Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система"

Съдържание от ИАОС. Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

Проектът е осъществен в рамките на Договор №14-32-21/27.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/14/3.2-06. Стойността на проекта е 484 292,50 лв.


В рамките на проекта e изграден публичен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС), който е интегриран с поддържаната в ИАОС информационна система.


С реализирането на този проект се обезпечава процеса по електронно подаване и получаване на документи,свързани с работата на инсталациите, източници на емисии на ЛОС; централизира се обработката и съхранението на информацията в ИАОС; модернизира се работата на експертите в ИАОС, посредством оптимизиране на работните процеси; осигурява се по-бързо, качествено, и прозрачно административно обслужване на гражданите, бизнеса и свързаните администрации относно осъществявания контрол и спазването на регулациите, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух.


Целевите групи на проекта са: Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на околната среда и водите, Регионални инспекции по околна среда и води, граждани и бизнеса.


В рамките на проекта се проведе обучение на експертите пряко ангажирани с работата на информационната система и разработения публичен електронен регистър.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK