Добрите новини за аутсорсинг бизнеса

Аутсорсинг компаниите в България са концентрирани в София, занимават се основно с изпълнение на бизнес процеси и всеки един от мениджърите им ръководи минимум 10 служители. Пазарът има добър потенциал и през следващите години ще продължи да се развива. Основните предизвикателства ще са свързани с намирането на квалифицирани и опитни кадри, както и с преодоляването на зависимостта от малко на брой клиенти. Кризата вече не е фактор, тъй като голяма част от българските аутсорсинг компании работят за чужди фирми в Западна Европа и САЩ, където възстановяването на икономиките започна да се усеща.


Това са няколко от основните изводи от първото по рода си проучване на аутсорсинг пазара в България, направено от агенцията за бизнес проучвания SeeNews по повод конференцията "Аутсорсинг 2011 - Посоки на развитие, ползи и рискове", организирана от в. "Пари". Анализът е базиран на резултатите от въпросник, изпратен до над 200 компании в България, които напълно или частично оперират в аутсорсинг бизнеса. Пулът от компании, до които е изпратен въпросникът, е определен на базата на предварително проучване сред голям брой дружества според данни в Търговския регистър и редица браншови организации.


Само оптимисти
Всички анкетирани са отчели положителни очаквания за развитието на аутсорсинг бизнеса през 2012 и 2013 г. Мениджърите оценяват като най-лоши резултатите и условията за бизнес през 2008, като отбелязват, че те са се подобрили стабилно през 2009 и 2010 г.


За сравнение бизнесът в България оценява настоящото състояние в сектор услуги като най-лошо в сравнение с предходните три години на базата на текущи данни за бизнес нагласите според НСИ. Тоест в годините инансовата криза очакванията на бизнеса в сферата на услугите падат стабилно до днешна дата. Въпреки това очакванията за следващите години съвпадат с тези за аутсорсинг сектора и те са твърдо положителни.Три добри новини за пазара


Причините за положителните нагласи на предприемачите може да бъдат сведени до три основни тенденции, показа допитване до мениджърите на някои от водещите фирми (вж. стр. 23). На първо място, понеже пазарът е свързан основно с компании от Европа и САЩ, възстановяването на икономиките им осигурява повече работа и на бизнеса в България. От друга страна, вече се появиха и първите сигнали, че европейски компании, които аутсорсват в Северна Африка, обмислят да се пренасочат към по-нискорискови райони, като например България и Румъния. И не на последно място - вътрешният пазар и предоставянето на услуги на държавния сектор не са достатъчно добре развити, а имат потенциал.


Предизвикателства в бъдеще време
Намирането на квалифицирани кадри ще е основно предизвикателство в бъдеще, отчитат мениджърите на аутсорсинг компаниите, участвали в проучването. С еднаква тежест са постигането на растеж и диверсификацията на услуги и клиенти. Последното може да се окаже сериозен риск, тъй като според проучването три от всеки четири компании формират над 80% от годишните си приходи от 5 или по-малко от 5 клиента. Около 50% от дружествата разчитат на един до два клиента за по-голямата част от приходите си. Към настоящия момент финансовата криза вече е предизвикателство за сравнително малка част от респондентите.


Кой с какво се занимава и колко печели


Най-голям дял от аутсорсинг компаниите в България се занимават с аутсорсинг на бизнес дейности (Business Process Outsourcing) - 55%, показва проучването. Аутсорсингът на IT услуги (IT Outsourcing) и на процеси, свързани със специфични познания (Knowledge Process Outsourcing), заемат съответно второ и трето място с дялове съответно от 25 и 10%. Много малко компании са се самоопределили като само един тип аутсорсинг дейност. Интересното е, че се срещат всички възможни комбинации от услуги - BPO и ITO, KPO и BPO, KPO и ITO, както и комбинация от трите, отчитат анализаторите от SeeNews.


Разпределението на годишните приходи по сегменти като процент от общите приходи на компаниите от сектора за 2010 г. е съответно 61% от BPO, 27.5% от ITO и 14.8% от KPO. Немалка част от компании посочват, че генерират приходи и от несвързана с аутсорсинг дейност под формата на собствени продукти. Средно 33% от годишните приходи на сектора през 2010 г. са от такива операции.


Клиенти по света и у нас


Аутсорсинг секторът в България работи предимно за чуждестранни клиенти, показва проучването. Основните страни, които аутсорсват в България, са Великобритания, САЩ и Германия. Сред клиентите на компаниите се споменават и държави като Франция, Македония, Русия, Израел, Полша, Испания и Швеция.


Секторите, които най-често аутсорсват свои вътрешни дейности, са финансовите услуги (банки, застрахователи и пенсионни фондове), телекомуникации, разработка на софтуер и търговия на едро и дребно, показва проучването. Финансовият и телекомуникационният сектор формират всеки поотделно по близо 20% от годишните приходи в индустрията. Сред по-малките клиенти на българския аутсорсинг сектор са туризмът и производството.


Публичният сектор - държавата, общините и държавните предприятия - заема все още незначителна част от общия дял на приходите в сектора  - около 6%. В същото време той има огромен потенциал за растеж, отчитат анализаторите.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK