Откъс от "Соцгурме"на Албена Шкодрова

Корицата на книгата

© Издателство "Жанет 45"

Корицата на книгатаВ рубриката "Четиво" ви представяме откъс от новата книга "Соцгурме: Куриозната история на кухнята в НРБ" на Албена Шкодрова, издадена от "Жанет 45".

От герои в пакостници 


Първоначалният алтруистичен ентусиазъм през 50-те преминава в страх. През 60-те в бригадната повинност са включени средните училища и нещата започват поне на повърхността да олекват и повеселяват – също и понеже от 60-те нататък обществената съпротива започва да изплува във вид на всеобхватен цинизъм. Властта, явно осъзнаваща тези процеси, продължава да поддържа пропагандната машина.


В края на 50-те излиза от печат дори художествена литература, насърчаваща бригадния ентусиазъм – под формата на сборник очерци "от средношколци за средношколски бригади".
"Сивите ленти на терасите се вият една над друга, опасват острия хълм. Много тераси ще направят тази година бригадирите от бригада "Георги Димитров" при Държавното земеделско стопанство – Сливен, ще оставят четиристотин хиляди лева печалба и шестстотин декара терасирана площ. Вече е напекло. Дърветата навеждат клони, натежали от слънце и прах. Долу в лозята нещо изшумолява и стихва пак. Само тоя пек, който тежи и жари…


Той повдига очи. Над него с избелялата фуражка и черните мустаци е надвесил засмяното си лице командирът на бригадата.


- Ставай, момче, ставай! Или чак в болницата си се научил, че твоите и без помощ са на едно от първите места... Работят, ей, работят..."1


Въпреки че сигурно трябва да се определи като образец на социалистическия реализъм, този фюжън от стилистиката на Елин Пелин и вестник "Работническо дело" има малко общо с реалността.


Културата на бригадите най-малко от 70-те нататък е напълно лишена от епос и героизъм, а е по-скоро низ от подмолно насилие, скрити подигравки, цинично веселие, безсмислени пакости и постоянни опити за хитрувания и взаимно мамене.


Един пример за това развитие на нещата е заплащането. Като цяло то е неизменно символично. Но към края неговото изплащане се превръща в обект на сложна игра, в която, ако се съди по спомените на свидетели, всеки лъже всекиго и гледа да даде колкото може по-малко.


На теория учениците и студентите са мотивирани чрез идеологически натиск за изпълнение на нормите и чрез финансов стимул под формата на изплащане на възнаграждение. Но както обяснява културологът Александър Кьосев по собствените си спомени, "имаше неизпълнение на нормите и те ни натискаха, но нас не ни интересуваше, защото и без това не ни плащаха".2 Тарифите, по които селскостопанският и заводският труд се заплаща на бригадирите, са много ниски за тогавашния стандарт в градовете, откъдето повечето деца идват. "Работиш цял месец и получаваш примерно 30 лв. (един учител получава 100 лв. на месец). Все още беше жив споменът за вълкочервенковското време, когато трудоденят е бил 5 стотинки на село, и е било див глад и напълно безсмислено да се занимаваш с такъв труд."


Отгоре на това нормите са високи за хора, непривикнали с подобен труд, и трудно се изпълняват. Повечето преживели бригади разказват еднотипни истории за бригадирската култура, която се изразява в усвояването на дребни хитрости за облекчаване на натиска и заобикаляне на работата.


Понякога измамите са от страна на местните селскостопански организации, които са преки потребители на бригадирския труд: "Грозде съм брала, и беше голямо надлъгване с местните селяни. Това, което изкараш над нормата, се плащаше. Ама камионът, който пращахме, все се оказваше не достатъчно пълен. Така че се наложи да ходим ние да мерим. И тогава нещата се оправиха."3


Друг подобен спомен разказва за една сравнително по-луксозна бригада, на Черноморието: "Веднъж бяхме на бригада в Поморие, в едни бараки до морето. Чуден живот беше. Там имаше бадемови градини, но нас в тях не ни пускаха, пратиха ни да берем чушки. Но явно нещо не са видели много полза от нас – те ни носеха храна на полето – хляб, луканка, та в един момент ни казаха, че сме изяли каквото сме изработили и ни пратиха рано-рано да си ходим".4


Освен от трудно доказуемото хитруване на дребно, някои от бригадирите стават свидетели и на по-недвусмислени и директни измами. "При една от есенните бригади, на които брулехме сливи, момчетата се бяха договорили с шефа на АПК-то да работят повече – работеха заедно с нас, но после оставаха и допълнителни часове, за да си изкарат пари. И наистина бачкаха здраво – нас ни прибираха с някакъв транспорт, те оставаха до късно да работят, връщаха се на стоп, пеша. И накрая ги прецакаха. Взеха нищожно повече от нас, няколко лева отгоре. Мисля, че шефът на АПК-то и бригадирският "гаулайтер" се бяха договорили да ги минат."5


Макар и получаваните от бригадите суми да са оценявани с вариации между "приятно допълнение" към бюджета на един ученик или студент и пари, за които не си струва да говориш, тяхната абсолютна стойност е посочвана винаги като малка. "Имаше заплащане, но като приспаднат щетите (прозорче, друго, все имаше нещо да сме повредили), и накрая 10-15 лева получаваш за 15 дни работа."6


Всъщност заплащането на селския труд – не само за бригадирите, но и за работниците по кооперативите – като цяло е доста ниско, и също е непоследователно. Според Джералд Крийд, който живее в българското село Замфирово през 80-те, някои типове дейности са били възнаграждавани добре, а други – не. Той описва и един случай с бране на грозде. "Тя [нормата] бе само 250 кг и на теория бе изпълнима, но не и на практика – както разбрах от собствен опит. Когато една от бригадите, в които участвах, пристигна на лозето, аз и останалите работници трябваше да напълним микробуса с празни щайги на пункта за претегляне, тъй като в района, където щяхме да берем, нямаше никакви щайги. След като брахме един час, напълнихме щайгите и понеже микробусът си беше тръгнал, трябваше да отида отново до пункта, който беше на 10-15 минути пеша, за да взема още празни щайги. Тъй като не можехме да носим много щайги наведнъж, се наложи три пъти да се разходим до пункта и така всеки работник от бригадата загуби близо час от работното си време. Още повече че към 16.00 часа вече бяхме напълнили всички щайги от пункта и просто спряхме да берем. Освен това трябваше да сортираме гроздето по качество, което ни отне допълнително време. Забавяше ни и състоянието на лозето. Лозите не бяха прекопани и вързани, а това намаляваше количеството на гроздето и ни принуждаваше да търсим гроздовете измежду плевелите, като внимавахме да не си избодем ръцете в тръните. При тези условия беше невъзможно да изпълним нормата. Накрая ни платиха по 5 лева на човек за цял ден работа – с 2 лева по-малко от нормата."7


Според свидетелствата на Крийд трудът е заплащан доста неравномерно и без много логика в разликите. Той цитира като ниско платено събирането на сеното, а като по-доходоносно – млекопроизводството. Овцевъдството за разлика от отглеждането на крави е едновременно по-трудоемко и оценявано по-зле.


Като цяло неравностите и ниското заплащане не са означавали мизерия за селяните и през 70-те, и особено през 80-те те получават и намират най-разнообразни начини да си живеят доста добре. Страничните възможности за облаги обаче, като системата с личните парцели и неофициалните производства, не засягат бригадирите. За тях селскостопанският труд е и непривичен, и ниско платен.


В отговор на това отношение от страна на комунистическия режим непосредствените бенефициенти на неговото рутинно насилие срещу младежта естествено стават обект и на бригадирски пакости, подигравки и злодеяния. Както личи от неписаните истории, които подобно на политическите вицове оформят самостоятелен фолклорен жанр на съпротивата, децата, общо взето, си го връщат на плодовете, зеленчуците, АПК-тата, купувачите на консервирани храни или както дойде.


Първо, това е тяхното школуване в комунистическата ценностна система – истинската, която значително се различава от декларативната. Ако родителите им са ги приучвали първите десет години да са честни и никога да не посягат на чуждото, колективите бързо им доказват безсмислието на подобни напътствия и ги посвещават в рутинни кражби и измами – от многобройните, оправдани като напълно общоприети. И бригадите са особено подходяща среда за бързото превъзпитаване.


Като начало бригадирите се научават на неуважение към обекта на своя труд, а и към своя работодател – пряк и по-далечен, в лицето на държавата. "Приличаше на голям разграден двор. Пасмина пубери, които се чудят какви щети да нанесат."8


Едната посока на това необичайно житейско обучение става бързата ориентация на ученици и студенти как да се справят с проблема с трудно изпълнимите норми. Истории как с една и съща щайга ябълки, домати или грозде минаваш многократно през пункта за отчитане, са разказвани от почти всеки недоброволец-бригадир.


"Работехме в един дълъг сайвант и на една гумена лента вървяха доматите. Ние трябваше да ги редим в щайги, които после отчитахме на едни бюрца отстрани. Имаше няколко такива приемателни пункта и с две приятелки естествено се бяхме научили да минаваме с една щайга и на трите места. Веднъж едната, после другата, с една и съща щайга.


Сега като се замисля, цялата държава беше такава. На нас просто не ни се редяха по 50 или колкото там трябваше щайги дневно и естествено, ако можеш да не ги редиш, няма да ги редиш. ’Ми ние още тогава бяхме все деца, които знаеха по два езика, със съвсем други интереси... Просто системата някак те тласкаше тези неща да ги правиш. Пък и вечер ни събираха, строяваха и казваха кой е изпълнил, преизпълнил нормата и нас периодично ни награждаваха – на практика за нашите мошеничества."9


Друга способност, която младежта на НРБ е тласкана да развива по време на бригадите, е веселото и напълно безсъвестно пакостене. Игра на бейзбол, замерване, мачкане в пръстта, смесване на здрави и развалени – зеленчуците и плодовете са умерено уважавани от тогавашната българска младеж, макар и днес тя да говори за тях носталгично.


"Имаше едни големи казани, в които правеха домати. Спомням си как един ден се замервахме с тях като по испанските фестивали."10


"Щайгите бяха с едни дървени колчета в ъглите и ние от време на време, като ни писне много, врътвахме върху тях някой домат и го връщахме вътре в щайгата (с дупка естествено). Не много често, но се забавлявахме от време на време по този начин."11


"Бях на бригада в консервния комбинат в Шумен. Правехме компоти. С лакът отваряхме капачките, пиехме колкото искахме, после пак ги затваряхме и ги слагахме обратно на поточната лента"12.


"Да знаеш, никога не яж!..."


Големият въпрос от гледна точка на купувачите на български хранителни продукти из цяла България, че и по света, остава доколко този маниер на прибиране и обработка на националната реколта се отразява на нейното качество.


От една страна, при събирането (поне според оценката на самите бригадири) съсипването не е било на чак такъв голям процент от реколтата. От друга, опитът им в консервните заводи променя за дълго техните собствени хранителни навици и представлява отделен дял от вече споменатия бригаден фолклор – истории, разменяни с широко отворени очи, ужасени гласове и започващи с "Да знаеш, никога не яж!..."


"В завод "17 патризани" беше определено голяма мизерия. Имаше някакви поточни линии. Изнасяха се от едни хладилници някакви домати, явно набрани от района, и трябваше да се слагат в буркани. И на нас като ни писне, или за да се правим на интереси – понеже и някакви свалки течаха, с работните дрехи и с гумени ботуши, които са мръсни, си качваме уморените крака на поточната линия. Там, където вървят едни домати. Ако нещо се измие – измие, но никой не ги е подбирал. Гнили или не, всичко минава и се слага в тези буркани."13


Очевидците на най-различни не дотам прецизни практики на консервиране бързо стават разпространители на скритите иначе от очите на потребителя истини. "Разменяхме си такива истории: "Да знаете, от Русе консерви желирано свинско с моркови да не ядете!" Или: "Аз съм бил в "Малчика", никога не яж еди-коя си паста!" Или: "Аз съм бил в еди-какъв си завод, да знаете там какво е!..."14


Заводите и кооперативите, които са използвали бригадирски труд, очевидно добре са познавали съпътстващите го рискове. Всъщност документи в националния архив дават интересна информация за известната съпротива на някои от тях да приемат бригади от средношколци или студенти. Тяхното настаняване струва пари, а те често изработват твърде малко през работния си ден. "Поради това редица стопански предприятия въпреки нуждите избягват да приемат младежки бригади."


Склонната към поразии младеж в някои случаи е държана настрани и от продукцията за чужбина. Свидетели разказват как бригадирите са били подменяни от постоянните работници в консервните комбинати, когато започне работа по партида, предназначена за страна отвъд Желязната завеса.


Властта обаче не иска да се отказва от тази "самобитна форма за трудово възпитание на учащата се младеж. Липсата на такава организирана дейност би довела над 150 000 младежи и девойки през лятната ваканция да бъдат извън нашата сфера на въздействие".15


Сред всичките съображения на лидерите, които се въртят около икономическия ефект и идеологическото възпитание, не прозвучава никъде грижа за българския потребител – краен адресат на резултата от тази неефективна практика в хранителната промишленост.


"Няколко дни сме били на поточна линия с месо. Те носят едни легени с нещо вътре, ти бъркаш с една ръкавица и слагаш по консервите. Някой долива моркови или желе. Това на нас ни го поверяваха и имаше примерно ситуации как на някой му изпада гумен пръст от ръкавицата или пък затваря само моркови, или само желе… това беше за нашата армия и за съветския пазар. Казваше се желирано свинско с моркови. И имаше някаква поръчка за гръцкия пазар, тогава ни изгониха от тази линия и си дойдоха баш работниците, правеха го с доматен сос, по-старателно."16


Разказите на бригадирите от 60-те, 70-те и 80-те по някакъв начин са разкази за падането на много жертви. От една страна, българското селско стопанство, 60% зависимо от бригадирския труд дори в периодите на обявен "мащабен технически напредък", става жертва на несръчни интелектуалци, заети с неприсъщ труд, на пубертетски инат, на съпротивата на оформящите се младежки субкултури. От друга, и на първо място, жертва стават самите бригадири, при по-късните поколения от които бригадите са и ранно приучаване към насилието срещу личните воля и достойнство – обстоятелство, което моделира целия период на постсоциализма. От трета, своята цена плащат и купувачите, които, предимно лишени от лична и семейна земя, разчитат на произвеждани по такъв начин храни.1 "Закаляване", разказ на Михаил Берберов в "Дни на възмъжаване" – сборник с очерци от средношколци за средношколски бригади. "Народна младеж",1959.


2 Александър Кьосев в интервю за тази книга.


3 Мария Нейкова в интервю за тази книга.


4 Боряна Генчева в интервю за тази книга.


5 Василена Мирчева в интервю за тази книга.


6 Луиза Слокоски в интервю за тази книга.


7 Джералд Крийд в "Опитомяване на революцията", Издателство "Апострофи", 2005.


8 Василена Мирчева в интервю за тази книга.


9 Евгения Манолова в интервю за тази книга.


10 Василена Мирчева в интервю за тази книга.


11 Евгения Манолова в интервю за тази книга.


12 Мария Нейкова в интервю за тази книга.


13 Стояна Георгиева в интервю за тази книга.


14 Василена Мирчева в интервю за тази книга.


15 Докладна записка на Иван Панев, първи секретар на ЦК на ДКМС, до Политбюро на ЦК на БКП, юни 1970 г., ЦДА, Протоколи на Политбюро и на ЦК на БКП (1944–1989) онлайн.


16 Василена Мирчева в интервю за тази книга.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (128)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 693 Неутрално

  потресаващо бездарно повествование.

 2. 2 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 711 Неутрално

  Мхъм... няма да си я купя тази книга...

 3. 3 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 955 Любопитно

  Ужас! Абе наистина? Икономедия, кой набор е главната ви редакторка на списание "Бакхус"?

 4. 4 Профил на mahjongg
  mahjongg
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Много точно описание, браво!

 5. 5 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 868 Весело

  Тази госпожа Шкодрова твърде обилно вбеси комуноидното създание Янаки Стоилов. Създанието се държа като превъзбуден се нерез в мандра. Прекъсваше, държеше просташки, говореше глупости... Явно комуноидите искат никой да не помни и никъде да не се разказва истината за комунизЪма. Та да дойдат времена, когато новите поколения... върат тази душегубна идеология (барабар с ДС-потомците) на власт. Та пак да грабят и да избиват наред.

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 6. 6 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 675 Весело

  До коментар [#1] от "kr":
  Няма значение, важното е да громи комунизма.
  Иначе художествените и исторически качества доближават описаната в началото "художествена литература, насърчаваща бригадния ентусиазъм"".

  "Щастие за всички даром, и никой да не бъде пренебрегнат!"
 7. 7 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  Селското стопанство изисква сезонни работници. По селата обаче хората не искаха да работят в ТЗКС и АПК заради мизерното заплащане. В крайна сметка реколтата се събираше от ученици ( тези селата работеха, след 4 клас), студенти и войници. Колкото и да бил непроизводителен бригадирският труд, всякакви ТКЗС, ДЗС, АПК изчезнаха яко дим след като изчезна почти безплатният труд. И причината не е в демокрацията, пълно е с кооперативи в Италия и Франция. Принципът на сдружаване обаче там е друг и липсва Партията, която откъсна селяните от земята.

 8. 8 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 955 Неутрално

  Мамамустара, вярно казват хората "Почакайте да измрем бре, че тогава ги пишете тези глупости"
  лятото на 89-та бях на бригада в "Плодови сокове" - Павликени.
  Доматения сок и сока от сини сливи си бяха мизерия. Обаче ябълковия сок си беше съвсем друга работа. И то не е защото е имало "поръчка за чужбина", а защото тогава имаха много ябълки, които не успяваха НарМаг да ги продадат.
  Ако помните, тогава НарМаг имаха три вида магазини - отделни магазини - хлебарници (хляб и мляко), бакалии и "Плод-зеленчук". В последните почти не се пазаруваше, защото хората ходеха да си купуват на пазаря...

 9. 9 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2442 Весело

  Съвременното легендарно бездарие губи от социализЪма /със всичките му недъзи/ и все още соца е по-високотехнологичен, по-добър и по-производителен от "чЕсния чАсник" ... СМЯХ !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 10. 10 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3475 Неутрално

  имаше примерно ситуации как на някой му изпада гумен пръст от ръкавицата или пък затваря само моркови, или само желе… това беше за нашата армия и за съветския пазар.
  не е за хвалене . не комунизма пречи на съзнанието , а нагласата . такива станаха най големите демократи и законотворци . сега с огромен ентусиазъм обаче се натискат да берат на обама зеленчуците или на кралицата ягодите

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 11. 11 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 955 Неутрално

  Аз се чудя, чета го това и си мисля дали не са спомени на авторката от бригадата за бране на ягоди в Англия? :D

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 12. 12 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  Донякъде интересно четиво

 13. 13 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 430 Неутрално

  в комбинация с разказите на Георги Марков как пък в магазините са за учили да "допълват" чувалите с брашно и захар като им сипват по 5-6 литра вода, българите, които и преди това са си били доста немарливи (Андрешко, Бай Ганьо и т.н. национални герои), съвсем са станали крадливи и мързеливи. Направо да се чудиш как са се родили хора като Левски, Раковски и Ботев

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 14. 14 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1219 Неутрално

  [quote#8:"Реформиран Соросоид"]Мамамустара, вярно казват хората "Почакайте да измрем бре, че тогава ги пишете тези глупости"
  лятото на 89-та бях на бригада в "Плодови сокове" - Павликени.
  Доматения сок и сока от сини сливи си бяха мизерия. Обаче ябълковия сок си беше съвсем друга работа. И то не е защото е имало "поръчка за чужбина", а защото тогава имаха много ябълки, които не успяваха НарМаг да ги продадат. [/quote]

  За трети път чета твоя коментар и не разбирам съществената разлика между него и релевантните цитати в статията, срещу които протестираш
  До коментар [#8] от "Реформиран Соросоид":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 15. 15 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 955 Весело

  Предлагам да оставим бригадирските истории, а да насочим г-жа Шкодрова да се захване по-сериозно по тази инициатива
  http://www.bacchus.bg/show/index.php?storyid=2412472
  Разбира се, ако не я смята за прекалено гурме комунистическо-носталгична

 16. 16 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 955 Весело

  До коментар [#14] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Обърни внимание на ябълките. За тях не пише. И си представи 15 годишен хлапак на лентата. И да гледаш старите работници какво правят - с една "чикийка" по линията - взема една ябълка, отрязва си едно парченце, хоп в устата, останалото го мята на линията да продължава. И така, през 5, през 10 ябълки, хоп, резваш, в устата, и нататък. Дето е казва качествен контрол. После всичкото отива в пресата.
  Като ти омръзне да ядеш, отиваш, източваш си прясно изцеден сок (на външен вид един такъв кафеникакъв, като вода от локва), но вкус на ябълка.
  И накрая, след като се сварят вече бутилирани в бирени бутилки сокчетата, да си вземеш, да отвориш, да пийнеш, и да кажеш "бах как добре се е получило!"

  Единственото, за което страшно много съжалявам от онова време, че ТКЗС-тата не са се хвърлили да правят крушови градини, а са се ориентирали към ябълковите.
  Пък сега.... нито круши, нито ябълки.... Ябълки... можеш да си набереш между блоковете в Дианабат, ама щото са засети от времето, когато квартала се е казвал "Червена звезда" 7-)

 17. 17 Профил на атипова
  атипова
  Рейтинг: 760 Неутрално

  До коментар [#15] от "Реформиран Соросоид":

  Не съм сигурна, че разбирам коментара. Албена Шкодрова е главен редактор на Бакхус и основно пише статиите там.

 18. 18 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 693 Неутрално

  [quote#5:"moriarti"]Тази госпожа Шкодрова твърде обилно вбеси комуноидното създание Янаки Стоилов. [/quote]
  недей да лъжеш,и други гледаме Панорама.
  Г-жата говореше глупости, а Янаки Стоилов се бъзикаше с нея.
  Не знам каква специалистка по гурме културата е авторката, ама Стоилов май знаеше повече от нея.

 19. 19 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 955 Любопитно

  До коментар [#17] от "атипова":

  Наистина ли не разбирате? Става дума за комунистическите сортове домати, произвеждани от "Сортови семена" с хубавите имена "Идеал", "Гигант" , "Марица". Или ме отвяват носталгично-комунистическите спомени за бригадирските години, когато ги беряхме тези работи по полетата в Джулюница.
  Между другото, там имаше и консервна фабрика, която конкурираше легендарната от Първомай в Северна България. А днес, днес не са останали дори и тухлите от нея

 20. 20 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 868 Весело

  До коментар [#18] от "kr":

  Ако под "бъзикане" разбирате прекъсване, просташки вметвания и плиткоумен хумор (на ниво Мунчо идиота след свръхдоза), то тогава... пИчелите. Какво ли пък може да знае един комуноид за каквото и да било?! Бъдете откровен - къде е блясъка на комуноидната интелектуална мощ? В мандрите ли, в кражбите ли, в "троленето" ли...?

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 21. 21 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 693 Неутрално

  До коментар [#20] от "moriarti":
  факт е, че лъжеш.
  и се опитваш да го прикриеш с квалификации.

 22. 22 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 815 Неутрално

  Хайде сега, при капитализма това е "експлоатация на детски труд" в полза на алчните фабриканти, обаче при комунизма е "дълг към социалистическото общество" в полза на "светлото комунистическо бъдеще" и неговите евентуални "пълноводни потоци с комунистически блага".
  Като се замисли човек, налице е вече въпросното бъдеще. И пълноводните потоци с комунистическите блага и те вече са ни до шия...

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 23. 23 Профил на didi_56
  didi_56
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "5 лева на човек за цял ден работа"
  Това малко ли е в сравнение със сега.
  Тогава студентски купон за стол - 80те- беше 50 ст. Храна за 5 дни.
  Сега ти трябват 4 лв на ден мин. в студ.стол.
  Излизат 20 лв сегашни пари. 500 лв. на месец - почти средна заплата. Ама тогава работиш до 14 часа и без да се напрягаш.

 24. 24 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1329 Разстроено

  Да се чудиш как сме живели тогава-явно много некачествени сме били,та даже наброявахме към 9 млн.
  Колко високо развити са днешните критикари,дето тогава знаели по два езика и се досетили една щайга да отмятат три пъти.
  Срам и то май не толкова за онова време.

 25. 25 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 884 Неутрално

  [quote#20:"moriarti"]къде е блясъка на комуноидната интелектуална мощ? В мандрите ли, в кражбите ли, в "троленето" ли...? [/quote]

  В способността да пробутат децата си на работа в списания като Бакхус и в управата на еврофондове, НПО-та и т.н., а себе си по форумите като пръви демократи, за да останат близо до мандрата и да продължават къде на едро, къде на дребно краденето - в това е мощта на екс-комунистите, драги

  https://goo.gl/8NG90J
 26. 26 Профил на Хриси
  Хриси
  Рейтинг: 1727 Весело

  Баси! Аз мислех, че е книга с рецепти и даже щях да ида да си я купя, а то бригадирски спомени...
  Е, няма да си я купя.

  If I had a tail, I'd swat the flies.
 27. 27 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 693 Неутрално

  "През 60-те в бригадната повинност са включени средните училища и нещата започват поне на повърхността да олекват и повеселяват – също и понеже от 60-те нататък обществената съпротива започва да изплува във вид на всеобхватен цинизъм.""

  това изречение е просто потрес.
  Госпожа, търсете друго поприще, много ви се моля!
  това, че пишете за "комунизма" само по себе си носи читатели наистина, но не много.

 28. 28 Профил на атипова
  атипова
  Рейтинг: 760 Неутрално

  До коментар [#23] от "didi_56":

  "Работиш цял месец и получаваш примерно 30 лв. (един учител получава 100 лв. на месец). Все още беше жив споменът за вълкочервенковското време, когато трудоденят е бил 5 стотинки на село, и е било див глад и напълно безсмислено да се занимаваш с такъв труд."

  От 5ст. до 1лв на ден. Къде ги видяхте тези 5лв?

 29. 29 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 657 Неутрално

  [quote#8:"Реформиран Соросоид"]Мамамустара, вярно казват хората "Почакайте да измрем бре, че тогава ги пишете тези глупости" [/quote]
  ... хм, почивен ден за глупака- нЕма...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 30. 30 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 581 Неутрално

  За заплащането авторката е преувеличила. За всичките ученически и студентски бригади, на които съм била между 8 клас и 3 курс (после дойде 10 ноември) не съм взела повече от 10 ЛЕВА ЗА 1 МЕСЕЦ труд! В накои случаи това бяха 5, 6, 8 лева. Само момчетата вземаха повече (но не повече от 25 лева за месец), когато товареха камионите. Говоря и за работа на полето, и в консервени комбинати.
  Накрая сядаха комсомолските ни гаулайтери и местните селски тарикати и правеха едно театрално представление, в което "лошите селяни" искаха да ни орежат парите, а комсомолците "героично" се преборваха за 10-те ни лева.
  Иначе не съм виждала и чак такива масови кражби и тарикатлъци от учениците/студентите. Весело ни беше, но не сме злоупотребявали както се описва. Те тези, на които не им се работеше, си вземаха "болнични" овреме и въобще не идваха на бригади. Изненада: те бяха все дечица на другари...

  'Let light surround you' Dream Theater
 31. 31 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 693 Неутрално

  друг пасаж
  "Друга способност, която младежта на НРБ е тласкана да развива по време на бригадите, е веселото и напълно безсъвестно пакостене. Игра на бейзбол..."
  Играта на бейзбол била много популярна сред младежта на НРБ, брей!

  мъка

 32. 32 Профил на InmoInvestments
  InmoInvestments
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Помня ги тези години. Като тийнеджър работех из консервните комбинати през лятото. Мръсотията беше навред. Носеше се отвратителна миризма на вкиснати и изгнили плодове и зеленчуци. Когато продукцията беше за Ссср всички вкупом се надпреварваха да плюят в консервите или да пъхат всевъзможни боклуци вътре. Помня един пич даже се из**а в един буркан и след това го напълниха с домати за братския народ. Хехехе.

  You can get much farther with a kind word and a gun than you can with a kind word alone. Al Capone
 33. 33 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Според всичко, което чух и прочетох за тази книга, авторката е подходила доста наивно при събирането на материала. Предоверила се е на източниците си, а хората са субективни. Трябваше и малко повече документи да ползва, за да е по-точна в това, което пише. Сега й личи от 100 км, че няма истинска представа за онова време. Например слънчогледовите семки били лукс за децата... хайде холан

  'Let light surround you' Dream Theater
 34. 34 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 581 Неутрално

  [quote#20:"moriarti"]Ако под "бъзикане" разбирате прекъсване, просташки вметвания и плиткоумен хумор (на ниво Мунчо идиота след свръхдоза), то тогава... пИчелите.[/quote]

  Яначко беше жалък и простак, но и г-жа Албена не беше убедителна. Именно защото не е подплатила книгата и несъщесствуващите си спомени с по-сериозно изследване на материала. Да интервюираш там някакви хора и да прочетеш 5 стари готварски книги, явно не е достатъчно. Затова и комуняги, но и нормални хора се отнасят със снизхождение и присмех към тази книга.

  'Let light surround you' Dream Theater
 35. 35 Профил на the_fat
  the_fat
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Незнам за каква аудитория в България е била замислена и предназначена тази книга.Вероятно идеята е да се преведе и продава на Запад или като роман или като някакво изследване.
  Младите българи тези спомени не ги интересуват.Да питат майка и татко и дядо ако искат.Моето поколение пък изобщo-та аз самиятсъм бил бил на повече от 15 бригади-като ученик,студент и войник,както разбира се и всички други на моя възраст та за какво ли да си купя тази книга?Па и макар тя да не е книга за бригадирското движение а против комунизма.
  .Та конклушън-написването на тази книга или е било с евро пари или за евро пари или и двете.Тази книга не е написана за мен...вероятно не и за Вас ,не е и бестселър ..дано следващата
  книга на госпожа Шкодрова да е по весела....примерно за пионерските лагери или лагерите за Военно .....и те бяха ужасни.....не само в хигиенно отношение

 36. 36 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 581 Неутрално

  "Първоначалният алтруистичен ентусиазъм през 50-те преминава в страх. През 60-те в бригадната повинност са включени средните училища..."

  2 крещящи лъжи!!
  Първо, никакъв алтруистичен или какъвто и да е било ентусиазъм не е имало през 50-те години. Комунягите са градили кариера, а нормалните младежи са ходили по ония бригади от страх и за да вземат бележка "за благонадеждност" и да могат да учат в университет.

  Второ, средните училища не са били включени в бригадите през 60-те, а много по-рано. Баща ми като ученик е ходил (не доброволно) да работи на язовир "Росица" и що мизерия и глад е било, плюс гонене посред нощ на ученик - "народен враг".

  Авторката по-добре да си беше стояла при гурметата, да не се излага така зловещо...

  'Let light surround you' Dream Theater
 37. 37 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 581 Неутрално

  [quote#31:"kr"]Играта на бейзбол била много популярна сред младежта на НРБ, брей!

  мъка[/quote]

  Хахаха, да, за първи път да се съглася с Вас! Някой от снобчетата като Ал. Кьосев, който е "свидетелствал" пред авторката, се е направил на модерен... Или пък тя е внесла по-актуална нотка

  'Let light surround you' Dream Theater
 38. 38 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 581 Неутрално

  [quote#35:"the_fat"]Незнам за каква аудитория в България е била замислена и предназначена тази книга.Вероятно идеята е да се преведе и продава на Запад или като роман или като някакво изследване. [/quote]

  Нещо като ужасния "...Спасение дебне отвсякъде...". По-изкуствено направено нещо не съм виждала! Иначе целта му благородна, каквато е явно и на тази книга. То така и се компрометират благородните намерения...

  'Let light surround you' Dream Theater
 39. 39 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 657 Весело

  [quote#28:"атипова"]Все още беше жив споменът за вълкочервенковското време, когато трудоденят е бил 5 стотинки на село, и е било див глад и напълно безсмислено да се занимаваш с такъв труд." [/quote]
  ... ами вЕрвайте на т'ва... вЕрвайте. и понеже '50-'56 година е имАло 'иляди предприятия, е безсмислено да работиш земята.

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 40. 40 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 657 Неутрално

  [quote#30:"ariel28"]

  За заплащането авторката е преувеличила. За всичките ученически и студентски бригади, на които съм била между 8 клас и 3 курс (после дойде 10 ноември) не съм взела повече от 10 ЛЕВА ЗА 1 МЕСЕЦ труд![/quote]
  ... хм, май нЕкой го е помръзвАло... с бране на ябълки, картофи, сливи, праскови и к'ви ли не плодове и зеленчуци, у консервни фабрики... по-малко от 45-50 лв не сАм вземал, а момичетата поне 25-30... и то нЕколко гОдин преди 10 ноември...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 41. 41 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 581 Весело

  Към соц.чугун-тролетариат:
  Почнах да ходя на бригади от 2-ри клас и така до 10-ти, когато през 90-та се сгромоляса системата. Ние работихме за лудо в жега и пек, а разни бригадири от АПК-то ходеха по екскурзии като награда. То не бяха малини, сливи, грозде, картофи, сено, като през лятото след 7-ми клас ни вземаха 20 дена от ваканцията, гонихме норми и накрая, като ни отчислят храната в най-добрия случай - 20 лв даваха.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 42. 42 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 657 Неутрално

  [quote#35:"the_fat"]Незнам за каква аудитория в България е била замислена и предназначена тази книга.[/quote]
  ... за таА аудитория, дет' не мисли...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 43. 43 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 693 Неутрално

  по студентските бригади товарачите, например, си тръгваха с по 300-400 лева, много пари за онова време, имаше конкуренция за тази работа
  разбира се не всички правеха толкова пари, но не си спомням да е имало с по-малко от 90-100 лева
  да си тръгнеш с 10 лева значи яко да те е мързяло (скътавал) както се казваше

 44. 44 Профил на solipsist
  solipsist
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Много, много ниско ниво. Личи си че е опит за поредната манипулация и изкривяване на общественото мнение. Но хората помнят.

  "Евала, на това му се викат демократични ценности!" След 5 мин-> Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни...
 45. 45 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 1650 Неутрално

  [quote#16:"Реформиран Соросоид"]Обърни внимание на ябълките. За тях не пише. [/quote]

  Ето, аз ще ти напиша за ябълките и работата "в помощ на селското стопанство"!
  Разпределиха ни в четири съседни села. Хората ни хранеха обилно – всеки обяд и вечеря – кокошка с лук! Не беше лошо сготвено, само че две седмици този ритъм ни дойде леко свръх!
  Преди първата беритба ни беше изнесена лекция:
  Как да подхванем плода, как да завъртим и поставим най-внимателно в кошницата, за да не падне продажната цена от 5ст на 2 стотинки! Така научени вече, се покатерихме по дърветата, но кой знае защо нямаше касетки, в които да поставяме плода.
  Дойде бригадир и обясни:
  – Имаме временно затруднение с касетките, поради това ще редите набраното на дълги редици, не по високи от педя.
  Сторихме го. Касетки не дойдоха до края на "бригадата". Обаче последните четири, пет дни валя проливен дъжд. Скъсахме картите от игра, водата отнесе ябълките, а ние се прибрахме в столицата! За да е пълна печалбата на ТКЗСто накрая ни дадоха и обилна вечеря. Хората бяха изключително внимателни с нас, студентите.
  Като питахме хазаите си, защо никого не виждаме да работи на полето?
  – Ами чедо, за 80 стотинки на трудоден! ще седиш ли изгърбен дни наред!??? По-добре да си прекопая доматите в двора.
  Т"ва беше соца. Зат"ва го и немА!
  А Яначко всячески се опитваше да прекъсне и окепази расказа на Шкодрова – истина е. Така се говори със социалист. Те са свикнали другите да мълчат!

 46. 46 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 693 Весело

  [quote#45:"Alexander97"]А Яначко всячески се опитваше да прекъсне и окепази расказа на Шкодрова – истина е. Така се говори със социалист. Те са свикнали другите да мълчат! [/quote]
  а бе вярно е, държа се доста невъзпитано, ама раздразнението му беше от ниското интелектуално ниво на повествованието на госпожата, не на политико-идеологическа основа.
  забавно беше особено за таратора и руската салата

 47. 47 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 657 Неутрално

  [quote#45:"Alexander97"] Ами чедо, за 80 стотинки на трудоден! ще седиш ли изгърбен дни наред!?[/quote]
  ... хм, доста отдавна шА да е била таА бригада... такива тарифи за трудоден са у периода '52-58...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 48. 48 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 1650 Неутрално

  [quote#23:"didi_56"]Тогава студентски купон за стол - 80те- беше 50 ст. Храна за 5 дни. [/quote]

  Я по-кротко! Един купон на ден – обяд и вечеря – 80 ст до лев!
  Това ранна склероза или сме живели в различни държави, а?

  Да, верно е, че доматите бяха с коренно различен вкус, но с едно напомняне. В плод-зеленЧУК имаше и здрави домати – те бяха вкусните. Другите бяха на пюре. Това е истината!!!

 49. 49 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 657 Неутрално

  До коментар [#48] от "Alexander97":

  ... да, у периода '77-'8о, у нЕкои техникуми купонЕте за храна(закуска, обяд и вечеря), бЕха безплатни... студентсиА купон бе от 70 до 90 ст...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 50. 50 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1441 Весело

  За бригадите е права - бил съм и в бившият консервен завод в Севлиево, сега там май е хипермаркет, и на розобер в с. Розино, Карловско.
  Заплащането беше мизерно около 30 лв за целият период на бригадата. Лъжеше се яко за нормата. Например за розите - ставаше се в 4 ч сутринта, береш до към 8-9, после ни бичеха да плевим лавандула...
  Когато видиш, че не можеш да си изпълниш нормата с розите, хакваш 5-6 литра вода и в чувала....
  В консервения комбинат бачкахме на три смени.. На поточна линия за сортиране на ябълки, като му писне на някой, хаква една летва в зъбчатите колела и къса лентата. Докато дойде техник, всеки спи където намери, защото цяла нощ сме цомбили женките и къркали водка...
  Със сигурност не сме помогнали нито на селското стопанство, нито за повишение на количеството произведени компоти...
  Най-хубавото беше алкохола и че съученичките ти бяха "под ръка"... веселба, алкохол и разврат..

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 51. 51 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 581 Неутрално

  [quote#40:"ДЗВЕР"]... хм, май нЕкой го е помръзвАло... [/quote]

  Такива като Вас не ходеха на бригади. Все имаха "алергия" я от домати, я от картофи...

  [quote#40:"ДЗВЕР"]по-малко от 45-50 лв не сАм вземал, а момичетата поне 25-30...[/quote]

  Къде това и кога? Аз съм била на бригади между 1983 и 1989. Не само аз, а и всички останали вземаха посочените от мен суми. И гарантирам, че нямаше "диференциран" подход кой колко е изработил На мене - 6 лева, а на съседа - 7 Явно всичките ни е "помръзвало"... Затова стояхме по 30-40 дена в мръсотията, на пек и студ, в мизерни условия и при калпава храна...

  'Let light surround you' Dream Theater
 52. 52 Профил на ariel28
  ariel28
  Рейтинг: 581 Неутрално

  [quote#43:"kr"]по студентските бригади товарачите, например, си тръгваха с по 300-400 лева, много пари за онова време, имаше конкуренция за тази работа
  разбира се не всички правеха толкова пари, но не си спомням да е имало с по-малко от 90-100 лева [/quote]

  хахахахахахахаха... Явно сте били от комсомолските гаулайтери, които дебелеехте на наш гръб Ако бяха парите такива, младежите сами щяха да се натискат за бригада...

  'Let light surround you' Dream Theater
 53. 53 Профил на the_fat
  the_fat
  Рейтинг: 524 Весело

  До коментар [#49] от "ДЗВЕР":

  ...а един литер плодовиджан или Златна котва 2,20лв ...немско уиски 6 а ботилка Борзои или Скендербей пак от рибарският 4 лв. ...пакет Ропотамо Свежест Луна или Ком 0,60....но селяните си пиеха някакви други течности

 54. 54 Профил на townboy
  townboy
  Рейтинг: 524 Неутрално

  В днешно време сульо и пульо издава книги.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  Too much цензура Баце.
 55. 55 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 657 Весело

  [quote#51:"ariel28"]Такива като Вас не ходеха на бригади. Все имаха "алергия" я от домати, я от картофи[/quote]
  ... ариелке, помрЪзвало тА е... Язе от Свети Илия, до началото на бригадата, бачках на "балите" у ТеКеЗеТо... плащаха ни по 5 лв на тон балирана слама и 4 лв на люцерната... Екип от трима души си докарвахме от 45 до 80 лв НА ДЕН...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 56. 56 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 581 Весело

  Тук се посочват някакви странни надници, аз хванах само уч.бригади за мой късмет, такива суми никой не е виждал и сънувал. Иначе спяхме в селските училища без топла вода и бани. Умивалници-корита навън и кенефите също. Пихме бяло вино от червено грозде, само такова имаше в селмага.

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 57. 57 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1429 Неутрално

  [quote#55:"ДЗВЕР"]Екип от трима души си докарвахме от 45 до 80 лв НА ДЕН...[/quote]

  Лъжеш като ром. Надниците бяха по няколко лева дневно.

  The best way to predict the future is to invent it.
 58. 58 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 812 Неутрално

  Слаб и недостатъчен теренен материал, фриволни изводи. Не е този начинът да се внуши на хората колко зле е било по онова време.

 59. 59 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 657 Неутрално

  До коментар [#53] от "the_fat":

  ... то само т'ва да е... Овчето сирене бе 2,50 килото... 440гр шипков мармалад бе 50ст...Имам на таванЯ кутия от обикновените Фафли "Балкан"... сегашните кутии с Фафли малеАт с по сАнтим-два у 'сяка посока. А казанЕте за ракия у дЕдовото село са на 70 гОдин... който е опитал от моЙта ракия, сака да си купува... "подарявам" я за 14 лв/литъра... Асортимента е гроздова: от бяло грозде; от червено грозде; от бяло вино и червено вино. На 19-годишната ми гроздова, не мо'е да сА намаже ник'во уиски...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 60. 60 Профил на 彼得。斯托亚诺夫
  彼得。斯托亚诺夫
  Рейтинг: 525 Неутрално

  мъка голяма бяха тези бригади. и да - една кофа с картофи 10 пъти отчетена и тн и тн

  -- 子曰:[人能弘道,非道弘人]卫灵公15:28
 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1458 Весело

  Та по кво беше носталгията на чугуните,че нещо не разбирам?

 63. 63 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 2075 Неутрално

  Ега си и глупостите . Първата ми бригада беше през 1058 година , в седми клас , на 14 години . Събирахме ръкойки жито - жънеха се на ръка ниви , в които не можеше да влезе комбайн или жътварка . Следващите години до 62- ва непрекъснато съм бил по бригади - не за заплащане или за храната - просто бригадите бяха смесени - момчета и момичета . Изобщо тази дето пише тези глупости не може да си представи какво е означавало това в 58- ма например . Нито го е преживяла , нито ще го преживеят и децата й . От това , което е написано има и известна истина - за дребни измами , за ПАКОСТИ , характерни за млади хора , търсещи каквато и да било изява , ктига да спечели вниванието на женския състав . Но нищо от изцепките не оставаше скрито и на вечерното отчетане на резултатите за деня , кръшкачите си намираха майстора - дневални по лагер . Което си беше не развлечение , а сериозно бачкане . Имаше и случаи на ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ бригадата . Тази шегаджиика , позволила си да обобщава единични случай като основна характеристика на бригадирското движение , има основна цел - да оплюе всичко свършено и несвършено през времето на социализма . И не на социализма , а на КОМУНИЗМА както заяви по време на Панорама . И когато Стоилов през смях й каза , че за по- голяма достоверност, да нарича времето за което разказва не комунистическо , заяви ,че така е по- правилно . Ясно става , че е обсебена от злоба по Комунизма . Нищо ново , но така некадърно изявено , май не съм срещал . Толкова ялова работа , едва ли може да обърне внимание на сериозен читател И това е само преамбюла - представям си какъв глад е бил по време на Соца . Мечките са измирали от глад ,защото хората са им събирали горските киселици за зимнина .

 64. 64 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 745 Неутрално

  Стила е наистина малко фриволен за книга. Но другарите се скьсаха от рев. Това ме прави щастлив.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  agent
 65. 65 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1219 Весело

  [quote#59:"ДЗВЕР"]На 19-годишната ми гроздова, не мо'е да сА намаже ник'во уиски... [/quote]
  Я прати 2-3 литра (срещу заплащане) да я провЕря, искаш ли
  До коментар [#59] от "ДЗВЕР":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 66. 66 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 657 Неутрално

  [quote#63:"papyre"]Ега си и глупостите .[/quote]
  ... т'ва сЯ е "правата линия"... врЪвежно е, а за пари, Шкодрова и майка си ...*... шА изкара.

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 67. 67 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 657 Любопитно

  До коментар [#65] от "Мойше! Толкоз!!!":

  ... вЕрно ли сакаш...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 68. 68 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1219 Весело

  [quote#35:"the_fat"]Моето поколение пък изобщo-та аз самиятсъм бил бил на повече от 15 бригади-като ученик,студент и войник,както разбира се и всички други на моя възраст [/quote]
  Братле, ти по две "бригади" годишно ли си правил като войник и още толкоз като ученик (или студент)? Кат' те чета, срам ме 'фаща че през живота си (до 3ти курс студент, с отложена казарма, ама 5 г' в техникум) съм бил само на две бригади Първата като ученик (после се научих как да си замествам бригадата с друго), и една като студент (от чисто любопитство, и там офейках "с номер", после ги замествах с "другото"

  Един виц, във връзка с това:

  Соц'а в СССР. ОГРОМНА опашка пред магазин за месо от ранната заран. Към обяд излиза управителя и казва: "Няма да има достатъчно месо за всички, евреите да напуснат опашката!" И всички евреи си отиват

  Към 3 пак излиза управителя и казва "Няма да има достатъчно месо за всички, безпартийните да напуснат опашката!" Е...безпарийните напускат опашката, псувайки по мустак...

  Към 6 вечерта пак излиза управителя и казва "Няма да има достатъчно месо за всички, тези с по малко от 10 г' партиен стаж да напуснат опашката!" Е...и по новите членове на КПСС напускат опашката, псувайки по мустак...

  Към 7 вечерта пак излиза управителя и казва "Месо няма да има иизоПщо, ама не исках да го казвам пред неблагонадеждните елементи, да не почнат разни слухове. Таваришчи, дАмой!"!

  Разотиват си разните стари болшевики, и един казва "Мамка им на евреите, ПАК се уредиха и облажиха, първи ги изгониха от опашката"Ш
  До коментар [#35] от "the_fat":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 69. 69 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1219 Неутрално

  До коментар [#67] от "ДЗВЕР":

  Сакам, САКАМ!!! ПрОвери си ЛС

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 70. 70 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  [quote#43:"kr"]по студентските бригади товарачите, например, си тръгваха с по 300-400 лева[/quote]

  Пълни измишльотини, сменете си флашките, че се излагате като кифли от 5 стотинки. Заплащането на селскостопанския труд, освен този на т.нар механизатори, беше в у нас беше смехотворно. Пенсиите пък просто символични. Затова държавата принуди разни обединения и заводи да отварят филиали по селата, та да имат хората прехрана.

 71. 71 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  В началото на осемдесетте години кооперативното и държавно земеделие така го закъса, че не можеше да осигури дори едни домати. Така Партията се принуди да разреши на частни стопани да продават на пазара. Така всяка сутрин от Пазарджишко и Пловдивско за София, тръгваха кервани от Москвичи и Лади с ремаркета. Там селяните мереха състоянието си с това, кой колко "тунела" има.

 72. 72 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  Голям принос към социалистическото гурме имаха т.нар. помощни стопанства. Големи заводски столове или военни поделение се занимаха предимно с гледане на прасета, хранени с остатъци от столовете.

 73. 73 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1534 Неутрално


  [quote#3:"Реформиран Соросоид"] Икономедия, кой набор е главната ви редакторка на списание "Бакхус"?[/quote]

  Ами не е в първа младост - виж интервюто в Панорама:

  http://bnt.bg/part-of-show/v-kuhnyata-na-sotsa

 74. 74 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1534 Неутрално

  До коментар [#20] от "moriarti":

  Ето предаването, всеки може да си го интерпретира както намери за добре.

  http://bnt.bg/part-of-show/v-kuhnyata-na-sotsa

 75. 75 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1534 Неутрално

  [quote#31:"kr"]Играта на бейзбол била много популярна сред младежта на НРБ, брей! [/quote]

  Сигурно става въпрос за 'народна топка'

 76. 76 Профил на ambros
  ambros
  Рейтинг: 609 Неутрално

  Всичко описано е вярно. Наистина към края на соца заплащането бе малко по-добро, но и тогава комсомолските шефове намираха начин да прекарат хората. Накрая, като получат парите, разделят хората в три категории - в първата слагаха себе си с най-високи заработки, без да са работили изобщо. Във втората - приближените си лекета, които им уреждаха нормите и накрая - всички останали, т.е. работилите най-много, но прецаканите.

 77. 77 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 693 Неутрално

  [quote#52:"ariel28"]хахахахахахахаха... Явно сте били от комсомолските гаулайтери, които дебелеехте на наш гръб Ако бяха парите такива, младежите сами щяха да се натискат за бригада...[/quote]
  Първо: не виждам как някой може да надебелее на гърба на друг, който изкарва 10 лева на месец. И двамата ще умрат от глад.
  Второ: ами натискахме се за работа. Изкарвахме си добри пари, с бачкане, не с лигавене. Не ме убеждавайте, че сте се скъсали от работа и са ви дали накрая 10 лева.
  Бригадите в САЩ, например, днес са това, което бяха бригадите тогава. Само дето не са задължителни, което не ги прави по-малко масови. Повечето хора изкарват добри пари, но се скъсват от бачкане на 2-3 места.

 78. 78 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 693 Неутрално

  [quote#51:"ariel28"]Затова стояхме по 30-40 дена в мръсотията, на пек и студ, в мизерни условия и при калпава храна..[/quote]
  на пек и студ...
  сега ако кажете, че е имало бригади през зимата съвсем ще разплачете младежта колко страшно е било тогава.

 79. 79 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  [quote#1:"kr"]потресаващо бездарно повествование.[/quote]
  Но много вярно, казвам го като съвременник и участник в тези събития.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 80. 80 Профил на lordcris
  lordcris
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Плюя на всички предишни и сегашни комунета!

 81. 81 Профил на VL
  VL
  Рейтинг: 409 Неутрално

  "Любимото глаголно време на болшевиките винаги е било бъдеще време. То се явява и най-удобно за огласяване на най-големите им лъжи." От миналто бягат ако не са го "описали" самите те.
  Това е и най-голямата заслуга на Албена Шкодрова. Свидетелствата за битието на българите през Соца. Не може да се забрави, не може да се изтрие...

  “It is easier to fool people than it is to convince them they have been fooled.” – Mark Twain
 82. 82 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  [quote#71:"gianni"]Така Партията се принуди да разреши на частни стопани да продават на пазара. [/quote]
  На практика се изхранвахме изцяло от частното земеделие а държавното отиваше за износ. И то едно качество мамо мила, само гладните руснаци се радваха на такива боклуци.

  Въобще тези есенни бригади бяха пълно безумие. Отначало беше по-леко, по-скоро символично съпричастие но накрая вече ни бяха впрегнали яко. Трябва да си в 7 часа на сборният пункт, в 7:10 рейсовете вече са тръгнали и ако си закъснял самоотлъчка и без надница за деня в месечната заплата. Така че тичахме като в концлагер.

  В 8 часа вече бяхме на полето и едни натегачи групови отговорници ни подгонваха. За сметка на това селяните от текезесето пристигаха чак в 10 часа. Въобще по това време селяните се бяха отдали главно на частното, всеки двор и разни пустеещи земи бяха плътно засети, раздаваха участъци 10х10м за частно производство, наричахме ги "конфу" на името на един танц при който си удрят задниците Като се връщахме вечерта по дворовете в селото много повече хора отколкото на полето.

  Като беряхме чушките влачим щайгите по земята, колкото набрано 2 пъти повече смачкано, отзаде ни все едно стадо го е прегазило. Обаче напояването оправяше всичко, след 1 седмица на същото място всичко отново затрупано от чушки.

  Страшно качество, само с 2 чушки които си вземах от полето като ги опека и се навечерях, прясно откъснатото няма нищо общо с престоялото от магазина.

  За сметка на това чушките които ние ги беряхме ги изсипвахме на едни огромни купчини, стоят така под слънцето по цяла седмица преди текезесето да ги закарат до консервеният комбинат. Можете да си представите какво ставаше с тях. И след седмица като дойдем на същото място виждаме текезесарите седнали и ги сортират, махат загнилото а тези чушки вече нямат нищо общо с набраното от нас.

  Да ядеш от консервите на соца значи си леко луд, всички си консервираха домашно ако искат качествено.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 83. 83 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  До коментар [#63] от "papyre":

  Ти какво искаш да ни убедиш, че бригадите бяха доброволни и на тях се отиваше с ентусиазъм!? Хайде по-полека с лъжите, тук има хора които сме го живели този социализъм. Принудително беше и всеки гледаше да се откачи или да не се претоварва с много работа, всеки според способностите си да шикалкави.

  И понеже тук говорят за заплащането - или въобще го нямаше когато си на работа защото тогава ти го отчитат като работен ден. Само че месечният план си оставаше, трябваше да се изпълни с повече труд.Така че на практика им работиш на бригадата безплатно.

  Или се плащаше ако примерно си войник или ученик но МНОГО мизерно, нормите така ги определяха че да не можеш да ги изпълниш. Пък и да ги изпълниш пак много мизерно. Като войник ни пратиха бригада на строителството на Нефтохима-Бургас.

  Тогава строителите се оправдаваха пред партийните вождове, че няма строители, затова не изпълняват задачите. И ни пратиха нас да помагаме. Да, ама то си иска квалифицирани строители, не някой да маха с кирката и лопатата, за копаенето си има булдозери и багери. Отначало началника сбърка и ни разпредели по отделните бригади между строителите, те мързелуват ние заедно с тях и взехме едни доста добри пари за онова време, по 100-110лв на човек. Няма как да ни даде 2-3 пъти по-малко от хората му, нали сме заедно.

  Усети се той, че сега вместо за 50 души трябва да надписва за 200 /всичко с надписване ставаше/ и ни събра в отделна бригада. Цял месец зверско безсмислено копане на дупки за колчета за ограда при положение, че си има специална машина за това и накрая по 60лв на човек.

  Това бяха бригадите при социализма, напълно безумна история, някой някъде горе му хрумнало да ни възпитава така и ни караха на бригади като стадо овце. Ние пък кръшкахме колкото е възможно.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 84. 84 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3636 Неутрално

  [quote#78:"kr"]че е имало бригади през зимата съвсем ще разплачете младежта колко страшно е било тогава. [/quote]
  освен летни бригади имаше и есенни. И тук не става дума за леко преувеличение, а за безмислието на тези бригади, и бригадирския труд. Със сигурност много от поколенията от 50-те и 60-те могат да опишат подобни случаи, да не говорим за служилите в казармата, които пренасяха тухли от единия край в другия край на поделението, и обратно.

 85. 85 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3636 Неутрално

  [quote#63:"papyre"]до 62- ва непрекъснато съм бил по бригади - не за заплащане или за храната - просто бригадите бяха смесени - момчета и момичета . [/quote]
  Това е верно, и най-вече затова го е имало "ентусиазмът" - смесени бригади, вечерта момчетата и момичетата се отделят да се "натискат" в тъмното, единственото, което не бе забранено и санкционирано от командирите.

 86. 86 Профил на iazdakaja
  iazdakaja
  Рейтинг: 802 Весело

  До коментар [#34] от "ariel28":

  Янаки беше особено жалък и смешен като се опита да измести темата към ГМО, пък то се оказа, че Тодор Живков отдавна го е планирал - не са започнали единствено заради индустриалната импотентност на соца. Направо му замръзна усмивката.

 87. 87 Профил на the_fat
  the_fat
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#68] от "Мойше! Толкоз!!!":

  Мойше,шолом.Понеже знам че вие сте много точни във всяко отношение и обичате всичко да е точно и ясно,може би ще е най добре да напиша едно CV и биография ,та белким разбереш и кой съм.Макар да знам че това последното е без никакво значение за аудиторията и за домакините.Не се учодвам на твоята мнителност.Имам познати евреи примерно с децата на Яко Молхов бяхме добри приятели,имам много добър приятел от Виена от много известна фамилия затова няма да му спомена името,с лафкаджията в казармата и той като теб се уредил с "другото" но няма значение и с него бяхме също големи приятели Та с 2 думи имам представа защо се съмняваш
  за моите бригади.Разбирам твоите опасения понеже знам че
  за теб 2+2 може да е 3,може да е 4 а може и да 5 или 7 .Е ,ще се
  опитам да си спомня всичките мои бригади.Трябва да призная че като написах 15 не ги бях броил,първо написах 10 но набързо сметнах че са повече та промених числото (им).
  Благодаря ти че ме накара да се върна във времето. Мойше вероятно те интересува какво работя нали и кой съм нали?Добре една секретна информация спецялно за теб(да си остане между нас).9клас -1(лятна) ,10клас -2(лятна и есенна) Студент 1 курс(1 лятна),2 курс (2 лятна есенна),3 курс2(лятна есенна),отново 3 курс 2(лятна есенна)4 курс 2(лятна есенна)войник 1(лятна).Всички тези бригади по стоителството и в селското стопанство и да прибавя и една 8 месечна бригада в строителството(получавах 80 лв заплата на месец)
  когато бях прекъснал ..та ето ти мойта кратка бригадирска биография.

 88. 88 Профил на Daniboy
  Daniboy
  Рейтинг: 675 Неутрално

  [quote#83:"Fred"]Ти какво искаш да ни убедиш, че бригадите бяха доброволни и на тях се отиваше с ентусиазъм!?[/quote]


  Хахахахахах, няма как да стане.
  Бай булгар никъде не отива доброволно и с ентусиазъм.
  Комунизъм, капитализъм - няма значение.
  Я да видиш колко чевека се събираме на пролетното почистване от 60 апартамента блок.

  "Щастие за всички даром, и никой да не бъде пренебрегнат!"
 89. 89 Профил на Мойше! Толкоз!!!
  Мойше! Толкоз!!!
  Рейтинг: 1219 Весело

  [quote#87:"the_fat"]Благодаря ти че ме накара да се върна във времето[/quote]
  Моля моля
  [quote#87:"the_fat"]Мойше,шолом.Понеже знам че вие сте много точни във всяко отношение и обичате всичко да е точно и ясно,може би ще е най добре да напиша едно CV и биография ,та белким разбереш и кой съм[/quote]
  Не, няма(ше) нужда, наистина Ама като ти чета "бригадната" биография ми стана...кофти За теб и за всички останали "димитровски" бригадири. Дано само авантюрите в "смесените" бригади, и разните им стриндж бенефитс, са компенсирали с нещо тази безмислена ангария.

  Мойта ученическа бригада беше след 2 курс в техникума-бояджии в софийския винзавод. Там само от въздуха ставахме пияни до обяд, (а имаше и поркане ПОРКАНЕ), та не помня много Следващата година завърших с отличие (вечерно, за студенти по филология) курс на Балкантурист за сервитьори с чужди езици. Освен руския владеех МНОГО добре немски, и сносно полски, та си издействах освобождаване от обикновенните бригади като "ценен кадър в общественото хранене и туризма", два сезона на черноморието, после в софийските ресторанти на Бакантурист (и КООП май, вече не помня).

  Та не е като да съм се скатавал и безделничил, бачках всяко лято (и по два уикенда месечно в другите сезони), и давах своя скромен дял в строежа на соц'а, в развитието на влизащия туризъм, и в подобряване на качеството на обслужването в общественото хранене. Вярно за различно парично възнаграждение от това по обикновенните бригади, ама ставките не ги определях аз Както и останалите...неща
  До коментар [#87] от "the_fat":

  THOSE ARE MY PRINCIPLES! AND IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE OTHERS, TOO!
 90. 90 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1534 Неутрално

  Най-големият проблем на тази книга е, че е написана без любов. Още от самото начало Шкодрова ни дава да разбереме, че това не е една строго научно, исторически безпристрастно написано изследване. Оттук насетне тя е можела да поеме няколко пътя. Единият е да опише със съчувствие и състрадание нерадостната борба на българите за преживяване в годините на недоимък, предизвикан, както тя е убедена, от комунистическия режим. Но вместо с човешко съпричастие и разбиране, книгата е написана в присмехулен и подигравателен тон, на места дори обиден и унизителен. А с кого се подиграва Шкодрова - с майка си и баща си; с дядо си и баба си; с роднините си и с още 7-8 милиона българи, които са се опитвали кой както може да преживее ограниченията. Заради този обидно ироничен тон книгата и' предизвиква възмущение у очевидците и на практика получава обратната реакция на онази, която Шкодрова е искала да внуши.
  Както писах и под интервюто с авторката, за съжаление след години на тази книга може би ще се гледа като на достоверен разказ за храненето по времето на тоталитарния режим, а тя е далече от всякаква историческа обективност и валидност.

 91. 91 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#18] от "kr":

  Стоилов се държа арогантно, точно както подобава на бивш комсомолец. Но тва човек като тебе, на който му се услаждат комунистическите буламачи, няма как да го разбере. На тебе езикът ти е забит айде да не казвам къде на такива като Стоилов и Мая Манолова. Може да се държат като пълни селяндури, вие пак ще ги превъзнасяте до небесата колко са начетени. Ма какво ли очакваме от вас - вие си нямате елементарна представа кое е класно поведение и кое не, ние ви чакаме да осъзнаете, че храната през соца е била скапана...

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 92. 92 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  [quote#90:"princess_x"]Единият е да опише със съчувствие и състрадание нерадостната борба на българите за преживяване в годините на недоимък, предизвикан, както тя е убедена, от комунистическия режим.[/quote]


  А от кой е предизвикан?! Нима българина преди 1944-а е гладувал? Айде моля. Кой прибира житото? Кой прибира ВСИЧКО?

  Авторката описва коректно нещата. Лично аз съм преживял смотаните им бригади! Винаги са били другарите по вземането и ако може някой друг да го изработи!

  А ти, тати да не е някое ком секретарче? Или фатмак?

 93. 93 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 1212 Неутрално

  [quote#86:"iazdakaja"]Янаки беше особено жалък и смешен като се опита да измести темата към ГМО[/quote]

  Типично за другарите, а тоя е един от най-мазните. Някак много ми напомня на "академик" лилов

 94. 94 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 693 Неутрално

  До коментар [#91] от "stupid_american":

  да си глупав обикновено е за дълго, често завинаги.

 95. 95 Профил на nacionalka
  nacionalka
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Според мен поантата в откъса не е влошаването на качеството на социалистическата продукция - и тогава, и сега в развитите страни се правят такива извращения с храната, с далеч по-некачествени суровини, че дребните шмекерии за пробутване на някой развален домат е аматьорщина на хора с бедна фантазия...
  По-важният извод е, че поредица поколения се запознават от първа ръка с реалността на комунистическите идеали, рано-рано разбират безсмислието на "системата" и "социализма". Нещо, което е основната причина сега да имаме масово мързелив, неграмотен и немотивиран народ.

 96. 96 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 693 Неутрално

  [quote#84:"historama"]И тук не става дума за леко преувеличение, а за безмислието на тези бригади, и бригадирския труд. [/quote]

  защо ги има и днес?
  не по-малко тежък труд - Англия, САЩ.
  безпорно тъпо е да са административно задължителни, но днес за много деца пак са задължителни - само че икономически.

 97. 97 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1471 Неутрално

  До коментар [#1] от "kr":
  ++++++++++++++++++++++++++++++
  До коментар [#2] от "aleko":
  Ха ! Поне за това можем да благодарим на дневник!

  [quote#3:"Реформиран Соросоид"]Ужас! Абе наистина? Икономедия, кой набор е главната ви редакторка на списание "Бакхус"? [/quote]
  Не знам кой я лансира, ама много пробивна жена, показа се и на телевизора! НЕкъде към четиридесетте!
  Можеш да си предположиш, защо писанията и приличат на тюрлюгювеч

 98. 98 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1471 Неутрално

  [quote#90:"princess_x"]Най-големият проблем на тази книга е, че е написана без любов. Още от самото начало Шкодрова ни дава да разбереме, че това не е една строго научно, исторически безпристрастно написано изследване.[/quote]
  Да-а-а-а без любов, за пара!
  Кво изследване, кви пет лева!
  Ха-ха-ха-ха!

 99. 99 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1471 Неутрално

  "Игра на бейзбол, замерване, мачкане в пръстта, смесване на здрави и развалени – зеленчуците"

  Бейзбол по време на комунизма????? Боже тЪз женица , съвсем не е добре!

 100. 100 Профил на drachan
  drachan
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Очаквайте сензация ще излезе моя книга интервюирал съм 10 човека на женския пазар, ще разберете истината и само истината за КОМУНИЗМА.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK