Отечество 2000 АД - един от най-скандалните холдинги

Парите идват през 1997 г. от продажбата на пакетите акции на Булгартабак холдинг АД и Агрополихим АД. Въпреки че в устава на дружеството е записана клаузата за разпределяне на печалбата под формата на дивидент, инвеститорите остават измамени от ходовете на ръководството. Холдингът успява да прокара крупна данъчна далавера, гласувайки печалбата за дивидент и плащайки по нея само 15% данък вместо нормалните 37%, като след това използва сумата за увеличение на номиналната стойност на акциите и акционерите не получават нищо от постигнатите 5 лв. доходност на акция. Към всичко това се прибавя и списъкът на заведените дела от Отечество 2000 холдинг АД, които са цели 7, при това срещу бившия председател на управителния съвет.Разразява се първият от честите след това крупни скандали в приватизационните холдинги. За всички е ясно, че в управлението на дружеството нещо не е наред.Промени в собствениците и мениджърите на холдингаПреди да се прави опит за анализ на управлението на холдинга, трябва да се опише неговата система на управление. Холдингът има двустепенна система на контрол, т. е. той се управлява от управителен и надзорен съвет. Контролът върху самата дейност на холдинга се осъществява, от една страна, от група акционери - 9 на брой, съсредоточени около о. з. ген. Костадин Георгиев Коцалиев и притежаващи 21% от капитала на дружеството, и, от друга страна, Кристиян Трендафилов Маслев, собственик чрез свързани лица на още 21% от дружеството. Справката от Централен депозитар за лицата, притежаващи над 0.20% от собствеността на Отечество 2000 холдинг, показва, че няма други крупни акционери в холдинга освен Едвин Инвест, притежаващ близо 15% от дружеството. По този начин на свикваните общи събрания изброените крупни акционери са имали възможност да диктуват цялостно политиката на холдинга, тъй като са гласували с над 85% от явилите се акции. Под вещото управление и покровителство на тогавашния председател на управителния съвет Кристиян Маслев холдингът съумява, както вече беше посочено, да направи добра реализация на наличния бонов ресурс, да се ориентира към слабо засегнат от другите приватизационни фондове сектор на икономиката и така да изпълни основната си цел - да придобие контролен пакет акции в няколко предприятия, участващи в един сектор, и същевременно посредством връзките на Маслев с Натурела да излезе от инвестицията в Булгартабак холдинг АД и Агрополихим АД на почти най-високите цени на тези дружества, достигнати някога на борсата. Вследствие на това холдингът регистрира огромна печалба за 1997 г. и обещава на акционерите си най-високия дивидент, раздаван дотогава. Акционерите от своя страна имат доверие в управлението на дружеството, вследствие на което въпреки късния старт на търговията с акции на Отечество 2000 холдинг АД те видимо нямат желание да се разделят с тях и до края на 1998 г. сделки с акции на дружеството на извънборсовия пазар почти не са регистрирани. всички хубави неща завършват със скандалРаздорът в управлението на холдинга не закъснява. Конкретната причина, породила скандала, е нераздаването на дивидент от холдинга. Започват борби в управлението на дружеството, които довеждат до скандал на извънредното общо събрание, където г-н Маслев бива обвинен в злоупотреби за над 800 млн. лв. и съответно свален от управлението на холдинга от бившите си съидейници. Може би тази смяна не би повлияла до такава степен на развитието на дружеството, ако членовете на управителния съвет не бяха отишли по-далеч. Но те го правят, обезсилвайки акциите на 09.03.1999 г. на Кристиян Маслев и Ивайло Стоянов, като намаляват капитала с размера на близо 35 000 акции. Стъпката явно се е сторила твърде дръзка за последните двама, тъй като те започват истинска битка за собствеността на холдинга, довела по-късно до промяна в българското законодателство в системата на търгуване на акции и до загубването на част от активите на холдинга. И така контраатаката на сваления и с обезсилени акции Кристиян Маслев не закъснява. Чрез своя фирма, която има над 10% от капитала на Отечество 2000 холдинг, той свиква извънредно общо събрание на 5 ноември. Преди това на борсата продава своите 21% от капитала на дружеството на най-високата до момента регистрирана цена, запазва 1 акция, с която да има все пак правото на достъп до събранието, и то не се възползва директно, а упълномощава свой представител. С други думи, заема място на първия ред, но все пак скрит. Междувременно се извършва най-крупната измама с акцииАкциите на деветимата съакционери начело с Костадин Коцалиев биват прехвърлени с фалшиви пълномощни на никому неизвестния Стоян Василев от Пловдив и седмица по-късно на друга фирма. От справката в депозитара е видно, че пълномощните са фалшиви, но прехвърлянето е факт и те напразно бият път до Варна. Събранието минава без тях, управителният съвет е освободен от отговорност за миналата година, ръководството е изцяло сменено. Превратът е регистриран, заради него са били откраднати акциите. Започват дела и проверки по случая, а криминалистите разглеждат измамата като пробив във фондовия пазар. Явно е, че целта на кражбата не е заграбването на акции, а отстраняването на собствениците им от ръководството на дружеството и от холдинга изобщо. Отечество 2000 холдинг АД е собственик на мажоритарния дял от акции на завода за бяла техника Елпром АД. Тъкмо с това предприятие свързват кражбата на акции ограбените - и по-точно с бъдещото инвестиране в завода на неколкостотин хиляди долара китайски капитали. Елпром-Варна се превръща в българо-китайско дружество, потвърдиха миналата есен по различни поводи и на различни места президентът Петър Стоянов, външният министър Надежда Михайлова. Междувременно, виждайки неадекватността на борещите се помежду си членове на управителния съвет, част от предприятията, собственост на холдинга, се опитват да се измъкнат от неговата шапка. Изборът на нови ръководни органи в Елпром-Варна и Терма-Тутракан минава сравнително безпроблемно, защото там Отечество 2000 холдинг чрез дъщерната си компания Елгазприбор притежава мажоритарните дялове. По друг начин обаче се развиват събитията в третото предприятие от структурата на холдинга - производителя на консумативи за текстилни машини Добруджа-КИТ - Исперих, където той е собственик само на 24 процента от капитала. При първата вълна на масовото раздържавяване приватизационният фонд Отечество придобива 36% от капитала на дружеството. След преврата в холдинга обаче основният акционер на Добруджа-КИТ /работническо-мениджърското дружество Кит-хок/, очевидно за да се застрахова срещу евентуални атаки от страна на новите собственици на Отечество 2000 холдинг, прокарва в съвета на директорите на исперихското дружество решение за увеличение на капитала му, при условие че новите 23 009 книги бъдат записани от него по емисионната цена от 1.10 лв. за акция. Впоследствие Кит-хок прехвърли дела си на свързаната фирма Патификс-България ООД. По този начин врачани стават собственици на 33% от капитала на Добруджа-КИТ, а заедно с РМД-то контролират 55%. Увеличението обаче обезценява книжата на останалите акционери, защото дяловете им в дружеството се размиват. Най-потърпевшият в случая е Отечество 2000 холдинг, който впоследствие се опитва да обезсили решенията на общото събрание, обявявайки го за незаконно. Разрухата във фонда е пълна. Споровете се отразяват и на цената на дружеството на фондовата борса, като след увеличението на капитала тя си остава 2 лв., въпреки че и преди него е била също толкова. Единствената регистрирана сделка за продажба на акциите над номиналната стойност е блоковата сделка на прехвърлените акции на Маслев.Борбата завършва с неизясненото убийство на Кристиян МаслевДали дружеството ще възвърне доброто си положение след затихването на споровете около ръководството му въпреки крупните загуби, ще се разбере след предаването на отчетите за тази година в Държавната комисия по ценни книжа. Акционерите обаче не престават да се надяват, упорито отказвайки да се разделят с притежаваните акции.Междуличностната битка често проваля постигнатотоПроблемите със собствеността на холдинга и аранжимента на неговото управление може да се окажат ключови за самото дружество. В случая една добре прогнозирана и оформена инвестиционна стратегия претърпява крах вследствие на междуличностна борба за контрола на управление на собствеността, при което се пренебрегват всички постигнати успехи и бъдещи цели. Явно проблемите пред новосъздадените холдинги в България са много - липса на капитали, слаба икономика, слабо развит капиталов пазар, лоши инвестиции, лоши активи, остаряла база и ред други проблеми от икономически характер, но сред тях водещи са и проблемите, породени от спора за собствеността и контрола на новосъздадените конгломерати от икономически и финансов тип.Предявените искове1. Срещу Кристиян Трендафилов Маслев /бивш председател на УС/ за неотчетени валутни разходи по негова командировка в САЩ, цена на иска 17 991 270 лв., гр. д. N 261/99 г. СГС, 1-12, висящо.2. Срещу Натурела АД, София, и Елпром Натурела ООД, Русе, за обявяване на недействителна оценката на апортиран недвижим имот и обявяване на недействително съотношението в дяловото участие на съдружниците на Елпром Натурела ООД-Русе, установителен иск гр. д. N 42/99 г. Русенски окръжен съд, висящо.3. Срещу Кристиян Трендафилов Маслев и Булмоторс ООД, София, за недължимо платен аванс, цена на иска 5 200 000 лв., гр. д. N 124/99 г., СГС, VI, висящо.4. Срещу Канапус Стар ООД, София, по член 9, ал. 11 във връзка с чл. 51 от ЗТМПО, т. д. N 283/99 г., СГС, VI - 5, висящо.5. Срещу Кристиян Трендафилов Маслев и Ивайло Димитров Стоянов за обезпечение на бъдещи искове за принудително отнемане на акции на гореспоменатите акционери, висящо.6. Срещу Елпром Натурела ООД, Русе, за обезпечение на бъдещ иск за дела на съдружника Отечество 2000 холдинг АД, София, във връзка с напускането му, вх. N 165/99 г., СРС, частна жалба в СГС.7. Срещу Елпром Натурела ООД, Русе, за обезпечение на бъдещ иск за дела на съдружника Отечество 2000 холдинг АД, София, във връзка с напускането му, вх. N 546/99 г., Благоевградски районен съд.*Забележка: Сумите са отпреди деноминацията. . Парите от продажба на акции скараха учредителите на приватизационния фонд

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK