Генерал-майор Радослав ПЕШЛЕЕВСКИ:

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР Радослав ПЕШЛЕЕВСКИ, доц. к.т.н., началник на Главно управление на Строителните войски. Потомствен строител, завършил строителен техникум, Висшето военно инжерно-свързочно училище в Силистра и инженерния факултет на ВА Г.С.Раковски. Завършва като военен инженер със специалност транспортно строителство. Защитава дисертацията си в областта на мостовото строителство във Военноинженерната академия Купбишев в Москва през 1971 г. Година преди да оглави ГУСВ, е началник-щаб на Транспортни войски. На тази длъжност е от март 1993 г.Г-н генерал, как успяхте да изведете ГУСВ от кризата?- Състоянието на войските беше много тежко - в икономическо отношение, липса на обекти, излишна работна ръка. Задачата, която си поставих заедно с екипа, който ръководех, беше необичайна за този период. Ние решихме да запазим работните места и специалистите.Защо да е необичайна?- Много по-лесно беше да се съкратят работни места - около 20 или 30%, да балансираме приходите с разходите на бюджета и да вървя спокойно напред. Като нов началник никой нямаше да ме обвини. Аз обаче реших да съхраним организацията и кадрите. Осъществихме този план за няколко години.Какви са резултатите ви сега, сравнени с 1993 г.?- Състоянието на войските като строителна организация сега е много стабилно. От обем на строително-монтажните работи 1.2 млрд. лв. през 1993 г. сега обемът е над 3 млрд. лв. по съпоставими цени само на територията на страната.Влага ли средства ГУСВ в технологично обновление на техниката си?- Създадохме централизиран фонд за обновяване на автомашинния парк и строителната механизация. Започваме активна политика по модернизация.Ще назовете ли сумата във фонда?- Не, но ще ви кажа, че там има десетки милиони и ние нямаме намерение да правим рязка промяна в номенклатурата на основните машини, фондът ни ще се обнови постепенно, но с досегашните традиционни партньори - КамАЗ, ТАТРА и други. Постепенно ние ще обновим целия парк, като прилагаме различни схеми, включително бартер. Скоро ще имаме среща с производителите на Татра. С КамАЗ вече се договорихме. Само с кешово плащане доникъде няма да стигнем.Вашата организация беше спасителна команда при изграждането на Джерман-Скакавица ? Защо беше избрана точно тя?- Да, аз също смятам, че малко строителни организации бяха в състояние да построят обекта Джерман-Скакавица за 35 дни. Това беше огромен риск както личен, така и за строителите.Все пак успяхме. Освен това ние тогава работихме със собствени пари, и то немалко - неколкостотин мл н. л в. Много по-късно получихме заплащането от правителството, с което мисля, че подпомогнахме и държавното ръководство. Основното, което ни предстои сега, е завършване на пречиствателна станция Самоков, която е непосредствено свързана с водоснабдяването на София. Нашата молба е парите да постъпват целево и навреме.Ще се включите ли в изграждането и на други такива обекти?- Ще участваме във всички търгове, които се обявяват, включително и по Водния заем от Световната банка. Търсим контактите, винаги когато можем да ги намерим.Нима сега не участвате в търгове за строителни работи във вашата компетенция?- Ние търсим работа за нашите строители на десетки хиляди километри от България, защото нямаше обекти тук. Същевременно чужди фирми, включително и македонски, работят по нашите пътища. И аз се чудя как е станало това. И питам кога е бил търгът, защо ние не знаем и не сме участвали. А те не са обявявани открито. Сега ние сме представили офертата си за строеж на една централна сграда в Букурещ, много интересен обект. Ако обявят търг, ще участваме. И пак ще повторя - ние търсим работа навън, защото тук няма.Има ли строителни работи, които ГУСВ да не може да извърши? - Няма. Много силни сме в грубия строеж. Преди години отстъпвахме в качеството на довършителните работи. Но вече не е така. Имаме връзки с италиански производители на теракот, фаянс, мебели и друга санитария.Какви са връзките ви с българските производители? Не повлия ли на дейността ви например това, че АП обяви в процедура за приватизация всички български циментови заводи?- За съжаление нямаме близки контакти с тях, макар че имахме идея. Това е напълно естествено, тъй като ние сме строителната организация в България с най-голяма консумация на цимент. Годишно на нас са ни необходими около 150 000 тона,коетонеемалко-това е половината от годишния капацитет на Плевенски цимент. Имаме и строителство зад граница - капацитетните възможности на даден завод могат да бъдат запълнени само от нас. В случая не говорим единствено за изгоден износ.УСВ е традиционно известна и със строителството на жилища у нас. Защо напоследък не е така?- На територията на София в момента има близо 1100 жилища, които са замразени от войските. Те са за нуждите на СГО. За съжаление на тях не се строи, защото Софинвест спря финансирането. На нашите предложения не беше отговорено адекватно. Предлагаше ни се да участваме в търгове за общински терени наравно с други фирми и организации. След като общината ни дължи суми, можеше ли да участваме в нови търгове? Нашето предложение беше първо да си изравним сметките и тогава - да, разбира се. Не, да трупаме нови сметки не е изгодно. След това изключително изгодно беше за общината да ни дадат на бартер общински терени и да изплатят дълговете си. Много по-удобно и лесно щеше да бъде, да не говорим, че до края на 1995 г. щяхме да предадем неколкостотин апартамента. За съжаление това не стана. Имаме 11 крана, които държим на обектите, с надеждата всеки момент да продължим работа. Това не може да продължава така, още повече че основните причини да не се решават социалните и главно жилищните въпроси на българина са главно субективни. Твърдя го най-отговорно.|Как стоят тези проблеми в страната?- Ние тръгнахме да търсим контакти с общинските ръководства, за да строим на бартер. Ако една община ни даде петно за строеж, ние строим общински социални жилища за стойността, с което компенсираме цената на петното, примерно 20%. Това значи, че при една секция от 100 апартамента 20 са за общината безплатно поради факта, че ни е предоставила петно. Тук могат да намерят място дългогодишните спестители, хората с минимални доходи и други. Вече имаме контакти с доста общини.Не е ли парадоксално, че вашата организация е получила оферта от правителството на ЮАР за изграждане на 50 000 жилища по програмата на Мандела, а тук строите десетки пъти по-малко?- Разбира се. Но когато доминират политически нюанси, а не икономически интереси, се получава това. Крайно време е да не се говори за политика толкова много, особено за територията на София. Тук много лесно може да се реши жилищният проблем, особено ако получим протегнатата ръка на Столичната община. Има много терени, които могат да ни предоставят, да започнем изграждането на жилища на бартерна основа и едновременно да продължим старите. В момента с големи усилия продължаваме работата на няколко от старите обекти. Проблемите са много трудни за решаване и в този случай субективният факторси казва своето, а ние чакаме рано или късно нещата да се отпушат. Съществува възможност от апартаментите, чието изграждане сме спрели още първото полугодие на 1996 г., да завършим и да предадем 400 жилища.Какви ще бъдат цените на тези жилища? -Много по-ниски от пазарните, защото грубият строеж е правен при стари цени. Говоря за около 10 000 лв./кв.м и по-ниски цени. Съществува обаче и въпросителна, защото колкото по-рано се договорим със СГО, толкова по-рано ще пуснем жилищата и толкова по-евтини ще бъдат те. Ако изчакаме още една-две години, старите цени вече няма да са стари. Ние имаме големи капацитетни възможности за жилищно строителство на територията на София. Освен замразените 1100 апартамента ние строим още 1200 апартамента тук по линия на наше капитално строителство. Ако обаче общината реши да ни даде общински терени, цената на тези жилища също ще бъде по-ниска и разликата не е 10 или 100 лв., а хиляди. Затова искаме да строим на общински терени. Осъществяваме контакти с ДСК и с тях се договаряме как да осигурим средства.бюджета на министерството е залегнала значителна сума за индексации на влоговете и вие бихте могли да се възползвате от това.- Строителни войски са фирмата, която строи на най-ниски цени и най-бързо жилища. Това се дължи не на дъмпинг в цените, а на това, че сме много силни в грубия строеж, имаме мощна механизация и отлично обучени кадри. Затова съм казвал на наши патньори частни фирми, само в сътрудничество с ГУСВ може да се строи на цени, близки до социалните. Просто друг път няма. Това е и пътят за строителство на жилища в България. Единна строителна и единна ценова политика. Ще спечелят всички.Създава се впечатление, че ГУСВ работи много повече зад граница, отколкото у нас. Така ли е наистина?-Действително напоследък се създава впечатление, че задграничната ни дейност е по-голяма, дори преобладаваща. Не е така - тя е само 5-6% от обема, който вършим на българска територия, или около 150-160 млн. лв. Но в чужбина ние участваме в изграждането на много престижни обекти, работим качествено и коректно и именно това ни създава авторитет, особено сред партньорите зад граница. |Как се стигна до факта, че именно ГУСВ построи моста в Африка над р. Лимпопо, свързващ Зимбабве с ЮАР?- По принцип навън ние строим само с цивилни специалисти, като имаме възможност да избираме най-добрите от системата. Да не забравяме, че СВ са единствената строителна фирма, която възпроизвежда и подготвя собствени кадри. Участвахме в търга, направихме изгодно предложение на двете правителства и то беше прието. Нашият принцип е това, което строим зад граница като заготовка, да се работи у нас. Стоманената конструкция на моста над р. Лимпопо е изработен в България. От нашето дялово участие и 1 USD не е платен на чужда фирма.Като че ли изграждането на моста на р. Лимпопо ви отвори вратите почти на целия африкански пазар?- Да, така е. За първи път строим мост на 10 500 километра от България. В началото имаше голям процент риск, но сега имаме чувството, че този мост ще ни създаде необходимия престиж, връзки и контакти с правителствата и мощните фирми от региона. Това е, което остава. Завършихме моста за една година, на 1 ноември беше подписан протоколът между двете правителства за окончателното завършване и предаване на съоръжението. Тогава беше подписан и сертификатът за качество на изпълнението. За първи път към строителя няма забележка - това е оценка, която впечатлява и партньори, и конкуренти. В момента ние разглеждаме шест много интересни предложения за този регион. Очакваме представители на фирми от Южна Африка за разговори по един от най-значителните обекти, чиято стойност сега се изчислява на десетки млн. USD.Доколкото разбрах, вече сте получили покана от южноафриканското правителство за определени строителни работи. Вярно ли е това и на какво се дължи?- Поканени сме и се предвижда да работим заедно със строителните поделения на техните въоръжени сили. При тях много същестевно значение има преквалифицирането на военнослужещите. ЮАР по наше подобие създава такива формирования и ние ще помогнем в това, започвайки реализацията на програмата на Мандела.Г-н Пешлеевски, съвсем скоро се върнахте от Виена. Какви са резултатите от посещението ви?- Започваме сътрудничество и с могъщи австрийски фирми, както и със строителни фирми от Централна и Западна Европа. На този пазар се влиза значително по-трудно, но ние няма да изпускаме шанса и съм убеден, че ще влезем и там. Водихме разговори за съвместно строителство на обекти на територията както на страни от Централна Европа, така и в страните от ОНД. Там западните фирми са спечелили търговете за обекти и търсят мощен изпълнител за грубия строеж.Ще извършвате ли строителна дейност във Виена?- За самата Виена не сме разговаряли, тъй като времето беше малко. Но говорихме основно за съвместна дейност в страните от бившия Съветски съюз, в Придунавския регион - за транспортни обекти по р. Дунав. Разгледахме и няколкообекта, които те строят на Дунав и около реката във Виена и околностите. Разговори се водиха и за строителство в други региони - Азия - Близкия и Средния изток, Централна Европа, Африка. За някои вече сме подготвили офертите си за участие.Бел.ред. Вчера дежурният екип прибързано изпрати генерал-майор Пешлеевски в запаса, анонсирайки днешното интервю. Виновните са разжалвани. Надяваме се, че генералът ще им прости.John Huxley - първото име в света на хазартаБЕЗ СЪМНЕНИЕ компанията John Huxley е световен лидер в дизайна, производството и доставката на казинооборудване. Създадена като семейна инженерна и мебелна компания преди повече от 50 години, днес John Huxley e първа по продажби на най-доброто оборудване за казина. Централният офис се намира в Лондон, но фабрики са открити в САЩ, Австралия и ЮАР.Компанията навлиза в хазартния бизнес в началото на 60-те години. Нейните ^собственици веднага оценяват пазарния потенциал в производството на игрални маси и решават да съчетаят способностите си с внесения от франция и САЩ опит.С приемането на закона за хазарта в Англия през 1960 г. започва откриването на много казина около Лондон. С нарастването на броя им расте и репутацията на компанията Huxley.фирмата работи с най-високите производствени технологии и предлаганата от нея продукция е на световно равнище. В последно време тя внедри високотехнологични платове за игрални маси, високоскоростна машина за сортиране на чипове и дисплей системи за печелившите числа.През 1982 г. в компанията се създава научноизследователско звено за изследване действието на рулетката. След прилагане на най-новите аналитични методи експертите установяват, че всяка рулетка има вградени аномалии. Във връзка с тяхното минимализиране екипът изобретява първото нископрофилно колело, наречено MARK 3/4, след това бе направена промяна и в трасето на топчето, а също и на преградите на числата, което допълнително намали аномалиите. Днес вече на пазара е и високотехнологичният MARK 7/8 - това е рулетка, която осигурява казиноиндустрията да бъде винаги една крачка напред в играта.Другият нов продукт е сукното за маси Mikrofine. То е направено от микронишки, които придават на тъканта изящна мекота и изключителна издръжливост. Освен това сукното има висока резистентност към мръсотията и облекчава грижите по почистването и поддържането му. Предлага се в пет цвята -бургунди червено, есмералдово зелено, кралско лилаво, тъмнозелено и електрически синьо.На изложението в Лае Вегас през октомври т.г. John Huxley демонстрира последната си новост при машините за разбъркване на карти - Shuffle Master Multi Deck. Апаратът осигурява възможност за разбъркване на 6 до 8 тестета карти за Блек джек, бакара, суперпан найн и всички останали игри, където се използват няколко тестета. С тази машина разиграванията могат да се увеличат с 33% за 1 час, което е еквивалентно на 4 месеца игрово време за година. Апаратът е безшумен, увеличава сигурността като елиминира проследяването на картите чрез абсолютно произволно разбъркване и намалява умората на дилъра на масата.В областта на заровете и чиповете John Huxley работи в тясно сътрудничество с компанията Bud Jones от Лае Вегас, която първа е представила на пазара невъзможен за фалшифициране чип и притежава патент за уникалния монетно-инкрустиран чип, използван сега в повече от 500 казина в 50 страни по света. Днес двете компании разработват новия си конкурентен продукт - казино чип с вграден в него smart /умен сензор/, който може би ще революционизира света на казината.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK