Бюджетното салдо за първите четири месеца показва дефицит от 552 млн. лв.

Бюджетното салдо по консолидирания бюджет на месечна база за април 2011 г. е положително и възлиза на 190.5 млн. лева, отчитат от Министерство на финансите. За първите четири месеца на 2011 г. обаче бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно и е в размер на 552 млн. лв. или 0.7% от прогнозния БВП. Дефицитът по националния бюджет е 436.3 млн. лв., а по европейските средства - 115.7 млн. лева. От финансовото ведомство изтъкват, че за същия период на 2010 г. дефицитът е бил в размер на 1 299.7 млн. лв. или 1.8 % от БВП, така че номиналното подобрение е със 747.7 млн. лв., или с 1.1% от БВП.


Според отчета на МФ постъпилите приходи и помощи към края на април възлизат на 7 949.8 млн. лв. или 30.3% от годишните разчети за 2011 г. на консолидирано ниво. Спрямо същия период на миналата година постъпленията бележат номинален ръст от 6.1% или 456.7 млн. лв., което според министерството се дължи в най-голяма степен на по-високите постъпления от косвени данъци, които са нараснали с 445.2 млн. лв. или със 17.9%, както и на по-високите приходи от социални и здравноосигурителни вноски. Постъпленията от преки данъци и други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) са в размер на 315.5 млн. лв., което е близко до отчетените за същия период на 2010 година.


Разходите за първото четиримесечие, включително вноската на България в общия бюджет на ЕС, възлизат на 8 501.7 млн. лв. или 30.2% от годишния разчет. Спрямо 2010 г. министерството отчита номинално свиване на разходите по консолидирания бюджет с 291.0 млн. лв. или 3.3%. Капиталовите разходи, разходите за субсидии за нефинансови предприятия и разходите за заплати и осигурителни вноски са по-ниски в сравнение с миналата година, докато при здравноосигурителните плащания се отчита повишение. Текущите нелихвени разходи са в размер на 7 295.3 млн. лв. или 32.5% от разчета за годината, капиталовите разходи, включително нетният прираст на държавния резерв, възлизат на 621.6 млн. лв. (16.8% от разчетите), а лихвените плащания възлизат на 298.5 млн. лв., което е 45.2% от планираните в бюджета за 2011 година.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK