АИИ Дейта Процесинг разработи специално обучение за свои служители

Съдържание от АИИ Дейта Процесинг

София, 30 януари 2014 г.


През януари 2014 г. АИИ Дейта Процесинг ООД приключва успешно изпълнението на проект "ОПИТ, ГЪВКАВОСТ, КАПАЦИТЕТ". Цел на проекта с продължителност 20 месеца е прилагането на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в компанията, както и гарантирането на устойчива заетост на служителите над 55 години, използвайки техния дългогодишен опит и специфични професионални компетентности за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на останалите служители компанията.


Цели на проекта са подобряването капацитета на служителите на АИИ Дейта Процесинг ООД и нарастване на производителността на труда чрез предоставянето на социални придобивки и въвеждане на гъвкави форми на заетост.


На пресконференцията по повод приключването Милена Илиева, ръководител на проекта и Светослав Богатинов, директор "Човешки ресурси", представиха реализираните дейности и постигнатите резултати. Основните от тях:
•В проекта бяха включени 110 човека, от които 62 в обучения, 45 - в гъвкава форма на заетост и 3-ма като екип по проекта;
• Съобразно ключови за компанията нужди се разработиха и проведоха обучения, свързани с умения за писане и редактиране; създадената методология ще продължи да се прилага и след приключването на дейността по проекта - планирано е още 60 човека да бъдат включени в подобни обучения през 2014 г.;
•Въведени са гъвкави форми на заетост, които в дългосрочен план повишават ефективното използване на човешкия ресурс, освен това влияят положително върху ангажираността на служителите;
•Подобрени са работните условия чрез осигуряване на социални придобивки – обособяване на места за отдих и почивка, включително и уреди, които могат да се използват през почивките;
•Усвоените средства по проекта са приблизително 95 000 лв.


"Най-голямото предизвикателство днес е развиването на организационната култура и принадлежността на хората към организацията. А в крайна сметка, това се свежда до инвестицията ни в задържането на добрите специалисти и насърчаването на развитието и трансфера на знания в организацията." – заяви г-н Богатинов, директор "Човешки ресурси" в компанията.


"Проектът допринесе за създаване на рамка и предпоставки за развитие на самоподдържаща се система за споделяне на опит и знания според подхода "учене през целия живот". Това съответства на целите на АИИ Дейта Процесинг ООД за създаване на конкурентно предимство, основано на знанието." – допълни Милена Илиева, ръководител на проекта.


Проектът "Опит, гъвкавост, капацитет" по договор за безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-2.1.15 – "Социални иновации в предприятията", е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013".

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK