Йоана Ленкова: Създаване на стойност за всички заинтересовани страни

Съдържание от GIVE 2 GROW. Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

Йоана Ленкова: Създаване на стойност за всички заинтересовани страни


Първото издание на ежегодното събитие GIVE 2 GROW по инициатива на УНИЦЕФ ще се проведе изцяло онлайн на 11-и декември от 16:00 часа. Сред говорителите на събитието ще бъде Йоана Ленкова, която притежава над 15-годишен опит като консултант в областта на стратегическото планиране и форсайт. В това интервю ви поднасяме мъдрости с поглед в бъдещето, а след това ви очакваме на GIVE 2 GROW.


Йоана Ленкова: Създаване на стойност за всички заинтересовани страни

Йоана Ленкова е Стратегист и Футурист, базирана е в Лондон и притежава 15+ годишен опит, работейки с компании като Дисни, АБ ИнБев и Сосиете Женерал, както и със стартъпи. Йоана е основател на Futures Forward, консултантска компания в сферата на стратегическо планиране и форсайт, работеща с организации от частния и публичния сектор, помагайки им да построят устойчиви стратегии за бъдещето, както и да усвоят форсайт умения. Преди това, Йоана заема ролята на Стратегист в The Walt Disney Company, в Англия, където също така ръководи и екипа от Футуристи на компанията. Йоана завършва Saïd Business School, към университета в Оксфорд, специалност Стратегия и Иновации. Тя е лидер в областта на стратегията и стратегически форсайт и нейната работа се фокусира върху създаването на устойчиви бизнеси, които поставят бъдещето на хората и планетата в центъра на корпоративната си цел. Йоана Ленкова е член на Асоциацията на професионалните футуристи и на Оксфорд Юниън. Тя притежава и професионална квалификационна степен в областта на форсайт.


Какво да очакват гостите от Вашата презентация в рамките на виртуалната конференция GIVE 2 GROW?


Искрено се вълнувам от темата за взаимност в бизнеса, тъй като основна част от моя кариерен опит идва от корпоративния свят. Моята презентация ще се фокусира върху това какво означава да правиш интелигентен бизнес. А именно, защо взаимността в бизнеса е важна не е достатъчно да се изразява само като корпоративно социална отговорност, а трябва да е част от основните цели и мерки за успех на самия бизнес. Ще говоря за нов управленчески модел, икономика на взаимността, чрез който компаниите генерират стойност не само за акционерите си, а и за всички заинтересовани страни. Какво по-хубаво от сценарий, в който всички са печеливши?


Как бихме могли да гарантираме дълголетието на една организация според вашата гледна точка на специалист с експертиза в областта на стратегическо планиране и форсайт?


За да бъде дълголетна, една организация трябва има стратегия, изградена на база не само на минал опит, но и на проекции за бъдещето, които включват няколко възможни сценария. Тя трябва да има широк поглед върху макро движещите сили, да толерира нови идеи и премерен риск, да има добро отношение към неуспешни експерименти и да поощрява експериментирането и иновативното мислене.


Разбира се, ако е прекалено фокусирана върху краткосрочния успех, е вероятно тя да взима решения, които са в полза повече на тях вместно на дългосрочните успехи. Това често води и до прекален фокус върху собствената индустрия, конкурентите и недостатъчно добър поглед върху бъдещето и желание за колаборация. В дългосрочен план лидерите на успешната организация трябва да осигурят добър баланс между това, което носи печалба сега и това, което бъдещето предоставя като нови възможности.


Аз съм посветила работата си на търсене на най-добрите умения и способи, които лидерите и екипите в една организация трябва да притежават, за да създават устойчиви стратегии в дългосрочен план. Истината е, че няма точен процент, който да важи за всички, този баланс се променя дори и в различните периоди в една и съща организация. Затова, тук разчитаме на лидерите, които управляват и двата ресурса да правят това умело и с поглед върху дългосрочните възможности и краткосрочните успехи.


Какви са методите, които се използват във футуризма и форсайт?


Методите, които използвам като футурист предоставят възможност да изследваме тенденциите, които виждаме в момента и да си представим какво ще е тяхното влияние в бъдеще. Ние не работим с едно "официално" бъдеще, базирано на данни от миналото, екстраполирани в бъдещето, както традиционно се планира в много организации. Работим със сценарии, които описват няколко възможни бъдеща поне 10 години напред. Това ни дава по-добър поглед върху вероятни заплахи и възможности и хвърля светлина върху такива, които не бихме забелязали, ако планирахме линейно. Дисрупцията по принцип идва отвъд нашата индустрия, затова стратегически форсайт методологията предполага да следим движещите сили на макро ниво. Може би след 10 години нашата индустрия няма дори да съществува, но това не значи, че нашата компания не трябва да продължи да създава стойност за потребители, служители и акционери. Едни от най-интересните примери затова е най-старата компания в света - Стора Енсо, създадена през 1288 г. Тя е променила сферата на бизнеса си, но продължава да съществува и да е успешна.


Защо твърдите, че бъдещето на всеки бизнес трябва да бъде изградено около потребностите на обществото и планетата?


За мен отговорът на този въпрос е логичен - ако целта на една компания е тя да остане функционираща и просперираща възможно най-дълго време, то тя трябва да подсигури средата, в която оперира. Според създателите на новия метод за управление, икономика на взаимността, мерилото за успех на бизнеса единствено във финансови печалби е не само остарял подход и вече не отговаря на реалността, в която живеем.


Има нужда от преосмисляне на целите на компанията и как тя измерва своя успех. Ако заложим грижата за хора и природа в корпоративната цел, редом с печалбата, биваме възнаграждавани въз основа на тях, то тогава, според модела, получаваме позитивни резултати и по трите параметъра - организации - хора - природа.


Проблемите, които срещаме в нашия свят не са проблем на една нация, едно правителство или една компания, те са комплексни и решенията могат да дойдат само ако действаме като една добре синхронизирана система, която си взаимодейства и колаборира. Всички участници имат отговорността не само да не влияят негативно върху хората и планетата, но да допринасят за по-добър свят. Това ще доведе и до по-добри условия за бизнес развитие.


В момента пишете и първата си книга, ще ни разкажете ли малко повече на какво е посветена?


Няма да бъде стандартна книга за стратегическо планиране, която ще коментира методологии и ще дава съвети как да планираме своето бъдеще. На читателите ще им се даде власт, те сами да навигират съдбата на бизнеса си, като ще се сблъскат с определени предизвикателства и ще трябва да вземат решения. За да им помогна да вземат информирани решения, ще предоставя инструменти и примери, които те могат да използват.


Всъщност ще направят едно упражнение, което веднага може да допринесе за по-доброто планиране в техния бизнес. В зависимост от решенията, които вземат на всяка една такава пределна точка, те ще бъдат отвеждани до следваща стъпка и следващо решение, като тяхното приключение ще завърши в един от три различни бъдещи свята. Сценариите, които ще разработя, ще подпомогнат организациите да си представят как би изглеждало бъдещето и ще ги насочи към посоката, която тяхната компания би могла да поеме.


Реших, че че би било прекрасно да се обърна и към самите читатели, докато тази интерактивна книга все още не е написана. По този начин мога да включа "горещи" въпроси от различни хора по света. Чувствайте свободни да се свържете с мен и да предложите теми, които ви вълнуват, искате да споделите ценен урок, който сте научили или пък добри практики, които са ви помогнали в усилията да правите иновации и успешна стратегия за бъдещето.


Каква е мярката за успех в бизнеса и как да адаптираме своята култура като организация на бъдещето?


Целите на корпоративния свят досега са били най-вече свързани с финансови печалби. За да продължат да съществуват бизнесите, обаче, те трябва да погледнат дългосрочно и да положат усилия средата, в която живеят техните потребители и служители да просперира. Организациите стават все по-влиятелни на световната сцена. Пазарната капитализация на Apple, например, е по-голяма от БВП на страни като Мексико. Това води и до по-големи изисквания от страна на потребителите и служителите на тези организации, които очакват позиция и намеса в отговор на световни проблеми. Имаме добре дефинирани Global Sustainable Development Goals, които според мен трябва задължително да бъдат заложени в целите на всяка компания.


Дарителството може да бъде направено под много и различни форми - финансово, чрез менторство, предоставяне на екпертиза и тн. То трябва да се възпитава у всеки като част от професионалното и личното израстване и е въпрос на създаване на такава култура на национално ниво, на корпоранивно ниво и в семейството. Напоследък се говори много за лидерство чрез доброта и сърдечност, като това означава на първо място да бъдем човечни, а след това да търсим и изискваме по-висока ефективност, ръст на печалба и т.н. Наблюдава се едно отхвърляне на тази "заета" култура и аз съм оптимист, защото поколенията след нас имат по-голямо усещане за баланс. Те са тези, на които бъдещето принадлежи. Важно е и техните интереси да са представени, когато се взимат решения за бъдещето. Затова нека правим бизнес с грижа към всички, които този бизнес засяга и нека подпомагаме хората и средата, в която се надяваме този бизнес да има бъдеще.


Надявам се, дотук да сме убедили читателите, че темите, които ще се дискутират на GIVE 2 GROW са изключително важни. Каня ги да чуят нещо интересно и ново, което може да доведе до коренна промяна в техните интереси, кариера, бизнес. Това от своя страна пък провокира една голяма промяна в позитивен смисъл в обществото и света. Много често си мислим, че нищо не зависи от нас и пасивно очакваме бъдещето да ни се случи. Напротив всичко зависи от нас и историята има много примери с отделни хора, които стартират огромни процеси на промяна (Арабската пролет, Грета Тунберг и "Петъци в името на бъдещето" и т.н). Трябва активно да работим за създаване на бъдеще, в което бихме били щастливи да живеем ние и нашите деца.


Регистрацията за събитието вече е отворена, като цената на дигитален билет (1 билет = 1 дарение) е 70 лв. (без ДДС). Информацията за събитието се обновява непрекъснато и може да се следи тук: www.give2grow.bg.


Форумът "GIVE 2 GROW" e подходящ за бизнес лидери (C-suite и мениджъри), предприемачи, HR професионалисти, PR и маркетинг професионалисти, консултанти, НПО. Събитието се организира с финансовата подкрепа на Vivacom, Nuvei и други. Генерални медийни партньори са Капитал и Дневник.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK