Архив Пари

Архив Пари

Реформа по неволя

Заради намалените държавни пари и въпреки всичката олелия, че БАН ще бъде унищожена, се е наложило да направи първи стъпки към реформа

/ Филипа Радионова 0