отговаря на този коментар,а ти пишеш,че било хибридна опорка да се твърди,това, което аз пиша.
  Нямаш и доблестта да си признаеш , това, което мислиш .
  А стилът ми е"На зло куче,зъл прът".Като ме обиждате, отвръщам с обиди.Откъде накъде ще ви позволявам обиди?

 58. 58 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#56] от "zhivko6461":Е как да не си репликирал мой коментар?Аз пиша,че всеки глас , който не е за големите партии е безсмислен,Хаваят ми отговаря на този коментар,а ти пишеш,че било хибридна опорка да се твърди,това, което аз пиша.Нямаш и доблестта да си признаеш , това, което мислиш .А стилът ми е"На зло куче,зъл прът".Като ме обиждате, отвръщам с обиди.Откъде накъде ще ви позволявам обиди?
  —цитат от коментар 57 на Мусаши

  Вече писах, че поради силни емоции или други причини не успявате да се концентрирате. Случва се. Но разменихме няколко реплики и дори не си направихте труда да прочетете отново коментарите, да видите кой какво е писал и към кого е адресирано. Аз не съм Ви обидил с нищо. Днес и в предишни дискусии. Както и друг път съм казвал Вашите квалификации ги приемам като даденост. Форум е. Вие участвате. Въпрос на стил. И на други качества.
  Обидите и други нелюбезни квалификации като част от речника в дискусии са присъщи на хора без достойнство. Те ги употребяват лесно. С ясното съзнание, че събеседниците могат да отвърнат в същия стил. На някои вероятно им доставя удоволствие размяната на подобни изрази. По аналогия с борба с представител на фауната на специфичен терен. Вие понякота се оплаквате от обиди, употребени във форума срещу Вас.

 59. 59 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5226 Неутрално

  Точно в 7 часа в секцията още се суетяха е туткаха, почаках 5 минути и попитах учтиво кога ще бъдат готови ... та гласувах първа за обединена Европа.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK