Ахмед Доган: Гражданското общество е решаващ фактор за рестартиране на политическия модел

Ахмед Доган: Гражданското общество е решаващ фактор за рестартиране на политическия модел

© ДПССловото на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган пред елита на ДПС на тържеството по случай настъпването на новата 2020 година бе разпространено от партийния пресцентър току-що. "Дневник" го публикува едно към едно.


Уважаеми г-н председател,
Уважаеми дами и господа,


Разбираемо е, че тази година е особен маркер в нашето политическо съществуване, защото тя бележи един цикъл в развитието на страната и на Движението: 30 години Преход - 30 години ДПС.
Но преди всичко искам да ви поздравя за успешното представяне на МИ-2019. Безспорно е, че ДПС утвърждава и разширява присъствието си в местната власт. На всички ви е ясно, че това е надстроен капацитет за по-добро представяне на следващи парламентарни избори. В този контекст има неудачи и проблемни ситуации в някои региони, но се надявам, че след прецизни анализи ще предприемете мерки и стратегии за тяхното преодоляване.


Фразата "30 години Преход - 30 години ДПС" се произнася сравнително лесно. Но започнеш ли да я осмисляш в реални измерения като мотивация, модели на политическо поведение с действия и противодействия, имаш чувството, че по-скоро се занимаваш с драматургия, а не с политика. Затова от моя гледна точка няма необходимост да се прави ретроспективен анализ на генетичната политическа връзка на Прехода с появяването на ДПС в социалното пространство, защото субективното изместване на ролевата значимост в този процес ще бъде неизбежно.


Като прелиствам различни страници с анализи и лични спомени на участници в Прехода за сетен път се убеждавам, че ретроспективното изместване е проклятието и достойнството на историята, когато е третирана с "лично участие" и от близка дистанция. Оказва се, че в някои случаи да пишеш История е равносилно, дори по-значимо, от това да правиш История.


Темата за Прехода като че ли е на път да се превърне в " историческа реалност" и формално е предметна област на изследване от анализатори и историци. Но тъкмо заради "близката дистанция" и "личното присъствие" реалността на Прехода е от хибриден тип с явно доминиране на политическото над историческото. Затова оценките за Прехода като правило си противоречат, дори взаимно изключват. Но тази привидна обективна неопределеност на ценности, позиции и оценки за 30-годишен период от най-новата история на страната е нормален феномен в условията на демокрация. Проблемът е, че се появи ново поколение, което възприема реалността на Прехода с изкривени оценки и позиции или като незавършен процес без котва.


Разбира се, една от важните предпоставки за това е обстоятелството, че значителна част от начинателите и потърпевшите от Прехода актуално присъстват в политическия спектър на публичното пространство. В емблематичен смисъл това са БСП-СДС-ДПС, които са далеч от постигане на съгласие за действителните им роли в този процес.


Но фундаменталният въпрос, който виси в публичното пространство, е не толкова кой каква роля има в Прехода, а:


Какво ни дадоха тези 30 години от началото на демократичните промени в България?


Сложен и труден въпрос, който няма еднозначен отговор.


Ако има категоричен позитивен или негативен отговор с изреждане на постиженията и "щетите" като в имотен регистър, ще бъде погрешно, защото няма да издържи на очевидните екзистенциални реалности и на тестването на времето.


Едно е сигурно, като система на отчитане на постигнатото и изпортеното, от днешна гледна точка Преходът ни даде възможност за демократични промени, но без програмирана визия за технологията на реформите: кое, как, доколко и с каква скорост да се извършат във времето.


Вместо визия бяха внесени отвън различни модели и нормативни реалности, които имаха над 200-годишна история. А нашата социално-икономическа система и колективният субект, в лицето на основните институции и на родените от Прехода политически партии на Демокрацията, не можаха да намерят оптималната политическа мяра на взаимодействие на импортираните с наличните реалности вътре в страната. Несъвместимостта на " външното" и " вътрешното" изкривиха опциите за преобразуване на възможното в действително, създавайки мътна политическа среда, което впоследствие започна да продуцира дефектирани социално-икономически и политически реалности.


Когато след 30-годишна история говорим за дефектиране на демократичните правила, норми и реалности, това най-малкото е тревожен сигнал в обществото. Но няма как да си затворим очите пред очевидни и очевадни политически реалности. Опорочаването на изборния процес се превърна в епидемия, която обхвана всички политически формации и това рефлектира върху нормалното възпроизвеждане на демокрацията и поставя под съмнение нейната легитимност. Обективно погледнато политическата система на обществото се връща в изходното си положение на стартиране на Прехода, когато правехме избори под надзора на външни наблюдатели, включително и от Сената на САЩ.


Нашата демокрация е представителна. Всеки кандидат за "представител" на гражданите по правило трябва да се състезава с други като него и да предложи ясна визия за обслужване на гражданите, които го избират и пред които той би трябвало да се отчита като техен представител във властовата система. Тази "визия" постоянно трябва да се обновява, съобразно потребностите на обществото. Проблемът е, че точно това не се прави. Липсата на визия се подменя с абстрактни политически реторики на европейски теми, което е индикация, че не се познават реалните проблеми на хората. Изправени сме пред сериозен дефицит на реформаторски идеи, защото стремежът към властта и властовата система на обществото се превърна в самоцел за елита със силата на опиат. Подобна социално-политическа ситуация поражда умора, апатия и демотивация в обществото, а по правило политиците се превръщат в гръмоотводи на цялата натрупана негативна енергия в национален и международен мащаб.


Според мен една от основните причини за избуяването на национализмите и популизмите, както и на техните спонтанни противодействия в европейски мащаб, е умората от инерцията и рутинността на демократичната система на управление.


В това състояние на социума, като че ли "автоматично" се задейства защитната система на демокрацията. Впечатляващ най-нов пример за този защитен механизъм на демокрацията е "Движението на сардините" в Италия: никому неизвестни четирима млади хора за няколко седмици изкараха над триста хиляди граждани на улицата, за да протестират "срещу културата на омразата и разделението", за "отговорни избори", за " утвърждаване на демокрацията", "да събудят италианската политика".


Тази ситуация упорито напомня за легендарния "ефект на пеперудата" за динамичното балансиране на времето и живите системи в природата: при определени условия едно спонтанно микроколебание на въздуха може да породи буря в другия край на света.


Демокрацията е като Природата, тя има вътрешна необходимост постоянно да е в режим на самоорганизираща се система. Но докато Природата рестартира нарушения си динамичен баланс с катастрофични явления, а понякога дори с "един вирус", то в едно цивилизовано общество не би трябвало да се допусне такъв радикализъм. Въпреки че подобни феномени се превърнаха в политическо ежедневие на нашата цивилизация.


В този социално-политически контекст по всичко изглежда, че рестартът на демократичния модел, съчетан с моралния императив, е нежният, но неизбежен изход от тази ситуация. Кога и как ще се получи това, зависи от зрелостта на политическия елит и на гражданското общество.


Когато говорим за цикличност във включването на защитната система на демокрацията не трябва да се фокусираме само върху политическите реалности в България, дори не бива да се възприема изцяло като европейско явление. Характерен политически синдром на цикличността е появяването на политическия терен на неочакван, "неопитен" , нетипичен с харизматичен профил политически субект. Така се получи в САЩ с президента Тръмп.


Цикличността предполага, че е време за промяна на парадигмата на властовата система, понякога полюсно, съобразно историческите традиции на властовата система, манталитета на гражданското общество и " градуса" на международната среда. Европа има най-богат опит в коригирането или преобразуването на полюсите на властовата система, подходящо дозирани с леви, десни и центриски идеи. Последният пресен пример е Брекзит, който поставя на изпитание самата идея за обединена Европа.


От тази гледна точка на този етап либералната идея се намира в състояние на историческа пауза, тъкмо поради това нейните приоритети са да противодейства на всичко, което застрашава демокрацията. Либерализмът сериозно трябва да си адаптира визията за устойчив политически и икономически ред в света. След възхода и кризата на неолиберализма, явно е необходимо да се реформира самия модел за либерална визия за развитие на света. Защото основните ѝ постулати и практики са от времето на модернизма и класическия капитализъм.


Друг важен цикъл, който тепърва предстои да се разгърне, е дисхармонията на цикъла на натрупване с този на разпределение и преразпределение. Това, разбира се, не е от сантимент към "социалната идея", а от увеличаването на рисковите фактори за предизвикване на рецесия, вследствие на прекалено широко отворената ножица между бедни и богати.


Всички партии ще станат малко по-социални и ще заговорят за социалния вектор на обществото. Това безспорно е нов политически портал за левите партии в Европа, но доколко те са готови да се възползват от преобразуването на парадигмата за стабилността на финансовата система и тази на властовата система, е друга тема.


В този ред на мисли, към днешна дата в политическия спектър на България няма нито желание, нито готовност за предсрочни парламентарни избори. Всяка политическа сила се надява за нормално приключване мандата на управляващото мнозинство с очакване максимално да се възползва от парламентарното време за прелегитимиране, позициониране и евентуално за конструиране на нетипични коалиционни формати. Целта им е гарантирано участие във властовата система на държавата. И тъкмо затова, ако волята им за власт надделее над идеята за собствената им сигурност като политически партии, предсрочни парламентарни избори са възможни.


Политическата необходимост от рестартиране на политическия модел на обществото в една или друга степен се осъзнава, но сравнително по-малко се изговаря или се отлага във времето. Защото рисковите фактори за продуциране на "критичната точка" на хаоса в партийните структури се явява проблемният възпиращ фактор за подобно радикално решение. Тъкмо поради това решаващият фактор за рестарта в случая е зрелостта и готовността на гражданското общество!


Бъдете живи и здрави и весели празници!


Ахмед Доган

Ключови думи към статията:

Коментари (40)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2221 Неутрално

  Рестарт ?! А , не ! Просто изчистване и всичко ново !

 2. 2 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3759 Неутрално

  "Впечатляващ най-нов пример за този защитен механизъм на демокрацията е "Движението на сардините" в Италия: никому неизвестни четирима млади хора за няколко седмици изкараха над триста хиляди граждани на улицата, за да протестират "срещу културата на омразата и разделението", за "отговорни избори", за " утвърждаване на демокрацията", "да събудят италианската политика""...
  Може би на Пеевски вече да му изтича времето...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 3. 3 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 797 Весело

  Слово пред елита на ДПС? Елита на ДПС? Оксиморон та дрънка!

 4. 4 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  Иха и понеже при агата няма нищо случайно се въоръжете с търпение.

  SHADOWS of SOFIA
 5. 5 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 886 Неутрално

  Още ли ще ни занимавате със тази гнус ???

 6. 6 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7064 Неутрално

  А не е ли по-лесно да изринем всички като него, всички свързани с бившата ДС.

 7. 7 Профил на стафилокок
  стафилокок
  Рейтинг: 511 Неутрално

  А бе, що не си . . .

  Миналото се наследява, бъдещето се изгражда.
 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7064 Неутрално

  Защо смятат Доган за голям политик и фактор, от който зависи политиката в България. За мен той е един лъжец и тарикат, който години наред използва държавата за собственото си благополучие.

 10. 10 Профил на z_axis
  z_axis
  Рейтинг: 715 Неутрално

  Ахахаххха, ако не му бяха написали името, някой можеше да се обърка, защото Аамед звучи точно като редови умнокрасив. И либераст, разбира се...

 11. 11 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3249 Любопитно

  . Оказва се, че в някои случаи да пишеш История е равносилно, дори по-значимо, от това да правиш История.
  =========
  Ъъъ.....
  И папите през 5 век го правиха.... но поне не го казваха на глас.....

  Bukalemun
 12. 12 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1577 Неутрално

  Антони Гълъбов бе най-точен: ДПС е бизнескорпорация и в края на годината председателят на борда на директорите прави изявление, с което дава мнението си за изпълнителния директор.

 13. 13 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2377 Неутрално

  В библиотекаро-сарайския квартет ДПС-ГЕРБ-БСП-Патриоти се бяха заредили още от 9 часа сутринта на видеоконферентната връзка, да чуят на живо какво ще каже Шефът.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 14. 14 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3249 Неутрално

  До коментар [#10] от "z_axis":

  ако не му бяха написали името
  ========
  Няма полза.....
  На времето имаше една смяна на имената.....но завърши катастрофално.....

  Пробвай с ИИ......

  Bukalemun
 15. 15 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 514 Неутрално

  я, Доган подкрепя теменужените романтици със соросови сърца! каква изненада... сега и ако се появи на гей парада, ша го призная; кво сега, ше сменят ли курса ДБ - припознаха резидента, кремъл и мая, за един доган ли ше го правят на въпрос

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 16. 16 Профил на Котаран Котков Котаков
  Котаран Котков Котаков
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Рестарт няма да помогне. Само форматиране и начисто му е майката. От него трябва да почне триенето.

  Тролингер 42-ра категория
 17. 17 Профил на ptf39587191
  ptf39587191
  Рейтинг: 13 Неутрално

  Празни мисли на един празен човек. Джером Джером

 18. 18 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1585 Неутрално

  В библиотекаро-сарайския квартет ДПС-ГЕРБ-БСП-Патриоти се бяха заредили още от 9 часа сутринта на видеоконферентната връзка, да чуят на живо какво ще каже Шефът.
  —цитат от коментар 13 на cinik


  Ами с голяма степен на вероятност да е точно така.Тука някои се правят , че не е така защото им е криво заради зависимостта на избраниците им.Нека страдат.

  SHADOWS of SOFIA
 19. 19 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 264 Неутрално

  По стара османска традиция, който похвалят (наградят) вечерта, сабахлян главата му се търкаля.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1577 Неутрално

  Празни мисли на един празен човек. Джером Джером
  —цитат от коментар 17 на ptf39587191

  Празен човек с пълни джобове.

 22. 22 Профил на it4
  it4
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Ех...Октай Енимехмедов, почти целия народ щеше да ти е благодарен, с изключение на ибриците като ментата и другите продали душата си....

 23. 23 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3249 Весело

  До коментар [#20] от "Saint of Me":

  Сокола им е ИДЕАЛЕН за лидер,
  =======
  Като сокол, да..... А като doğan......,?

  Bukalemun
 24. 24 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2377 Неутрално

  Антони Гълъбов бе най-точен: ДПС е бизнескорпорация и в края на годината председателят на борда на директорите прави изявление, с което дава мнението си за изпълнителния директор.
  —цитат от коментар 12 на Fiji


  Който се казва Бойко Борисов.

  А щатния списък от ибрикчии на Борисов ние, привържениците на Демократична България, ги наричаме "библиотекаро-сарайски солташаци". Само доброто възпитание ни възпира да ги поздравяваме така на улицата, но те и без това си го знаят и ни го четат в очите, така че ни спестяват усилието.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 25. 25 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2645 Любопитно

  Доган ще търси някаква промяна в ДПС белким изчисти имиджа му и стане приемлив за нова коалиция с БСП?!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 26. 26 Профил на Тиква загубена
  Тиква загубена
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ама Хидроинжинера се интересува, какво мисли гражданското общество?

  Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
 27. 27 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3762 Неутрално

  Поредната порция от словопохотлива боза, която идва да поразсее облаците, които се трупат над обръчите от фирми около престъпния тумор ДПС ! Малко по малко идва и неговия ред, затова са тия напъни да се правим на " представителни демократи"......

 28. 28 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3762 Неутрално

  До коментар [#13] от "cinik":

  " В библиотекаро-сарайския квартет ДПС-ГЕРБ-БСП-Патриоти се бяха заредили още от 9 часа сутринта на видеоконферентната връзка, да чуят на живо какво ще каже Шефът."

  Каквото и да каже, става въпрос за корупция в чудовищни размери......

 29. 29 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3249 Весело

  . Но тъкмо заради "близката дистанция" и "личното присъствие" реалността на Прехода е от хибриден тип с явно доминиране на политическото над историческото.
  ======
  Е да, но..... това авторско право е на г-н Костов....
  Той написа...... Книгата.....

  Bukalemun
 30. 30 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Защо не си вземеш парадигмата и не си я навреш......

 31. 31 Профил на Станислав Т. Томов
  Станислав Т. Томов
  Рейтинг: 8 Весело

  Това е текст от псевдоинтелигентен човек. Внимателният прочит разкрива елементарни и тривиални форми на мислене, опаковани в стилистични и смислови недоразумения. Късносоциалистическата псевдоинтелигенция звучеше така, даже любимите им понятия и думички бяха същите.

 32. 32 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3249 Любопитно

  До коментар [#31] от "Станислав Т. Томов":

  Може ли..... един два примера..... Относно недоразуменията......
  Хем ще ги сравняваме с откритите от мене....

  Bukalemun
 33. 33 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 481 Неутрално

  Създаването на гражданско общество е в пряка зависимост от образователната система, която целенасочено се разрушава именно от централата, влияеща върху всички процеси в държавата - ДПС. Качеството на образованието е в основата на развитието на обществената култура, необходимо условие за създаването на гражданско общество. Разрухата в това отношение е всеобща. Чалга обществото в момента заема значителна част в полето на обществената култура

 34. 34 Профил на Станислав Т. Томов
  Станислав Т. Томов
  Рейтинг: 8 Весело

  До коментар [#32] от "eti mehter":

  Съвсем малка извадка: (1) «социалното пространство», «политическия спектър на публичното пространство» — много подобни соц-лакърдии при някои минават за умни; така се пишат курсови работи, за да се запълни обем; (2)«субективното изместване на ролевата значимост» — това е глупав начин да се каже „преувеличаване на собствената роля“; (3) «да я осмисляш в реални измерения като мотивация» — това не знам какво означава; (4) «предприемете мерки и стратегии» — стратегията не може да се предприема, защото е план, а не действие; (5) «с изреждане на постиженията и „щетите“ като в имотен регистър» — в имотен регистър постижения и щети ли се записват? (6) «без програмирана визия за технологията на реформите: кое, как, доколко и с каква скорост да се извършат във времето» — определено има предвид стратегия, а не визия; визията е набор от цели, а не план; (7) «модел за либерална визия» — може би има предвид „модел за либерално развитие“; (8) «като система на отчитане на постигнатото и изпортеното, от днешна гледна точка Преходът ни даде възможност за демократични промени,…» — преходът е система за отчитане? (9) «Несъвместимостта на „външното“ и „вътрешното“ изкривиха опциите за преобразуване на възможното в действително, създавайки мътна политическа среда,…» — добре, тукашното и привнесеното са се оказали несъвместими и това е попречило да се постигне оптималното (явно оптималното е било от привнесените неща). Сказуемото «изкривиха» не е съгласувано с подлога, та не е ясно кой кого е изкривил. А защо това е създало мътна среда? Да, определено в този текст не е съвсем ясно как всяко просто изречение логически следва от предишното.

 35. 35 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3249 Неутрално

  До коментар [#34] от "Станислав Т. Томов":

  1 и 2....е нормално....влиянието от бившия соц.
  3...и за мен не е много ясно
  4 и 5....според мен се дължат на оцъствието му от активната политика....
  6 и 7....нека му дадем право...все пак е политик....и то с предопределен визия.
  8 и 9...наистина не е прав. Особенно 8....звучи дори подигравателно.....

  Мерси за съдействието.

  Bukalemun
 36. 36 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2998 Неутрално

  До коментар [#15] от "hhhuuunnnn":

  Аха... Даже скоро ще им раздаде и генералски пагони. :)))

  Бивш tww09306483.
 37. 37 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5633 Неутрално

  Като тезисите на другаря Тодор Живков. Нищо незначещи приказки, несвързани с действията му.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 38. 38 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2998 Неутрално

  До коментар [#26] от "Тиква загубена":

  Естествено, че не...! Това е маньовър за отвличане на вниманието. По-скоро Сокола подготвя алтернативно и менте гражданско общество, което ще обикаля по медиите. Старата ченгесарска школа в действие.

  Бивш tww09306483.
 39. 39 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#31] от "Станислав Т. Томов":
  Добро наблюдение.
  Тоя вентрилоквист от Дръндар от години излиза с тоя плосък номер.
  Чете артистично някви текстове, писани очевидно от друг.
  В редките случай когато е говорил свободно, разликата е очевадна, въпреки опитите му да импровизира. Винаги се получаваше гаф и затова предпочетоха да го запазят (местните мюсюлмани все пак гарантират 5-7% глас на избори) но да го скрият от публиката.
  Опитаха да му намерят публични заместници.
  Известните 5-7% трябва да се държат на "балансьорското" положение.
  С Местна стана засечка - взе се насериозно. Извадиха Карадйята - средно интелигентен далавердажия даскал от ниско ниво (къщя за родата и до там), обаче послушен като пале.
  Та, какво ни говорят през корема на вентрилоквиста?
  Баце се оказа повратлив, направо шавлив.
  Непредсказуем.
  Лъже без да му мигне окото. Айде, матряла - иди доди. В политиката без тия неща не става, ама онова с "5км тръби на ден" си беше много на ангро.
  А това се сериозни неща. Струват милиарди.
  Смяна ще има.
  Обществото е узряло и то си е ясно в каква посока.
  Патреоти от всякъв спектър са надолу.
  БСП естествено намалява, но все още ще бъде значима.
  Целта да се задържи "балансьорската" позиция и контрол на силовите структури колкото се може повече.
  Няма нищо друго зад поредния новогодишен текст от сараите.
 40. 40 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  И още едно наблюдение:
  Забелязват е ли с какъв кеф са му подчертали пасажите в текста?
  Кефят се и това значи, че са готови "коалиционни" партньори.
  Ще вършат работа, дори 5-7% да се спихнат.
  Правили са го преди и пак ще го правят.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK