Архив Пари

Архив Пари

Г-20 пое ангажименти към финансовата стабилност на еврозоната

Един от тях е да осигурят на банките достатъчно ликвидни средства и достъп до финансиране, както и да прокарат през националните парламенти реформите за Европейския фонд за финансова стабилност

/ Ани Коджаиванова 0