Основният двигател за развитие на бизнеса ни е очакваният ръст на икономиката

Основният двигател за развитие на бизнеса ни е очакваният ръст на икономиката

©                                                      Г-н Христов,


какви тенденции се оформят в банкирането на дребно от гледна точка на търсенето?


- Преди да отговоря на този въпрос, искам да направя едно уточнение - банкиране на дребно е неточно преведен и привнесен в България израз от английския "retail banking". По същество това е предимно събирателен израз за банкови продукти и услуги за физически лица, които може да бъдат всякакви - кредитни, депозитни, разплащателни и т. н.И днес, и преди сто години, независимо дали има криза, търсенето на услуги и продукти от банка се обуславя от няколко основни фактора: сигурност и надеждност на банката, дискретност на взаимоотношенията, взаимно доверие, бързина и качество на обслужването и да помага, когато имаш нужда от нея.Отговаряйки на въпроса за тенденциите от гледна точка на търсенето на продукти и услуги от физическите лица, ще се базирам на увеличаването на броя на нашите клиенти - спокойно мога да кажа, че за наша радост клиентите ни стават все по-взискателни, изискващи, компетентни. Това естествено ни мотивира да се развиваме и да посрещаме техните очаквания. Както съм казвал и в други интервюта, бъдещето в този сегмент на банкирането е само едно и то се нарича първокласно клиентско обслужване. Всичко останало е въпрос на техника и време.


Кои фактори ще влияят върху банкирането за физически лица в следващите 1 до 3 години?


- Основен двигател на развитието на сегмента в следващите три години ще бъде очакваният ръст на световната и българската икономики, а оттам и перспективата за увеличаване на богатството на българите.Това е най-чувствителният банков сегмент, клиентското поведение е огледало на икономиката и на всичко, което се случва в нея - и като реални измерители, и като очаквания. Естествено, влияние има и конкуренцията на банковия пазар.Фактори ще бъдат цената на имотите, безработицата, стабилността на валутите и още много микро- и макроикономически показатели. По отношение на конкуренцията в сектора от значение ще бъдат нивото на техническа обезпеченост на банките и инвестициите в нови технологии. Клиентите ни свикват с високотехнологични и иновативни продукти, които създават единствено удобство и сигурност.


Каква е стратегията ви за растеж в сегмента през следващите години?


- На този въпрос мога да отговоря само по един начин - стратегията ни е за растеж. В този сегмент Fibank е фактор, с който със сигурност се съобразяват всички участници в сектора. В годините сме показали, че много тенденции тръгват от нас, голяма част от иновативните продукти на пазара са създадени и наложени от нашата банка. Многократно сме избирани за Банка на клиента. За 2010 г. Първа инвестиционна банка е с най-голям ръст на привлечените средства от граждани и домакинства от 33% при 12.9% за цялата банкова система, с което се изкачваме на второ място в тази класация, а това за всяка банка означава доверие и стабилност. За последната година пуснахме уникални продукти за българския пазар - кредитни и дебитни карти с възможност за безконтактни разплащания, програма за лоялност YES, система за допълнителна идентификация на клиентите с чип технология, а както знаете, ПИБ първа въведе чип технологията на дебитните и кредитните карти, първи бяхме и в дебитните карти с международен достъп, първи пуснахме ипотечния овърдрафт (flexible mortgage), в някои от тези продукти продължаваме да бъдем без конкуренция и към момента. Всичко това изразява нашето отношение към този сегмент и визията ни за развитието му е агресивна.


Планирате ли развитие по отношение на е-банкирането и предоставянето на повече услуги "от дистанция"?


- Не сме спирали да инвестираме в развитие на електронното банкиране и всички базирани на него услуги. Този канал за обслужване печели все повече популярност сред потребителите на банкови услуги. Това е така, защото предлага бързина, удобство, сигурност - все неща, които се ценят в съвременния начин на живот.ПИБ първа пусна на пазара електронна платформа за банкиране през 90-те години на миналия век, днес имаме един от най-развитите виртуални банкови клонове, за който вече пуснахме и мобилна версия. Този месец ще пуснем на пазара иновативна форма на телефонно банкиране. ПИБ инвестира много в технологии за повишаване на сигурността на електронната среда. Като пример мога да дам токън устройствата, електронни сертификати и подписи. Планираме отваряне и на първия в България офис без банкови служители.


Кои са основните проблеми пред кредитирането на МСП?


- Ако изобщо може да говорим за проблеми, те са системни в средата, в която работят тези предприятия. В годините на бурен растеж на икономиката много фирми от този сегмент имаха по-големи очаквания за развитие на пазарите си и в резултат на това преокапацитиха мощностите си във вид на инвестиции в разработване на нови пазари, нови технологии, нови машини и сграден фонд. Тези инвестиции в момента не дават очакваната възвръщаемост, което понижава ликвидността на компаниите. Предизвикателство пред МСП фирмите е редовното обслужване на задълженията им, а предизвикателство пред банките е да "влязат в обувките на клиентите си" и да им предложат различни форми на преструктуриране на задълженията им.Политиката на Първа инвестиционна банка е да създава клиентите си и да се грижи за тях, като ги разбира, когато имат затруднения.


Какви различни варианти предоставяте на МСП да обезпечават кредитите си? Развивате ли нови механизми, с които да облекчите възможностите за кредитиране от тази гледна точка?  


- Fibank използва и приема като обезпечения по кредитите си всички познати и допустими от нормативните документи обезпечения. Основно правило в кредитирането е, че се кредитира бизнес, а не обезпечение. Даваме възможност на бизнеса да развива и да реализира идеите си при приемлив за банката риск. Поради тази причина ПИБ има много силно развито анализаторско звено в кредитните си дирекции, което оценява възможностите на всеки проект да генерира печалба и да си върне кредита, обезпечението не трябва да бъде водещо, а допълнителна гаранция.В допълнение мога да кажа, че освен конвенционалните обезпечения ние предлагаме на клиентите си и възможности за обезпечаване под линиите на Националния гаранционен фонд, Общинския гаранционен фонд и Българската агенция за експортно застраховане.


ВизиткаКой е Васил Христов


Васил Христов започва работа в ПИБ през 2001 г. като началник отдел "Ипотечни кредити". От 2002 г. заема длъжността директор на дирекция "Банкиране на дребно", а от 2005 г. до 2010 г. е директор на дирекция "Клонова мрежа".През 2010 г. Христов е избран за член на управителния съвет на ПИБ, а в началото на 2011 г. е назначен за зам. изпълнителен директор.Преди да се присъедини към ПИБ, той работи в "Обединена българска банка" АД като старши банков служител в отдела "Големи корпоративни клиенти". Христов има магистърска степен по счетоводство и контрол от УНСС - София.Христов е член и на съвета на директорите на Първа инвестиционна банка - Албания. Той е и член на управителния съвет на Националното сдружение за недвижими имоти.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK