Купувачът на Булгарконтрола подписва тежък договор с АП

ПРОЕКТОДОГОВОРЪТ за продажбата на 37 621 броя акции, представляващи 100% от капитала на Булгарконтрола ЕАД-София бе одобрен вчера от надзорния съвет на АП. Новият собственик на дружеството е Маяк контрол ЕООД, който го спечели на търг с явно наддаване преди месец в съревнование с БТПП за цена от 3.7 млн. лв. 50% от покупната цена, включваща и депозита от 300 хил. лв., трябва да бъдат внесени по сметка на АП в деня на подписване на договора с купувача, уточниха от АП. В срок от 20 календарни дни по-късно той трябва да плати и останалата част. Акциите на Булгарконтрола ще бъдат прехвърлени на купувача в 14-дневен срок след окончателното заплащане на цената по договора. Същият се задължава да не извършва промяна на предмета на дейност на дружеството в срок от 3 години след датата на придобиване на собствеността. Допуска се разширяване и допълване на основния предмет на дейност. При неизпълнение на тези ангажименти купувачът дължи неустойка в размер на 50% от покупната цена. Освен това той се задължава да не намалява участието си в капитала на дружеството под 75%, вкл. и при увеличаване на капитала за срок от 3 години.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах