"Небето прокапа" - откъс от "Ноев ковчег", последния роман на Йордан Радичков

Йордан Радичков при получаването на голямата награда за литература на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2001 г. 

© Валентина Петрова, Капитал

Йордан Радичков при получаването на голямата награда за литература на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2001 г. По повод навършването на 10 години от смъртта на Йордан Радичков "Дневник" представя подбран от семейството му откъс от "Ноев ковчег" (1988). Следващите страници от книгата, която е последен роман в обемното и жанрово разнообразното творчество на писателя, са от заключителната му част "Небето прокапа":


Погледнах през една от пролуките между дъските и се стъписах. На палубата на малката ми лодка видях моите мъртви приятели - писателя Емилиян Станев, когото споменах по-преди, артиста Григор Вачков с малък вързоп на рамо и режисьора Методи Андонов със сива гуцулска шапка. Тропайки по палубата с подкованите си обуща, Емилиян Станев показваше на двамата си спътника как именно турският султан тъпчел с папуците си черешовите костилки, разхвърляни по калдъръма под прозореца му, въобразявайки си, че по такъв начин стъпква и самата рая. Той бе облечен в ловен костюм, носеше белгийска ловна пушка, богато гравирана.


Тъй както тропаше, имитирайки турския султан, изведнъж спря и се вгледа в небето над себе си. Небето бе чисто, звездно и безкрайно дълбоко. Двамата спътника на писателя също се спряха и погледнаха и те към небето.
Те видяха как по него с голяма скорост се носи метеорит. Гришката попита:


"Това, бае Емилияне, не може да се уцели, нали?"


Без да каже нито дума, Емилиян свали пушката от рамото си, насочи я към носещия се по небето метеорит и като даде нужното предварение, натисна спусъка. "Тумммм!", изстена пушката и блъвна пламък из дулото си. Пламъкът й бе като опашката на Халеевата комета.


Удареният от изстрела метеорит се пръсна мигновено, разжари се и започна да пада като бенгалски огън към земята. Емилиян скърши пушката, продуха цевта, припълни, а пръснатият метеорит още продължаваше да искри, падайки към земята. Гришката и Методи гледаха със сияещи очи. Методи стискаше с ръка бялата си брада. Той умря млад, на четирийсет години с черна брада, сега брадата му бе бяла. Лицата и на тримата бяха сиви, барутени, като лица на хора от друга цивилизация. Далече зад тях, почти на хоризонта съгледах покойния ми баща. Макар  че беше малко далеко, виждах го съвсем отчетливо. Той бе потънал до пояс в мъгли. Гледаше към ковчега, леко монголоидното му лице бе замислено, но приветливо. И то бе като лице на човек от друга цивилизация. Той бе най-млад от всички, на трийсет и девет години.


Пръснатият от Емилияновия изстрел метеорит продължи да пада. Искрите му се посипаха върху плещите на баща ми и изгаснаха. Баща ми отърси с ръка метеоритните сажди от раменете си, като продължаваше да ме гледа замислено и приветливо.


Извиках, но никой отвън не ме чу. Може би ние още не знаем как да викаме мъртвите, за да ни чуят... Опитах се да вдигна капака. Не помръдна. Бе тежък като надгробна плоча. Не ми оставаше нищо друго, освен да наблюдавам милите на сърцето ми покойници, като залепя лице до тесните пролуки между дъските на палубата.


Мъглите навън се раздвижиха, тръгнаха към ковчега и скриха баща ми.


Върху палубата останаха само тримата нощни посетители.


Следях ги през тесните дъсчени пролуки. Те насядаха. Емилиян приглаждаше с ръка цевите на пушката, без да бърза, и обърна внимание на Гришката и на Методи върху някакви особености на жената. По всяка вероятност той продължаваше някакъв разказ, започнат от по-рано, преди още да се появят на палубата.


Той обясняваше на своите слушатели, че женските бедра горе в края били слепени. "А!... Не може да бъде!" - възкликна Методи, стискайки с една ръка брадата си. Гришката плясна с ръце и рече: "Не думай, бае Емилияне!... Как тъй, слепени!" Като поприглаждаше цевите на пушката, Емилиян обясни на двамата си слушатели, че бедрата на жената, тъй както се издигат нагоре, подобно на две мощни мраморни колони, постепенно се доближават едно към друго и се слепват.


Двамата Емилиянови спътника се спогледаха и си рекоха един на друг: "Как тъй в предишния си живот не сме го забелязали това!"... Те бяха във висша степен учудени. Гришката попита: "При всяка жена ли, бае Емилияне, е така?" Емилиян му отговори, че при всяка е така, но че малцина мъже го забелязват и затова не могат да го оценят.


В този момент една голяма водна капка падна тежко върху палубата до сами нозете на Гришката и се пръсна. "А!", възкликна Гришката и се взря в небето.


"Какво има?", попита го Емилиян.


"Небето изглежда, че прокапа!", отговори Гришката, продължавайки да се взира в дълбокото звездно небе.


Емилиян протегна длан и малко подир това върху нея падна голяма водна капка. Подир нея падна още една... после още... и небето закапа равномерно.


"Наистина капе! - рече Емилиян. - Ще трябва да се подложи нещо на капчука!"


Гришката се порови във вързопа си и извади от него празна консервна кутия. Остави я на палубата пред себе си. Водните капки започнаха да падат в кутията. Отначало звънко, а след това се удряха в нея вътре все по-глухо и по-глухо. Върху палубата пропълзя мъглата и започна нежно да се увива около тях. Когато консервната кутия се напълни и преля, Методи я взе и плисна водата зад борда. Той я върна на старото й място, капките отново започнаха да падат и да откънтявят в нея.


Тримата продължиха да разговарят помежду си и да ръкомахат, но след като мъглата пропълзя и взе да ги обгръща нежно, аз престанах да чувам думите им. Чувах единствено водните капки, как падат глухо в консервната кутия . Тъй както говореха, смееха се, учудваха се или ръкомахаха, тримата постепенно почнаха да се стопяват и изгубват в обгръщащата ги отвсякъде мъгла. А водните капки все тъй продължаваха да падат и да отекват равномерно и глухо в консервната кутия.


Опитах се отново да повдигна капака на палубата. Този път натиснах с всичката си сила. За голяма моя изненада капакът се отвори съвсем леко, като че ли от само себе си. Ковчегът слабо се люлееше. Палубата се накланяше ту на едната, ту на другата си страна. Окаченият върху нея ветроупорен фенер се поклащаше и едва-едва мъждукаше. Небето отгоре бе звездно, дълбоко и чисто.


Поради люлеенето на ковчега не смеех да се изправя. Пропълзях на четири крака до консервната тенекиена кутия. Тя се бе напълнила. Водата в нея преливаше и се стичаше по палубата. Плиснах водата зад борда и оставих кутията на старото й място. Водните капки продължаваха да падат равномерно в нея. Изглежда, че в тази ръждясала тенекиена кутия капеше водният часовник на самата вселена. По този начин тя отмерваше изтичащото време.


Чух стъпки.


В отвора на трюма видях да се показва големият сив плъх от плевнята. Той помириса въздуха, пропълзя по палубата и пропадна зад борда. Подир малко се чу плясък на вода. Тежко цопна големият сив единак зад борда. Припляска с лапи и притихна. "Хъ! Хъ!" - рече някой окуражително зад мене. Обърнах се. В края на палубата, до едва мъждукащия фенер, бе кацнал един съвсем унил папуняк (циганско петле). Именно този унил папуняк ми викаше: "Хъ! Хъ!", за да ме окуражи и да ми каже, че не съм съвсем сам на палубата на ковчега.


Въпреки присъствието на папуняка или тъкмо поради това изведнъж се почувствах безкрайно сам и ми дожаля. Дожаля ми неудържимо, страшно ми дожаля за целия мой мизерен животец! Бедният мой въшкав животец!


Дожаля ми за него и се разплаках.


О, мой бедни животецо!


О, мащехо моя!


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (142)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Красива алегория! Нещо което трябва да се прочете!

 2. 2 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Много красиво написано - Радичков си е Радичков, - скърши пушката, блъвна пламък, разжари се и т.н., за съжаление напълно безсмислен текст, който въобще не ме кара да искам да прочета книгата.

  Знам, че ще ми нацвъкат минусите - ние българите сме така, каляме, каляме, после пък си правим кумири... Но някой трябва да го каже. Който иска да поспори - моля, аз съм насреща.

  Разказите на Радичков са великолепни, който случайно е пропуснал да прочете "Ние врабчетата" или почти всеки друг е време да се поправи, но това не, съжалявам.

  Четейки текста веднага се сетих за две книги - "Майсторът и Маргарита" и "Лице" на нашата Блага Димитрова, които бих прочел отново и отново. Но подобен стил на писане е много труден и рядко се получава нещо, което трогва друг, освен автора.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 3. 3 Профил на Булаир
  Булаир
  Рейтинг: 693 Разстроено

  Еееееех, бай Йордане, лека ти пръст. Много малко останаха по тия земи човеците, които могат да разберат мъдрите ти приказки ... и да имат нужда от тях.

 4. 4 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 560 Неутрално

  За славен живот, мизерната точка е и от нищо, по-неблагодарно...
  Хората казват, Отиде си, човека, с широко отворени очи ...

 5. 5 Профил на оuzo
  оuzo
  Рейтинг: 499 Неутрално

  И на Радичков ли минуси бе хора !!!!

 6. 6 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 1711 Разстроено

  До коментар [#5] от "ouzo":

  Остави минусите, Узо! Те са от "опорните".
  Колко трябва да ти е вкоравено сърцето, колко е нужно да си лишен от сетива, че да напишеш:
  " за съжаление напълно безсмислен текст"!
  Йордане, извинявай!

 7. 7 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1235 Любопитно

  Бате, без тебе осиротя не само българският северозапад, но и българският небосвод. Моля те, като се търкаляш по него като жироскоп, пускай на нас по нещо като на врабчета, които толкова много обичаше! Разкажи ни как е тенецът, скакалецът, другоселецът, таралежът, краставата жаба и другите ти герои. Не ми харесва финалът на новелата ти "Всички и никой", където казваш: "А сега да затворим вратата на нашата повест, през която минахме всички и не остана никой, да заключим и хвърлим през рамо ключа в дълбокия вир. Чу се воден плясък и настъпи космическа тишина". Много е меланхолично и безутешно, бате, напиши ни нещо по-оптимистично!!!!!

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#6:"Alexander97"]Колко трябва да ти е вкоравено сърцето, колко е нужно да си лишен от сетива, че да напишеш:
  " за съжаление напълно безсмислен текст"!
  Йордане, извинявай! [/quote]

  А колко трябва да си тъп, за да разчиташ на сетивата си, за да откриеш смисъла?

  Няма извинявай, Радичков не е икона, а човек и голям писател. Погледни мнението ми по-горе как разделя хората - това са и най-добрите продукти, - например половината хора боготворят Епъл, другата половина изобщо не ги харесват, но никой не е безразличен.

  Обяснявам нагледно, за да го схванеш със сетивата, но това и за изкуството е вярно.

  Много по-добре е да спорим за Радичков, отколкото да го отминаваме с мълчание или по-просто с 2 думи "Бог да го прости", което е същото. Щото, ако Радичков се е трудил, за да го отминем с две думи като всеки друг, язък за труда му.

  Моето мнение може да е спорно, но съм се потрудил много повече от теб над Радичков и това е очевидно тук. И това е точно от уважение към Радичков.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 10. 10 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#1] от "emilm13":

  Каква боза!

 11. 11 Профил на sanlivko
  sanlivko
  Рейтинг: 488 Неутрално

  "Бедният мой въшкав животец!" Вълшебство. Липсата на някои личности оставя големи празноти. Мисля, че душата му е намерила мир още тук на земята, защото е разбрал смисъла на всичко. Поне така си мисля, когато го чета.

 12. 12 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#7] от "Дедо Либен":

  Осиротели са "тенецът, скакалецът, другоселецът, таралежът, краставата жаба". Виж българите и българската литература с нищо не са осиротели.

 13. 13 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1235 Любопитно

  Йордан Радичков е писател, за когото правилата в художествената литература губят своята традиционна роля. Той е създаващият алтернативи творец. Затова и интересът към неговото творчество е толкова голям. Два пъти е номиниран за Нобеловата награда за литература. Произведенията му са превеждани на 37 езика и са издадени в 50 страни по света.

  През 2000 година издава сборник с разкази „Пупаво време” - книга с особено заглавие, ироничен реверанс към миналото, когато в някои от диалектите „пупа” е значело корем и типично по радичковски пренесена в съвременността, в нашето „пупаво време”. НИЕ ПУПАВИ ЛИ СМЕ?????

 14. 14 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  [quote#2:"bibian"]Който иска да поспори - моля, аз съм насреща. [/quote]
  Няма да споря, само ще се възхищавам - от Радичков и от теб

  ""Хъ! Хъ!" - рече някой окуражително зад мене."

  Имам ли папуняк, всъщност?

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#14:"дъждовита"]Няма да споря, само ще се възхищавам - от Радичков и от теб [/quote]

  Кур-ди-са ме колежке, както би казал Майстора.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 17. 17 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Любопитно

  [quote#2:"bibian"]Четейки текста веднага се сетих за две книги - "Майсторът и Маргарита" и "Лице" на нашата Блага Димитрова[/quote]
  Странно е, че точно за тези книги си се сетил, докато си чел Радичков. Откъде ти хрумна да ги свържеш с текста горе, а и помежду им?

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 18. 18 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1235 Весело

  До коментар [#15] от "bobop77":

  Пиесите на Радичков „Януари”(1974), „Лазарица”(1979), „Опит за летене”(1979) и „Суматоха”(1967) са играни в Австрия, Югославия, Германия, Гърция, Швейцария, Дания, Полша, Русия, Унгария, Финландия, Чехия, САЩ, Румъния и др.
  АХ ТЕЗИ КОМУНИСТИ!!!!

 19. 19 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 560 Неутрално

  Радичков ?...
  Който му е сетил погледа, и Него е сетил...

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 560 Неутрално

  До коментар [#15] от "bobop77":

  Огледай се днес около себе, съвременнико...
  Дано ти светне, какво е сещал във времето си, "скакауеца"...

 22. 22 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Разстроено

  До коментар [#20] от "bobop77":
  До коментар [#18] от "Дедо Либен":
  Намирам логика и основания и в двете мнения.
  (май биполярно афективно разстройство му казваха)

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 23. 23 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#15:"bobop77"]промивали мозъка, че този е писател (селски простотии и бози за проминване на мозъка срещу наградата да си в ловната дружинка на Тодор Живков, когато истински интелектуалци и писатели са репресирани или дори вкарвани [/quote]

  Културата е венеца на цивилизацията, нормално е властта да иска от него. Живков не е казал - ела в ловната дружинка, да те направя писател - точно обратното е.

  Сега кой е приел поканата и кой не е друга тема, но би било глупаво да искаме от творците да са и герои - нещо като древните елинини, хем поети, хем атлети. Та не видяхме ли Ботев как мизерно живя и колко бързо приключи?

  А пък който е по-реприсиран той е по-писател е феноменална глупост, защото не можеш да мериш изкуство с червения комунизъм на съветите и селсктата хитрост на Бай Тошо.

  Изкуството си е изкуство, то е универсално за човека като секса - ти правил ли си любов по комунистически? Виж, за садо-мазо допускам напълно като те чета.

  А това, че не си уважаваме дисидентите, няма нищо общо с изкуството. Аз не знам защо по принцип не харесваме инакомислещетите, но допускам, защото те поне изобщо мислят.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 24. 24 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#18] от "Дедо Либен":

  Разбира се, и 17 пъти номиниран за Нобелова награда, по 3 пъти на годината, и нито един път не е дори споменаван от Нобеловия комитет, че е номиниран. Да не бъркаме автентичния фолклор с бълнуванията на един нарочен от комунистите за писател.

 25. 25 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#20:"bobop77"]Дълбокото звездно небе прокапало... Каква простотия! [/quote]

  А ако са прокапали звезди става друго, нали?

  Изкуството е тънка работа, веми киното - ако падне саксия на главата на здравеняк и онзи се почеше е смешно, - в немите филми е ставало стотици пъти. Но ако убие дете е трагично.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 26. 26 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  [quote#23:"bibian"]не можеш да мериш изкуство с червения комунизъм [/quote]
  Да, не можеш. Но пък какво накара Радичков и Валери Петров да станат депутати и да умират от омерзение, седейки до колегите си с белите чорапки и лошия руски?
  Не вярвам да са ги насилвали.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Весело

  [quote#27:"bobop77"]Пий си хапчетата[/quote]
  Много добър аргумент за всеки спор. И аз ще си изпия моите.
  Не сте ли твърде краен?

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 29. 29 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#27:"bobop77"]Културата е венецЪТ на цивилизацията. Първо, не знаеш граматика. Нормално е властта (?) [/quote]

  Хвана ме за пълния член, колега.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 30. 30 Профил на Дедо Либен
  Дедо Либен
  Рейтинг: 1235 Любопитно

  В РАЗКАЗА СИ ПУПАВО ВРЕМЕ РАДИЧКОВ ПИШЕ:
  "...Като гледам цялата тази „мила родна картинка“, ми идва на ума, че у нас са пупави не само шилетата и гъбата пупавица и не само папунякът пупа, ами целият ни живот сякаш запупява. Покрай живота и ние, неговите жители, запупяваме. И не само телесно. Запупяваме и умствено, и духовно. Затова от всичките ни усилия и начинания вее все повече и повече пупавост. А когато вечер слушам изявленията на говорителите на различните политически сили, ползващи временния статут на националната телевизия, пред очите ми застава натрапчиво и някой от споменатите по-горе ПУПАВИ ГЕРОИ...."

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#26:"дъждовита"]Да, не можеш. Но пък какво накара Радичков и Валери Петров да станат депутати и да умират от омерзение, седейки до колегите си с белите чорапки и лошия руски?
  Не вярвам да са ги насилвали. [/quote]

  Не знам и не ме интересува, защото по-добре те, отколкото Пеевски, нали?

  Аз тук ще ти припомня и Дончо Цончев, друг голям майстор на разказа и депутат от БСП.

  Червените кхмери не мога да ги дишам, но една лоша дума няма да кажа за такива хора. Така са преценили - така са направили, дори и за пари да е било, знаеш в БГ творците ни далеч не получават това, което заслужават.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 34. 34 Профил на tak40309320
  tak40309320
  Рейтинг: 226 Неутрално

  Каквото и да е, такива писатели вече няма. Сега е времето на "шит" литератюр.

  има хора с много профили, има и профили които се ползват от много хора
 35. 35 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Весело

  [quote#31:"bobop77"]с или без [/quote]
  Според моя усет, който не винаги съвпада с граматическите норми, точно тук сбъркахте. Не трябваше ли да напишете "със или без"?

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 36. 36 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#28:"дъждовита"]Пий си хапчетата- цитат на коментар #27 от “bobop77”

  Много добър аргумент за всеки спор. И аз ще си изпия моите.
  Не сте ли твърде краен? [/quote]

  Спокойно, както виждате попадна на корав.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 37. 37 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#26] от "дъждовита":

  Същото, което и другите. Създадените от комунистите "дисиденти" влизат в Палрамента от БКП, за да се отблагодарят на партията за хонорарите и безгрижния живот.

 38. 38 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 594 Неутрално
 39. 39 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  [quote#33:"bibian"]Червените кхмери[/quote]
  Няма да крия, че на мене ми минават лоши мисли и за Хайтов, и за Цончев Бог да ги прости!

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 40. 40 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  [quote#38:"bobop77"]Парламента. [/quote]
  Главната буква не е препоръчителна, опасявам се.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 41. 41 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 913 Неутрално

  Това определено не е сред най-добрите текстове на Радичков, но и най-гениалният да беше, чини ми се, тук пак щяха да се изсипват хули върху него. Което пък по никой начин не отменя факта, че Радичков е един голям писател, може би единственият наистина голям, който сме имали някога.

 42. 42 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Весело

  Добре, де... ти, с минуса... разбрах, че ме обичаш! Спри се!

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 43. 43 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Весело

  [quote#41:"murttle"]Радичков е един голям писател, може би единственият наистина голям, който сме имали някога. [/quote]
  Е, хайде, хайде... Да не се изсилваме!

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 44. 44 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 913 Неутрално

  [quote#43:"дъждовита"]Да не се изсилваме! [/quote]

  Голям писател не означава писател с "правилна" биография или писател, чиито произведения на нас лично ни харесват. Предполагам, по това няма спор?

 45. 45 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#39:"дъждовита"]Червените кхмери- цитат на коментар #33 от “bibian”

  Няма да крия, че на мене ми минават лоши мисли и за Хайтов, и за Цончев Бог да ги прости! [/quote]

  Мисли или фантазии, заедно или поотделно - добре е да уточниш

  Цончев е безапелационнен, но с Хайтов има един проблем. Дълбоко ме смущава факта, че освен феноменалните "Диви разкази" нямаме нищо друго от него, което отдалеч да напомня за тях и ститълт им. Трудно ми е да приема това, обикновено в живота не е така.

  Погледни Радичков горе, стилът веднага личи, но Хайтов???

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  [quote#30:"Дедо Либен"]у нас са пупави не само шилетата и гъбата пупавица и не само папунякът пупа, ами целият ни живот сякаш запупява. [/quote]
  Малко преиграва с "пупене" и "папене" тук... но пък и аз не съм "арбитер елеганциарум".
  Всъщност, щом са ни съвременници, няма как да се отърсим от лоши помисли, свързани с конкретни техни постъпки. Важното е, какво ще остане в спомените.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 48. 48 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1350 Неутрално

  Дожаля ми неудържимо, страшно ми дожаля за целия мой мизерен животец! Бедният мой въшкав животец!
  Дожаля ми за него и се разплаках.
  ............
  Даа, много точно усещане за жизна в НРБ.
  Който не знае що е соц.действителност, а е любопитен да разбере, нека прочете радичковият роман и да хване депресия.
  "Ще трябва да събера не само мизерията на своя живот, но и цялата мизерия и величието на този въшков живот, дето го живеем с вас, мили ми, четецо.”
  Й.Радичков,
  депутат от БСП

  nemo malus felix, minime corruptor.
 49. 49 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1350 Неутрално

  Девизът на „Дума” – и досега можете да го видите на 1-вата му страница – е „Ние пак сме тук”. А знаете ли автора на тази нахална заплаха? Не? Ами, интересувайте се, де – писателят Йордан Радичков!

  nemo malus felix, minime corruptor.
 50. 50 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Весело

  [quote#45:"bibian"]Дълбоко ме смущава факта, че освен феноменалните "Диви разкази" нямаме нищо друго от него[/quote]
  Не си само ти смутен, ако това те успокоява )))

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 51. 51 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#42:"дъждовита"]Добре, де... ти, с минуса... разбрах, че ме обичаш! Спри се! [/quote]

  Qui aime bien châtie bien

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 52. 52 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 4875 Весело

  Боже, каква палитра от мнения! Като радичкови герои - многолики и многоустни.

 53. 53 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Любопитно

  [quote#44:"murttle"]Голям писател не означава писател с "правилна" биография[/quote]
  Първо да се разберем какво според Вас е "голям писател", а после може и да спорим.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 54. 54 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Весело

  [quote#52:"Добър Велко"]многоустни.[/quote]
  Тази дума бих заменила с "хлевоусти", щото иначе смисълът се губи.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 55. 55 Профил на emilm13
  emilm13
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#8] от "bobop77":
  Изчетох всичките ти коментари - невежество от такова ниво буди преклонение! Предлагам единицата за невежество да се нарича bobop, за нула да се приеме 77!

 56. 56 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#41] от "murttle":

  Murttle, това искаме да кажем. Нека всеки си харесва, нека всеки да смята колко голям писател е, негова си работа. Но помним времето, когато беше пуста бездуховност и комунистическа цензура, а ни се казваше, че имаме "голяма култура" и "велики писатели" ежечасно номинирани за Нобелова награда. Помним и не го забравяме. И президентът на великата нация и той се срещна на закуска с профана от Калимаци и с племеницата на шеф на Народен съд на закуска ама то няма нищо общо, такива бяха времената. Но пак да кажем, помним. Българите бяха излъгани във всичко поне два пъти. Но пак казва, помним. И точно защото помним, искаме да не ни казва някой кой колко велик е бил, каква велика нация сме и култура, защото това са лъжи. Въпрос на всеки е пред съвестта си да си отговори на въпроса дали "краставата жаба" и прокапалото дълбокозвездно небе върху пупавата земя са литература, цивилизация и култура. Но няма нужда да ни казват, че "историята на кенефа" е велик роман и най-превеждана българска литература в цял свят. Българите платиха прекалено жестока цена за лъжите на комунистите, за да продължава всичко това. Грандоманията не е лекарство за жалките комплекси за малоцнност, които ни завеща едно грозно минало, в което подобни маргинали живяха живот на придворни писатели и приятели от ловната дружинка на диктаторите.

 57. 57 Профил на pitagor
  pitagor
  Рейтинг: 381 Разстроено

  До коментар [#32] от "bobop77":

  Тъжно е човек да чете коментарите ти. Колко ли неудовлетворение и посредственост трябва да си събрал в душата и ума си, за да нападаш с такава ярост един покойник. Да си творец, значи да бъдеш и мразен и обичан, ала имай уважение... Радичков е един от най-красивите и деликатни умове на бедния ни народец, прозрели истини, които някои никога няма. Затова и бедни ще си стоим.
  Казва го човек, който няма спомен от Комунизма и не е обременен с никаква пропаганда от онова време, за която ти говориш. Виж обаче ти си промит с пропагандата на отрицанието. Толкова. Хайде със здраве.

 58. 58 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 913 Неутрално

  До коментар [#53] от "дъждовита":

  Съжалявам, но нямам нито време, нито желание да помагам на някого да си разсейва скуката, още по-малко под такава тема. По-добре да прочета още някоя страница от Радичков, което горещо препоръчвам и на повечето "компетенти" тук.

 59. 59 Профил на lot49
  lot49
  Рейтинг: 594 Неутрално

  [quote#57:"pitagor"]Радичков е един от най-красивите и деликатни умове на бедния ни народец, прозрели истини, които някои никога няма. [/quote]

  Това изречение има смисъл само за теб. Вече обясних, че бедният народец наистина има нужда да бълнува колко големи писатели има. И досега го прави. А красив и деликатен ум никак не се свързва нито с тенци, скакалци, крастави жаби и другоселци.
  Това наистина са прозрени истини, прозрели истини,' които някои никога няма." [/quote] Да, така е, няма ги. Някои са, но ги няма.

 60. 60 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 4875 Неутрално

  До коментар [#56] от "bobop77":

  Вие сте умен човек. Чувал сте за метафори. Какво според вас казва с "Гришката се порови във вързопа си и извади от него празна консервна кутия."
  На форума е интересно да направите анализ.

 61. 61 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Любопитно

  [quote#60:"Добър Велко"]На форума е интересно да направите анализ. [/quote]
  Защо пък трябва да прави анализ на нещо, което явно го отблъсква, противно му е да го чете?!
  Направете го Вие, сигурно имате предвид конкретен извод.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 62. 62 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#56] от "bobop77":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Сравняват Радичков с Маркес и "метода" му - с магическия реализъм. Радичков наистина е интересен и "самобитен", дотам, докъдето не превръща таланта си в маниерничене. А иначе, нашата литература си е регионална. За наша употреба. Та и калибърът на писателите ни е по БДС. Хайтов е безсрамен плагиат, Дончо (Бог да ги прости всичките!) е самовлюбен и без талант, та на този фон Радичков е "свеж". Но какво от това... Това бяха "курдисани" за писатели хора, и Емилиян, и тути кванти. Другите измряха в мизерия (Яна Язова), изнасилиха ги идеологически (Д. Димов) или ги обрекоха на мълчание (Далчев)...

  'Let light surround you' Dream Theater
 63. 63 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  За мен най-големият ни писател прозаик е Йордан Йовков. Беше и е недостижим.

  'Let light surround you' Dream Theater
 64. 64 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Любопитно

  [quote#60:"Добър Велко"]На форума е интересно[/quote]
  Да, наистина! Интересно ще бъде да чуем мнение, а не въпрос, с който не се казва нищо.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 65. 65 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  [quote#63:"ariel28"]За мен най-големият ни писател прозаик е Йордан Йовков.[/quote]
  Стискаме си ръцете )))

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 66. 66 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#65] от "дъждовита":  'Let light surround you' Dream Theater
 67. 67 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Любопитно

  [quote#46:"Alexander97"]Обида за нацията си.[/quote]

  Предполагам, че сте уважавания писател и виден политически деятел, г-н Волен Сидеров и пишете от ... улицата.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 68. 68 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#56:"bobop77"]профана от Калимаци[/quote]

  Някак си винаги ни е било внушавано, че сме народ със селски манталитет и следователно, "селската тематика" ни е най-близка. Е, то не е лъжа, де. Та писатели на градска тематика бяха гледани с подозрение, дори писанията на партийно правоверния Павел Вежинов с разните му коне и професори, и нефелни, чалнати девойки...
  Изненадващо е колко романи и разкази на градска тематика има преди 1944 г., от писателки като Вера Мутафчиева например (колцина знаят, че е писала не само исторически романи?). Течения в прозата, като диаболизъм, екзотична тематика (място на действието - далечна страна) и т.н. бяха насилствено прекъснати с идването на комунистите на власт. Те надовлякоха "здрави сили" в литературата, селски момчета и момичета, които да установят "шаячната правда". Като СтеЦе-то, съден за задяване на ученички като селски даскал преди 9-и, а после изкарал се жертва на "фашизма"... Та нашата литература от 1944 г. до днес е рожба на въпросната шаячна правда, вмирисана на лук и смехотворно - на котловинен маниеризъм. Като този на Г. Господинов например. Регионалност с мнооого силен селски комплекс за малоценност...
  Всичко се плаща, а насилието над историческия ход - най-паче...

  'Let light surround you' Dream Theater
 69. 69 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#52:"Добър Велко"]Боже, каква палитра от мнения! Като радичкови герои - многолики и многоустни.

  Точа НОИ ежемесечно.
  [/quote]

  На мен ми е кеф, че се вдигна такава патардия под статия за :。литература. И вярно - имаме си от всичко, дори идиотът на глобалното село е тук

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 70. 70 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Весело

  [quote#68:"ariel28"]котловинен маниеризъм[/quote]
  Хахах! Много плюсове за мнението!

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 71. 71 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#70] от "дъждовита"
  Благодаря! С уточнението, че разбира се, терминът "котловинна литература" не е мой.

  "От 60-те до средата на 80-те години на миналия век в българското културно пространство е безспорна идеята, че регионалното е изградило собствена културна идентичност, чрез която ще се излеят истини за "човека и човечеството" (Жечев 1982б: 416-466) 1. Така се появяват редица статии, често пъти полемични помежду си, говорещи за регионалното като възможност и за самобитност, и за универсалност. Или, още по-точно казано: 60-те и 70-те години своеобразно разгъват Пенчо-Славейковата идея за самобитното като универсално и специфичното за литературата и критиката от това време е, че те размишляват и реализират "котловинното", "местното", "локалното" като част от света, който се изживява чрез българското."

  http://liternet.bg/publish/aalipieva/poezia_60/duhyt.htm

  Според мене тази теория за "котловинност" беше използвана тогава у нас, за да се оправдаят слабите постижения на българската социалистическа литература. И в уносон със "социалистическия национализъм", достигнал крешендо през 1981 г. и смятан наивно от българите за инакомислие и смелост на мисълта.

  'Let light surround you' Dream Theater
 72. 72 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4345 Весело

  До коментар [#62] от "ariel28":

  Имаш добър литературен вкус за разлика от политическите ти пристрастия. Кажи нещо за градския Богомил Райнов.

  klimentm
 73. 73 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#72:"klimentm"]До коментар [#62] от "ariel28":

  Имаш добър литературен вкус за разлика от политическите ти пристрастия. Кажи нещо за градския Богомил Райнов. [/quote]

  Имаше една Франсоаз в книгите му, страшна мацка

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 74. 74 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4345 Неутрално

  До коментар [#73] от "bibian":

  Никога не съм харесвал Радичков но с удоволствие четях Райнов.
  Не само заради Франсоаз.Според мен Радичков майсторски води читателите си за носа .

  klimentm
 75. 75 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4345 Неутрално

  До коментар [#73] от "bibian":

  Никога не съм харесвал Радичков но с удоволствие четях Райнов.
  Не само заради Франсоаз.Според мен Радичков майсторски води читателите си за носа .

  klimentm
 76. 76 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#72:"klimentm"]Кажи нещо за градския Богомил Райнов.[/quote]
  Богомил Райнов има талант, но е много морално нечистоплътен човек, което някак личи в писанията му, дори в тези, които що-годе харесвам, като "Черните лебеди" и "Пътища за никъде" например. Между другото, баща му е бил неизмеримо по-талантлив, но също морално не на висота. Дебелянов е обитавал под наем жилище на Николай Райнов. Когато загива, близките му отиват да му приберат нещата. С учудване видели, че библиотеката му е опразнена. Н. Райнов без никакъв свян казал, че взел книгите, защото, докато бил на фронта, Димчо не си бил плащал наема...

  А в т.нар. си емил-боевски романи Б. Райнов преписва от разни западни романчета с меки корици
  Франсоаз пък е наистина запомняща се, падал си е човекът по пищни мадами

  'Let light surround you' Dream Theater
 77. 77 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#75:"klimentm"]Според мен Радичков майсторски води читателите си за носа .[/quote]
  Хаха... интересно! И съм съгласна!

  'Let light surround you' Dream Theater
 78. 78 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#75:"klimentm"]Никога не съм харесвал Радичков но с удоволствие четях Райнов.
  Не само заради Франсоаз.Според мен Радичков майсторски води читателите си за носа . [/quote]

  Аз също четях Райнов с удоволствие, но и той ни водеше за носа - французойките не се оказаха такива

  Но пък е прав, навън вали ли вали, а улукът плющи ли плющи - наистина, няма нищо по-хубаво от лошото време!

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 79. 79 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#75:"klimentm"] с удоволствие четях Райнов. [/quote]
  Вярно е, че ни интригуваше, защото нямахме достъп до тоз тип западна литература, та и ерзаца поглъщахме с кеф. У Райнов има един природен цинизъм и мизантропия, които пасват на "черния роман", па макар и подплатен с въпросния регионално-социалистически шаяк

  'Let light surround you' Dream Theater
 80. 80 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#76:"ariel28"]Богомил Райнов има талант, но е много морално нечистоплътен човек, което някак личи в писанията му, дори в тези, които що-годе харесвам, като "Черните лебеди" и "Пътища за никъде" например. [/quote]

  Веднъж като разбереш, че курва е спасила Стамболов, започваш да гледаш на жените по друг начин. Райнов е прав.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 81. 81 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#80:"bibian"]Веднъж като разбереш, че курва е спасила Стамболов, започваш да гледаш на жените по друг начин. Райнов е прав.[/quote]

  Не виждам това какво общо има с коментара ми. Никъде не съм споменала за отношението на Райнов към жените. Прочетете биографията му и ще разберете какво имам предвид, като казвам, че е морално крайно нечистоплътен.
  Пасажа за Стамболов ще го подмина.

  'Let light surround you' Dream Theater
 82. 82 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Весело

  До коментар [#81] от "ariel28":

  Вдигам твоята ръка на ринга!

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 83. 83 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#81:"ariel28"]Веднъж като разбереш, че курва е спасила Стамболов, започваш да гледаш на жените по друг начин. Райнов е прав.- цитат на коментар #80 от “bibian”

  Не виждам това какво общо има с коментара ми. Никъде не съм споменала за отношението на Райнов към жените. Прочетете биографията му и ще разберете какво имам предвид, като казвам, че е морално крайно нечистоплътен.
  Пасажа за Стамболов ще го подмина. [/quote]

  А ти ако мислиш, че само жените имат право да бъдат курви и да не се срамуват от това, много грешиш.

  Но понеже си играем на асоциации, моята за Райнов е "Триумфалната арка" на Ремарк.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 84. 84 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Любопитно

  До коментар [#83] от "bibian":

  Всеки може да си вади "зайчета" от шапката! Първо ми отговори на въпроса за Радичков, Булгаков и Блага Димитрова.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 85. 85 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#82] от "дъждовита":

  Оценявам и навеждам скромно глава

  'Let light surround you' Dream Theater
 86. 86 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#82:"дъждовита"]До коментар [#81] от "ariel28":

  Вдигам твоята ръка на ринга! [/quote]

  Аз пък нямам нужда от помощ, за да си вдигна каквото и да било.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 87. 87 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#83:"bibian"]А ти ако мислиш, че само жените имат право да бъдат курви и да не се срамуват от това, много грешиш. [/quote]

  Значи, много стеснено виждате нещата, чак не мога да повярвам, че под нисъл морал разбирате единствено сексуален промискуитет. Или нещо имате против жените по принцип? Или пък аз не Ви разбирам "дълбоката мисла"

  Ремарк и Райнов имат общо само в буквата "Р"

  'Let light surround you' Dream Theater
 88. 88 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4345 Неутрално

  До коментар [#76] от "ariel28":

  Баща му е бил енциклопедична личност и оставя огромно литературно наследство което за съжаление днес не познаваме.
  Колкото до морала права си , но може би трябва да разглеждаме литературното творчество отделно от морала на авторите.Световната литература е пълна с големи автори със съмнителен морал.Знам че в нашите родни условия този въпрос е болезнен заради толерирането на определени хора.Богомил Райнов беше от тези автори но според мен остави много добри произведения.

  klimentm
 89. 89 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#84:"дъждовита"]До коментар [#83] от "bibian":

  Всеки може да си вади "зайчета" от шапката! Първо ми отговори на въпроса за Радичков, Булгаков и Блага Димитрова. [/quote]

  Скъпа колежке, има само 3 неща, които трябва да направите, за да си отговорите сама въпроса - да видите триумфалната арка с очите си и да прочетете 2 книжки, нищо работа

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 90. 90 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Весело

  До коментар [#88] от "klimentm":
  [quote#87:"ariel28"]Ремарк и Райнов имат общо само в буквата "Р" [/quote]
  "Мачкай", Ариел!
  Хаххаха...

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 91. 91 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#88:"klimentm"]Колкото до морала права си , но може би трябва да разглеждаме литературното творчество отделно от морала на авторите[/quote]
  Това е голяма чуденка и за мене. Интересно, че за някои автори работи, а за други - не... Дали зависи от големината и вида на "греха" им, или от честността им и степента на "морализаторство" в творбите им, не се наемам да кажа.

  С другото съм съгласна.

  'Let light surround you' Dream Theater
 92. 92 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 701 Весело

  [quote#91:"ariel28"]Това е голяма чуденка и за мене. Интересно, че за някои автори работи, а за други - не... Дали зависи от големината и вида на "греха" им, или от честността им и степента на "морализаторство" в творбите им, не се наемам да кажа. [/quote]

  За големината и вида на греха на Вазов се носят легенди, не знам колежки, вие кажете

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 93. 93 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  [quote#91:"ariel28"]Дали зависи от големината и вида на "греха" им, или от честността им и степента на "морализаторство" в творбите им[/quote]
  Според мен, зависи най-вече от това, докъде стигат границите на собствените ти представи за морал...
  Да си спомним за затворника Вийон, Вапцаров също, пък ако щеш и Пеньо Пенев...
  Какво значение има как го приема обществото, ако той е последователен и непротиворечив в действията и постъпките си.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 94. 94 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Весело

  [quote#92:"bibian"]не знам колежки, вие кажете[/quote]
  С Вазов не сме имали честта )))
  Приемаш ли приятелски забележки? Думата "колега" няма женски род.

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 95. 95 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  До коментар [#90] от "дъждовита":

  Ай трай, тренер

  'Let light surround you' Dream Theater
 96. 96 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#92:"bibian"]За големината и вида на греха на Вазов се носят легенди, не знам колежки, вие кажете [/quote]
  Това не е грях, а виталност

  'Let light surround you' Dream Theater
 97. 97 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  До коментар [#91] от "ariel28":

  За мен хора като споменатите по-горе писатели, към които добавям блестящия интелект Иван Стоянович, светла му памет, са хора, морално укорими... заради търговията в храма...

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
 98. 98 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#93:"дъждовита"]Според мен, зависи най-вече от това, докъде стигат границите на собствените ти представи за морал...
  Да си спомним за затворника Вийон, Вапцаров също, пък ако щеш и Пеньо Пенев...
  Какво значение има как го приема обществото, ако той е последователен и непротиворечив в действията и постъпките си.[/quote]

  Значи, Вийон го приемам, дори Пеньо Пенев, но Вапцаров - не. Първият е очарователен разбойник, вторият - талантлив пияница. Вапцаров го обичам много като поет, затова ми е непоносимо, че е разнасял куфарчета с рубли за терористична дейност и е бил македонист.

  'Let light surround you' Dream Theater
 99. 99 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 541 Неутрално

  [quote#97:"дъждовита"]За мен хора като споменатите по-горе писатели, към които добавям блестящия интелект Иван Стоянович, светла му памет, са хора, морално укорими... заради търговията в храма... [/quote]

  Съгласна съм. Когато грехът е да продадеш честта си, творчеството си и родината си за пари, не мога да го приема. Колкото по-умен и талантлив е "грешникът", толкова по-зле.

  Д. Димов например ми беше любимият съвременен писател. Наскоро препрочетох преработения "Тютюн" и се отвратих от евтината пропаганда. Ами, никой не може да те накара да го направиш насила, съжалявам... Язък...

  'Let light surround you' Dream Theater
 100. 100 Профил на Дилема
  Дилема
  Рейтинг: 1669 Неутрално

  До коментар [#98] от "ariel28":

  Може би наистина не трябва да се задълбаваме във всички грешки, особено ако са допуснати поради младост...

  Дали да съм, или да н' съм и Аз-ът да не бъде Аз, а... Ние
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK