"Балкански клъстер" ще насърчава връзките между фирми от България и Сърбия

"Балкански клъстер" ще насърчава връзките между фирми от България и Сърбия


Съдържание от Фондация Капитал. Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

Онлайн платформа и работа в мрежа ще улеснят обмяната на информация и опит


Проект "Балкански клъстер" 2007CB16IPO006-2011-2-167, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия


Специално изработена онлайн платформа на три езика - английски, български и сръбски, ще свързва клъстерите в региона на София-град и сръбската област Нишава. Тя е част от проекта "Балкански клъстер", съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България–Сърбия 2007-2013.


Партньори по проекта са българската Фондация за развитие на предприемачеството и Клъстерна къща (Cluster House) – Ниш. Срокът за изпълнение е от май 2015 до април 2016 г., а безвъзмездното финансиране – 100.23 хил. евро.


Подкрепа за общи цели


"Клъстерът не е цел, не е ценност сам по себе си, а средство за постигане на обществено-значими цели. Клъстерната политика е нова, експертизата в тази област не достига, затова Европейският съюз насърчава междусекторното сътрудничество на клъстерите", обобщи Галина Карамочева, ръководител на проекта от българска страна.


По думите й създаването на клъстери в България започва през 1990 г. по линия на Холандската програма за двустранна помощ. По оперативна програма "Конкурентоспособност" 2007-2013 са подпомогнати 69 клъстера с около 29 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ, като 37 от тях са с национален обхват.


Има натрупан опит и по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, по която са финансирани пет проекта на клъстери и четири в други свързани области. В България подходът за развитие на клъстерите е основан на "търсенето на подкрепа", което означава, че при наличие на бюджет се дава възможност на фирмите да кандидатстват за финансиране с цел създаване на клъстери. В Сърбия подходът е друг - там се идентифицират потенциални клъстери и след това активно се подкрепя тяхното създаване и укрепване, коментира Галина Карамочева. Проектът "Балкански клъстер" ще използва най-доброто от опита в областта на клъстерната политика и развитие и ще надгради постигнатото, обобщи тя.


Работа в мрежа, обучения, европейски модели


Проектът ще започне с идентифициране и изследване на клъстерите в трансграничния регион, на техните нужди и специфика. Предвиждат се обучения за изграждане на капацитет чрез организиране на съвместни работни групи и семинари.


След обновяването на съществуващия сайт и чрез новия домейн, създаден по проекта, клъстерите в двете области ще могат да споделят информация, знания и опит.
Сред дейностите по проекта е и работата в мрежа, представянето на европейски модели и клъстерни политики, както и разработването на стратегия за сътрудничество на клъстерите от трансграничния регион. "Балкански клъстер" ще завърши с международна конференция в Ниш и финална - в София.
"Идеята е деловите хора от двете страни да се срещат, да общуват, да споделят идеи и най-важното – да участват в съвместни проекти и дейности", каза Горан Златкович, координатор на проекта от сръбска страна.
"Крайната цел е да се ускори сътрудничеството и кооперирането между клъстерите в трансграничния регион България-Сърбия. Това би довело до развитие на продукти с по-висока добавена стойност, на нови икономически дейности и нови пазарни ниши, до модернизиране и иновации", обобщи Галина Карамочева.


Партньорите


Фондацията за развитие на предприемачеството - София
Екипът на Фондацията за развитие на предприемачеството работи по програми и проекти за развитие и оценка на клъстери от 1997 г. (по линия на програма ФАР, INTERREG) и участва в европейски мрежи за социални и икономически проучвания. Експертите на фондацията имат богат опит в: стратегически анализ, формулиране и оценка на политики, свързани с малки и средни предприятия, регионално и местно развитие, развитие на селските райони; формулиране, управление, изпълнение и оценка на европейски програми и проекти в България и балканските страни.


Клъстерна къща – Ниш
Създадена е през 2011 г. като регионален център за експертиза в развитието на клъстерите, фокусиран към Балканския регион. Предоставя услуги на едно гишe. Насърчава сътрудничеството чрез създаване на мрежи, провеждане на срещи, предоставяне на консултантски услуги, съвместни събития и обучения.


Определение за клъстер


- Групи от независими предприятия
- Функциониращи в един сектор/верига за добавяне на стойност и/регион
Целящи стимулиране на:
- Иновации и нови технологии
- Инвестиции в стратегически индустриални сектори
- Развитие/създаване на конкурентните предимства
- Развитие на потенциала на регионите
- Растеж в изостаналите райони
Чрез:
- Иновативна дейност или друга обща цел
- Съвместно ползване на съоръжения
- Обмен на опит и знания
- Достъп до иновативни технологии/трансфер на технологии
- Работа в мрежи и разпространяване на информация
- Достъп до иновативни технологии и пазарни възможности

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на ФРП и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK