Създаваме по-добро бъдеще

 

© Загорка

 Съдържание от Загорка

От 2010 година насам "Създаваме по-добро бъдеще" е новата стратегия на Групата ХАЙНЕКЕН и в частност на ЗАГОРКА за устойчивото развитие на нашия бизнес, обществото и планетата. Откакто правим бира, ние работим за опазването на околната среда и развитието на обществото.


Вярваме, че платформата ни за корпоративна социална отговорност е следващ етап в нашето пътуване към устойчиво бъдеще. "Създаваме по-добро бъдеще" е част от бизнес приоритетите ни и е определящо за това как правим бизнес.


Разработихме нашата стратегия съвместно със заинтересованите страни и на база на световните тенденции за устойчиво развитие. Фокусирали сме се върху сферите, в които реално можем да повлияем: вода, СО2 емисии, устойчиви ресурси и отговорна консумация. Служителите ни са посланици на "Създаваме по-добро бъдеще",те са тези, които преодоляват трудностите на ежедневието и правят реална стратегията ни за устойчиво развитие.

Опазване на
водните ресурси

Недостигът на вода е дългосрочен проблем. В днешно време само 1% от водните запаси в световен мащаб е достъпен и годен за пиене, поради което ние имаме огромна отговорност да опазим този жизненоважен ресурс. Нуждаем се от вода, за да отглеждаме ечемика за бирата, за да я сварим, а в крайна сметка - 95% от продукта ни е вода. HEINEKEN e поел ангажимент да намали количеството вода, нужно за работата на пивоварните в цял свят с 25% до 2020 г. или да достигне консумация от 3.7 hl* вода за 1 hl бира казано с други думи. Отглеждането на суровините за пивопроизводството използва до 100 пъти повече вода, отколкото самото правене на бирата. Ето защо на глобално ниво работим със земеделските производители, за да намаляваме количеството изразходвана вода за една реколта. За регионите, бедни на вода или такива с недостиг на вода HEINEKEN има грижата цялото количество вода, което е изчерпано от местни водоизточници и не е възстановено обратно надлежно пречистено и третирано, да бъде компенсирано чрез локални екологични проекти и социални програми.
*1 hl = 100 литра

Намаляване на СО2 емисиите


Парниковият ефект и климатичните промени са пряка последица от нивото на СО2 емисиите в атмосферата. Това на свой ред влияе върху наличността и стойността на суровините за производство на бира.


По-голяма част от въглеродния отпечатък на нашия бизнес всъщност се дължи на отглеждането на земеделските култури (14%), пакетирането (31%), дистрибуцията (9%) и охлаждането на продуктите ни (29%), отколкото на самото пивопроизводство (17%). Ангажиментът ни е да намаляваме СО2 емисиите по цялата верига на доставки (от ечемика до бара), като сме концентрирали усилията си до 2020 г. в три основни направления: в производството – намаляване с 40%; при дистрибуцията – с 20%; при охлаждането на продуктите ни – с 50%.
Разбира се, ние работими с нашите партньори, за да намалим въглеродния отпечатък при производството на опаковките за продуктите ни, както и за тяхното рециклиране и повторна употреба.


За намаляване на СО2 емисиите в производството ние непрекъснато подобряване работните процеси и технологичното си оборудване, за да използваме по-малко електричество и природен газ. През 2012 г., в сравнение с 2009 г., когато сме имали същите обеми на производство, сме намалили консумацията си на електричество с 13% (електроенергията, нужна на 853 семейства за 1 година), което от своя страна са 812 тона по-малко CO2; на природен газ с 23% (количество, което се консумира от 819 семейства за 1 година) с нетен ефект от 1878 тона по-малко CO2 в атмосферата.


За да намаляваме въглеродните емисии ние оптимизираме дистрибуцията на продуктите си до крайните клиенти, като използваме еднопосочни курсове. Половината от обемите на нашите продажби са в опаковки за еднократна употреба, поради което имаме изградена система за оптимално натоварване на камионите в правата посока - с готов продукт и обратната посока - с амбалаж за оптимизиране на празния пробег. По този начин изминатите по-малко километри и по-малък разход на гориво имат директен положителен ефект върху въглеродния ни отпечатък. През 2008 броят на еднопосочните курсове е бил 5% от общия брой курсове, докато през 2012 г. е вече 20%, от което са спестени 262 тона СО2 емисии и 1261 тона гориво. Освен това ние изискваме от всички наши превозвачи да разполагат с превозни средства с двигатели с минимум Евро 3 сертификат. Горди сме, че и първият камион с Евро 6 сертификат е в нашия флот.
От 2010 г. купуваме само зелени системи за охлаждане на продуктите ни на пазара. Досега това са 1890 хладилника, които изразходват 35% по-малко електричество и 450 наливни инсталации "Дейвид", които изразходват 75% по-малко електричество в сравнение с конвенционалните такива. През 2013 г. инвестирахме в още 600 "зелени" инсталации.

Устойчиви ресурси


С оглед повишаващата се нужда от земеделски продукти за прехрана, устойчивото земеделие и ресурси са с все по-голямо значение за днешния свят. Ние искаме да работим по начин, който да гарантира както нашите доставки на суровини, така и че същите са произведени от предимно местни доставчици. Бирата се прави от 100% натурални съставки и тъй като нашият бизнес се разраства, нуждите ни от суровини също расте. Знаем, че можем да окажем влияние върху биоразнообразието и екосистемите. Това означава, че ние заедно с фермерите работим заедно, за да отглеждаме и купуваме необходимите ни земеделски култури по справедлив и контролиран начин.


Чрез своята инициатива за устойчиви ресурси HEINEKEN повишава земеделските стандарти и подкрепя фермерите по целия свят в прилагането на нови, по-справедливи и по-екологични практики и обществени норми, с което цели до 2020 г. поне 50% от основните суровини за производство на бира да са отгледани по устойчив начин, .
Работим в сътрудничество с нашите доставчици, за да подобряваме съвместно и дългосрочно това, което правим и начинът, по който го правим. От всички 478 доставчици на ЗАГОРКА 469 са подписали "Кодекс на доставчиците", с който се ангажират да спазват основни принципи на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. До 2020 г. ще организираме одити на определените от нас като рискови доставчици и предприемем съответни мерки за пълно съответствие с Кодекса.

Нашият бизнес и
обществото

Като корпоративен гражданин ЗАГОРКА е здраво свързана с местната общност, където развива бизнеса си. Наша голяма отговорност е да влияем върху просперитета на хората и подпомагаме позитивното развитие на гражданското общество. Последователни сме в инвестирането на средства в рамките на инициативата ни за корпоративно дарителство, което е насочено към Старозагорския регион. От 1995 г. в продължение на 18 години сме финансирали безвъзмездно нуждите на повече от 40 местни институции и неправителствени организации. През 2011 г. въведохме нов механизъм за реализиране на дарителската ни програма – чрез организирането на публичен конкурс, в който бенефициенти са юридически лица с нестопанска цел и народни читалища от област Стара Загора. През 2013 г. дадохме ново име на програмата си "Загорка Зелен Фонд". За последните 3 години сме предоставили дарения за над 250 000 лв.

Бирата е страхотен продукт и консумирана умерено, е част от позитивния начин на живот и забавлението, но ние осъзнаваме, че има и малка част хора, които консумират алкохол прекомерно. Вярваме, че трябва да промотираме умерената консумация на алкохол и че като обединяваме нашите усилия с тези на заинтересованите страни можем да намалим негативните последици от злоупотребата с алкохол. Ето защо сме изградили партньорства с различни организации и институции, за да адресираме проблеми като употребата на алкохол и шофирането и експериментирането с алкохол от непълнолетни – през последните 2 години провеждаме успешно информационната си кампания за превенция употребата на алкохол преди шофиране от младите водачи "Карай Трезво".


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK