Продължителен растеж

Продължителен растеж

© АББСъдържание от АББ

Общ брой поръчки +9%1,повишение във всички дивизии и региони
Базови поръчки +7%, повишение във всички дивизии и региони
Приходи+3%; приходите от обслужване увеличени с 11%
Приходи+3%; приходите от обслужване увеличени с 11%2 12.1% повлиян от разреждащия ефект от придобиването на GEIS
Оперативна печалба на акция 2 +4%3
Нетен доход 603 млн. щ. долара, +6%
Парични потоци от оперативни дейности 565 млн. щ. долара, очаквано солидно реализиране на парични средства за цялата година


"Демонстрирахме устойчив растеж, отбелязвайки повишение в общия брой поръчки и базовите поръчки във всички региони и всички дивизии", сподели изпълнителният директор на АББ Улрих Шписхофер. "Непрекъснатото изпълнение на нашата стратегия и стабилно нарастващото клиентско търсене за нашето потрфолио от дигитални решения ABB Ability™ реализира ръст на поръчките и повишени приходи."


"Нашето лидерство в авангардните технологии реализира солидни резултати във всички бизнес направления, особено в "Роботика и задвижвания" и "Индустриална автоматизация". След придобиването на GE Industrial Solutions, дивизия "Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане" се радва на по-силно присъствие на важния американски пазар, а първоначалното интегриране оказва занижаващ ефект върху маржа на оперативната печалба EBITA, както бе и очаквано. Дивизия "Енергийни мрежи" продължава своята трансформация с добра набрана скорост при поръчките и вече е в целевия коридор на маржа от 10-14%."


Продължителен растеж

© АББ


Краткосрочни прогнози


Макроикономическите признаци остават стабилни в Европа и са с положителни тенденции в САЩ, а растежът в Китай се очаква да продължи. Цялостният световен пазар е в период на растеж, с нарастваща геополитическа несигурност в различни части на света. Очаква се цените на нефта и транслационните ефекти от чуждестранни валути да продължат да оказват влияние върху резултатите на компанията.


Групови резултати за третото тримесечие (Q3) на 2018


Поръчки


Общият брой поръчки нарасна с 9% (10% в щатски долари), което представлява повишение във всички дивизии и региони в сравнение с преди година. Базовите поръчки (класифицирани като поръчки на стойност под 15 млн. щатски долара) се увеличиха със 7% (12% в щатски долари), което е повишение във всички дивизи и региони и е подкрепено от всеобхватното портфолио на АББ от дигитални решения - ABB Ability™. Големите поръчки представляваха 7% от общия брой поръчки, сравнено с 9% за същото тримесечие на 2017 г. Броят на натрупаните поръчки за изпълнение бе по-висок с 2% (без промяна в щатски долари) в сравнение с преди година.


Поръчките за услуги се повишиха с 8% (10% в щатски долари). Поръчките за услуги представляваха 18% от общия брой поръчки, в сравнение с 18% за същия период на миналата година.


Промените в бизнес портфолиото, включително ефекта от придобиването на GE Industrial Solutions, доведоха до нетен положителен ефект от 4% върху общия брой отчетени поръчки. Транслационните ефекти от чуждестранни валути оказаха отрицателен ефект от 3% върху отчетените поръчки.


Преглед на пазара


АББ отбеляза стабилно търсене от всички региони през тримесечието:

  • Общият брой поръчки от Европа нарасна с 15% (10% в щатски долари), като положителният принос от страна на Германия, Италия, Швеция и Швейцария надхвърли по-ниския принос от Обединеното кралство и Русия. Базовите поръчки нараснаха с 6% (7% в щатски долари).
    Общият брой поръчки от Америките се повиши с 9% (23% в щатски долари). Поръчките от САЩ отбелязаха ръст от 10% (31% в щатски долари), като поръчките бяха повишени и в Бразилия. Базовите поръчки от Америките се повишиха с 9% (24% в щатски долари).
    В Азия, Близкия Изток и Африка (AMEA) общият брой поръчки нарасна с 4% (1% по-нисък в щатски долари), като силните поръчки от страна на Китай, Индия, Виетнам и Египет бяха смекчени от пониженото търсене от страна на Южна Корея, Саудитска Арабия и ОАЕ. В Китай общият брой поръчки се повиши с 13% (15% в щатски долари). Базовите поръчки за AMEA се повишиха с 5% (7% в щатски долари).
Търсенето нарасна в повечето ключови клиентски сегменти на АББ:
  • Търсенето от страна на комуналния сектор бе стабилно през третото тримесечие. Инвестициите бяха стимулирани от интегрирането на ВЕИ в енергийната мрежа, дигитални решения за по-умни мрежи и повишения фокус върху ефективността и надеждността. През тримесечието бе получена внушителна поръчка за осигуряване на интегриране и високоволтова постояннотокова (High Voltage Direct Current (HVDC) мрежа за пренос на чиста водна енергия през Централна Азия.
    Солидно търсене бе отбелязано в широк спектър от отрасли през тримесечието. Инвестициите от страна на преработвателните индустрии, в това число минната и нефтено-газовата, продължиха, а поръчките от дискретни отрасли като хранително-вкусовата бяха на добро ниво. Търсенето за автоматизационни и роботизирани решения бе силно, включително от страна на автомобилната промишленост.


    Търсенето от страна на транспортно-инфраструктурния сектор бе положително, с добре нарастващи инвестиции в центрове за данни и продължителни инвестиции в железопътния сектор и специализираните морски плавателни съдове. Търсенето от страна на строителния сектор бе стабилно, с инвестиции в търговски сгради като болници и курортни комплекси.


Приходи


Приходите нараснаха с 3% (6% в щатски долари), подкрепени от непрекъснатия силен растеж в "Роботика и задвижвания" и добрата набрана скорост в дивизии "Продукти за електроснабдяване и електрообзавеждане", а приходите в "Енергийни мрежи" запазиха нивата си. Приходите от услуги се повишиха с 11% (14% в щатски долари), подкрепени от водещото портфолио от дигитални решения на АББ - ABB Ability™. Услугите представляваха 18% от общите приходи, което е повишение от 17-те процента за същия период на миналата година.


Промени в бизнес портфолиото, в това число ефекта от придобиването на GE Industrial Solutions, осигуриха нетен положителен ефект от 6% върху отчетените приходи. Промените в обменните курсове доведоха до транслационен ефект върху отчетените приходи от минус 3%.


Съотношението между получени и реализирани поръчки се повиши до 0.97x в края на тримесечието, сравнено с 0.94x за предходната година.


Оперативна печалба EBITA


Оперативната печалба EBITA от 1 118 млн. щатски долара запази стойноста си в щатски долари (повишение от 4% в местни валути) през третото тримесечие, в сравнение със същия период на миналата година. Маржът на оперативната печалба EBITA от 12.1% бе повлиян с 80 базисни пункта от придобиването на GE Industrial Solutions (GEIS) и също така включваше ефект от 40 базисни пункта от разноски, свързани с наследеното неосновно бизнес направление за преоборудване на влакове.


Нетен доход, основна и оперативна печалба на акция


Нетният доход бе 603 млн. щатски долара, което представлява увеличение от 6% на годишна база. Оперативният нетен доход2 на АББ запази нивата си на 727 млн. щ. долара. Основната печалба на акция от 0.28 щатски долара бе с 6% по-висока на годишна база. Оперативната печалба на акция от 0.34 щатски долара запази стойността си и отбеляза 4% подобрение в условия на постоянна валута3.


Парични потоци от оперативни дейности


Паричните потоци от оперативни дейности на стойност 565 млн. щатски долара се сравняват с 954 млн. щатски долара за третото тримесечие на 2017 г. В сравнение с преди година, паричните потоци отразяват намаления в задълженията, таймиране на данъчни плащания, както и по-големите запаси и вземания вследствие на добрата набрана скорост в растежа на поръчките и приходите. Очаква се реализирането на парични средства да бъде повсеместно и солидно за цялата година, същевременно отразявайки по-висок работен капитал в подкрепа на растежа и в резултат на таймирането на паричните потоци от проекти, които са повлияни и от промяната на бизнес модела EPC.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK