Пресконференция по нов проект, стимулиращ участието на гражданите

Пресконференция по нов проект, стимулиращ участието на гражданите

© Община ИхтиманСъдържание от Община Ихтиман. Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

Пълното наименование на проекта е "Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол в Община Ихтиман и стимулиране участието на гражданите в планирането на общински политики за развитие" по Договор № 13-13-185 от 06.11.2013 г., финансиран от ОП "Административен капацитет", съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. Приоритетна ос: І "Добро управление" , Подприоритет: 1.3. "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики". Бюджетът е 60 660 лв., като финансирането е 100% безвъзмездно.


Общата цел на проекта - Ефективно местно управление, ориентирано към потребностите на населението, с широко участие на гражданите, а продължителността - до 6.08.2014 г.
Като специфични цели са посочени:
- Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински политики, подкрепени от гражданската общественост
- Повишаване на прозрачността и отчетността в работата на Община Ихтиман
- Въвеждане на механизми за мониторинг и последващ контрол на изпълнението на разработените стратегически документи и формулираните общински политики
- Подобряване на партньорството между всички заинтересовани страни на територията на общината
- Повишаване съответствието на формулираните приоритети за развитие на Община Ихтиман с потребностите на местното население и регионалните/националните стратегически планове.


Целевите групи на проекта са две - населението на Община Ихтиман с неговите структури като гражданско общество и служителите на Общинска администрация - Ихтиман като изпълнители на местните политики за развитие.


Какви са очакваните резултати на проекта?
* Повишена активност и реално участие на гражданите във формирането на общински политики и контрола на тяхното изпълнение
* Разработен Общински план за развитие на Община Ихтиман за периода 2014-2020 г. и секторни стратегически планове за развитие
* Въведени механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики
* Разработени и усъвършенствани документи, свързани с изпълнението на общински политики
* Създаден Младежки съвет като паралелна структура на Общински съвет – Ихтиман
* Обучени общински служители в областта на нововъведените механизми за изпълнение на общински политики
* Постигната прозрачност в работата на местната власт чрез непрекъсната информираност на гражданите.


Някои от основните дейности на проекта включват разяснителна кампания за водените от Община Ихтиман политики, проучване потенциала за развитие на Община Ихтиман с активното участие на гражданите, разработване на стратегически документи за развитие на Община Ихтиман за периода 2014 – 2020 г., разработване и внедряване на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.


Предвижда се създаване на Младежки съвет – Ихтиман като паралелна структура на Общински съвет – Ихтиман, също провеждане на обучение на общински служители, свързано с нововъведените механизми за мониторинг и контрол на общински политики и др.


След финализиране на проекта се очаква "отваряне" на администрацията към потребностите на населението и широкото гражданско участие в местното управление са гаранция за прозрачност и постигане на добри резултати в краткосрочен и дългосрочен план.


Общественият контрол, измеримите индикатори и активното участие на отделните групи от населението чрез зачитане на тяхното мнение по значими за общинското развитие въпроси ще формира отговорно поведение спрямо обществено-икономическите процеси на гражданите.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK