България

Източник: ЦИК към 12 ч.

Избирателна активност
Гласували
Негласували

Източник: ЕП

Кой печели в ЕС

Източник: ЕП

Никита Шервашидзе, председател на Комитета по енергетика, пред в. ПАРИ

Запазването на цените на тока ще доведе страната до икономически колапсНикита Шервашидзе е роден през 1941 г., потомък на абхазки владетели, които след присъединяването на Грузия към Руската империя получават княжеска титла. Висшето си образование получава във ВХТИ - София. Аспирантура защитава в Москва. Основният му трудов стаж е в Енергопроект. Избран е за директор през 1990 г. Женен е и има син. Председател на Комитета по енергетика Никита Шервашидзе става през 1993 г.Г-н Шервашидзе, наистина ли е неизбежно повишението на цените на енергоносителите? Кой е оптималният вариант за вас и възможен ли е компромис, който да удовлетворява всички заинтересовани страни?- Разглеждат се две възможности. Първата е оптимална от гледна точка на енергетиката. При нея се вписваме в проектобюджета за 1994 г. и изпълняваме договореностите по заема Енергия-1 със СБ, одобрен от правителството и ратифициран от парламента. Основното условие е достигане на цена за 3.5 цента за 1 кВт ч електроенергия. Но тъй като тази цена е недостижима за нас, се стремим към 3.2 цента. Това е максималистичният вариант, при който електроенергията за бита ще се увеличи с 58%. Но и този вариант не решава тежките проблеми. Пак някои дружества остават губещи, пак субсидиите не стигат. Пак повтарям, това е вариант, който е оптимален за енергетиката, но той в никакъв случай не решава проблемите. Въпреки това всяко друго решение е удължаване на агонията на енергетиката. Вече няма кредитори, които да дават заеми на НЕК за ежедневни нужди. Това е трагедията. Всичко друго бихме могли да кажем, че не е фатално. Няма да получим заем от СБ. Ще спрем ПАВЕЦ Чаира. Всичко това няма да се отрази на тока. Но това, че НЕК няма сухи пари, с които да си купи горивата, създава опасност от въвеждане на режим, от избухване на социално напрежение. Въпросът е държавнически. Ново спиране на тока означава да се простим с всички надежди за възстановяване на икономиката. Да въведем отново режим, без да имаме основания. Но този вариант не се приема от партньорите от МТСГ, защото те искат 3 млрд. лв. за социални нужди, а няма кой да ги даде. Ние сме принудени да елиминираме условието спазване на Енергия-1 и да оставим само едно условие - влизане в бюджета. В бюджета има заложено увеличение 25 % за електроенергията и 40-50% за топлоенергията. Това практически е неосъществимо. Ако оскъпим с 40 или 50% въглищата, ще трябва да увеличим с повече от 25% електроенергията, защото тя ще стане още по-губеща. Тези цифри, разбира се, са контролни.|Кой предлага точно такива цифри?- Те са резултат на дълги дискусии между експерти на комитета и финансовото министерство. Смятам обаче, че трябва да ни се предостави правото ние да ги тълкуваме. Защото, повишавайки с 40% въглищата, ние трябва да увеличим електроенерегията с 30%, и тъй като увеличението влиза в сила от първи февруари, населението ще трябва да плаща 45% повече за консумираната електроенергия. Вторият вариант е именно нашето предложение за едно много по-ниско повишение на въглищата, средно 25% на електроенергията, защото тя е ключът. Този вариант е основан на принципа по-добре малко, отколкото нищо. В този случай енергетиката ще има 5-6 млрд. лв. загуби. Те ще бъдат за сметка на дружествата и ще се изразяват в намаляване на основен и оборотен капитал.Дълго време се говореше, че повишението на цените на енергоносителите няма да се приеме, докато не се изработят надеждни мерки за защита на социално слабите. Имате ли готовност за въвеждане на такива мерки? Обсъждахме ги с МТСГ. Основната насока, в която ще работим, е въвеждането на диференцирани тарифи, според които за социално слабите няма да има драстично повишение. Тук обаче възниква въпросът как се определя кой е социално слаб? Появява се възможност за проява на голям субективизъм. Двучленно семейство, живеещо в тристаен апартамент и деклариращо доходи на социално слаб? Или тричленно семейство с ниски декларирани доходи и притежаващо лавка на пазара с недекларирани доходи? Попада се в едно тинесто блато. Затова в социалните комисии по места трябва да се включат представители на НЕК и на топлофикационните дружества. Без инкасаторите по места не може да се определи кой гражданин е социално слаб. Мога отговорно да заявя, че ние сме най-добре организираната структура. Не искам да обидя армията, но при стихийни бедствия ние реагираме преди армията. Задачата на енергетиката е да произвежда надеждно и ефективно и да стимулира хората да пестят енергия, а не да подпомага социално слабите. Аз например стоя на твърдата позиция, че драстично трябва да се повиши цената на топлоенергията. Не може 82% от населението, което не е топлофицирано, да субсидира малцинството от 18%. Мисля, че това би било справедливо. |А има ли възможност да се запазят цените на електричеството, които сме плащали до момента?- Разбира се, съществува и трети вариант, според който правителството може да реши въобще да не увеличава цените. В този случай загубите на енергетиката ще бъдат 15-16 млрд. лв. Ефектът ще бъде, че топлофикацията ще спре още пролетта, губещият въгледобив це трябва да се закрие, 1це изгоним 15 хил. души на улицата, защото няма субсидии. Предвидената държавна субсидия е около 3 млрд. лв. Но тя няма да стигне само за топлофикацията на София. Спирайки ремонтната програма, спирайки инвестиционните проекти, следващата зима ще изправим държавата на нокти. Освен това автоматически изгубваме всякаква възможност да ползваме кредити, губим изцяло доверието на международните финансови институции. Трябва ясно да се разбере, че Комитетът по енергетика не повишава цените, а само прави предложенията. Правителството носи отговорността дали ще мисли стратегически и ще повиши цените, или ще срути икономиката.Нерядко в последно време се чуват мнения, че вие търсите някакви лични дивиденти от постоянното искане за увеличение на тези цени.- Да, Шервашидзе настоявал за повишение. Трябва честно да ви кажа, че на Шервашидзе му е все едно дали ще има повишение, или не. На държавата обаче не би трябвало да й е все едно. Аз съм държавен чиновник, който е длъжен да информира правителството какво става. Да му напомни например, че като се съпостави с инфлацията и курса на долара, цената не се е повишила в последните години, а дори се е понижила. Правя това, защото съм професионалист и защото съм поставен на тази длъжност. Оттук нататък прерогатив на правителството е да реши дали ще жертва енергетиката, за да запази социалния мир. Това е негово право. Шервашидзе ще козирува и ще си запази мястото. За Шервашидзе най-изгодният вариант е да няма никакви повишения. Всички ще бъдат доволни, а той ще остане на поста си. Но смятам, че това е морално нечистоплътно поведение. Ако не се повишат цените, утре когато държавата бъде изправена пред енергийна катастрофа, никой не може да ме обвини в нищо при тая моя настойчивост, при непрекъснатите ми разяснения колко необходимо е това увеличение.. . И когато говоря за Шервашидзе, имам пред вид институцията, която представлявам. Не е имало председател на Комитета по енергетика, който да не е бил атакуван по ценовите проблеми. Спомнете си само срещу Люлин Радулов колко приказки се изприказваха. Ако човекът на този пост реши, че столът му е по-важен, той няма да си създава неприятности, няма да влиза в конфликти. Но тогава според мен той просто трябва да си отиде. Такъв човек не носи отговорност към обществото, в което живеем.Какъв е проектобюджетът на енергийния отрасъл за 1994 г.? - Бюджетът ни за тази година е 2 млрд. и 590 млн. лв. А разчетите на губещите дружества са за над 10 млрд. лв. Т.е. 7.5 млрд. лв. липсват. Да не говорим за НЕК, която може би ще изкара годината без режим, тъй като има все още банки, които я финансират, изхождайки от идеята, че в крайна сметка никой няма да плаща, понеже става въпрос за държавни структури. Но ако се върви по тази плоскост, не знам какво да мисля за държавата... Бюджетът за първи път е прогресивен. Той поставя акцента върху субсидиране на консуматора на електроенергия, а не върху производителя. Ако искаме да възприемем пазарни принципи, не можем да внасяме електроенергията по 2.7 цента, а да я продаваме по 1.5 цента. Това не е пазарен принцип. Затова аз казвам, че не просто се стимулира потреблението, а дори разхищението на ел. енергия. Икономическата логика е неумолима. Монополистите НЕК и топлофикационите дружества нямат интерес от повишаване на цените. Те имат интерес от повишаване на обема на продажбите. Корекцията на цените се налага от това, че ние отиваме към пазара, а не от интересите на НЕК. Икономическата теория на монопола е създадена преди 50 г. от социалисти. Но тя е отлично използвана при капитализма. Това е точно икономическа теория на монопола при пазарно стопанство. Всички пазари имат свои закони. Има криви на търсене и предлагане. Това, което е особено характерно за енергетиката, е, че тя няма крива на предлагане. Има само крива на търсене. Във всеки момент енергийната система трябва да бъде готова да отговори на търсенето. Колкото и да е куриозно, има начин, при който дори цената да е по-ниска от разходите, монополистът може да печели. Разликата между разходи и цена може да бъде покрита чрез специални тарифи, съобразени с тези криви. Но ние не познаваме тези криви, защото нямаме статистика. За съжаление нашето ценообразуване е счетоводителско. То няма нищо общо с една сериозна енергийна политика, при която разликата между цена и разходи е целесъобразно да се даде за енергоспестяване.В края на миналата година започнахте една рекламна кампания за енергоспестяване. Мислите ли, че в български условия тя ще даде желания ефект?- Не бихме я започнали, ако не бяхме убедени в нейния успех. Поне в западноевропейските страни такъв тип кампании водят до значително снижаване на потреблението. Аз не омаловажавам факта, че ние сме славянски народ, който не вярва на никого. Но въпреки това се надявам да успеем. Трябва да видим реакцията. Трябва да бъде отчетен социологически ефектът. Ако западният тип кампания не даде ефект на снижаване на битовото потребление, очевидно ще трябва да търсим нов вид пропаганда и ценова мотивация. Когато има високи цени, всички ние ще бъдем мотивирани да пестим. Основният принцип на човечеството е разумното развитие. Ако искаме да провеждаме някаква енергийна политика на държавата, тя не може да се осъществи без използването на икономическите лостове. Всяка стратегия се материализира чрез определена икономическа система от лостове.Обоснована икономически ли е идеята да се строи нова атомна мощност в България? Съвсем близко е времето, когато идеята за строителство на АЕЦ Белене предизвика бурно обществено недоволство.- Не е вярно това, в което ме обвиняват, че искам увеличение на ролята на атомната енергетика. Аз искам запазване на съотношението, за да не се увеличи драстично цената на електроенергията. Единствено атомната енергия ни гарантира национална независимост и сигурност. Ако Украйна ни спре въглищата,Русия - тока, Румъния ни прекъсне далекопроводите, Молдова и Приднестровието са взривоопасен район... Единствено атомната енергетика ни гарантира гориво за две години напред. Аз приветствам Франция, в чиято енергийна система делът на атомната енергетика е 76% и държавата стимулира от екологични съображения отоплението с електроенергия. Тя печели 15% от националния си доход от износ на електроенергия и 30% от населението се отоплява с електричество. От това по-екологично отопление няма. Но френската икономика може да си позволи това. Единственият аргумент срещу атомната енергетика е опасността от крупни аварии. Разходите за погребване на атомни централи, на отпадъци - това не са проблеми в днешно време. Едно е да съхраняваш 500 т отпадъци, които има Козлодуй, и друго да изхвърляш всяка година по сто хиляди тона пепел в атмосферата.След 2005 г. ще бъдем принудени да спрем четирите стари реактора на Козлодуй. Тогава нова атомна мощност ще бъде жизненонеобходима на страната. Но дори утре да започнем да изграждаме АЕЦ Белене, тя не може да бъде завършена до 2000 г. До края на века не може да се построи нищо друго освен газова централа. Преговаряме с френски и други частни фирми, които искат да строят такава. До края на века очакваме ръст на производството, излизане от строя на мощностите на Марица-изток, които просто ще изживеят живота си. Нямаме хидроенергетика. Така че нова мощност е просто необходима независимо от моите пристрастия.Хидроенергетиката не е ли нужната алтернатива на енергийната ни система? Известно е, че само 30% от хидроенергийния потенциал на страната е усвоен с централи. - Хидроенергетиката дава само 4% в цялата енергийна система. От 2000 мВт водни мощности ние използваме по-малко от половината. Климатът се затопля. Просто няма вода. Хидроенергетиката е хубаво нещо, но тя води до сериозни екологични изменения в районите около големи водни източници. Променя и флората, и фауната. Така че на хидроенергетиката ще разчитаме все по-малко в бъдеще. Ще продължим да строим, разбира се. Ще построим Горна Арда, Средна Въча, Среден Искър. Но това не са енергийно значими централи. Единственият изход е диверсификацията, използването на различни видове енергетика - атомни централи,тецове на вносни и местни въглища, хидроенергийни централи. Само разумното разнообразие е една оптимална доктрина за развитие на българската енергетика.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK