Архив Пари

Архив Пари

Регулациите за търговия със скрап стават повече и по-строги

Според обсъжданите промени в Закона за управление на отпадъците площадките за изкупуване на метали ще намалеят от 2300 на 400, а физическите лица няма да имат право да предават кабели и релси

/ Радослава Димитрова 0