Правила и условия за участие в играта "Забвение"

Том Круз като главния герой Джак Харпър в "Забвение" на режисьора Джоузеф Козински

© Reuters

Том Круз като главния герой Джак Харпър в "Забвение" на режисьора Джоузеф КозинскиНовата игра на "Дневник" и "Форум Филм България" е посветена на филма "Забвение", който ще бъде по българските кина от 12 април. В следващите две седмици всеки може да отговори на един или всички (общо 10) въпроси и да спечели една от наградите - 2 лазерни клавиатури и 40 двойни билета за прожекции на филма с Том Круз, Морган Фрийман и Олга Куриленко. Всеки верен отговор увеличава шансовете да спечелите, защото името ви влиза в списъка за жребия за наградите.  


Играта е на специалния подсайт, а това са Общите условия и правила за участие в играта "Забвение" (наричана за краткост само Играта), които е важно да прочетете предварително.


1. Организатори:
"Икономедиа" АД, София, ул. "Иван Вазов" №20
и
"Форум филм България" ЕООД, София, бул. "Ал. Стамболийски" №101


2. Период:


1.04.2013 г., 07:01 часа – 14.04.2013 г., 00:01 часа


3. Награди:


а) Два броя лазерни клавиатури


б) Четиридесет броя двойни билети за кинопрожекция на филма "Забвение"


Лазерна клавиатура

© Форум Филм България

Лазерна клавиатура


4. Правила за участие в играта:


а) Играта е отворена за участие на всички български граждани, навършили 18 години с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.


б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител на "Икономедиа" (в id.capital.bg - ако не сте, може да се регистрирате тук).


Преди да отговорите на първия въпрос, е необходимо да попълните формата, която се появява, след като натиснете бутона "Отговори". С нея предоставяте трите си имена по лична карта и актуален телефон за връзка. Тези данни няма да станат част от публичния ви профил в id.capital.bg. Те ще бъдат използвани само във връзка с участието ви в Играта.


в) Всяко физическо лице има право на участие само през един потребителски профил, регистриран в id.capital.bg.


г) С тази допълнителна регистрация на www.dnevnik.bg/zabvenie/ за Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10).


д) Участието в Играта се изразява в даване на минимум един верен отговор на въпросите, задавани в хода на Играта на www.dnevnik.bg/zabvenie/.


5. Механизъм на играта:


а) В периода на провеждане на Играта организаторите всяка седмица обявяват ново тематично ниво, което включва въпроси, свързани по някакъв начин с филма "Забвение" на режисьора Джоузеф Козински.


б) Играта продължава 2 седмици.


Всяка седмица има ниво, като в него се публикуват 5 въпроса. Участниците могат да отговарят на въпросите във всяко ниво в рамките на съответната седмица – 7 дни. Не е задължително да се дадат отговори на въпросите от едно ниво, за да се премине към следващото.


Всеки правилен отговор на въпрос добавя името на участника в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглени наградите.


Етапите на играта са, както следва:


Ниво 1: Спомени
1 – 7 април
5 въпроса - всеки ден от 1.04. до 7.04.2013 г. се публикува по един въпрос. Всеки ден може да се гласува за въпроса от деня и за вече публикуваните въпроси от нивото. На 5, 6 и 7.04 може да се гласува за всички въпроси от първо ниво.
На 8.04.2013 г. в 00:01 часа нивото се затваря за гласуване.


Ниво 2: Битка
8 – 14 април
5 въпроса - всеки ден от 8.04. до 14.04. 2013 г. се публикува по един въпрос. Всеки ден може да се гласува за въпроса от деня и за вече публикуваните въпроси от нивото. На 12, 13 и 14.04.2013 г. може да се гласува за всички въпроси от второ ниво.
На 15.04.2013 г. в 00:01 часа нивото се затваря за гласуване.


в) Жребият за наградите се тегли на 16.04.2013 г.


г) Всеки участник може да отговаря на неограничен брой въпроси, включени в Играта, като името му ще бъде включвано в списъка с участниците, между които се разпределят наградите, толкова пъти, на колкото въпроса е дал верен отговор.


д) Всеки участник може да отговори на един и същ въпрос, зададен в рамките на Играта, само един път. Затова, когато избере отговор от предложените варианти и натисне бутона "Отговори", отговорът му се регистрира от системата и повече не може да бъде променян.


е) Единствено участници, дали верен отговор на въпрос, включен в Играта, имат правото да се борят за обявените награди.


Олга Куриленко в кадър от "Забвение"

© Форум Филм България

Олга Куриленко в кадър от "Забвение"


6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:


а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.


б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на Играта и имената на победителите ще бъдат обявени в публикация на www.dnevnik.bg/zabvenie/ на 17.04.2013 г.


Тегленето на наградите се извършва в присъствие на представители на организаторите и на нотариус.


в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си  чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер. Когато участникът се уведомява по електронна поща, същият е длъжен в 3-дневен срок да се свърже с организаторите. В случай че не се съобрази с горепосочения срок, участникът губи правото да използва наградата си и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.


г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечелената награда.


д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.


е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.


ж) При получаване на наградата печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.


з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта. 


и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail [email protected] и телефон 02/4615300 (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).


Морган Фрийман в кадър от "Забвение"

© Форум Филм България

Морган Фрийман в кадър от "Забвение"


7. Информация за обявените в Играта награди:


а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.


б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.


с) Билетите, раздавани на победителите в играта, са валидни за веригите на кина "Арена" и Cinema City в периода 24.04 – 2.05.2013 г.


Билетите са валидни за всички салони на Cinema City и "Арена" в страната, в които има планирани прожекции на филма. Може да проверявате актуалните прожекции на сайтовете на двете вериги (http://cinemacity.bg/ и http://www.kinoarena.com/). Организаторите не носят отговорност, в случай че избраното от печелившия участник кино преустанови прожекциите на филма в рамките на периода 24.04 – 2.05.2013 г.


д) Двете лазарни клавиатури, раздавани в рамките на играта, се предлагат в комплект с USB кабел и ръководство употреба. Комплектът не включва никакви допълнителни устройства и елементи. (Повече информация за продукта може да видите на http://celluon.com/products.php.) 


8. Ограничаване на отговорността:


а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.


б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.


в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да било друга техническа неизправност.


Кадър от "Забвение"

© Форум Филм България

Кадър от "Забвение"


9. Спорове


Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.


10. Лични данни


а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.


б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от "Икономедиа" АД.


в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1000 ул. "Иван Вазов" 20 "Дневник" за играта "Забвение" или на електронната поща на организаторите: [email protected]


г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.


11. Други условия:


а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.


б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на 1 април 2013 г.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (5)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4610 Неутрално

  успех на участниците !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на bati vi
  bati vi
  Рейтинг: 1385 Весело

  Е хайде хаирлия да е

  Меня постоянно преследуют умные мысли! .. Но я быстрее ....
 3. 3 Профил на Рубиконан от Балъкимерия
  Рубиконан от Балъкимерия
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Аз имам въпрос - докога главните героини в хорърите и фантастиките задължително ще дефилират по потник за по-дълго или за по-кратко?...

 4. 4 Профил на mmarto
  mmarto
  Рейтинг: 442 Любопитно
 5. 5 Профил на mediator37
  mediator37
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Не че за една фантастика е най-важното но, хайде да си кажем истината:
  - диалозите през целия филм са по-кратки от тази статия;
  - филм с 5 актьора- Том Круз, Морган Фрийман, двете убавици и брадатия мен от съпротивата;
  - все пак това е нискобюджетен филм, без ефекти и запомнящи се новинки- дизайни;
  - не е 3Д;
  - (това да не се чете от хора, които не са гледали филма): експлоатира до болка познат финал, как с една атомна бомба пренесена от себепожертвувателен герой в координационния център (сърцето) на гадния агресор се спасява светът - толкова банално.
  Всички почитатели на фантастиката трябва да го гледат. Новинката, която ме изкефи са дроновете- безмилостни, истерични, жестоки, сферични, направо отвратителни.
  Преди 2 години и "Трон" ме изкефи с някой "новинки" - този режисьор има потенциал. Втората му фантастика също даде поне една новинка- дроновете. В днешно време и това е много. Билетът 8 лева. Отивате и гледате.

  Има ли живот след демокрацията ?
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK