Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов

Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов


Съдържание от БГСКЛАД. Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов, който официално зададе посока за очертаване на добрите практики и градивни тенденции в развитието на пазара на индустриални имоти в България в рамките на Европейския пазар.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов

© БГСКЛАД


Генерални спонсори на събитието бяха Металсистем и Индустриален парк Марково.
Организатора на събитието, собственика на платформата за индустриални имоти БГСКЛАД - Симеон Митев, вдъхнови публиката, искрено и лично сподели професионалния си опит в бранша както и предостави професионална информация за партньорската мрежа на БГСКЛАД, работеща в цялата страна. Представители на БГСКЛАД от градовете (София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Габрово, Шумен, Сливен, Плевен) направиха анализ на пазара в съответните региони. Поднесена бе и статистическа информация във връзка със заетост и цени на индустриални имоти.
За Пловдив пазарът на индустриални имоти се е развивал във възходяща посока през 2017 г. и сега се наблюдава спад от 15% при сделките за наеми и с 30% на сделките за продажба. Атанас Ласков уточни още че за миналата година акцентите са били върху покупките на терени, 2018г. година фокусът е изместен върху проекти за изграждане на складови бази за собствени нужди на местния бизнес, като интересът е насочен основно към складове с малка площ до 300 кв. м.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов

© БГСКЛАД


Тони Танев от БГСКЛАД-Варна уточни за пазара във Варна, че търсенето и предлагането на индустриални и логистични площи се запазва. В последните месеци е застъпено търсенето на малки складови площи за покупка от сегашни активни наематели. В града се наблюдава увеличено строителство на нови складови бази.


Цените в морската столица се запазват на ниво от 3,5-4,5 евро на кв. м за новопостроени складови площи и между 2 и 3 евро на кв. м при останалите складове, като при първите от основно значение е локацията, а при вторите – състоянието им. Цената за продажба на готови складови бази достига между 300 хил. и 600 хил. евро, а при индустриалните терени се наблюдава увеличено търсене на по-малки формати до пет декара с уредена комуникация.
Тони Танев сподели още че сделките с промишлени терени в градските локации се сключват на цена между 80 и 160 евро на кв. м. Търсенето се движи главно от дългогодишни наематели на складове, които инвестират с цел разработване на собствена производствено-складова база.


От БГСКЛАД подчертаха че тенденцията в града е към модернизиране на складовите бази, тъй като нараства търсенето на нови площи от страна на наемателите, според от БГСклад.


Валентин Косев от БГСКЛАД-Бургас, уточни, че наемните нива остават непроменени, а квадратурите се увеличават. Най-голям интерес предизвикват обекти с площ между 300 и 500 кв. м, като тя нараства спрямо 2017 г., когато най-популярни са били имотите с площ между 100 и 300 кв. м. Постаянни остават цените за наем на складове в града – между 2,5 и 3,5 евро на кв. м.
Най-голямо развитие се наблюдава при имотите за продажба и парцелите, като продажните цени варират между 30 и 150 евро на кв. м в зависимост от локацията на индустриалния имот.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов


Огнян Георгиев от БГСКЛАД- Стара Загора информира за търсенето се складови площи и от компании за електронна търговия. В Стара Загора се наблюдава и усилен интерес към парцели за индустриално застрояване за собствени цели от компании, които искат да позиционират бизнеса си в региона.


Търсят се главно имоти за отдаване под наем и не толкова с цел покупка. Най-активни в търсенето на нови площи са търговците на селскостопански машини и техника, шоурумовете и спедиторските фирми като Еконт, Спиди и Рапидо. Наемите на обикновени складови площи в града варират между 2,5 и 3 лв. на кв. м, като при обектите от клас А достигат до 5 лв. на кв. м. При парцелите за застрояване цените варират между 25-30 евро на кв. м.
По данни на БГСКЛАД сред предимствата на града са местоположението му близо до гръцката и турската граница и Коридор номер 9.


Румен Николов от БГСКЛАД-Русе разказа за тенденциите от 2017 г. се запазват и през 2018 г. Бъдещето на Русе като логистичен център е свързано с бъдещата магистрала Русе-Велико Търново, евентуален втори мост над река Дунав с Румъния и възстановяването на гражданското летище. В града има инвеститорски интерес за придобиване на имоти и парцели с цел оформянето им в складови площи от клас А и отдаването им под наем. В Русе се усеща недостиг на складови площи клас А и дефицит на предлаганите малки складове от 300 до 500 кв. м. Най-голямо е търсенето на урегулирани парцели в Източната и Западната промишлена зона, Индустриален парк Русе и по изходните магистрали на града.


Наемните цени на складовите площи в града се движат между 3 и 5 лв. на кв. Продажните цени в урегулирани парцели в Източната и Западната зона достигат между 15 и 25 евро на кв. в, а в зоните, граничещи с изходните магистрали на града – до 50 евро за кв. м. При тези имоти се усеща известно надценяване, тъй като се задържат по-дълго на пазара.


Пазарът в Шумен в разтояние на последните три години се раздвижва, като най-голяма вариация има при складовете за наемане и в по-малка степен за придобиване. В града също се усеща голям дефицит на модерни складови площи между 300 и 600 кв. м. В Индустриален парк Шумен са изградени два нови завода, а трети е пред завършване. 80% от изградените обекти в първия етап на развитие на парка са разпродадени.
Наемните цени на складовете клас А в града се запазват на ниво от 5 лв. за кв. м, а за клас Б – остават на ниво между 2 и 3 лв. на кв. м. цените за продажба на складовите и промишлените помещения са между 50 и 350 евро на кв. м, като все повече купувачи са склонни да платят по-висока цена за обекти с високо качество, които отговарят на нуждите им, подчертава Катя Белчева от БГСКЛАД-Шумен.


Георги Георгиев от БГСКЛАД-Велико Търново каза, че пазарът на бизнес имоти продължава да се развива бурно, като сделките отбелязват ръст с 12% на годишна база, а наемните цени се повишават с 10% и достигат между 3 и 7 лв. на кв. м в зависимост от местоположението и състоянието на имотите. Продажните цени са на ниво между 400 и 700 евро за кв. м, но и тук предлагането е в нисък период.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов


Топ консултанти на индустриални имоти, като Владимир Гюрджиев, споделиха ценна статистическа информация за подходите за запазване на бизнеса в последните години. Отправените послания за правилно разчитане на икономическите сигнали в бизнеса като сигурен фактор при запазване на бизнеса от гледна точка на мащаба и спецификата на маркета в страната. Българските инвеститори и дивелъпъри са консервативни в развитието на спекулативни проекти и това им донася успех в запазване на бизнеса, но от друга страна липсата на спекулативни проекти се отразява ограничаващо и по-скоро отблъсква потенциални иновативни проекти. В развитието си страната ни се нарежда до пазари като Полша, Унгария, Чехия, Румъния и отскоро Сърбия, който е силно навлизащ и развиващ се пазар в момента. Цените на наемите в страната са сравнимо по-високи по отношение на тези в ЦИЕ. Сравнително високи са наемите за клас А площи, но за сметка на нисък процент предлагани площи. Беше отбелязано търсенето на площи от 300 квм до 600 квм, обслужващи местен търговски пазар, в сравнение с площи между 1000 и 10 000 квм, с автоматизирани складове, без възможност за отсрочване, с основни акценти върху човешкия ресурс и комуникативна локация. Българският пазар върви няколко крачки назад след ЦИЕ като изисквания, и тенденциите са насочени все повече за 3PL с допълнителни услуги, с интегрирани услуги с управление на процесите, с автоматизирани складове. Складове от ранга на YUSK, са пример за добри практики и градивни посоки в развитието на складовите бази както и във връзка с логистиката. Полша, Чехия, Унгария и Румъния бележат завиден ръст на развитие на складови бази. Последните три години са рекордни в развитието на складовия и логистичен сектор в страните от Балканите.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов


Високия наем ще изчезне в момента когато се появят логистичните нужди на международни компании, избрали България да открият работни места, които ще доведат компании като Panattoni и Prologis, които да построят и разработят големи складови бази.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов


Стефан Карпузов от Индустриален парк Марково спомена,че при реализация на големи проекти е важно изграждането на външна инфраструктура, както и локализацията на проекта.
В последно време това, което прави впечатление на г-н Карпузов е , че освен клиенти от чужбина на пазара се появяват и нов вид клиенти, а именно наематели на стари бази от Пловдив, търсейки нови и по-модерни индустриални имоти с по-добра локация.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов


Във връзка с 24-годишният опит на Металсистем в развитието на пазара на строителни конструкции за складови бази, Кирил Савов представи тенденциите за производство на метални профили и отдели специално внимание на задълженията на бизнеса за отговорни и устойчиви решения за сервиз, а именно - оптимизация на пространството. Металсистем, като моно марка е основен партньор на инвеститори, които търсят оптимизация на пространството и притежава сериозен ресурс от пакети със складови наличности за изграждане на търговски структури. Инженер Христин Харланов въведе понятието иновативното строителство и строителен мениджмънт. Инженерни системи ЕООД подпомага целия инвестиционен процес, от избора на парцел до реализирането на строителния процес. Подкрепата на раннен етап от инвестиционното намерение, подкрепа на концепцията чрез гъвкав подход, ценообразуването и възможността за изготвяне на конкурентен предварителен бюджет са основният акцент в отношението на Инженерни системи ЕООД в работата им с инвеститори.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов


От гледна точка на оборудването на сградите, АССИСТ като номинирана и наградена във Вегас за международен дилър на годината, Дорина Добрева сподели професионален опит за входни решения и насоки за гъвкавост и бързина като основни във партньорските отношения и важни за отбратната връзка с партньорите. Специализирани са в производството на нестандартен размер врати и сериозни преложения на иновативни решения за сигурност, поддръжкарта им, доставката и последващия сервиз. Г-жа Добрева подчерта начините за оптимизация на разходите когато избора на доставчик се прави с идея за предлагане на качествена услуга и устойчиви решения за застраховане на бизнеса.


Интересен беше и шестият панел, в който взеха участие лектори от съседните държави Турция, Гърция, Русия, Румъния и Сърбия.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов


Сръбският представител от Свободна зона Пирот на 25км от границата, Александър Симонович представи предимствата, които я свързват с Европейската общност. Свободните зони са разположени на основните транспортни пътища. 20 % от общия обем сделки се генерира в Свободните зони, като в момента е 10% в Сърбия – 3000 хек. през 2017г., 30 000 работни места, разпределени между мултинационални компании, като най-голям дял е пада на автомобилният сектор. Акцента е върху осигурен режима на свободна зона, два влака седмично от пристанище Бургас до Пирот, ефективна администрация, с държавни стимули като ДДС върху електричество, газ и водоснабдяване, облекчения на мита, специални споразумения за освободждение от мита в Европа, акцент върху сигурността, на 122К хектара са в подкрепа на държавната политика на Сърбия за развитие на икономиката. Очаква се откриването на три логистични бази, и според Financial times, Сърбия е от най-добрите Свободни зони. Така те участват в основаването на Българо-сръбската търговска камара на Пирот с повече от 200 членове. Сръбската агенция за развитие обявява цени на наема в порядъка от 1 евро до 12 евро на квадратен метър на складове и индустриални сгради – коментира на конференцията Ал. Симонович.
Турските представители от Colwell Banker, Бурак Озмутафоглу , насочиха вниманието към пътищата като основен фактор за развитие на търговията. Развитието на пътните линии по въздух, суша и вода, са основният акцент върху който работят в Турция за засилване на тръговията с Гърция, Сърбия, България и Русия, както и връзка към Европейския съюз. Във връзка с нисъката цена на турската валута, Озманоглу утвърди че до пет години се планират строежите на нови логистични зони в Азиатската зона на Истанбул. Към момента цената на недвижимата собственост в Турция е паднала два пъти и пазарът е отворен за чуждестранни инвестиции в земя.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов

Русия беше представена от Евгений Нумеров от SKLADMAN. Брокер и строител на индустриални имоти в Русия. 25 млн квм клас А складови бази са построени в Русия. Отдадени са почти милион квадратни метра в последните 10 години, отдадени са под наем в първите три месеца на 2018г. около 150 хил квм и са продадени 50 хектара земя, в Голямата Москва. Търсенето за складови помещения в регионите е половин милион през 2017г. и нараства до 3 процента в 2018г. Най-голямото търсене е в ритейл площите, особено сред търговците на хранителни продукти. Незаетите площи са 12-13 % и спадат до 8-9 % през2018г, и е видимо свиването на пазара в сравнение с 2% процента незаети в България. Вторият пазар в Русия, който създава голяма част от търсенето на складови помещения е в Санкт Петербург. Новата тенденция built-to -suit, и около 80 процента в регионите са built-to-suit, в сравнение със спекулативните проекти, предпочитани преди години. Валутата е стабилна спрямо еврото. Посветили са много време и работа заедно с общинската управа на Москва, на темата градска логистика, като нова тенденция. Понятието градска "урбанистична" логистика и градски складове, вътре в града. Реновирането на стари помещения е важен елемент от пазара на складови помещения. Нумеров потвърди че 73 % от клас Б складове в Русия са многоетажни складове и 88 % от клас С са многоетажни, като тенденция в строителството на складове.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов


Румъния беше представена от Костин представител на JLL, водеща компания с повече от 80 000 служителя в Румъния, който прояви интерес към Българският пазар. Имат пазар от 3,5 млн квм в Румъния, а в Букурещ до края на 2018г. ще бъде около 2 млн квм. Инвеститорите са с дългосрочни планове за работа в страната. Чуждестранните преки инвестиции в Румъния са около 750 млн евро като в Румъния е доста развита автомобилната индустрия и съставлява 13% от БВП. БВП продължава да бъде рекорден за ЕС между 3 и 5 процента годишно. Съобщи интересна тенденция по отношение на електронната търговия, имат няколко компании които има около 30 хил. квм изцяло за електронна търговия, тоест 100% ръст в това отношене. Румъния е втори пазар след Полша. Костин отбеляза че електронната търговия не е обвързана с локацията, а тя е разпространена в цялата държава и вече тенденциозно към големите градове.


Първата международна конференция за индустриални имоти беше открита от заместник министъра на икономиката Лъчезар Борисов


Никос Маноменидис, Президент на гръцката професионална асоциация на сертифицираните профеисионалисти на недвижими имоти, отбеляза подробности за гръцкия пазар когато е отбелязан спад от 30 % на БВП. Въпреки това туризмът се е разрастнал близо 3 пъти. Данъчните ставки са привлекли редица гръцки производители да преместят производството си в България, където транспортът е основен фактор в тази връзка. От 1 до 5 евро за наем на квм или от 300 до 700 евро са цените на пазара на складове. Банките и фондовете са основните собственици на недвижимото имущество и това е причината да не може да бъде определена конкретна цена, "пазарът е под водата". За да се плати по- ниска цена се набляга на сътрудничество. Маноменидис съобщи че имат над 2000 лиценза за легализиране на строежи, бензиностанции, соларни панели. Гърция има различни гъвкави и ефективни енергийни проекта и много силна в този сектор. Транспортните услуги за контейнери от Атина до е една десета от транспорт в обратна посока.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK