Политика

Политика

Президентът сезира Конституционния съд за текстове от Закона за здравето

Президентът сезира Конституционния съд за текстове от Закона за здравето

Държавният глава оспорва обявяването на епидемичната обстановка от Министерския съвет, липсата в закона на пределен срок за продължителността й, формалните критерии за преценка на опасността за живота и здравето на хората и непропорционалното ограничаване на техните права

/ Видка Атанасова 21