С 67% е нараснало производството на електроенергия от ВЕИ през 2010 г.

С около 67 на сто е нараснало производството на електрическа енергия от възобновяеми източници в страната през 2010 г. спрямо 2009 г., съобщи пресслужбата на кабинета. Това е посочено в доклад на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за постигането на националните индикативни цели за потреблението на електрическа енергия, произведена от ВЕИ, разгледан на днешното правителствено заседание.


Докладът представя актуалното състояние на производството на електроенергия от ВЕИ в България и анализира напредъка в постигането на националната индикативна цел на страната - 11 на сто дял на произведената електроенергия от ВЕИ в брутното вътрешно потребление на електроенергия до 2010 г. Продължава тенденцията на намаляване на брутното вътрешнопотребление на електрическа енергия, което през миналата година е било с около 1,6 на сто по-малко. През 2010 г. е произведена 5509 GWh електрическа енергия от ВЕИ, което е с 21 на сто повече от очакваното. Това количество отговаря на 15 на сто дял на електрическата енергия от възобновяеми източници в брутното вътрешно потребление, което означава, че националната цел е преизпълнена с 4 на сто.


Значителна част от електрическата енергия от ВЕИ се произвежда в големи ВЕЦ с обща инсталирана мощност от 1918,9 MW. В последните години се изграждат предимно малки ВЕЦ с инсталирана мощност под 5 MW, като през 2010 г. тяхната мощност е 241 MW или с 12,6 на сто по-голяма в сравнение с 2009 г. Инсталираната мощност от вятърните електроцентрали достигна 465MW, което е с 38,4 на сто повече от 2009 г. За трите години, в които активно се изграждаха фотоволтаични централи, през м. г. общата им инсталирана мощност достигна 21,4 MW. Тук е отчетено най-голямото увеличение в мощността спрямо 2009 г. - близо четири пъти. В експлоатация са и две малки централи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от биогаз с обща мощност 3,5 MW. Енергията от тях се използва основно за задоволяване на технологичните и собствените нужди. За централите, използващи ВЕИ, се прилагат няколко схеми за финансиране на проекти - Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, програма "Енергийна ефективност" на Европейската инвестиционна банка и Международния фонд "Козлодуй", Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", Програма за развитие на селските райони, Инициатива на Европейската комисия ELENA.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK