Архив Пари

Архив Пари

ЧЕЗ не коментира

Към края на 2010 г. по данни на компанията признатите инвестиционни разходи трябва да станат между 130 и 150 млн. лв., за да бъде решен проблемът със забавеното изкупуване на трафопостове от инвеститорите

/ Кина Драгнева 0
Банка на 2010 г. - ДСК

Банка на 2010 г. - ДСК

Специалната награда отива при банката, продължила да кредитира реалната икономика и в частност корпоративния сектор, без да прави компромиси с качеството на кредитния си портфейл

/ Николай Вълканов 0
Най-добра банка Корпоративно банкиране - SG Експресбанк

Най-добра банка Корпоративно банкиране - SG Експресбанк

Най-добрата корпоративна банка носи добри резултати на акционерите си, като същевременно подобрява конкурентоспособността си чрез предоставянето на все по-добри, по-комплексни и по-гъвкави продукти и услуги за своята база от ключови корпоративни клиенти. 

/ Николай Вълканов 0