Пенсионните фондове са купили български ДЦК за 390 млн. лв.

Пенсионни фондове у нас са инвестирали 387.1 млн. лв. в български държавни ценни книжа (ДЦК), показват обобщените данни от КФН за портфейла на всички схеми в края на 2010 г. Парите са вложени в 22 емисии. Фондовете са инвестирали в дългови ценни книжа общо 1.76 млрд. лв. Видовете облигации са 11, а парите са вложени в 228 различни емисии.


Корпоративните облигации търгувани на регулирани пазари в страни членки на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство са с най-голям дял в портфейла на българските пенсионни фондове. В 100 различни емисии са вложени 478.65 млн. лв. от активите на пенсионните схеми у нас.


В ДЦК, които са издадени или гарантирани от страни членки на ЕС са инвестирани малко над 278 мнл. лв., показват още обобщените данни на надозора.
Корпоративните облигации, които се търгуват на капиталовия ни пазар са на четвърто място по вложени средства. Пенсионните схеми държат 274.5 млн. лв. от активите си в български фирмен дълг. Парите са разпределени в покупката на облигации от 49 емисии.


В края на миналата година пенсионните фондове са инвестирали 1.06 млрд. лв. в акции и други дялови инструменти.


С най-голям дял са вложените средства в права и акции листвани за търговия на Българска фондова борса. В портфейлите на всички пенсионни фондове присъстват 90 различни емисии книжа на публични компании, в които са инвестирани 294.2 млн. лв. В търгуваните на БФБ книжа на АДСИЦ са вложени 70.06 млн. лв.


В акции на компании включени в борсовите индексите на страните членки на ЕС са вложени 154.4 млн. лв. Пенсионните схеми са инвестирали 259.5 млн. лв. в дялове издадени от чуждестранни инвестиционни схеми.


Пенсионните компании са купили дялове за 173.6 млн. лв. във взаимни фондове, които действат според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.


От данните се вижда, че в края на миналата година фондовете са инвестирали в 228 емисии дългови и 344 дялови финансови инструменти. За сравнение в края на 2009 г. в портфейла на пенсионните схеми имаше 184 емисии дългови и 235 дялови финансови инструменти.


Това показва, че в пенсионните фондове текат процеси на диверсификация нн портфейлите чрез инвестиции в по-голям брой емисии, обясняват от КФН. При подходящо комбиниране това трябва да да доведе до снижаване на риска към отделни емитенти и по-оптимално инвестиране на средствата като съотношение доходност-риск.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK