Издаване на сертификати за форсмажор от БТПП

Съдържание от Българска търговско-промишлена палата

През изминалата 2012 г. БТПП е подписала 83 сертификата за форсмажор, с което е помогнала на българските фирми и им е спестила заплащане на неустойки, в следствие на неизпълнение на сключени договори. В сравнение с 2011 г. значително се е увеличил броят им, както поради по-големия брой настъпили събития, които могат да бъдат определени като "непреодолима сила", но и поради факта, че сертификатите за форсмажор, издадени от БТПП са международно признати.


Те се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции, предвид стриктното спазване на унифицираните правила за издаването им и ролята на търговските палати по света и съществуващата обичайна практика. Сертификатът за форсмажор се издава от БТПП на български или на чужд език, в зависимост от искането на клиента.


Форсмажорни обстоятелства са: природни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и др.); блокади (на пътища, граници и др.); пожар; производствени аварии; войни; правителствени забрани; стачки и др.


Под "непреодолима сила" (форсмажор) се разбира обстоятелство/събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните.Сертификатът за форсмажор се издава въз основа на писмено заявление от потърпевшите фирми, към което се прилагат следните документи:


- официален документ издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и периода/продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това, кой независим орган удостоверява съответното възникнало непредвидимо обстоятелство, в зависимост от естеството му;


- копие на сключения договор със съответните данни за срок и начин на изпълнение;


- справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена %, или по друг начин, в зависимост от спесификата на договора;


Палатата предлага на българските фирми препоръчителна клауза за форсмажор, която да включват във външнотърговските си договори. Текстът е публикуван на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ http://www.bcci.bg/member-certificates-fm.html


Липсата на клауза за форсмажор в договора не е причина БТПП да откаже издаване на такъв сертифик

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK