Иновациите – неизчерпаем източник на икономическо развитие, Мариета Захариева, Изпълнителен директор на ИАНМСП

 Мариета Захариева, Изпълнителен директор на ИАНМСПСъдържание от ИАНМСП. Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

Какви са предизвикателствата пред бизнеса в динамичната конкурентна среда?


В рамките на новия програмен период 2014-2020 г. Европейският съюз залага на устойчивото и интелигентно развитие, с акцент върху младежкото предприемачество, подпомагане на микро-, малките и средните предприятия в рамките на националните икономики на страните-членки. Особено внимание се обръща и на старт-ъп инициативите, които понастоящем представляват изключително важен фактор за потенциалното развитие на новите бизнес идеи и икономиката като цяло в България. По данни за миналата година, около 61% от БВП на страната, или това са 74 млрд. лева оборот, идват от дейността на микро-, малките и средни предприятия. От тях повече от 50% от всички средства са в рамките на малкия бизнес в страната. Така че правителството работи в посока на подпомагане на малкия и среден бизнес, който е гръбнак на икономиката у нас и в цяла Европа.


Какъв е финансовият ресурс и инструменти на ИАНМСП през тази година?


В рамките на тази година, по програма ОПИК, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) ще се бори за осигуряване създаването на ваучерна система за участия в международни изложения и панаири, което ще способства за намаляване разходите и увеличаване възможностите за интернационализация на малките и средните предприятия в пътя им към международните пазари. Министерство на икономиката предостави на ИАНМСП средства в размер на 1 400 000 лв., благодарение на което Агенцията има възможност да организира и финансира през първата половина на 2016 г. 9 колективни участия на български фирми на международни изложби в чужбина и 3 колективни участия на международни изложби в страната. От тази година започваме да подпомагаме бизнеса за участието на панаири и изложения и в България.


Какви стъпки предприема Агенцията за стимулиране развитието на МСП?


Множество и различни стъпки в много направления. С цел подпомагане на МСП през 2015 г., към ИАНМСП беше създадена активна мрежа от специалисти по браншово и териториално (регионално) разпределение, целящи по-доброто информационно обслужване и повишаване ефективността в процеса на подпомагане на бизнеса. Специалистите от ИАНМСП поддържат контакти и активно участват в организирането и планирането на събития вътре в страната, съвместно с Търговско-промишлените палати, Браншовите съюзи, камари и асоциации от различните браншове, които са свързани с повишаване информираността, обучения, семинари, панаири и изложения; както и извън страната – участие в международни изложения и панаири, планирането на търговски мисии и пр. През последните няколко месеца Агенцията, посредством редица Програми за трансгранично сътрудничество стартира разработването на проекти и проучване възможностите за осъществяването на такива, с цел създаване на Бизнес инкубатори. Целта на тези високотехнологични бизнес центрове ще бъде насърчаване на младежкото предприемачество, посредством осигуряването на полезна информация; провеждане на информационни, обучителни и други форми на семинари, свързани с възможностите за кандидатстване по програми за финансиране, интернационализация и пр.; обмяна на опит и знания между компаниите от различните браншове, както и осъществяването на контакти с контрагенти от други страни.


През януари стартирахте нова инициатива за МСП. Какви цели си поставяте с програма "Модерният бизнес"?


Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и Майкрософт България стартирахме програма "Модерният бизнес". Тя е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия. Заедно с "Майкрософт" правим съвместно събития за подпомагането на МСП през тази година. Такива вече реализирахме в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Враца. През март продължаваме в 6 нови града. На тях се популяризира и програмата "Модерният бизнес". Кампанията по тази програма ще продължи до юни и се надяваме да достигнем до максимално на брой МСП в страната. Основната цел пред програмата е увеличаване на конкурентоспособността на предприятията – водещ приоритет, залегнал в Националната стратегия за насърчаване на МСП в България.


Какъв тип компании ще се възползват най-вече от нея? Имате ли приоритетна група, към която се насочвате?


Програма "Модерният бизнес" дава възможност на МСП да се възползват от безплатни услуги по внедряване на Office365, обучение на служителите и консултации за ИТ екипите за използване на максималните функционалности на пакета от услуги. В рамките на програмата партньорите осигуряват и достъп на МСП до специализирани бизнес обучения и лекции в подкрепа конкурентоспособността и бизнес планирането, на база установени нужди на МСП в България и в синхрон с политиките на правителството за подкрепа развитието на малките и средни фирми в страната. В страната има повече от 220 000 МСП, които осигуряват голяма част от работните места. Внедряването и използването на съвременни ИТ решения помагат за чувствителното повишаване не само на ефективността на тези фирми, но и дават възможности за подобряване на предлаганите стоки и услуги и развитие на бизнеса на нови пазари.


Какъв очаквате да е ефектът от програмата и какви са първите резултати от нея?


От стартирането на програмата "Модерният бизнес", от 21 януари до края на февруари 2016 г. са се регистрирали за участие вече над 190 МСП от цялата страна. Интересен факт е, че са включили дори и фирми от малки населени места, като например от с. Брестак, Варненска област, от с. Ряховците, Габровска област и др. При някои от тях услугите вече са внедрени и работят. Очаквам ефектът от програмата да доведе до бързо развиваща се бизнес среда, защото ИТ иновациите помагат на малките и средни предприятия да се движат напред, да намаляват разходите и рисковете си и носят конкурентни предимства. Все повече компании се замислят не само за ефективност, но и за сигурност и навременни анализи на данни, които подкрепят вземането на информирани решения.


Как могат компаниите да заявят интерес към програмата и в какви срокове?


Записването става чрез специално създадения за целта сайт до юни 2016 г. ИТ партньорите, избрани да предоставят безплатното внедряване, предоставят и обучение на служителите, където има необходимост от такива. Вече са предвидени и темите за бизнес обученията, които ще организираме съвместно с тях и ИАНМСП. Развитието на съвременния бизнес несъмнено е свързано с онлайн комуникациите. Бизнесът реално не може да съществува без ИТ решенията и формирането на модерна инфраструктура. Тази закономерност започва да се проявява първо в големите компании, но все повече и по-разумно се установява и в малките и средни предприятия.


Каква ще бъде подкрепата към родните фирми за интегриране на повече иновации в работния процес?


Агенцията администрира и организира дейността на Националния иновационен фонд. Изработени са нови правила за кандидатстване и подготвяме стартирането на осма конкурсна сесия. Иновациите са ключова дума за нашата политика и на Министерство на икономиката, и въобще на правителството, защото без тях не можем да постигнем висока добавена стойност, не можем да развием експортния потенциал на българските предприятия и те да станат конкурентоспособни на международните пазари. Целта на правителството е разходите за научноизследователска, развойна дейност и иновации да достигнат 1,5% от БВП през 2020 г. и страната ни да мине от групата на "плахите" в по-високата група на "умерените" иноватори. Иновациите са неизчерпаем източник на икономическо развитие. Благодарение на внедряването на иновации, през тази година се надявам страната ни да постигне поне икономическия растеж, който имахме за 2015 г. За целта бизнесът трябва да се възползва и от оперативната програма ОПИК. Тематичните области, които ще се подпомагат са определени в Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Определените области са информатика и ИКТ, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен начин на живот и био-технологии и нови технологии в креативните и рекреативни индустрии. Идеята на проектите по отворената в момента процедура, е да водят до пазарна реализация на иновативен продукт, независимо дали е стока или услуга. Крайният срок за подаване на проекти и предложения е 4 април.


Друга възможност е по процедурата "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" по ОПИК. Предвиденият ресурс по нея е 19,5 млн. лв., като могат да кандидатстват стартиращи предприятия с по-малко от три приключени финансови години. Те могат да получат между 50 хил. и 391 166 лв. Крайният срок за подаване на проекти е 5 май 2016 г.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK