Как се участва в търг

При търг за имот могат да участват както  юридически, така и физически лица или техни пълномощници. В търга не могат да участват собственикът на имота, негови представители, съдии, прокурори, съдебните изпълнители, работещи на територията на съответния окръжен съд.


1. Документи за участие в търг с тайно наддаване се подават в канцеларията на районния съд по местонахождение на имота
. Предложението се подава в запечатан плик заедно с квитанцията за внесения задатък - 10% от началната цена. Задатъкът се внася по сметка на съдебния изпълнител. Запечатаният плик се придружава от молба за допускане до публичната продан и  удостоверение за актуално правно състояние за юридическите лица и други документи по преценка на наддавача.


2. Наддавателното предложение трябва да има точното име на кандидата, адрес и т.н.
Посочват се имотът, за който се кандидатства, и срокът за провеждане на търга и цената - цифром и словом. Предложените цени под началната са недействителни.
3. Отварянето на постъпилите предложения започва в посочения в обявлението час в сградата на съответния районен съд
. Може да присъстват страните по делото и всички наддавачи. Отсъствието на наддавач не пречи същият да бъде обявен за купувач.


4. След обявяване на най-високото предложение може да се развие устно наддаване
. Стъпката на наддаването е в размер на един задатък.


5. Участникът, предложил най-висока цена, се обявява за купувач в първия работен ден
след търга с протокол, съставен от съдебния изпълнител.


6. Депозитите на наддавачите, които не са обявени за купувачи, може да се изтеглят незабавно
след обявяването на резултата от проданта, за което подават писмена молба.


7. Обявеният за купувач заплаща предложената от него цена по специалната сметка на съдебния изпълнител
(същата, по която е внесен и депозитът), като приспада внесения от него депозит. Заплащането на разликата става в 7-дневен срок. Този срок може да започне да тече и да тече и през почивни и празнични дни. Ако последният ден от срока е почивен или празничен ден, то се продължава до първия работен ден.


8. При невнасяне на цената в срок съдебният изпълнител писмено кани наддавача
, предложил следващата най-висока цена, който не е изтеглил задатъка си. Поканеният наддавач следва писмено да заяви приема ли или не предложението в определен от съдебния изпълнител срок.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK