Правила и условия за участие в играта "Пропадане в мрака"

Правила и условия за участие в играта "Пропадане в мрака"

© Форум Филм България"Дневник" и "Форум Филм България" стартират на 7 май нова игра, посветена на филма "Пропадане в мрака". Тя ще даде шанс на един фен да спечели страхотен геймърски стол специално от филма, а други 40 да се сдобият с двойни билети за кино (още за играта - тук).


Моля, преди да започнете да играете на - http://www.dnevnik.bg/propadane_v_mraka/, прочетете общите условия и правила на играта:


1. Организатори:
"Икономедиа" АД, София, ул. "Иван Вазов" №20


и


"Форум Филм България" ЕООД, София, бул. "Ал. Стамболийски" №101


2. Период:


7.05.2013 г., 08:00 часа – 15.05.2013 г., 23:59 часа


3. Награди:


а) Геймърски стол - един брой


б) Четиридесет броя двойни билети за кинопрожекция на филма "Пропадане в мрака"


4. Правила за участие в играта:


а) Играта е отворена за участие на всички български граждани, навършили 18 години, с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.


б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител на "Икономедиа" (в id.capital.bg - ако не сте, може да се регистрирате тук).


Преди да отговорите на първия въпрос, е необходимо да попълните формата, която се появява, след като натиснете бутона "Отговори". С нея предоставяте трите си имена по лична карта и актуален телефон за връзка. Тези данни няма да станат част от публичния ви профил в id.capital.bg. Те ще бъдат използвани само във връзка с участието ви в Играта.


в) Всяко физическо лице има право на участие само през един потребителски профил, регистриран в id.capital.bg.


г) С тази допълнителна регистрация на http://www.dnevnik.bg/propadane_v_mraka/ за Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10).


д) Участието в Играта се изразява в даване на минимум един верен отговор на въпросите, задавани в хода на Играта на http://www.dnevnik.bg/propadane_v_mraka/. Като участниците, дали поне един верен отговор, участват в жребия за билетите за кино, а участниците, отговорили правилно на трите въпроса, участват в жребия за геймърския стол.

Правила и условия за участие в играта "Пропадане в мрака"

© Форум Филм България


5. Механизъм на играта:


а) В периода на провеждане на Играта организаторите на всеки три дни обявяват по един въпрос. Всички те са свързани по някакъв начин с филма "Пропадане в мрака" на режисьора Дж. Дж. Ейбрамс.


б) Играта продължава от 7 май до 15 май 2013 г. включително.


На всеки три дни се публикува по един въпрос, както следва:


7 май - първи въпрос


10 май - втори въпрос


13 май - трети въпрос


Участниците могат да отговарят на всеки вече публикуван въпрос в рамките на цялата игра. Не е задължително да се даде отговор на първи въпрос, за да се отговори на следващ. Но само отговорилите на трите въпроса правилно влизат в списъка за жребия да геймърския стол.


Всеки правилен отговор на въпрос добавя името на участника в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглен жребият за двойните билети за филма "Пропадане в мрака".


Всички участници, които са отговорили правилно на трите въпроса, влизат в списъка за теглене на голямата награда - геймърски стол.


в) Жребият за наградите се тегли на 17.05.2013 г.


Първо се тегли голямата награда - геймърски стол, а след това - 40 двойни билета за филма "Пропадане в мрака".


г) Името на участника, който спечели голямата награда, отпада от последващото теглене на жребия за разпределението на двойните билети.


В списъка за жребия за тях влизат имената на всички участници, дали поне един правилен отговор. Името на всеки ще бъде включвано в списъка толкова пъти, на колкото въпроса е дал верен отговор.


д) Всеки участник може да отговори на един и същ въпрос, зададен в рамките на Играта, само един път. Затова, когато избере отговор от предложените варианти и натисне бутона "Отговори", отговорът му се регистрира от системата и повече не може да бъде променян.


е) Единствено участници, дали верен отговор на въпрос, включен в Играта, имат правото да се борят за обявените награди.


6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:


а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.


б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на Играта и имената на победителите ще бъдат обявени в публикация на dnevnik.bg на 17.05.2013 г.


Тегленето на наградите се извършва в присъствие на представители на организаторите.


в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер. Когато участникът се уведомява по електронна поща, същият е длъжен в 3-дневен срок да се свърже с организаторите. В случай че не се съобрази с горепосочения срок, участникът губи правото да използва наградата си и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.


г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечелената награда.


д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.


е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.


ж) При получаване на наградата печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.


з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта.


и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail [email protected] и телефон 02/4615300 (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).


Правила и условия за участие в играта "Пропадане в мрака"

© Форум Филм България

7. Информация за обявените в Играта награди:


а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.


б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.


с) Билетите, раздавани на победителите в играта, са валидни за веригите на кина "Арена" и Cinema City в периода 24.05. - 31.05.2013 г.


Билетите са валидни за всички салони на Cinema City и "Арена" в страната, в които има планирани прожекции на филма. Билетите ще са валидни за 3D прожекции на филма (няма да важат за прожекции в IMAX 3D). Може да проверявате актуалните прожекции на сайтовете на двете вериги (http://cinemacity.bg/ и http://www.kinoarena.com/). Организаторите не носят отговорност, в случай че избраното от печелившия участник кино преустанови прожекциите на филма в рамките на периода 24.05. - 31.05.2013 г.


8. Ограничаване на отговорността:


а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.


б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес, или телефон за връзка, или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.


в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да било друга техническа неизправност.


9. Спорове


Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение - чрез намесата на компетентните органи.


10. Лични данни


а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.


б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от "Икономедиа" АД.


в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1000, ул. "Иван Вазов" 20, "Дневник", за играта "Пропадане в мрака" или на електронната поща на организаторите: [email protected].


г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.


11. Други условия


а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.


б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на 7 май 2013 г.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (5)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Euronymous
  Euronymous
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Глупости

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  From the depths of Norway , take out your crop pain and feel the true evil !
 2. 2 Профил на Sir Humphrey
  Sir Humphrey
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Абе, гении! Кой измисли възможните отговори на тоя въпрос?
  Отговори 1 и 4 означават едно и също, но казано по различен начин.

 3. 3 Профил на exciter
  exciter
  Рейтинг: 367 Весело

  Не бях забелязал,че в "Star Trek" сите герои са геймъри - след като седят все на геймърски столове!

  Behind the wheel...
 4. 4 Профил на hieros_logos
  hieros_logos
  Рейтинг: 451 Неутрално

  По повод третия Ви въпрос и ролята на Зое Салдана. Въпросът струва ми се е грешно зададен. Освен нея жени в Офицерския състав на Ентърпрайз са и:

  1. Денис Кросби- лейт. Таша Яр- Enterprise-D chief of security and chief tactical officer.
  2. Jolene Blalock- Командир ТПол- Science officer,
  Enterprise (NX-01)
  Възможно е да има и още като съветник Даяна Трой, но доколкото си спомням тя не беше офицер. В тази връзка: По- точния въпрос е коя е единствената жена в офицерския състав на USS Enterprise (NCC-1701) в паралелната времева линия на филма Star Trek Into Darkness. Напомням, че филмът не е част от реалната Вселена все пак...

 5. 5 Профил на MMK
  MMK
  Рейтинг: 472 Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK