Архив Пари

Архив Пари

Пътуванията на българи у нас и в чужбина са намалели с 40% през първите три месеца

За туристическите пътувания в страната най-голям е относителният дял на разходите за храна - 35.1% от всички разходи, докато при тези в чужбина преобладават разходите за транспорт - 38.2%

/ Филип Буров 0

Реформа по неволя

Заради намалените държавни пари и въпреки всичката олелия, че БАН ще бъде унищожена, се е наложило да направи първи стъпки към реформа

/ Филипа Радионова 0