Биоенергия за бизнеса

Биоенергия за бизнеса

© Сдружение Национална асоциациа по биомасаСъдържание от Сдружение Национална асоциациа по биомаса. Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

Международният проект Bioenergy4Business (B4В) - www.bioenergy4business.eu , финансиран от Рамковата програма Хоризонт 2020 на Европейския Съюз, подкрепя и насърчава частичното заместване на изкопаемите горива, използвани за отопление, с налични източници за производство на биоенергия, като например странични продукти на основата на дървесина от дърводобивната и дървопреработвателната индустрия, горска биомаса, пелети, слама и други селскостопански продукти от биомаса. Този амбициозен европейски проект в момента е насочен към 10-те страни от ЕС и Украйна. В момента европейските предприятия са зависими от въглища, нефт и природен газ, които често се внасят от политически нестабилни региони: B4B има за цел да помогне на Европейския бизнес да използва устойчивата и със значителен икономически потенциал топлина от биомаса.
B4B не само иска да убеди заинтересованите страни във възможностите, които създават местни стойностни вериги за топлина от биомаса, но и да насърчи политиците, и – в някои случаи – да ускори развитието на политическите рамки за устойчиво, изгодно и висококачествено био- отопление. Проектът допринася за постигането на целите за ВЕИ до 2020 г в страните-членки на ЕС и проправя пътя за използването на био-отопление след 2020.


ПЛАНЪТ и целите на B4B включват също задачата да се покаже на инвеститори и оператори как биомасата може да бъде използвана по енергийно-ефективен и рентабилен начин.


Устойчив бизнес и модели на финансиране вече са установени в няколко от партниращите страни, но са необходими повече усилия за изграждане на благоприятна, плодотворна среда, която може да позволи на биоенергията да се изправи срещу предизвикателството на изкопаемите горива - и да бъде заменено използването на изкопаеми горива за отопление, когато и където е възможно, както например в топлофикацията и в частните жилища. За да се постигне това, от ключово значение е наличието на стабилно, надеждно ноу-хау както за предлагането и използването на биомаса, така и да се консултира бизнеса при подготовката на бизнес стратегии и модели. За осъществяване на целта, B4B планира да обучи разработчици, консултанти, оператори на топлина и енергийни фирми за оценка и разработване на проекти в общини с районно отопление и в сектори, където се произвежда топлина за собствени нужди.


Въведение в дейностите по проект Bioenergy4Business
Дейностите за обучение са свързани с три до четири национални топлинни пазари, които са били идентифицирани като най-обещаващите и склонни да преминат към биомаса .


Първите национални семинари за обучение ще бъдат целеви пазари за вътрешно отопление на биомаса. Допълнително два национални обучителни семинара ще последват във 2-та половина на 2016. За повече информация относно националните дейности по обучение за обещаващите пазарни сегменти, моля вижте Приложение 1 по-долу за контакт с вашия национален биоенергиен партньор.


НАЛИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ


Няколко публикации в момента са на разположение на сайта на проекта bioenergy4business.eu:
11 доклади по страни и цялостно резюме, даващи информация за най-обещаващи целеви пазари за биоотопление, установени в участващите държави;
Брошура Котли на биомаса за потенциалните оператори / Инвеститори
Доклад за рамковите условия за биоенергия за 11-те целеви страни;
Сравнителен анализ на бариерите, на възможностите и потребностите на обещаващите пазарни сегменти;
Доклад за бизнес модели на биоенергия и и условията за финансиране на 11-те целеви държави;
Доклад относно насоките за високо качество на планиране на биоенергийни системи;
Доклад за добри практики на оползотворяване на биомаса за топлинни цели;
Модел на договор за доставка на биомаса;
Инструментът за изчисляване на Параметри на твърдо биогориво (многоезичен), който улеснява превръщането от цените на единица обем или единица тегло, както обикновено се използва в горското стопанство и дърводобивната промишленост в цени на енергията, които са от значение в контекста на производство на енергия;
инструмент за оразмеряване на растителната биомаса, който предвижда оценка на размера на котлите на биомаса въз основа на настоящото потребление на гориво или размера на сградата и нивото на изолация.
Най-новите публикации са брошури за доставчици на биомаса и за оператори на топлоцентрали за (собствено производство) отопление на биомаса.
За какво са брошурите?
До средата на 2016 г., B4B събра достатъчно информация, за да се подготви и състави серия от три брошури в партньорските страни. Печатните издания на трите брошури скоро ще бъдат доставени до вашата национална точка за контакт: ние ви каним да ги получите, като се свържете с вашия национален партньор по биоенергия и да поръчате безплатно печатно копие на брошурите (Виж приложение 1 за данните за контакт с вашия национален партньор по биоенергия) или за да ги изтеглите от страницата на проекта www.bioenergy4business.eu .
Първата брошура "Вътрешни котли на биомаса за потенциалните оператори / инвеститори" е преглед на различни видове котли, използвани за отопление за вътрешно приложение. Освен това са разгледани различните видове горива, работата, планирането и монтажа, като са представени и множество примери за успешно изпълнение / преобразуване на вътрешни котли на биомаса.
Втората брошура "Доставка на твърди биогорива за средна скала топлоцентрали" представя изискванията на пазара, ресурсите от биомаса, производство биогориво и препоръки за доставчици на биогориво по отношение на средна скала топлоцентрали. Техническата информация се допълва с примери за добри практики.
Третата брошура "Оползотворяване на биомасата в Топлофикационни централи" е за основните технически правила за проектиране и функциониране на топлофикационна централа на биогориво. Това включва подбора и съхранението на гориво, котел и
захранващи системи, обработка на пепелта, аспекти на безопасността и управление на качеството. Информацията, дадена в брошурата, се допълва с редица от примери за отоплителни централи на биомаса в области в Европа.
Всички публикации на този проект отразяват единствено мнението на неговите автори. Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в него. Членовете на консорциума не носят отговорност за щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, преки, специални, непреки или последващи вреди, които могат да са резултат от използването на тези материали.


Координати на партньорите
Австрийска енергийна агенция (Österreichische ENERGIEAGENTUR)
Австрия
energyagency.at


AEBIOM (Европейска АСОЦИАЦИЯ по БИОМАСА)
Белгия / Европа
www.aebiom.org


CRES
Гърция
www.cres.gr/kape/index_eng.htm


Deutsches BIOMASSEFORSCHUNGSZENTRUM GEMEINNUETZIGE GMBH (DBFZ)
Германия
www.dbfz.de/aktuelles.html


Krajowa AGENCJA POSZANOWANIA Energii SA (KAPE)
Полша
www.kape.gov.pl/index.php/pl


Румънска асоциация по биомаса и БИОГАЗ (ARBIO)
Румъния
www.arbio.ro/en/#all


Slovenska INOVACNA A ENERGETICKA Agentura (SIEA)
Словакия
www.siea.sk


Национална асоциация по биомаса(BGBIOM)
България
http://bgbiom.org


Научно-технически ЦЕНТЪР "биомаса" ООД
Украйна
http://biomass.kiev.ua/en


ENERGETSKI INSTITUT Хрвойе Позар (EIHP)
Хърватия
www.eihp.hr


Ministerie VAN Economische Zaken
Холандия
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerievaneconomische-zaken


Motiva OY
Финландия
www.motiva.fi/en


TEKNOLOGISK INSTITUT (DTI)
Дания
www.dti.dk

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK