Когато боклукът стане гориво

Проблемът с отпадъците е сред основните въпроси, които излизат на дневен ред в година на избори. В повечето случаи хората свързват боклуците с грозната гледка на градските сметища. Оказва се обаче, че част от тези отпадъци може да бъдат използвани, и то не за какво да е, а за производство на гориво. "Сделката" е изгодна и за двете страни - общините решават един от най-сложните проблеми на градското управление, а заводите, които използват отпадъците, спестяват разходи за конвенционални горива и дори получават пари за услугата. Такива инсталации вече работят в Holcim в с. Бели Извор, а до края на годината се очаква да влезе в експлоатация подобно съоръжение и в "Златна Панега Цимент".
СортиранеСъществува една категория боклуци, която доскоро не намираше никакво друго приложение, а именно боклуците, които не стават за рециклиране и не са с етикет "опасни отпадъци". Става дума за боклуци като пластмаса, текстил, кожа, каучук и др. Тяхното събиране и сортиране засега е възможно единствено на сметището в кв. "Суходол", собственост на Софийската община, както и на сметищата в Требич и Филиповци, където върху общинска територия оперира "Екобулсорт" ЕАД. Сортирането на отпадъците става на лента, където ръчно се отделят първо хартията, стъклото и другите рециклируеми материали, а най-накрая и неопасните и нерециклируеми отпадъци. Към тях, разбира се, не спада опасната смет като акумулатори, батерии, експлозиви, медицински отпадъци и др. След това от неопасната смет може да се произвежда инженерно гориво, което да замени част от въглищата и природния газ, които се използват в промишлеността. За различните индустрии са необходими различни показатели за калоричност, влажност и т.н., които се контролират на място от самите заводи.
На ход е HolcimПрез септември 2007 г. Софийската община подписа такъв договор с "Екорек България" ЕООД, дъщерна фирма на един от най-големите производители на цимент в България и света Holcim. Общината се ангажира да доставя нерециклируеми отпадъци в завода на фирмата в с. Бели Извор, Врачанско, където те да бъдат използвани като заместител на въглищата и природния газ в пещите за клинкер (суровината, от която се прави цимент). Таксата, която общината плаща на "Екорек" за услугата, е 20 лв. на тон отпадъци. За последната година общината е доставила на фирмата общо 30 хил. тона неопасни отпадъци за горене.
По-природосъобразно

Управлението на битовите и промишлените отпадъци традиционно се свежда до събирането им и последващото им изхвърляне на депо. "Съвременното общество обаче има нужда да замени депонирането на отпадъци с по-природосъобразни решения", коментира изп. директор на "Екорек" Николай Овчаров. Един от начините за това е производството на инженерно гориво от неопасни и нерециклируеми отпадъци, което да замени въглищата. За целта първо се прави оценка и анализ на доставените от общината боклуци, обясни Овчаров. След като се установи, че отпадъците са безопасни, те минават през шредер, който ги нарязва на малки парчета. Оттам тези парчета се карат до пещта, където се поставят на специални места и горят на определена температура.
За вредните емисии


Температурата на горене обаче е много важна. Тези твърди отпадъци трябва да се изгарят при температура, не по-висока от 850 градуса по Целзий. В противен случай при горенето на пластмасите например се отделят диоксини и фурани, които са изключително вредни емисии. По думите на Овчаров обаче в завода в Бели Извор това не може да се случи, тъй като там е постигнато изключително високо технологично ниво, а и екоминистерството извършва денонощен мониторинг, който следи за вредни емисии.В средата на 2010 г. "Екогласност" изрази несъгласие с дейността на "Екорек" да се горят отпадъци. От организацията бяха категорични, че никъде в България няма лаборатории и апаратура за измерване на диоксини и фурани. От екоминистерството обаче бяха категорични, че подобна опасност не съществува.
Други гориваОсвен инсталация за твърдите отпадъци в завода в с. Бели Извор има още две инсталации - за горене на гуми и за горене на месокостно брашно. "Пазар на стари гуми в България към момента няма. Не мога да си обясня това", каза Овчаров. По думите му гумите, които се горят в завода, най-често идват от Гърция. Гърците поемат пътните разходи по доставката и освен това плащат на завода за услугата. "Работи се на принципа "който прави боклук, плаща", обясни Овчаров. Гумите също минават през шредер и след като са нарязани, се горят. Металните сплави, които са в тях, пък се топят и прибавят към клинкера, за да бъде по-здрав бъдещият цимент. През последните месеци обаче компанията има проблем с доставките на месокостно брашно. Оказва се, че проблем имат и селата около Шумен и Варна, където са били насочени тези отпадъци и където по думите на Овчаров в момента гният 6000-7000 т месокостно брашно. "Имахме договор с Министерството на земеделието и храните, според който ние използвахме месокостното брашно, горяхме го и получавахме инженерно гориво, но договорът изтече през февруари и ведомството не го поднови", обясни той. Според него спешно трябва да се намери решение на проблема, защото освен неприятната миризма за хората там може да настъпят и проверки от страна на Европейската комисия и глоби за България."Екорек" работи още и с Агенция "Митници", която предоставя за горене стари цигари с изтекъл срок на годност.Годишно в Holcim се изгарят около 20-30 хил. тона неопасни отпадъци, което представлява около 25-35% от цялото използвано гориво за печене на клинкер. По думите на Овчаров е напълно възможно да се достигне до 60% заместване на въглищата с такива отпадъци.
Ползи и развитие


Ползите от алтернативните горива са изключително големи не само за циментовата индустрия, но и за още много други производства, категоричен е Овчаров. Това е един успешен модел на работа, който освен че ще замени въглищата и природния газ с алтернативно гориво, ще помогне и на държавата и общините да се справят с проблемите с боклука.  ---


Последователи "Златна Панега Цимент"


През юни 2010 г. и в "Златна Панега Цимент" АД започна изграждането на инсталация за подготовка и подаване на алтернативни инженерни горива. Съоръжението беше завършено в началото на юли, но все още не е пуснато в експлоатация. Проектът е част от програмата за развитие на алтернативните горива на гръцката компанията "Титан" и има за цел да замени 25% от въглищата в завода за цимент. Инвестицията в съоръжението е 4.8 млн. EUR. Инсталацията ще преработва сепарирани нерециклируеми отпадъчни материали като пластмаси, хартия, дърво, текстил и други висококалорични твърди отпадъци. "Златна Панега Цимент" вече разполага с работеща инсталация за гуми. ----


Мониторинг  24 часа, 7 дни в седмицата


Отпадъците, които се горят в завода на Holcim в с. Бели Извор, са подложени на по-строг емисионен контрол. Освен по-ниските прагове за основните замърсители като прах и азотни оксиди се поставят изисквания и за тежки метали и други вредни емисии. Газовете, които излизат от комина на пещта в завода, се пречистват със съоръжения, направени по специална технология. Емисиите се следят с модерна апаратура - автоматичен газанализатор и автоматичен прахомер, поставен на комините на пещта, и др. Контролната апаратура работи 24 часа в денонощието на непрекъснат режим. Данните се обработват на компютър и се изпращат до контролния орган, а именно Регионална инспекция по околната среда и водите-Враца. ---


ИнсталацииАлтернативно гориво


От 2007 г. в циментовия завод в с. Бели Извор, Врачанско, функционират три инсталации за подготовка и подаване на алтернативни горива в пещта. Първата осигурява автоматично подаване на отпадъчни автомобилни гуми, а другите две са за месокостно брашно и сортирани твърди големи отпадъци. Тези боклуци са безопасни - хартия, пластмаса, текстил, кожа, каучук, и чрез тяхното горене се произвежда инженерно гориво, което заменя употребата на въглища и природен газ за нуждите на циментовия завод в Бели Извор. Опасни отпадъци като азбест, медицински отпадъци, батерии, експлозиви, акумулатори и др. не се горят в пещите. Отпадъците не създават опасност от негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората. ------ 
Мнение


Ще направим завод за биологично гориво в с. Яна Това гориво може да се използва и от софийската "Топлофикация", коментира


Мария Бояджийска, зам.-кмет по финансите и екологията, Софийска община


Получаването на гориво от отпадъци е изключително добра идея. Софийската община има план да направи завод за механично-биологично третиране в с. Яна. В него ще има RDF (Refuse Derived Fuel) инсталации, които ще произвеждат алтернативно гориво. За такъв завод с RDF инсталации ще са необходими около 200 млн. лв., които трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия.По наши изчисления спокойно може да се произвеждат 120 хил. тона гориво на година. Една такава инсталация ще раздвижи пазара. Това гориво може да се използва и от софийската "Топлофикация". Централите на "Топлофикация" обаче трябва да бъдат пригодени за това гориво. За целта държавата ще кандидатства за евросубсидии за модернизацията им през следващия програмен период на Европейския съюз (2013-2020 г.).Разбира се, едно такова начинание е трудно и доста скъпо. Може да се каже, че Софийската община е още пионер в тази област. Към момента единственото, което можем да направим, е да обявим нова обществена поръчка, тъй като старата вече изтече. Може би ще подновим договора с Holcim, но това ще зависи от цените, които фирмата предложи. От друга страна, тази година и в завода на "Златна Панега Цимент" АД вече ще започнат да функционират такива инсталации. Софийската община ще направи анализ на цените, които фирмите ще предложат, и ще сключи договор с тази, която предложи по-ниски цени. Не се изключва варианта за договор и с двете фирми.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK