"Надграждане на административния капацитет в неправителствения сектор – посредник между общинската администрация и бизнеса в процеса на промотиране на инвестиционни възможности за общинско развитие"

Съдържание от Асоциация Хоризонти. Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

Асоциация "Хоризонти" изпълнява проект по Оперативна програма "Административен капацитет" (Приоритетна ос ІІ. "Управление на човешките ресурси" 2.3. "Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество" BG051PO002/08/2.3-02) – "Надграждане на административния капацитет в неправителствения сектор – посредник между общинската администрация и бизнеса в процеса на промотиране на инвестиционни възможности за общинско развитие", договор № 08-23-207-C/27.08.2008.


Новият проект представлява своеобразно продължение на проекта за "Изграждане на РОСИО Център София" (Програма PHARE BG2004/016-711.11.04), в който бе заложено създаването на този сайт. Той е насочен към потенциални инвеститори сред структурите на гражданското общество, в т.ч центрове за регионално развитие, браншови организации, неправителствени организации, формирования на граждани и др., както и към държавната, областната и общинска администрации, имащи отношение към инвестиционните процеси на територията на Столична община и община Костинброд.


Информационното обслужване е основно средство за постигане на голяма част от целите, заложени в проекта. С помощта на Регионалния информационен офис София (Sofia Region Information Office) се създават възможности за публично-частни партньорства, по-качествено обслужване на потенциални инвеститори и постигане на ефективно сътрудничество и диалог с общинските власти за подобряване на регионалното развитие. Дейностите по проекта имат за цел повишаване на административния и експертно-ресурсен капацитет чрез провеждане на серия от специализирани обучения сред структурите на гражданското общество за генериране и формулиране на политики, стратегии и приоритети в сферата на регионалното развитие в Столична община и община Костинброд в сътрудничество с държавната и общинска администрация.


Методите за изпълнение на проекта включват:


- проучване, събиране, анализ и обобщаване на съществуващата информация чрез използване на второстепенни източници на информация и проучвания на място;


- интерактивни обучителни дейности, практически и теоретични модули, визуализация, дискусии, кръгла маса, презентации и други подходи за ефективно усвояване на информация, знания и умения и споделяне на опит;


- брошури, доклади, наръчници, електронни бюлетини и други уеб базирани методи за представяне на информация, допринасящи за повишаване на информираността по достъпен, разнообразен и ефективен начин;


- дискусии, срещи, мониторинг и други съпътстващи методики допринасящи за цялостно изпълнение на проектните дейности.


В резултат на проекта се усвояват знания и умения за прилагане на работещи практики и модели и модерен граждански мониторинг при определяне на общинските стратегии за развитие и общинско планиране. Постига се устойчиво повишаване на административния капацитет на структурите на гражданското общество, подобряване на взаимодействието с общинската администрация и държавните институции при привличане и обслужване на проектни инициативи, гарантира се устойчивост и надграждане на проектните резултати, създават се комуникационни практики в привличането и обслужването на инвеститори.


Оперативна програма "Административен капацитет" е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация за периода 2007 – 2013 г.


Стратегическите цели на ОПАК се състоят в подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, също така и повишаване на професионализма, прозрачността и отчетността в съдебната система.


Приоритетна ос ІІ е насочена към подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество. Тази приоритетна ос отговаря на нуждите от цялостна модернизация на работните процеси в условията на членство в ЕС. Изпълнението включва качествено обучение на работещите както в държавната администрация и съдебната система, така и в структурите на гражданското общество.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK