Архив Пари

Архив Пари

Само 3 фирми ще наддават за "Булгартабак Холдинг" АД

Първоначално документация за участие в конкурса бе купена от 10 дружества. До 25 юли 2011 г. Агенцията за приватизация и спедприватизационен контрол трябва да издаде сертификат за регистрация на допуснатите участници

/ Кина Драгнева 0

още