Общи условия и правила за участие в играта "47 ронини"

Кадър от филма "47 ронини"

© Форум Филм България

Кадър от филма "47 ронини"Новата игра на "Дневник" и "Форум Филм България" е посветена на 3D филма с участието на Киану Рийвс "47 ронини". Тя ще даде шанс на участниците в нея да спечелят една от много награди - 20 двойни билети за кино, 10 романа, по който е създаден филма, "47 ронини" (изд. "Хермес") и 5 USB памет "47 ронини" (още за играта - тук).


Преди да започнете да играете на - http://www.dnevnik.bg/47_ronini, ви молим да прочетете общите условия и правила на играта:

Общи условия и правила за участие в играта "Забвение" (наричана за краткост само Играта)


1. Организатори:


"Икономедиа" АД, София, ул. "Иван Вазов" №20
и
"Форум филм България" ЕООД, София, бул. "Ал. Стамболийски" №101
2. Период:
07.12.2013 г. 19:30 ч. - 20.12.2013 г. 23:59 ч.


3. Награди:


а) Двоен кинобилет за филма "47 ронини", валидни за кината на Синема Сити и Арена – 20 бр.


б) Романът "47 ронини" на издателство "Хермес" – 10 бр.


в) USB памет, брандирана с логото на филма "47 ронини"  - 5 бр.


4. Правила за участие в играта:


а) Играта е отворена за участие на всички български граждани, навършили 18 години с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.


б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител на "Икономедиа" (в id.capital.bg - ако не сте, може да се регистрирате тук).


Преди да отговорите на първия въпрос, е необходимо да попълните формата, която се появява, след като натиснете бутона "Отговори". С нея предоставяте трите си имена по лична карта и актуален телефон за връзка. Тези данни няма да станат част от публичния ви профил в id.capital.bg. Те ще бъдат използвани само във връзка с участието ви в Играта.


в) Всяко физическо лице има право на участие само през един потребителски профил, регистриран в id.capital.bg.


г) С тази допълнителна регистрация на www.dnevnik.bg/47_ronini/ за Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10).


д) Участието в Играта се изразява в даване на минимум един верен отговор на въпросите, задавани в хода на Играта на www.dnevnik.bg/47_ronini/.


5. Механизъм на играта:


а) В периода на провеждане на Играта организаторите всяка седмица обявяват ново тематично ниво, което включва въпроси, свързани по някакъв начин с филма "47 ронини" на режисьора Карл Ринч и японската легенда за 47-те ронини.


б) Играта продължава 2 седмици.


Всяка седмица има ниво, в което се публикува по един въпрос. Участниците могат да отговарят на въпроса от всяко ниво в рамките на 7 дни от задаването на въпроса. Всеки участник, дал правилен отговор на поне един от въпросите, зададени в рамките на играта, може да участва в играта.


Всеки правилен отговор на въпрос добавя името на участника по веднъж в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглени наградите.


Етапите на играта са, както следва:

Ниво 1: Легендата
07.12.2013 – 13.12.2013 год.


б) Играта продължава 2 седмици.


Всяка седмица има ниво, в което се публикува по един въпрос. Участниците могат да отговарят на въпроса от всяко ниво в рамките на 7 дни от задаването на въпроса. Всеки участник, дал правилен отговор на поне един от въпросите, зададени в рамките на играта, може да участва в играта.


Всеки правилен отговор на въпрос добавя името на участника по веднъж в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглени наградите.


Етапите на играта са, както следва:


Ниво 1: Легендата
07.12.2013 – 13.12.2013 год.

Ниво 2: Ронини
14.12.2013 – 20.12.2013 год.


В 00:01 ч. на 14.12.2013 год. ще бъде публикуван вторият въпрос от играта и три възможности за отговор. За да участват в играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 20.12.2013 год. в 00:01 часа нивото се затваря за гласуване.


в) Жребият за наградите се тегли на 21.12.2013 год.


г) Всеки участник може да отговаря на неограничен брой въпроси, включени в Играта, като името му ще бъде включвано в списъка с участниците, между които се разпределят наградите, толкова пъти, на колкото въпроса е дал верен отговор.


д) Всеки участник може да отговори на един и същ въпрос, зададен в рамките на Играта, само един път. Затова, когато избере отговор от предложените варианти и натисне бутона "Отговори", отговорът му се регистрира от системата и повече не може да бъде променян.


е) Единствено участници, дали верен отговор на въпрос, включен в Играта, имат правото да се борят за обявените награди.


6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:


а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.


б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на Играта и имената на победителите ще бъдат обявени в публикация на www.dnevnik.bg/ в срок от 24 часа след тегленето на жребия.


Тегленето ще се проведе в присъствието на представители на организаторите.


в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си  чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер. Когато участникът се уведомява по електронна поща, същият е длъжен в 3-дневен срок да се свърже с организаторите. В случай че не се съобрази с горепосочения срок, участникът губи правото да използва наградата си и арганизаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.


г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечелената награда.


д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.


е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.


ж) При получаване на наградата печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.


з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта. 


и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail: [email protected] и телефон 02/4615300 (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).


7. Информация за обявените в Играта награди:


а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност;


б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши;


с) Билетите, раздавани на победителите в играта, са валидни за веригите на кина "Арена" и Cinema City в периода 28.12.2013 год. – 05.01.2014 год.


Билетите са валидни за всички салони на Cinema City и "Арена" в страната, в които има планирани прожекции на филма. Може да проверявате актуалните прожекции на сайтовете на двете вериги (http://cinemacity.bg/ и http://www.kinoarena.com/). Организаторите не носят отговорност, в случай че избраното от печелившия участник кино преустанови прожекциите на филма в рамките на периода 28.12.2013 год. – 05.01.2014 год.


д)  Участниците, спечелили роман "47 ронини" на издателство "Хермес", са длъжни в 3-дневен срок след уведомяването им за наградата да се свържат с организаторите на посочените от тях координати и да посочат от кой офис на Тип Топ куриер (без офиса ЦПУ СОФИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ) искат да вземат наградата си. В противен случай ще загубят правото си да ползват спечелената награда. Печелившите могат да получат наградата си от посочения от тях офис на Тип Топ куриер в периода 8-19 януари 2014 год. срещу представен документ за самоличност.


д)  Участниците, спечелили USB памет, брандирана с логото на филма "47 ронини", са длъжни в 3-дневен срок след уведомяването им за наградата да се свържат с организаторите на посочените от тях координати и да посочат от кой офис на Тип Топ куриер (без офиса ЦПУ СОФИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ) искат да вземат наградата си. В противен случай ще загубят правото си да ползват спечелената награда. Печелившите могат да получат наградата си от посочения от тях офис на Тип Топ куриер в периода 8-19 януари 2014 год. срещу представен документ за самоличност.


8. Ограничаване на отговорността:


а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила;


б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците;


в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност;


9. Спорове


Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.


10. Лични данни


а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи;


б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от "Икономедиа" АД;


в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1000 ул. "Иван Вазов" 20 "Дневник" за играта "47 ронини" или на електронната поща на организаторите: [email protected];


г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.


11. Други условия:


а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди;


б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на 7 декември 2013 г.Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK