ДО:

Министъра на правосъдието,Главния прокурорПредседателя на Върховния съдна Република България,Градски прокурор на София,Председателя наСофийски градски съд,Окръжния прокурор - ВарнаКОПИЕ:Председателя на НСПредседателя на МС,Министъра на промишленосттаОбластния управител - МонтанаУважаеми висши магистрати, администратори в правосъдието и прокурори,Както ви е известно от Сигнална жалба, изх. N 4301 от 10.12.1995 г. и молба изх. N 4376/14.12.1995 г. на Химко ЕАД, ние считаме за забавени и неадекватни действията на Софийски градски съд по нашите жалби:- от 6.11.1995 г. - за отмяна на обезпечителна мярка с обезпечителна заповед за запор върху банкови валутни сметки на ХИМКО и- от 17.11 и 21.11.1995 г. за отмяна на обезпечителна мярка и обезпечителна заповед за запор върху движими вещи /карбамид на склад на ХИМКО в пристанище Варна-запад/.Сигналната жалба в тревожното ни напомнително писмо от 14.12.1995 г. и в молбата ние подробно изложихме както мотивите ни за обжалване пред съда на обезпечителните мерки и за участие на прокуратурата в обезпечителното производство за защита на значим държавен и обществен интерес, така и произтичащата от блокирането на 19 058 тона карбамид на склад реална опасност от спиране на цялата търговска и производствена дейност на дружеството при крайно неблагоприятни зимни метеорологични условия и в тази връзка:- икономически загуби - по 10 млн. лв. на ден брутна печалба;- екологическа опасност от неколкократно завишаване на вредните емисии на амоняк и карбамид при принудителното спиране на цялото производство;- обществено значими отрицателни социални последици: разстройване на градската топлофикационна система при зимни условия и възможна ескалация на психологическото напрежение в колектива на дружеството и в населението на град Враца.С голяма тревога днес, на 18.12.1995 г., констатираме, че няма практически положителни мерки от нашите жалби и сигнали. Напротив:- Софийски градски съд на 13.12.1995 г. е отхвърлил жалбата на ХИМКО от 6.11.1995 г. против блокиране на валутните ни сметки;- До 17.12.1995 г. - един месец след нашата жалба против блокиране на продукцията ни на склад, Софийски градски съд не е насрочил нейното разглеждане;- Въоръжена охрана, назначена от съдия-изпълнител на Варненски районен съд, зорко охранява 19 086 тона карбамид;- вместо днес, 18.12.1995 г., да завършим натоварването на кораб кап. Г. Георгиев с 20 000 тона карбамид, в него по директна схема са натоварени едва 9000 тона. Очертава се вреда от демюрейдж за ХИМКО на стойност 3.5 млн. лв. Ако до 20.12.1995 г. не се отмени запорът на наличните в склада 19 058 тона карбамид, ще се разстрои безвъзвратно графикът на корабите за експорт на карбамид по сключени сделки и на тази основа няма да постъпят до края на годината разчетените от нас 700 млн. лв. парични постъпления.Разбирайки близката, реална и нелепа угроза от спиране на цялата дейност на нашето дружество, изпадането му практически в несъстоятелност и от загубване на работа и доходи за нашите семейства, за нашия град и за нашата държава, на днешното извънредно общо събрание на колективаНИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ:1. Подкрепяме напълно и одобряваме предприетите досега действия на съвета на директорите и на изпълнителното ръководство на дружеството.2. Настояваме до 20.12.1995 г. да бъдат отменени обезпечителните заповеди за запор на банкови сметки и на продукция /карбамид на склад/ до решаване на спора в съда по насрочено дело за 5 март 1996 г.Подчертаваме отново главните основания за такова решение:2.1. ХИМКО през цялата 1995 г. работи много добре и не е изпадал в нито един момент в платежна несъстоятелност.- за 11-те месеца е реализирал 2.682 милиарда лева балансова печалба и е внесъл в бюджета на държавата и общината данъци 1.415 милиарда лева;- към 18.12.1995 г. по погасителен план на компетентния държавен орган - Министерството на финансите, е погасена цялата главница от 1.252 милиарда лева и 158 млн. лв. от лихвата по задълженията ни от минали години към Булгаргаз.2.2. Поради неизпълнение на чл. 16 от спорния цесионен договор - цесионерът се задължава да не обявява цедираните длъжници /ХИМКО и Кремиковци/ в несъстоятелност, да не блокира тяхната продукция..., с писмо от 24.11.1995 г. до цесионера Булгаргаз е изявил разваляне на цесионния договор, което поражда спор между страните по договора и прави безпредметно обезпечаването на всякакъв иск срещу ХИМКО.2.3. Спирането на цялостната дейност на дружеството освен висока за икономиката на държавата финансова стойност представлява и значима обществена опасност с непредвидими и непоправими социални и екологически последици.3. ХИМКО ЕАД като дружество с изцяло държавен капитал не може да се използва като залог за нечии необосновани и недоказани в съда спорни интереси и действия, насочени срещу правните и икономическите устои на стопанството и обществените интереси на България.Предупреждаваме, че ако до 20.12.1995 г. не се вземат практически мерки за предотвратяване принудителното спиране дейността на дружеството, ще бъдем принудени да предприемем съответни законови мерки, в това число и масово гражданско неподчинение за защита на нашите и на държавата интереси.За колектива на ХИМКО:Председател ФСК на КНСБ:Изп. директор:В. ПЕТКОВАинж. К. ПЕТКОВПредседател ФК на КТ Подкрепа: Иван БАУРЕНСКИАвтор:......................................................Ресорен зам.-главен редактор:...............................Дежурен редактор:...........................................Дежурен наблюдаващ:.........................................Коректор:...................................................Брой...................колонцифър...........................Страница..................пренос............................Родопите пазят спомена за римско присъствиеМинчо ГУМАРОВБОГАТСТВАТА на Родопите векове наред са привличали завоеватели, но местното тракийско население е бранило свободата си, земите си, независимостта си. Всеки връх се превръща в крепост, пазеща населението, селищата,пътищата.Изключително интересна е системата от малки римски селища и калета, намиращи се по античния път от днешния Пловдив през Хасково, вътрешността на Източните Родопи за Беломорието. В района на село Балкан в местността Юрунлика се намира голямо селище от римския период - I-IV век от н.е. Землището е осеяно с фрагменти от глинени съдове, при риголване на земята са открити тръбопроводи за вода, бронзови украшения, римски сребърни и бронзови монети. На 5 км южно до село Звиница е построена укрепителна система - крепост, наричана от местното население Хасара, а около нея следи от селище. Навсякъде повърхността изобилства с керамика, метални остриета, шлака от топене на метал. Пътят минава по поречието на река Бързея и достига до мощната по онова време крепост до село Бащино. Под нея е било селището и некрополът. Следващата охранителна кула е над село Калоянци, наричана Юмрук кая. Целият връх е заграден с каменна стена, а в централната част има следи от постройки. На около 200 метра източно от крепостта на малко скално било е построена сграда от римския период вероятно за параклис. Античният път минава през Арда и достига до следващата кула над село Чобанка. Оттук лесно се навлиза във вътрешността на Източните Родопи, а именно рудниците за добив на цветни метали до Звездел и Седефче и богати земи на днешния Ивайловград.По-значими селища от римския период има в район на село Черноочене, охранявано от крепостта Хасара над бензиностанцията. Тук се е водил интензивен стопански и търговски живот. Доказателство за този факт е откриването през 1978 година на две колективни монетни находки по време на оран. Преобладават денарите на Септимий Север.Поради благоприятните условия за отглеждане на житни култури и животни в Източните Родопи възникват десетки вили и стопански постройки. На десния бряг на язовир Тракиец при спадане на водите през лятото се забелязват стени от постройки, обилен керамичен материал и голямо количество каменни хромели за стриване на брашно. В района на Кърджали над кв. Веселчане има следи от вила, но просъществувала за кратко време.Но най-великото произведение на човешкия гений през римския период е вилата Армира, край Ивайловград. Построена е на брега на река Армира приток на р. Арда. Вилата заема площ от 2200 квадратни метра. Изградена е от обработени камъни, споени с бял хоросан. Има серия от помещения, двор и басейн. Във вътрешността са изработени прекрасни подови мозайки. В едно от помещенията е изобразен собственикът на вилата с двете му деца. По това време на готските нападения сградата е опожарена. Наред с търговските връзки на Източните Родопи с Беломорието, Филипопол и Адрианопол по нашите места бързо се разпространява християнството. Преди Никейския събор /325 г./ в Източните Родопи вече се обособяват християнски общини, а през 341 г. с едикт се забранява посещението на езически храмове, пренасянето на жертви, което от своя страна довежда до масовото разрушаване на тракийските езически храмове и светилища. На тяхно място са построени нови култови сгради, обслужващи християнството, превърнало се в господстваща религия.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK