Президентът наложи вето на разрешението бизнесът да финансира партии (допълнена)

Президентът наложи вето на разрешението бизнесът да финансира партии (допълнена)

© Юлия ЛазароваПрезидентът Румен Радев върна за ново обсъждане в парламента законови промени, които разрешават финансиране на политическите партии с дарения от юридически лица и еднолични търговци. Мотивите - измененията уронват конституционните устои на българската демокрация и ще направят партиите зависими от бизнеса.


Става въпрос за текстове в Закона за държавния бюджет за 2019 г., които бяха приети в началото на юли по инициатива на ДПС и след среща между представители на ГЕРБ с лидера на движението Мустафа Карадайъ и депутата и бизнесмен Делян Пеевски. С подкрепата на ГЕРБ, ДПС, "Атака" и "Воля" отпадна досегашната забрана бизнесът да финансира политическите партии. Това стана, след като по инициатива на премиера Бойко Борисов и след напрежение между коалиционните партньори ГЕРБ и "Обединени патриоти" държавното финансиране за политическите партии бе намалено от 11 на 1 лев на глас на последните парламентарни избори. Предложението бе подкрепено от мнозинството гласували в инициирания от "Шоуто на Слави" референдум.


"Държавният глава приветства гражданската позиция, заявена на национален референдум от над 2.5 млн. български граждани, за ограничаване размера на финансовата субсидия за партиите. Промените обаче, с които парламентът разреши финансирането на партиите от юридически лица и еднолични търговци, уронват конституционните устои на българската демокрация", съобщават от "Дондуков" 2. Според президента без промяна на основния закон се променя конституционния модел на политическата система.
С приетите промени партиите стават зависими от бизнеса, който ще финансира тяхното съществуване. Така, вместо да изпълняват конституционната си роля да формират политическата воля на народа, партиите закономерно се обвързват с печалбата на стопански субекти, част от която ще се връща при тях като дарения. Демократичното управление е под въпрос, когато партиите и кандидатите носят отговорност не пред гражданите, а пред своите дарители, смята Румен Радев.


Според него финансирането на партиите от юридически лица и еднолични търговци създава нова обилна хранителна среда за корупция. Концепцията "Широко отворени врати" за дарения не е съчетана с достатъчно механизми за контрол. "Връщаме се към практики, които под натиска на Европа отпаднаха преди 10 години. Официализирането на зависимостта на политическите партии от корпоративни интереси отдалечава страната ни от демократичните европейски държави", посочва президентът.


Държавният глава смята, че се създават предпоставки даренията от юридически лица и еднолични търговци да се насочват към партиите във властта, защото те разпределят публичните средства и определят победителите в обществените поръчки и концесиите. Според него останалите, и особено малките партии, ще бъдат изтласкани в периферията на политическия живот. В мотивите си Радев посочва, че това може да доведе до преодоляване на конституционната забрана нито една партия да не се утвърждава като държава.


Според президента дълг на гражданското общество в една демократична държава е да противодейства на реалната заплаха за сливане между партия и държава, което конституцията забранява.


"Дневник" публикува пълния текст на мотивите на президента:


Като държавен глава не мога да остана безучастен към промените в Закона за политическите партии и в Изборния кодекс, направени с приетия Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (ЗИ ЗДБ). Чрез тях се подменя политическата система на България като демократична парламентарна република. Конституционните основи, очертани в чл. 1, чл. 4 и чл. 11, съдържат гаранции за свободно и безпрепятствено изразяване на политическата воля на гражданите. Те изискват прозрачно и отговорно финансиране, което да подпомага целостта на политическия процес и да осигурява равни условия за политическите партии и кандидати. Разпоредбите на § 2, т. 2, 3 и 9 и § 3, т. 1, 2, 3, т. 4, б. "а" и т. 6 от ЗИ ЗДБ нарушават тази конституционна концепция и са посегателство срещу демократичните устои на българската държава.


Народният суверенитет, прокламиран в чл. 1, ал. 2 от Конституцията, е основополагащ принцип за държавното устройство на България като република с парламентарно управление. Това значение на народния суверенитет, съгласно който цялата държавна власт произтича от народа, е потвърждавано неотклонно в практиката на Конституционния съд - Решение № 5 от 2001 г., Решение № 11 от 2009 г., Решение № 4 от 2010 г. и др. Във връзка с принципа на народния суверенитет Конституцията в чл. 11, ал. 3 дефинира същността и предназначението на политическите партии като посредник при практическото осъществяване на народовластието.


Конституционната роля на политическите партии повелява те да не служат на други интереси, а на интересите на народа - суверен. С § 2, т. 2, б. "а" и т. 3 от ЗИ ЗДБ, които предвиждат финансиране на партиите от юридически лица и еднолични търговци, това конституционно изискване не е изпълнено. Волята, която формират търговските дружества и едноличните търговци, е насочена към тяхната дейност с цел печалба. Затова и тяхната воля да даряват партиите не може да се основава на убеждения, а ще е детерминирана от икономическите им интереси. Неслучайно чл. 11, ал. 3 от Конституцията изрично посочва само гражданите като субекти, чиято воля формират и изразяват политическите партии. В този смисъл възможността юридически лица и еднолични търговци да правят дарения в полза на политически партии трудно може да намери опора в Конституцията.


Преди изменението с § 2 от ЗИ ЗДБ на чл. 23 от Закона за политическите партии позволени дарения в полза на партиите бяха само такива от физически лица, и то - с определен максимален размер. С § 2, т. 2, 3 и 9 от ЗИ ЗДБ не се предвиждат максимални размери за даренията независимо дали са направени от физически или юридически лица. Даренията от търговски дружества и еднолични търговци несъмнено са акумулирани от стопанска дейност, което легализира финансирането на партиите със средства от такава дейност. Така политическите партии, вместо да изпълняват конституционно отредената им роля да работят за управление на държавата според волята на народа, закономерно се обвързват с печалбата на определени търговци, част от която ще се връща обратно под формата на дарения. По този начин се подменя интересът, в името на който политическите партии осъществяват дейността си. Накърнени са конституционните основи на българската политическа система. На фона на приетите правила за финансиране на политическите партии чл. 1, ал. 2 от Конституцията, който прогласява, че цялата власт произтича от народа, стои изтикан в ъгъла и звучи само като наивен лозунг.


Претворената в закона концепция на "широко отворени врати" за дарения не е съчетана с достатъчно механизми за прозрачност и контрол, които да пресекат зависимостите между политическите партии и техните дарители. Това несъмнено създава нова обилна хранителна среда за корупция. Неясно е как с приетия закон българският парламент отговаря на европейските изисквания на Препоръка Rec (2003)4 на Комитета на министрите (Съвет на Европа) относно общите правила срещу корупцията при финансирането на политическите партии и предизборните кампании. В Препоръката се посочва, че държавата трябва да осигури подкрепа за политическите партии на базата на обективни, справедливи и разумни критерии (чл. 1). По отношение на даренията следва да съществуват мерки, насочени към ограничаване или забрана на даренията от юридически лица, които предоставят стоки или услуги за която и да е публична администрация (чл. 5, б. "б"). Препоръчва се и забрана за юридически лица, контролирани от държавата, или за други обществени органи, да извършват дарения за политически партии (чл. 5, б. "в"). Сходни са и ограниченията по отношение на европейските политически партии, предвидени с Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации. В тази връзка искам да подчертая, че принадлежността към европейското семейство на демократични държави се доказва не с декларации, а с реални действия и правила, каквито няма в приетия закон.


Политическият плурализъм по чл. 11 от Конституцията е сред основните принципи, върху които е изграден конституционният модел на българската държава (Решение № 7 от 1996 г., Решение № 3 от 2003 г., Решение № 3 от 2004 г., Решение № 8 от 2005 г., Решение № 14 от 2013 г. и др.). Плурализмът, а и задължението на държавата по чл. 4, ал. 2 от Конституцията, изисква да има законова възможност различни партии да посредничат в изразяването на идеите от целия спектър на обществото. Това изискване не може да се изпълни чрез даването на превес на финансиране от нелимитирани дарения. Тези дарения няма да бъдат насочени пропорционално към всички партии, а само към тези, за които дарителите са преценили. Очаквано е даренията от юридически лица и еднолични търговци да се насочат към политическите партии във властта, тъй като те участват във формирането и провеждането на държавната политика, както и в разпределението на публичните ресурси. Създава се опасност на практика да бъде преодоляна конституционната забрана на чл. 11, ал. 2 нито една политическа партия да не се утвърждава като държавна. Сливането на партия и държава ще доведе до подмяна на конституционния модел на държавното устройство и управление, без да е извършена промяна в Конституцията.


Съгласно § 3, т. 1, 2, 3, т. 4, б. "а" и т. 6 от ЗИ ЗДБ, с които се променя Изборният кодекс, юридически лица и еднолични търговци могат да финансират партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в избори. И тук отпада ограничението до 10 000 лева за дарения от физически лица и свързаната с това административнонаказателна отговорност. Ограниченията във финансирането на партиите имат призната полезност и тя е да не се допуска превръщането на икономическата власт в политическа и партийна власт. И тъй като политическите партии са основен участник в изборния процес, правилата за тяхното финансиране са важен регулатор и гарант за честни избори, а чрез тях - за вярното формиране и изразяване на волята на народа - суверен.


Липсват гаранции за публичност на направените от юридически лица дарения за предизборните кампании, тъй като на вписване в единния публичен регистър подлежат само имената на дарителите. Финансирането на партиите и намаляването на възможностите за корупция в изборния процес трябва да бъде част от цялостна рамка за почтеност, каквато приетите изменения не са. За да допринасят за провеждането на честни избори, партиите трябва да действат почтено, като формират политическата воля адекватно на действителните мнения и идеи у народа без зависимости от икономически или друг характер. На обществото се дължат и гаранции, че някои политически субекти няма да имат нечестна преднина във финансирането на участието им в избори.


Уважаеми народни представители,
Въпросите за финансирането на политическите партии са изключително сериозни. Те засягат базисни структури на демократичното общество и се отразяват на функционирането на държавата ни. Затова Ви призовавам да подходите към тях със съзнание и отговорност за запазване на България като демократична държава, както повелява Конституцията.


Предвид изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане § 2, т. 2, 3 и 9, както и § 3, т. 1, 2, 3, т. 4, б. "а" и т. 6 от Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., приет от 44-то Народно събрание на 4 юли 2019 г.

Ключови думи към статията:

Коментари (37)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Плюс минус
  Плюс минус
  Рейтинг: 262 Неутрално

  Жалко ,че нашата конституция не дава възможност на Президента реално да се намесва в политиката при тези орязани правомощия...

 2. 2 Профил на kirka80286
  kirka80286
  Рейтинг: 479 Весело

  Ха оплюйте го сега. Като казват демократите - е добре. Като същото каже президента - сакън! Отприщват се всички помии.

  "Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 3. 3 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1015 Неутрално

  Я сега бързо 121 безсрамници да потвърдят зависимостите, какво тук значи някакво си вето?

 4. 4 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 705 Неутрално

  Правилно решение на президента в случая.

 5. 5 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  Имах си хас! Корнелия да иска вето и старшинката да не го изпълни!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 6. 6 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Румбата поне показва упорство.

  Самальота му пада но той упорито пика у керосина.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 7. 7 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Така е, по-добре Русия да ги финансира, нали, продажнико?

 8. 8 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1501 Неутрално

  Пореден несръчен и неуспешен опит на каскета да отбележи "точица"!!!!
  Някой да успокои човека, че втори мандат няма да има!!!!
  Да си гледа потника, джапанките и да сложи храна на котката, че Деси като се върне...

 9. 9 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Така е, по-добре Русия да ги финансира, нали, продажнико?

  Нали народа искаше така, каза Трипанчука.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 10. 10 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Жалко ,че нашата конституция не дава възможност на Президента реално да се намесва в политиката при тези орязани правомощия...
  —цитат от коментар 1 на Плюс минус


  Факт! С интерес следя избора на нов главен прокурор. Президентът може да наложи вето на предложеният от ВСС кандидат но за съжалаение само веднъж. За разлика от Роско Банев едва ли ще се съгласи да одбори толкова лесно на кандидат от типа на " Ти си го избра".

 11. 11 Профил на Miroslav Vladimirov
  Miroslav Vladimirov
  Рейтинг: 336 Неутрално

  Алооо Редакцията,
  на първо място партиите трябва да се финансиран от членовете си. Всяка партия отстоява интересите на определена група хора от обществото и няма нищо по нормално те да я финансират. Никъде в закона пише ( ако искате го прочетете) че САМО частни компании могат да финансират партии. Защо не озаглавихте материала "Президента наложи вето на решението гражданите да финансират партиите". Защо? А какво лошо частни компании да финансират партиите. Ако искате проверете но 98% средствата за производство са в частни ръце. А и вие сте частна компания :)

  Мирослав Владимиров
 12. 12 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2007 Неутрално

  Според президента не трябва да има субсидии от държавата, но не могат да получават пари от физически и юридически лица!? Сигурно ще съществуват с някакво специално, известно само на военните мозъци финансиране!?

 13. 13 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Правилно решение на президента в случая.
  —цитат от коментар 4 на 4okuto


  За мн решението е "витиевато" - ако разбирате какво искам да кажа !Президентът се "съгласява " с гласът на 2,5 млн българи , приветства го , но" Държавният глава приветства гражданската позиция, заявена на национален референдум от над 2.5 млн. български граждани, за" ограничаване" размера на финансовата субсидия за партиите, а референдумът беше за :Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде ЕДИН ЛЕВ за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?"! Нека не четем точката от референдума "както дяволът евангелието "!

  Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2016/08/17/vyprosite-za-referenduma-na-slavi-izkliuchitelno-vajni.312689

 14. 14 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  Правилно е наложил вето, но досега някое президентско вето успяло ли е да спре недомислиците в законите?! Макар че в случая не може да се говори за недомислици, а за много добре обмислени законови промени, които са направо неморални и дори престъпни.

 15. 15 Профил на shisharko
  shisharko
  Рейтинг: 300 Неутрално

  Дано този път от ветото да има файда.

 16. 16 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1501 Неутрално

  До коментар [#1] от "Плюс минус":

  За втори път ме развеселявате днес!
  Какъв индивид трябва да си за да съжаляваш, че употребяваният алкашки памперс няма правомощия да се намесва легитимно в политическият процес в Отечеството?!?!?!!
  Какъв малоум.. трябва да си за да си фен на човекът, на когото една алкашка решетка и две български каки му подръпват пискюлите и формират "политиките "му!!!
  Никога не сме имали по-недостоен п Резидент!!!

 17. 17 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Всички в опозиция реваха заедно със Слави че субсидиите им били големи.Сега когато ГЕРБ ги намаля,същите тези започнаха да реват че им били малко субсидиите,и че бизнеса щял да бъде рекетиран.
  Явно съдят по себе си,знаят как са рекетирали бизнеса,когато са били на власт!

  sdg
 18. 18 Профил на mop36557620
  mop36557620
  Рейтинг: 314 Неутрално

  Този Ветов няма грам мозък :)))
  Що не се обяви Против още след Референдума или точно преди приемането на субсидията от 1 лв на глас ;)
  Така пожела народа, който го избра :))))

 19. 19 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 314 Неутрално

  Жалко ,че нашата конституция не дава възможност на Президента реално да се намесва в политиката при тези орязани правомощия...
  —цитат от коментар 1 на Плюс минус


  За голяма радост Президента е безгласна буква. Иска ви се на камуняките да е иначе ама немааа...

 20. 20 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  До коментар [#14] от "Fiji":

  А дали беше престъпно и когато спечели Костов навремето ?. Тогава нямаше държавна субсидия (въведоха я 2001'ва а сумата е висока от 2007'ма)) и имаше дарения от фирми. Или тогава нямаше проблем ама днес вече има ?

 21. 21 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 662 Неутрално

  Жалко ,че нашата конституция не дава възможност на Президента реално да се намесва в политиката при тези орязани правомощия...
  —цитат от коментар 1 на Плюс минус


  И по добре - Кремъл и така се намесва повече от допустимото.

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 22. 22 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3602 Неутрално

  " С приетите промени партиите стават зависими от бизнеса, който ще финансира тяхното съществуване. Така, вместо да изпълняват конституционната си роля да формират политическата воля на народа, партиите закономерно се обвързват с печалбата на стопански субекти, част от която ще се връща при тях като дарения. Демократичното управление е под въпрос, когато партиите и кандидатите носят отговорност не пред гражданите, а пред своите дарители, смята Румен Радев."

  А по - голямата част от обществото ни смятат не, ами направо са убедени, че вече повече от 30 години " партиите стават зависими от бизнеса" не, ами направо са проявления на същия този бизнес ! Така се раждат и успели млади мъже.......

 23. 23 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  До коментар [#17] от "Svetlio":

  Най-дразнещото е че точно малките извънпарламентарни партии, дето уж се водят за либерални и демократични яростно плюеха по ГЕРБ за субсидиите. И дори при сегашната дискусия не излязоха да протестират а само с половин уста ( една статия на една лелка в от ДБ в официоза Дневник) казаха "ама чакайте" и пак ползваха случая да наплюят ГЕРБ.

 24. 24 Профил на Плюс минус
  Плюс минус
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#16] от "selqnin":

  Вече ще ти вземам пари,че те правя по щастлифТ!

  Само казвах ,че конституцията не дава правомощия на Президента да участва реално в българската политика!От което губи България...
  Но нека приемем реалностите и да живеем с тях,защото само си представям предното същество,заемащо този пост,което сънуваше,че е бил ирландска овчарка ,какви щеше да ги сътвори...
  Не знам за какви каки ми говориш,но нали разбираш,че лафовете ,които използваш на село в хоремага пред пияната селска общественост от неграмотни овчари и земеделци ,не върви тук в този форум!Ако искаш да те вземат на сериозно и като трезво мислещ трябва да спреш да ги използваш,защото се излагаш яко...

 25. 25 Профил на Плюс минус
  Плюс минус
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#21] от "danvan":

  Как се намесва?
  Те ни управляват само бивши комунисти и ченгета...
  Руснаците са по -големи капиталисти от нас вече!

 26. 26 Профил на Плюс минус
  Плюс минус
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#19] от "Jumbo Jet":


  На мен ми се иска,не знам камуняките какво искат...

 27. 27 Профил на vovka
  vovka
  Рейтинг: 440 Неутрално

  Един от малкото, реално мислещи и действащи политици. Жалко, че няма повече пълномощия.

 28. 28 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1742 Любопитно

  Така излизам, че до сега партиите не са обслужвали някои бизнеси. Интересно тогава, защо се правят безобразията. Значи Джи Пи, Трейс, Агромах и кой ли не още не са получавали подаръци. Ти да видиш.

 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7228 Неутрално

  "да противодейства на реалната заплаха за сливане между партия и държава, което конституцията забранява."

  Късно е, те вече се сляха.

 30. 30 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1501 Неутрално

  До коментар [#24] от "Плюс минус":

  Смехът не винаги е щастие- имате невероятната способност да сте забележително неадекватен и оперетно- трафаретен...това ме разсмива, но не ме ощастливява- просто ми е мъчно за Вас!!!!
  И сте прав- България губи, че има такъв п Резидент!!!!Обидно е колко е наведен на северозапад и докато му запълват отверстията той се усмихва и се кефи!!!!
  Нали разбирате, че арогантността, откровената простащи.., агресията не ви прави нито оригинален ,Жалък сте!!!!

 31. 31 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  До коментар [#16] от "selqnin":Вече ще ти вземам пари,че те правя по щастлифТ!Само казвах ,че конституцията не дава правомощия на Президента да участва реално в българската политика!От което губи България...Но нека приемем реалностите и да живеем с тях,защото само си представям предното същество,заемащо този пост,което сънуваше,че е бил ирландска овчарка ,какви щеше да ги сътвори...Не знам за какви каки ми говориш,но нали разбираш,че лафовете ,които използваш на село в хоремага пред пияната селска общественост от неграмотни овчари и земеделци ,не върви тук в този форум!Ако искаш да те вземат на сериозно и като трезво мислещ трябва да спреш да ги използваш,защото се излагаш яко...
  —цитат от коментар 24 на Плюс минус


  България само печели, че некомпетентна марионетка като Радев му е попречено да се меси в политиката!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 32. 32 Профил на kirka80286
  kirka80286
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#26] от "Плюс минус":
  Не си губи времето, с тези ****** тук не можеш излезеш на глава. Нито с аргументи, нито с цифри, с нищо. Както писах в първия си коментар - казва го Радан - бурни овации, страшна подкрепа, никой не пише, за ватници, Путин, Курнелия, Деса, заповеди... Никой. Каза го Радев - 3,2,1 GO! :D Те толкова си могат, човек. Аз влизам тук да се забавлявам с IQ-то им. :D Никога за толкова години не са ме подвели.

  "Тhe lack of major wars may be hurting economic growth." New York Times
 33. 33 Профил на Marinov
  Marinov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Първото разумно решение на президента. Не че досега бизнесът не е финансирал партиите, но чак пък да го официализират вече е малко нагло.

  Marinov
 34. 34 Профил на Плюс минус
  Плюс минус
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#30] от "selqnin":

  Предполагам ,че имаш в предвид Североизток, правилната посока е между Север и Изток,там се намира Русия!
  От стрес почна да объркваш посоките на географията!
  За първи път чувам човек да твърди ,че се смее и е тъжен едновременно!
  Ти си особен психиатричен случай!
  Отпусни се ,бе човек,не си на война!
  Няма да ти правя нищо лошо,мисли си за мен като за приятел ,който се шегува с теб и няма да си толкова шокиран...
  И съм ти казвал да не използваш сложни и рядко използвани в българския език думи ,защото на фона на този ник Селянин и обикновено грубите ти селски коментари,изглежда много неадекватно и смешно!

 35. 35 Профил на Плюс минус
  Плюс минус
  Рейтинг: 262 Неутрално

  До коментар [#30] от "selqnin":

  Предполагам ,че имаш в предвид Североизток, правилната посока е между Север и Изток,там се намира Русия!
  От стрес почна да объркваш посоките на географията!
  За първи път чувам човек да твърди ,че се смее и е тъжен едновременно!
  Ти си особен психиатричен случай!
  Отпусни се ,бе човек,не си на война!
  Няма да ти правя нищо лошо,мисли си за мен като за приятел ,който се шегува с теб и няма да си толкова шокиран...
  И съм ти казвал да не използваш сложни и рядко използвани в българския език думи ,защото на фона на този ник Селянин и обикновено грубите ти селски коментари,изглежда много неадекватно и смешно!

 36. 36 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  До коментар [#20] от "m17":

  Казваш, че ГЕРБ се опитва да копира управлението на Костов?
  Е, не им се отдава!

 37. 37 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1962 Неутрално

  До коментар [#36] от "Fiji":

  Не твърдя такова нещо, твърдя че финансирането на партиите не е съществен аргумент за изборната победа. И точно както липсата на субсидия не попречи на Костов, няма да попречи и на ДБ , ако имаха смислени послания и хората им вярваха.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK