Властта се отнема от народа и се концентрира в тесен кръг (пълен текст на словото на президента)

Властта се отнема от народа и се концентрира в тесен кръг (пълен текст на словото на президента)

© Анелия НиколоваПрезидентът Румен Радев изнесе тази сутрин слово на откриващото заседание на есенната сесия на Народното събрание. "Дневник" публикува пълния му текст, разпространен от прессекретариата на държавния глава.


Използвам конституционното си правомощие да отправя обръщение към народа и Народното събрание в началото на настоящата сесия.


Началото на всяка парламентарна сесия е заредено с надежда и повишени очаквания. Както, надявам се, и вие сте заредени с енергия за отговорни решения и действия след пълноценна почивка. Надявам се също, че среднощното "бдение" пред екраните на тези от вас, които са следили за невероятните победи на Григор Димитров, да повлияе на работоспособността днес единствено в положителна посока.
Както спомена и председателят на Народното събрание, очертава се тежка и натоварена сесия. Предстои приемането на редица закони, най-важният от които е за държавния бюджет, и местни избори. В същото време не трябва да пропускаме и факта, че в страната са натрупани и проблеми, чието решаване не само е неотложно, но изисква да се взрем в един по- далечен хоризонт.


Няма да влизам в детайли за ситуацията в страната – моята позиция е известна. Но наред с обсъждането на редица икономически и всякакви статистически показатели, не трябва да пропускаме и факта, че България продължава да губи своето най-ценно богатство – хората. Голяма част от българските граждани се отчуждават от собствената си държава. Чезнат основните фактори за ефективното управление – прозрачност, отчетност и отговорност.


Всеизвестно е, че когато постепенно властта се отнема от народа и се концентрира в тесен кръг хора, те я трансформират в икономически облаги и медиен комфорт и ги инвестират в още повече власт. Така този тесен кръг бетонира своята безконтролна власт и порочният цикъл се затваря. При такава формула няма развитие, няма сигурност и просперитет. Има бедност, корупция и неграмотност. А за това е нужна промяна - промяна, която да засили гражданското участие и контрол върху управлението, да направи институциите по- прозрачни и отчетни, да разгърне инициативата на българските граждани, тяхното по-пълноценно участие в обществения живот.


Необходима ни е силна държава с ясни правила и ред, които работят за народа и се спазват от всички. Такава промяна не може да бъде дело на отделна личност, група хора или политическа партия.


Тук виждам водещата роля на българския парламент: като централен държавен орган и изразител на волята на народа, като най- висока трибуна за дебати и решения, като орган, призван да контролира изпълнителната власт. Защото каквито и спасителни икономически и социални модели да се прилагат, те няма да постигнат своята цел, както сме се убеждавали неведнъж, докато не се промени политическата среда и най-вече начинът на упражняване на властта в България. Ето затова виждам водещата роля на българския парламент.


Моите очаквания са за ускорен дебат по важни въпроси в това направление:


- Не може да има ефективно управление на държавата – а оттам и просперитет, ако няма пълноценен парламентарен контрол над изпълнителната власт. - Българското правителство е едно от малкото в ЕС, което не следва управленска програма, получила одобрението на парламента след публичен дебат. Би било рационално решение, ако наред със състава на Министерския съвет, министър-председателят предлага за одобрение на Народното събрание и своята управленска програма. Отклоненията от тази програма следва също да се дебатират в парламента, както и правителството да представя ежегоден отчет за дейността си пред Народното събрание.


1. Oчевидно имаме необходимост от разпоредба, задължаваща министър-председателя да се явява поне веднъж в месеца в парламентарната зала за отговор на общи въпроси по политиката на правителството. Отказът от блиц-контрола според мен бе отстъпление от демократичните принципи и неговото възстановяване ще бъде стъпка към добрите практики на парламентаризма, към неговите най-добри образци.


- Напълно съм убеден и считам, че българският парламент трябва да пресече, и то още тази година, порочната практика на безконтролно харчене на изкуствено създаван излишък без обосновка и без санкции на парламента. Това, такъв подход, е в разрез с добрите практики и генерира условия за корупция. Надявам се тук сте съгласни с мен. Разбира се, всяко правителство трябва да има оперативна свобода да се разпорежда с бюджета, но тя трябва да бъде в ясно регламентирани рамки и парламентът е този, който трябва да определя тези рамки.


2. Президентът няма никакви правомощия да се намесва в технологията на законотворческия процес, но така и така ме каните – тук съм, и ще споделя своето притеснение и тревожни тенденции. Все повече закони се променят кардинално с преходни и заключителни разпоредби, избягвайки общественото обсъждане и оценката за въздействие. Това внася непредвидимост в законодателния процес и елиминира гражданското участие.


Очакванията към българския парламент са за повече прозрачност и предвидимост, което ще бъде от полза и на гражданите, и на бизнеса, и най-вече ще повиши доверието в най-важната институция в страната.


3. Мисля, че отдавна е назрял и моментът за по-голяма независимост, инициативност и отговорност на местната власт чрез реална финансова децентрализация. Стъпка в тази посока ще повиши и така необходимата гражданската активност по региони. Към момента общините зависят от благоволението на правителството, което много често се реализира по неясни, а в повечето случаи - тясно партийни критерии, което и да е правителство.


4. Мисля, че усъвършенстването на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление следва да влезе във фокуса на НС. В момента законът в този си вид не позволява ефективно прилагане на инструментите на пряката демокрация – и затова следва да се обмисли разширяването на възможността и облекчаване на условията за гражданско участие.


5. Упорито отклоняваната през годините тема за въвеждането на индивидуална конституционна жалба следва да бъде внимателно обмислена. Защото при балансиран подход, тя може да стане мощен инструмент за граждански контрол над законодателството и управленските решения. Още повече, такава практика е приета в повечето европейски държави и се подкрепя от Венецианската комисия.


6. Настоящата сесия е заредена и с надежди за внасяне на устойчивост в изборния процес. Машинното гласуване, като гарант за честността на изборите, следва да бъде осигурено и то надеждно в нормативно, техническо и експертно отношение.


7. Според мен не само трябва да бъде ускорено въвеждането на електронно дистанционно гласуване, при ясни гаранции за неговата неприкосновеност и при ясни условия за защита на националната сигурност, но трябва да вървим и по-нататък - за обмисляне на законови и конституционни промени, които да дадат възможност на българи по рождение, придобили двойно гражданство в държави от ЕС – а защо не и в развити демокрации като САЩ, Канада, Швейцария и т.н. - да могат да се кандидатират за народни представители, президент и вицепрезидент – каквато е в болшинството от развитите страни. Защото все повече наши сънародници са зад граница и е от изключителна важност не само да не късат духовна връзка с родината – нещо, за което работи усилено и г-жа Йотова, и вие, и българското правителство, но тези хора трябва да бъдат съпричастни и към нашия обществено-политически живот.


Голяма част от тях са високообразовани и с престижни професии. Ако им се даде законова възможност да участват в българската политика, натрупаните от тях опит и знания в страни с много по-развити обществени, политически и икономически системи ще бъде от наша полза, а и те ще получат допълнителен стимул да се завърнат в родината. Това ще способства и за нашите обществено-политически модели да се сближават по-бързо с тези на държавите-членки и да се интегрираме по-пълноценно в ЕС.


Не може тези хора да внасят в България повече средства отколкото преките чуждестранни инвестиции, а да не може да участват в българската политика. Не е справедливо!


Необузданата корупция по високите етажи и ширещата се престъпност, особено в малките населени места, изискват законодателните и контролни функции на Народното събрание да се съсредоточат върху укрепването на върховенството на закона, гарантирането на физическата сигурност на българските граждани, неприкосновеността на тяхната собственост и очакваното от всички възмездие за престъпилите закона.


Много са и мерките, които трябва да бъдат предприети за справяне с бедността и демографската криза и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. При определяне на приоритетните сред тях можем да се опрем на опита на държави, които бяха в критично състояние, а днес са сред водещите икономики, защото определиха образованието като абсолютен национален приоритет.


Убеден съм, че образованието трябва да бъде приоритет в държавната политика, както се обявява днес, но и да бъде подкрепено с много по-решителни законови и финансови мерки, ако искаме да просперираме като нация в една изключително конкурентна среда.


Всичко това няма как да се случи без създаване на условия за ускорен икономически растеж – много над сегашния – за да започнем да догонваме откъсналите се далеч напред източноевропейски държави. Вярвам, че това е убеждение, което се споделя от всички, които работят за устойчиво развитие на България. Трябва обаче да преодолеем драматичния срив в преките чуждестранни инвестиции. Това няма да стане с целенасочен "лов" на един-двама стратегически инвеститора, а със справедлива, стабилна и предвидима нормативна среда, облекчена административна тежест, безкомпромисна борба с корупцията и ангажиране на държавата с качество на образованието, здравеопазването, инфраструктурата и електронните услуги.


Това изисква и добре координирана между институциите външна политика с конкретни и дългосрочни цели, подчинени на националния интерес. Тук искам да благодаря на председателите на комисии и членове на групи за приятелство от Народното събрание, които се включиха в моите делови срещи с чужди държавни и правителствени ръководители.


Уважаеми народни представители,


Надявам се, че изложеното от мен ще предизвика не само емоции, но ще е повод за размисъл, за дебати и за държавнически решения. България трябва да се превърне в нормална европейска държава – с върховенство на правото, с активно гражданско общество, с прозрачни, отчетни и отговорни институции, които да работят ефективно и то в интерес на гражданите. Без тези фундаментални предпоставки, няма да имаме сигурност, няма да имаме европейски доходи и качество на инфраструктурата и обществените услуги. Мое лично убеждение е, че пътят към постигане на тази цел минава и през отправените от мен предложения. Тяхното претворяване в решения обаче е изцяло в отредените по Конституция правомощия на българския парламент.


Времето за промяна неумолимо изтича, така както изтичат навън младите и трудоспособни българи, така както гаснат едно след друго българските села и оставените на произвола български пенсионери. Затова и моят призив е още сега, в тази парламентарна сесия, наред с всичко друго, да се концентрират и усилията върху важни за бъдещето на страната решения. Ако това не се случи, или апатията ще продължи да опразва България, или улицата ще помете статуквото.


Българите очакват вашите отговорни действия. Всеки, който работи не за лични, корпоративни или тясно-партийни интереси, а за благоденствието на българския народ, ще има съюзник в мое лице. Желая ви успех!

Коментари (48)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на скоро на екран ИЗЧЕГЪРТВАЧИТЕ III
  скоро на екран ИЗЧЕГЪРТВАЧИТЕ III
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  Ши*ано комунде! Избрано с гласовете на немислещата рая. Време е да повторите грешката си на местните избори, да ва е*а в тъпаците ....

 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1871 Неутрално

  Колко години е присъдата за подбуждане към бунт и измяна

 3. 3 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 757 Неутрално

  Това по случай празДника ли е? Не в петък, да не си помислихте нещо.

  The best way to predict the future is to invent it.
 4. 4 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 757 Неутрално

  Руския слуга плаши с ревалюция.

  The best way to predict the future is to invent it.
 5. 5 Профил на Nada Tomba
  Nada Tomba
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Русначето, което заплашвало в Туитър. Тука всички са спокойни. В безопасност без заплашване на никое дете.

 6. 6 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2644 Весело

  Пропуснал е въпроса за снемане на санкциите, ще има дърпане на уши.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 7. 7 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 288 Неутрално

  Резидентът е латентен терорист. Няма реч, в която не мърмори лъжи с нападки към правителството. Вие си го избрахте, за да хвърля вета като носни кърпички и да ги обезценява.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 8. 8 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2682 Неутрално

  Прав е - от 44-та е така и той е в кюпа.

 9. 9 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 843 Неутрално

  Много точно го каза Председателката на НС- Радев се държи като представител на чужда държава. Антидемократ. Защото , ако беше демократ, щеше да си отчита своята дейност. Той дейност няма, освен екскурзии и обиди към България. В чужбина хората най- вече ги изгони проруската БСП/БКП. Неговата партия. На неговата държава- Русия. Кои изтребители нарушават въздушното ни пространство. Не турски, не гръцки. Руски. По тоя въпрос нещо от тоя Предател........... Винаги защитава Русия и БКП- винаги. Като толкова разбира от растеж, да си прави партия и да правят растеж над 3,5% с нея. Да, ама той не може. Той е безкнижен. Военен без нито една война. Чиновник. И непочтен човек. Жена му коли и беси над обикновени служители... Те двамата лъжат, че тя като негова интимна приятелка живяла у него ........но "под наем". Уж де, за да точат пари от държавата. Назначил я на две длъжности- за две заплати. Съответно някой от някой е била отнета единствената му заплата, за да има тя две. Баща му бутна с колата инвалид. И вместо да излезе от колата , да му помогне- двамата с майка му стоят вътре и звънят на познати ченгета и политици да ги скатават. Долно семейство, долни личности.

 10. 10 Профил на Viva la Evolution
  Viva la Evolution
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  Този неадекватен човечец ни го избраха руснаците и глупаците.

  Раковски: "Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част. "
 11. 11 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 288 Неутрално

  Иво Христов се оказа най-откровеният комунист. Той изрази мнението си, че „80 % от българите са дебили", Резидента и всички от БСП също го мислят всеки ден, но ги е страх директно да обидят раята, комунетата винаги са се имали за елит над „раята", но мястото им е да ровят в контейнери до ромуланците.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 12. 12 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Ако абстрахираме от личността Радев, прав е за всичко!
  Но путинистът Радев да говори за европейска демокрация е нонсенс!

 13. 13 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3191 Весело
 14. 14 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 288 Неутрално

  Радев, Деса, Йотова, БСП и Решетников презират България, но най-вече презират демокрацията. Тя е отнела много на Корнелия.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 15. 15 Профил на Petko Boukov
  Petko Boukov
  Рейтинг: 495 Неутрално

  Добре де, но ако твърдението в заглавието беше направено от анонимен форумец, нямаше ли да се съгласим?

  Това ми напомня изказването на Пеевски срещу намаляването субсидиите на партиите, защото това ще предостави цялата власт на олигарсите.

  По-скоро трябва да се замислим защо са тия парадокси - да трябва да чакаме верните оценки да идват от неочаквани и нелогични места.

  Тези, които те карат да вярваш в абсурди, могат да те накарат и да вършиш зверства. Волтер, 1765
 16. 16 Профил на rumata
  rumata
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Право куме в очите. Както винаги и на 100% вярно с оригинала. Отделен е въпросът, кой разбира езикът български. Като гледам, дежурнте, козяшки дебилчета пак нищо не са разбрали.

  Според Козяшката прислуга, на Шипка, РУСКИ АГРЕСОРИ И БЪЛГАРСКИ СЕПАРАТИСТИ ВЛЯЗОХА В БОЙ СЪС ЗАКОННАТА ОСМАНСКА ВЛАСТ.
 17. 17 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 371 Неутрално

  До коментар [#7] от "Сенчеста фигура":

  +++
  Спяща терористична клетка на терористичната организация кремъл!

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 18. 18 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1272 Неутрално

  На Путин му пари под краката: Борис Джонсън е на път да провали отделянето на ОК от ЕС, руският марксист Матео Салвини бе изгонен от управлението в Италия, Китай бавно и методично превзема Сибир и финансово света. Другите опори на Путин - Тръмп и Ердоган са приятели само по временни интереси. В пристъп на безизходица, Путин се опитва да възобнови старата си сигурна база - България и активира своите български марионетки, включително най-високопоставено оръдие, играещо ролята на негов президентски наместник в България. Средствата са без значение: улична революция, Никола Вапцаров, "нощни вълци", паравоенни, мултимилионери - всички "в един и същи строй" да подриват ЕС и НАТО, за да спасят личнияй режим на Путин. Ако има медал "руска хибридна война", Радев е едноличен фаворит за отличието.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на Vesselin Velkov
  Vesselin Velkov
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  "В последна сметка, щом властта вече е преминала в ръцете на народа, мнозинството е оставено да управлява и управлява дълго не защото е по-голяма вероятността правото да е на негова страна, не защото и малцинството намира това за по-справедливо, а поради физическото му превъзходство. Обаче правителство, в което мнозинството надделява при всички случаи, не може да се основава на справедливостта — дори и такава, каквато я разбират хората. Невъзможно ли е правителство, в което не мнозинството по право, а съвестта да решава кое е добро и кое — зло; в което мнозинството да решава само ония въпроси, спрямо които е приложим законът за целесъобразността? Нима е нужно гражданинът за миг дори, дори в нищожна степен да подчинява съвестта си на законодателя? Защо тогава всеки човек има собствена съвест? Мисля, че първо трябва да сме хора и подир това — поданици."

 21. 21 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  Не разбирам защо се отделя толкова внимание на поредното антибългарско изявление на този човек.
  То на Нова година изнесе траурно слово, и пак му се размина, ама сега приказва за илица и помитане на ,,,,,дали не е дошъл момента да бъде пометен от същата тази улица?
  Нема ли импийчмънт в тази държава, нема ли 180 честни народни представители, да го отнесат , като куцо пиле домат, като бръмбар сламка....та да рахатяса тая държава най-после?

 22. 22 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3206 Разстроено

  Президентът не ми е симпатичен, но в казаното от него има много истини.
  Някак си нивото на дискусия във форума е - щом е от президента.....
  А не бива така, фактите са си факти, независимо кой ги казва.

 23. 23 Профил на Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Комундето и зелен чорап Фатмак Джоланов пак не си е пил хапчетата.

 24. 24 Профил на Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Гербер ДайБългарист ДеСеБар
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Малко му остана от мандата на този Фамтак. Ще му бием шута на следващите избори.

 25. 25 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 541 Любопитно

  румба,защо първо не се справиш с миризливото деси,дето те командори и излага теб и държавата,та чак тогава давай наляво -надясно ум и разум?

 26. 26 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4106 Неутрално

  Че е прав - прав е. В момента, само бившия член 1 не е вписан в Конституцията. Но, на герберчетата толкова им е акъла. Те са свикнали с порядките от бай тошовото време и възстановяването им, само ги радва. Най-вече, бившите партийни секретари, пребоядисали се набързо, в първи демократи.

 27. 27 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 294 Разстроено

  В една нормална парламентарна република, в която НС е независим законодателен орган, думите на Радев биха имали някакъв смисъл.

  В Тикволандия на Тримата Шиковци нещата стоят по-различно- тук за да те вкарат в листата на герб за Нс се отчиташ с шестцифрена сума ма когото трябва, Бай.Х. гледа на българските народни представители като овце, които са набутани там да изпълняват прищевките му, а Конституцията е формалност, която никой не спазва.

 28. 28 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  В една нормална парламентарна република, в която НС е независим законодателен орган, думите на Радев биха имали някакъв смисъл.В Тикволандия на Тримата Шиковци нещата стоят по-различно- тук за да те вкарат в листата на герб за Нс се отчиташ с шестцифрена сума ма когото трябва, Бай.Х. гледа на българските народни представители като овце, които са набутани там да изпълняват прищевките му, а Конституцията е формалност, която никой не спазва.
  —цитат от коментар 27 на idiotstavrev

  Верно си си избрал точен ник - идиот :)
  Ако можеш аргументирано да докажеш нелепите си твърдения, обещавам да се извиня за думите си, ако не , значи съм прав.

 29. 29 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 294 Весело

  "Властта се отнема от народа и се концентрира в тесен кръг"

  - Прав е Радев, само малко бърка времето... :)
  Представителната демокрация работи общо взето добре, освен когато я изкилиферчат. Като при втората тройна на Станишев:

  "Станишев и Орешарски към своите: Или гласуваме Пеевски, или кабинетът пада (обновена)" - https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2013/06/14/2081444_stanishev_i_oresharski_kum_svoite_ili_glasuvame/

  "Гунев беше избран за шеф на "Банков надзор" точно преди година със 175 гласа в парламента. Тогава номинирането му от управителя на БНБ Иван Искров беше определено като
  изненада в банковия сектор
  тъй като се очакваше, че Румен Симеонов, заемал поста, ще продължи с втори мандат. Покрай избора на Гунев "Дневник" писа, че кандидатурата му е била обсъдена на заседание на парламентарната група на БСП, на което е имало реакции, че позицията е важна и не трябва да се подхожда прибързано. Сергей Станишев обаче обяснил, че няма време за реакция, защото са изпуснати всички срокове по закон и до края на седмицата трябва да има решение"
  https://www.dnevnik.bg/biznes/2014/06/18/2325760_shefut_na_bankov_nadzor_v_bnb_cvetan_gunev_e/

 30. 30 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  "В една нормална парламентарна република, в която НС е независим законодателен орган, думите на Радев биха имали някакъв смисъл."
  ___________________
  В никоя парламентарна република думите му нямат никакъв друг смисъл, освен като призив за преврат и смяна на контитуционния ред.
  Има си органи които се занимават с подобни деяния и е крайно време да се задействат.
  Покрай 9.9 или 23.9 за някой хора е "назряла революционна ситуация" и те активно работят в тази насока.
  Гешев , какво чакаш ?
  Повторение на 44-та ли?

 31. 31 Профил на Vesselin Velkov
  Vesselin Velkov
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  "В последна сметка, щом властта вече е преминала в ръцете на народа, мнозинството е оставено да управлява и управлява дълго не защото е по-голяма вероятността правото да е на негова страна, не защото и малцинството намира това за по-справедливо, а поради физическото му превъзходство. Обаче правителство, в което мнозинството надделява при всички случаи, не може да се основава на справедливостта — дори и такава, каквато я разбират хората. Невъзможно ли е правителство, в което не мнозинството по право, а съвестта да решава кое е добро и кое — зло; в което мнозинството да решава само ония въпроси, спрямо които е приложим законът за целесъобразността? Нима е нужно гражданинът за миг дори, дори в нищожна степен да подчинява съвестта си на законодателя? Защо тогава всеки човек има собствена съвест? Мисля, че първо трябва да сме хора и подир това — поданици."
  —цитат от коментар 20 на Vesselin Velkov


  Слагате минусчета на Хенри Дейвид Торо, но дали изобщо сте го чували?

 32. 32 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Слагате минусчета на Хенри Дейвид Торо, но дали изобщо сте го чували?
  —цитат от коментар 31 на Vesselin Velkov


  язе сум гу чел. у уригинал

  ма да та поздрава:

  Zoz - Don't Fuck It Up!
  https://www.youtube.com/watch?v=J1q4Ir2J8P8

  Vernam Cipher
 33. 33 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2067 Неутрално

  Пак хубаво, че не им е казал, че още малко време им остава. Другото всеки може да го напише като общи приказки.

 34. 34 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  До коментар [#31] от "Vesselin Velkov":

  Слагате минусчета на Хенри Дейвид Торо, но дали изобщо сте го чували?
  -------------------
  Това бога на анархистите ли е?
  И какво точно е направил , да да си заслужава да се споменава?
  Управлявал Америка, или живял в неква колиба ?

 35. 35 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  Тронно слово !

  И веднага след произнасянето му напусна не само залата ,
  но и сградата на Народното събрание! ! !

  Под достойнството му е
  да чуе отговора на народните избраници ! ! !

  А Марешки бе най интересен :

  """'...... „Всички знаем какво е състоянието на България. Явно, г-н президент Румен Радев, вие го оценявате като негативно. Сега можете това да го промените“, каза Марешки и призова президента Румен Радев да напусне президентското място и да се включи в надпреварата за кмет на София. „Иначе това би се смятало за бягство от желанието за промяна“, .....''''''''''

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 36. 36 Профил на Vesselin Velkov
  Vesselin Velkov
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  До коментар [#31] от "Vesselin Velkov":Слагате минусчета на Хенри Дейвид Торо, но дали изобщо сте го чували?-------------------Това бога на анархистите ли е?И какво точно е направил , да да си заслужава да се споменава?Управлявал Америка, или живял в неква колиба ?
  —цитат от коментар 34 на wxx44583141

  Мислещ човек е бил. За разлика от троловете тук.

 37. 37 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7900 Неутрално
 38. 38 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 735 Неутрално

  Много точно го каза Председателката на НС- Радев се държи като представител на чужда държава. Антидемократ. Защото , ако беше демократ, щеше да си отчита своята дейност. Той дейност няма, освен екскурзии и обиди към България. В чужбина хората най- вече ги изгони проруската БСП/БКП. Неговата партия. На неговата държава- Русия. Кои изтребители нарушават въздушното ни пространство. Не турски, не гръцки. Руски. По тоя въпрос нещо от тоя Предател........... Винаги защитава Русия и БКП- винаги. Като толкова разбира от растеж, да си прави партия и да правят растеж над 3,5% с нея. Да, ама той не може. Той е безкнижен. Военен без нито една война. Чиновник. И непочтен човек. Жена му коли и беси над обикновени служители... Те двамата лъжат, че тя като негова интимна приятелка живяла у него ........но "под наем". Уж де, за да точат пари от държавата. Назначил я на две длъжности- за две заплати. Съответно някой от някой е била отнета единствената му заплата, за да има тя две. Баща му бутна с колата инвалид. И вместо да излезе от колата , да му помогне- двамата с майка му стоят вътре и звънят на познати ченгета и политици да ги скатават. Долно семейство, долни личности.
  —цитат от коментар 9 на grayeagle


  Много си прав ! Обаче , с изненада , покруса и изветна ПЕЧАЛ , констатирам , че колегите - демократи от "Дневник " - поне повечето от тях - са ВЪРЛИ ФЕНОВЕ на др.РАДЕВ ?????

 39. 39 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 575 Неутрално

  "Българите очакват вашите отговорни действия. Всеки, който работи не за лични, корпоративни или тясно-партийни интереси, а за благоденствието на българския народ, ще има съюзник в мое лице. "

  Няма какво да се добави, ама кой ти слуша президента

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 40. 40 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  До коментар [#36] от "Vesselin Velkov":

  то и Хитлер е бил "мислещ човек" че и книга е писал, ама

 41. 41 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Пак хубаво, че не им е казал, че още малко време им остава. Другото всеки може да го напише като общи приказки.
  —цитат от коментар 33 на stedim


  Казал го е, но завоалирано. Или влизат в час и почват да клякат като него и Йотова пред Кремъл, или червените бандити/улицата/, ще ги "помете".
  Забравил е, че е 2019, а не 1944. Очаквам по случай 75 годишнината от преврата на мандраджиите, успешно проведен с братското съдействие на червените болшевики на Кремъл, адски тъпи и два пъти по-агресивни парчета да създадат хаос в страната. Особено в София.
  Както се казава: "бой последен е този".

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 42. 42 Профил на amanotwas
  amanotwas
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  "Българите очакват вашите отговорни действия. Всеки, който работи не за лични, корпоративни или тясно-партийни интереси, а за благоденствието на българския народ, ще има съюзник в мое лице. "Няма какво да се добави, ама кой ти слуша президента
  —цитат от коментар 39 на neut

  Кой точно е в кръга на тия дето работят за националните интереси - БСП.
  Страшна работа върши в тази насока, или пък ДБ дето нейни членове по всякакъв повод хулят държавата си пред чъжди медии и пишат доноси.
  Това ли са достойните за подкрепа според президента?
  Да няма какво да се добави, ама въпросът е трябва ли изобщо да се дава думата на такъв президент, та някой да го слуша?
  КОЙ го избра този и защо се срами да каже че е било голяма грешка?
  Кажете си бе!
  Ваньо, кажи си бе! Ще те разберат!

 43. 43 Профил на balla
  balla
  Рейтинг: 655 Неутрално

  Разпада и разединението са в напреднал стадий. Всяка истина е лъжа, а лъжата е истина. Закъснял призив Радев, на кой ми пука от тежки верни думи, когато вяра няма?

 44. 44 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1780 Неутрално

  .......ааааа.........!!!!!?????!!!!!.......аз.........много отдавна ИСКАМ ПРЕЗИДЕНТСКА РЕПУБЛИКА........!!!!!........единственото нещо което все още ме смуштава е прекомерната концентрация на ВЛАСТ в ЕДИН ЧОВЕК....!!!!!!?????!!!!......иначе само ГЕНЕРАЛ .......!!!!!......Който е ПОСВЕТИЛ ЦЕЛИЯ си СЪЗНАТЕЛЕН ЖИВОТ в СЛУЖБА на ОТЕЧЕСТВОТО........!!!!!!........може да тури малко РЕД в ИЗСТРАДАЛАТА ни ДЪРЖАВИЦА...........еееее.......гааааа.......тръгнеме на некъде..........като БЕЛИТЕ ДЪРЖАВИИИ......../...поне малко от МАЛКО да ЗАПРИЛИЧАМЕ на ГЪРЦИЯ........!!!!????!!!!......толкова ли много ИСКАМ.......?????!!!!?????........та ние БЕХМЕ ПО- ДОБРЕ от тех.........!!!!!........само им ВИЖТЕ електрическите ""стълбове""......!!!!????!!!!!.......сичките са от ДЪРВЕНИ ТАЛПИ........!!!!!......////.....ама те не са имали НАРОДНА - СЪВЕТСКА ВЛАСТ и ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ........!!!!!......////......../......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 45. 45 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4106 Неутрално

  До коментар [#41] от "tolkoli":

  Че тия са клекнали вече. Хъбчето боково дири газ.

 46. 46 Профил на TheRedOne
  TheRedOne
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Тук трибуна на сите комунисти се оказа.

 47. 47 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1358 Неутрално

  Ама че боклук се е събрал тука!

 48. 48 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#11] от "Сенчеста фигура":

  И се оказа прав! Прочети от 1 до 10 коментарите и ако не си и ти от тия 80% ще разбереш.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK