Откъс от "Библията като наука" на Стив Джоунс

Откъс от "Библията като наука" на Стив Джоунс

© ИКМоже ли да сме произлезли от една-единствена двойка, дали реално са съществували Адам и Ева? Наистина ли Големият потоп в Библията е спомен от края на ледниковия период? Общите тайни на двата основни разказа за нашето съществуване са разгледани увлекателно от известният британски генетик Стив Джоунс в неговата книга "Библията като наука". В рубриката "Четиво" публикуваме предговора, любезно предоставен от издателство "Сиела". Преводът е на Валери Зайцев.


***


Това, за което ще се пита, е, когато Слънцето изгрява, ти не виждаш кръгъл огнен диск, приличащ на златна монета. Не, не, аз виждам безбройните гласове на небесните жители, които викат: Свети, свети. Това е Всемогъщият Господ-Бог.
Уилям Блейк, "Записки на виденията от Страшния съд" (1810)


Единственото задължение, което имаме към историята, е да я пренапишем.


Оскар Уайлд,
"Критикът като творец" (1881)


Предговор


Уилям Блейк, "Изкушението и Грехопадението на Ева"


А ономува, който прави съкращения, трябва да бъде предоставено да следва само краткостта на речта и да избягва подробни издирвания.


(Втора книга Макавейска 2:32)


Някога, много отдавна, когато следвах зоология в Университета в Единбург, в нишата на централното стълбище имаше бронзова статуя на шимпанзе. Скулптурата все още е там. Животното изглежда обър-кано, защото държи в ръката си човешки череп. То седи върху купчина книги, на една от които пише "Дарвин". На страниците на друга отворена книга са изсечени думите от Библията, които описват сцената, в която Змията убеждава Ева да вкуси забранения плод: Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum, или – в превода на Синода на Българската православна църква – "И ще бъдете като богове, знаещи добро и зло."


Учените не са много по-квалифицирани от другите хора да коментират тези две произведения на изкуството, но изследователите имат по-задълбочени знания за заобикалящия ни свят, отколкото ни дава Свещеното писание. Науката (за разлика от Змията) в своята кратка история може би е изпълнила повечето от своите обещания. Това ни позволява да дадем отговори на много въпроси, които са също толкова обвити в загадки, колкото шотландският примат или заглавието на тази книга.


Двойната спирала на ДНК и атомната гъба станаха световни икони наред с кръста, полумесеца и звездата на Давид. Подобно на авторите на Библията, хората, измислили тези два символа, рядко задават нови въпроси. В същото време обаче те много често предлагат нови отговори. Заглавията на изследванията на съвременните физици, астрономи и биолози обсебиха човечеството много преди резултатите от научната продукция да видят бял свят. Самият Бог задава въпроси за това как функционира светът, както например когато се обръща се към Иов: "Где е пътят към обиталището на светлината...?" (Книга на Иова 38:19), "Дъждът има ли баща?" (38:28), "де беше ти, когато полагах основите на земята?" (38:4), "На какво са закрепени основите є, или кой положи крайъгълния є камък?" (38:6). Книгата Притчи Соломонови прави същото: "Кой е събрал вятъра в шепата си? Кой е свързал водата в дреха?" (90:4). Отговорът на тези въпроси, излишно е да се споменава, е, че Вселената е била призована да съществува по волята на Бог и нейната красота е доказателство за Неговото съществувание. Доказателството е намерено в книгата Псалтир: "Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта." (18:1).


Тази логика е лишена от съдържание, но въпросите, задавани на многострадалния Иов, се превърнаха в суров материал за изследване. Тези, които проучват пътищата природни, се интересуват, както и древните мъдреци, от произхода на Вселената, на нашата планета, на тъканите в природата, на растенията, животните и човека, също и от биологията на секса и остаряването и от възможността за вечен живот – повече в буквален, отколкото в преносен смисъл – като противовес на огнената гибел на залязващата Слънчева система. Повторяемостта на такива сюжети в свещените текстове, а Библията е такъв, напомня, че всяко едно писание по свой собствен начин е било пътеводител за разбиране на света и всеки един текст в своето време е постигал целта си.


В Писанието има много повече неща. В него има закони, някои сериозни, други елементарни, истории истински и измислени, и пространни размишления за славното бъдеще за приелите посланието на Библията. Тя е в основата на генеалогията на идеите – и науката е нейният пряк наследник, а въпросите за материалното и духовното, задавани много отдавна, също могат да бъдат изследвани с помощта на съвременните технологии. "Библията като наука" е опит да се направи точно това – да се разгледат внимателно библейските страници от гледна точка на учения. Бидейки смекчена версия на оригинала си, книгата се опитва да имитира Стария и Новия завет чрез преплитане на това, което изглежда като множеството несвързани помежду си факти, в едно логично цяло.


Религията като такава може да бъде изследвана от представители на моята професия на няколко нива: в рамките на любопитството за този и идния свят; от гледна точка на естествената загриженост за благоденствието на семейството, нацията и на всички живи същества като цяло. Изследванията на мозъка допълват картината, както правят и индивидуалните различия в гените, личностните характеристики, условията на живот, социалният произход и интелектуалните възможности, с които живее индивидът.


Науката е доказала своята мощ, но въпреки това много хора оспорват откритията є поради своите вярвания, докато други отхвър-лят твърдения, базирани на вярата, тъй като последните отричат истината или са невъзможни за доказване практически. Все пак отношение-то на около милиард агностици и атеисти по света към религиозните доктрини на мнозинството има много общо с възгледите на набожните хора за непоклатимата същност на всеки факт, защото всеки възприема другия със смесица от интерес и отвращение. Идеята, че обикновеното убеждение може да хвърли светлина върху реалния свят, не е интересна за биолози, геолози и други учени. Мнозина, придържащи се към догмата, имат същото негативно отношение към науката, тъй като отхвърлят това, което според тях е твърдението є, че е пълно обяснение на заобикалящия свят. Ето защо много учени скришом поглеждат какво са намислили фундаменталистите, а хората, които възприемат Библията буквално, често се подлъгват по науката, па макар и само за да я разобличават.


Двадесет и първи век отново събуди змията на суеверието. Мнозина се опитват да я удушат, други се опитват да я разбудят. Дискусии за и против силата на вярата заливат медиите. Някои нападат основите на вярата, други ги защитават. Техните опити породиха повече от хиляда курса за връзката между науката и религията в американските университети (както и няколко, пръснати сред безплодната пустош на британските академии).


"Библията като наука" вероятно няма да се появи в библиогра-фиите на голямата част от тези курсове, защото повечето от тях са отвъд възможностите и логиката на самата наука. В скрит опит да приемат поражението, някои се опитват да бъдат от двете страни на барикадата. Те предлагат мнението, че обективният анализ е постигнал целите си до този момент и има много повече истини отвъд него. Алфред Ръсел Уолъс – съоткривателят на естествения подбор, е бил убеден, че Homo sapiens е имал "нещо, което неговите биологични прародители са нямали – духовна същност или природа... която може да се обясни само с невидимата вселена на Духа."


Чарлз Дарвин се отнасял със съмнение към толкова небрежното използване на идеите му и в отговор на нападките на негов колега той отбелязва, че подобно твърдение "не е по-лошо от господстващото суеверие в страната" (ученият е имал предвид християнството). Дарвин е бил прав, но вече век по-късно мнозина все още се придържат към убежденията на Уолъс, повторени от американския борец за човешки права и пастор Мартин Лутър Кинг: "Науката разследва, религията тълкува... двете не са съперници." Твърдението, че науката и религията живеят в различни, макар и допълващи се взаимно светове и че всяка една от тях има равностоен принос към света, ми изглежда неубедително и няма смисъл тази теза да се развива повече на тези страници.


Все пак занимаващите се с наука могат да изпробват на практика и по обективен начин твърденията в Свещеното писание. "Библията като наука" не заявява позиция "за" или "против" сектите, не напада или защитава християнството или която и да било друга религия. Мои-те възгледи за възвишеното, каквито и да са, почти нямат значение. Вместо това опитвам да застана отстрани и да хвърля нов, свеж поглед към Писанието в опит да "преведа" някои от темите му на съвременен език. Преводът на Библията, извършен по поръчка на английския крал Джеймс през 1611 г., е шест пъти по-дебел от тази книга и аз бях принуден да изпусна много части, например безкрайните описвания на родословни дървета и битки между отделните племена, както и подробните инструкции за това как се подрежда Скинията.


Тази книга започва, според традицията на своя модел, с разказ за договора между Бога и Човека в Райската градина, с опит да се проследи произходът на видовете обитатели на онази митична земя и на истинските им еквиваленти, разкрити в съвременната биология. Битие обяснява как се е появила Вселената и аз също препускам през историята от Големия взрив до появата на съвременния човек. Ева приема обещанието на Змията и това води до първородния грях – до вродените недостатъци, а биологията ни позволява да разкрием много от нашите силни и слаби страни дори преди раждането (въпреки че решението какво да се прави с такава информация почти не е мръднало от библейските времена досега).


Огромната грешка на Ева е довела до това "грях" и "секс" да станат почти синоними. Този начин на възпроизвеждане осигурява продължаването на живота, независимо съдбата на този, който го предава. Това означава, че сексът налага наказание, разплащаме се за него с остаряване и смърт. Ето защо разрухата напада всички нас много преди да порази патриарсите.


Скоро след като хората се размножили, Божият гняв от човешката поквара довел до Потопа, събитие, което може да се проследи в историята, а днешното ни безразсъдство ни застрашава с появата на негов наследник. Потомците на няколкото оцелели са се били един срещу друг дори когато са се увеличавали като бройка. С времето една избрана група – децата на Израил, попаднала под робството на фараона. С Изхода от Египет те намерили Обетованата земя, но само за да изживеят поредните политически сътресения, нещо, което на евреите им се случва многократно. ДНК тестовете показват, че всеки народ е имал същата история на изгнание и опасност, докато човечеството се е множало и е изпълвало света. През Бронзовата ера в Източното Средиземноморие е имало демографски бум и тогава са се появили най-ранните градове, включително и Вавилон. Възникването на цивилизацията е било съпроводено с първите епидемии и в Левит свещениците изграждат система от правила в опит да се справят с проблем, който остава заплаха и до днес. Обръщат недоволен поглед и към това кои храни са полезни и кои – не, което е напомняне, че храната е силен знак за културна и религиозна идентичност (а, както знаем днес, и за здраве).


Пророците, от Исая до Иезекиил, имат много важна роля в биб-лейския наратив и сега разбираме по какъв начин те са получили някои от дарбите си, как мозъкът може да заблуди човека и – може би – какво стои зад някои от предполагаемите свръхестествените способности на библейските пророци и техните наследници.


Новият завет бележи коренна промяна спрямо Стария, защото много повече доближава библейския наратив до съвременния свят. Вместо тесния фокус върху делата на неколцина избрани и техния безжалостен бог, Евангелията наблягат на алтруизма и отворените за всички врати и обещават награди за онези, които правят саможертви на Земята срещу Христовото обещание за вечен живот. За вярващите тази философия обяснява произхода на вярата и на самото общество (скептиците, напротив, виждат в религията убедителен трик малцина да концентрират голяма власт в ръцете си). "Библията като наука" завършва с изброяване на сегашните опити за наука на вярата и прави скромното предложение, че сега може би е настъпило времето естественото да измести свръхестественото, тъй като Човекът започва да намира логиката в света, който обитава.


За свръхестественото като такова нито науката, нито тази книга могат да кажат нещо. Както се разказва в анекдота, математикът Пиер-Симон Лаплас отговорил на въпроса на Наполеон, когато императорът го попитал защо не е споменал Бог в своите трудове, с: "Нямам нужда от такава хипотеза." Възванието към силата свише не би могло да задълбочи неговите знания.


Въпреки този кратък съвет християните често се опитват да приспособят последните открития към вярванията си. От хелиоцентричната вселена до теорията за еволюцията, новите открития са вплитани в тъканта на религията и са използвани за укрепване на вярата (Големият взрив например трябва да е бил предизвикан от Бог). Богословските аргументи от този род зависят от идеята за съществуването на първопричина на Вселената, която не може да бъде отречена. Накрая – както е отбелязал Лаплас – загадките, които не могат да се проверят, са интересни само на тези, които вярват в тях.


Логиката на французина има смисъл за неговите интелектуални последователи, но би изглеждала наистина странна за предшествениците му, мнозина от които не са смятали призванието си за нещо повече от стъпка към разбирането на божественото намерение. В резултат Библията играе голяма (и често пренебрегвана) роля в историята на науката, защото много от нейните големи фигури са споделяли вярвания, трудни за разбиране от съвременна гледна точка. Исак Нютон се интересувал по-малко от Книгата на Божиите дела – физиката и математиката, отколкото от Книгата на Божието слово – Библията. Той е написал повече трудове по философия, отколкото по физика, като например тълкувание на Откровение на Свети Иоана Богослова в размер на 300 000 думи, в което се опитва да докаже, че папата е Антихристът (и по този начин стига до не чак толкова успокояващия извод: "Нямаме причина да предполагаме, че няма повече от една блудница на Апокалипсиса".[1]) Правилата на вселената са били въведени не без участие на външна намеса: "Така че гравитацията може да движи планетите, но без Божията сила небесните тела не биха могли да се въртят около Слънцето."


По същия начин Робърт Бойл, бащата на химията, е мислел, че човешкото тяло живее дори след смъртта: "Атомите на тялото се запазват в цялост и съхраняват способността си да се свързват отново" (обяснение на Възкресението). Робърт Хук, откривателят на клетките, е видял в микроскопа опит да се възстанови човешкото съвършенство, загубено при Грехопадението, а изолиралият кислорода Джоузеф Пристли е бил напълно убеден, че неговата "История на покварата на християнството" е много по-ценна от изследванията му върху газовете. Той приветствал Великата френска буржоазна революция от 1789 г. като предвестник на Второто пришествие и в резултат бил принуден да бяга от тълпата.


Дори Исак Нютон сега може би ще трябва да отстъпи, като види преработеното издание на книгата на Божиите дела, докато книгата на Божиите думи е повече или по-малко там, където си е била. Реалността е упорита и тези, посветили живота си на нея, често са принудени да променят мнението си, когато доказателствата се променят. Религията, напротив, зависи от разкрити и постоянни истини. Тя се развива само в отговор на философски предположения и под обществен натиск, а не чак толкова като резултат от нови открития за Божиите намерения. Три века след Нютон за неговия пряк наследник в научно отношение Алберт Айнщайн Библията не е нищо повече от "сбирка от благородни, но все пак примитивни легенди, които са така или иначе доста детински."


Мнението, че законите на химията и физиката могат да потвърдят посланията на Библията или че самите те са установени от божествена сила, е чуждо за голяма част от тези, които ги изучават. Възходът на скептицизма във Великобритания (според преброяването от 2011 г. една четвърт от населението не се определя като религиозно и не повече от един на всеки пети ходи редовно на църква) създава трудности да се сравни тяхното отношение спрямо това на опонентите им. В САЩ контрастът е очевиден – Á от населението вярва в Бог, половината са убедени, че Христос ще се върне скоро, а мнозинството заявява, че с по-голяма радост ще гласува за мормон, евреин или хомосексуалист за президент, отколкото за атеист. В изследване, извършено сред почти хиляда от най-големите учени изследователи, се посочва, че едва двама смятат, че Библията може да бъде интерпретирана като буквална истина, в сравнение с À от техните съграждани. Две трети от американците, напротив, казват, че ще продължат да се придържат към твърденията на религиозните си водачи дори ако учените ги оборят.


Въпреки увереността в религиозните послания, съдържащото ги ръководство е с променливо минало, видяно в традицията на Дейвид Хюм като "книга, представена ни от варварски и невежи хора, писана във времена, когато са били още по-варварски и по всяка вероятност дълго след като са станали събитията, за които се пише. Фактите не са били проверени и произходът на всеки народ ни се представя по измислен начин." Първите пет части на Библията – Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие – са части от Тората, която била, по някои вярвания, написана от Моисей под диктовката на Бог. Всъщност, подобно на други свещени книги, тя е имала много извори и е била създавана в продължение на много години. Главите є са палимпсест от ръкописи, писани и преправяни от знайни и незнайни ръце. Част от текстовете са се появили много след описваните в тях събития. Някои книги присъстват в повече версии, докато други са били изключени. Техните истории често са непоследователни (например в Битие човекът е създаден и преди, и след животните). Някои сюжети се потвърждават от други свидетелства, докато за много събития древните свитъци са единствените извори.


Някои от библейските послания са дълбоко консервативни, а други – радикални. В продължение на повече от 1000 години единственият наличен християнски текст е бил на латински и тъй като повечето хора не владеели този език, мистериите на Писанието били скрити за вярващите. Първият английски превод на цялата Библия е направен през 1382 г. и бил забранен. Първото печатно издание е това на Уилям Тиндейл от 1537 г., който станал мъченик заради труда си.


Век по-късно крал Джеймс I видял, че одобреното от двора издание е за предпочитане пред народните версии, разпространявани по онова време (някои от тях съдържали неудобни думи като "тиранин"), и дал пари за нов превод. Библията на крал Джеймс е написана на новговора[2] на Късния Ренесанс, език светски, но изчистен от неприемливи идеи. Той съдържа полезни фрази, като "И каквито власти има, те са от Бога наредени", които потвърждават, че дори най-лошият монарх има божествено право да управлява.


Библията на крал Джеймс е продавана повече от всяка една друга книга на английски и в своя език и проницателност към античния и непознатия начин на живот е имала огромно влияние върху западната цивилизация. Литературата все още є е голям длъжник, или, както казва Колридж, "Дълбокото изучаване на Библията предпазва писателя от вулгарност по отношение на стила." Той е бил прав и по-новите преводи, като Новата международна версия, използвани в много църкви, са значително по-слаби. Мудната им реч хвърля светлина върху повечето загадки, които все още забулват Библията на крал Джеймс, и прави твърденията є още по-неубедителни, отколкото са звучали на езика отпреди четири века.


Съдържанието на Библията е имало огромен ефект, благоприятен или не, върху политиката и историята. Първият президент на САЩ Джордж Вашингтон е заявил: "Не е възможно светът да се управлява справедливо без Бог и Библия." Неговият наследник на поста Джон Адамс си представял: "Ако някоя нация, някъде далеч по света, приеме Библията като единствена книга на закона... всеки един неин член ще бъде задължен по съвест в умереност, пестеливост и трудолюбие; в справедливост, доброта и милосърдие към събратята си... Каква Утопия, какъв Рай би било това място." Няколко години по-късно Джордж Уокър Буш обяви: "Струва ми се, че Бог иска да се кандидатирам за президент."


"Библията като наука" в никакъв случай не е първият опит да се ревизира тази велика творба. Ноа Уебстър, създателят на речника на американския английски, е бил шокиран от безнравствеността в по-ранните версии и в неговата мъжете нямат тестиси, а жените – гърди. Прелюбодеянието си е отишло, както и краката (заменени с "крайници"). Томас Джеферсън е отишъл още по-далеч в своята адаптация. Той смята, че историите с чудесата са "Основа за вулгарно невежество, суеверия, измислици и манипулации." Той, в търсене на същността на Писанието, изрязва много от чудесата и съмнителните добавки (под това е разбирал Троицата и въпроса за божествената природа на Христос). Третият американски президент е бил убеден, че 46-те страници, които са останали след редакцията, са "диаманти, извадени от оборския тор", и са "най-върховният и благодатен морален кодекс, получаван някога от човека". Неговите духовни наследници от американското движение Консервапедия продължават да следват духа на английския монарх, дори сега те работят върху подобен проект, който цели да нападне либералните уклони в съвременните преводи (думата "доброволец" замества навсякъде думата "другар").


Много хора посочват, че виждат обективна истина по страниците на Библията. Иов казва, че Бог "Прострял е Той север над празнотата, окачил е земята на нищо", Книга на Иова 26:7 (което може да бъде твърдение, че Земята е провесена в Космоса), и споменава за тежест на вятъра, много преди да се започне да се говори, че въздухът има маса; Иона пада върху планина в морето при корабокрушението и това се използва за доказателство, че той е открил подводни възвишения по морското дъно.


Други интерпретират сказанията със съвременни понятия. Чумата в Египет се е случила около 1500 г. пр.н.е. заради затопляне на климата. Вероятно е имало съвпадение на няколко природни катаклизъма: възможно е в застоялата река Нил да е разцъфтял червен планктон, който е накарал жабите да излязат на сушата. Техните тела станали храна за мухите и комарите, чиято напаст довела до заболявания сред животните и циреи по хората. След това станало изригването и земетресението на средиземноморския остров Тера, сега Санторини. Последвалите дъждове предизвикали увеличаване на скакалците, които закрили слънцето, и накрая последното бедствие – първородните деца умирали, защото яли плесенясало и прогнило отровно жито.


Подобни твърдения са правдоподобни и някои дори могат да бъдат достоверни, но има много малко доказателства за всяко едно от тях. Вместо да се опитвам да обясня с подробности конкретни събития в Библията, ще се опитам да опиша в общи черти по-основните теми.


Моят личен опит да преосмисля творбата е като цяло лишен от какъвто и да е оттенък на оригиналност. Често предупреждавам студентите си за опасността от плагиатството, макар самият аз често да нарушавам правилата. В миналото се опитвах да пренапиша или поне да осъвременя целия труд на Дарвин, използвайки постиженията на съвременната биология, за да изпробвам неговите идеи (които преминаха през изпитанията поразително добре). Този опит да направя същото с Библията следва структурата є, но далеч не толкова стриктно.


"Библията като наука" е книга за чистите факти, а не теология (или, пази боже, философия). Нейният първоизточник предизвиква интерес повече в духовната сфера, отколкото в баналността на обкръжаващия ни свят – истина, чествана от много негови обожатели. Свети Августин е критикувал безбожното любопитство към осезаемия свят като "похот на очите" – "удоволствие от опитването чрез плътта, прикрито с имената познание и наука", "похотлива страст към опит и познание". Според него "Хората, изучаващи Природата, която е отвъд нашия поглед, когато не напреднат в издирванията си, искат познанието за свой собствен интерес."


Науката е точно тази "concupiscentia oculorum". За разлика от своите алтернативи тя отговаря на въпросите, вместо просто да ги задава. Прогресът зависи от надеждата, че някоя теория може да бъде опровергана, а не да бъде неоспорима истина. Последователите на нау-ката не знаят граници, нито едно обяснение не е напълно достатъчно и авторитетът – божествен или какъвто и да било друг, никога не е меродавен. Понякога, както със западането на идеите на Нютон за основите на физиката след откриването на бозона на Хигз, всичко се сгромолясва при намирането на нови доказателства, но тези, чийто храм е бил разрушен, не кършат ръце от отчаяние над руините, а се изтупват от праха и строят нова сграда.


За практикуващите последователи на науката основният принцип е, че те не знаят какво ще открият. Без това приемане техният труд няма да има почва и човечеството би тънало в древно невежество. Френският физиолог Клод Бернар пише през 1865 г. в книгата си "Въведение в експерименталната медицина": "По-добре е да не знаеш нищо, отколкото да имаш в главата си фиксирани идеи, основани на теории, чието потвърждение се търси постоянно." Той е бил прав (въпреки че бяха нужни много години да се убедят лекарите да последват съветите му).


Опасността от религията е в това, че нейните последователи търсят потвърждение на нещата, които знаят – че техният избавител е жив, че няма друг бог освен Аллах и че Мохамед е неговият пророк, че трябва да е истина някое от другите най-различни убеждения. Да знаеш малко, е опасно, но твърдата убеденост със сигурност е по-лошо нещо. За научния метод вярата е порок, а за религиозните хора – добродетел. В посланието на свети апостол Павел до евреите вярата е определена като "жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда" (11:1). Подобно твърдение е анатема за нау-ката, но е основно за религията, където дебатите се водят по-скоро по правилата на съдебната зала, отколкото по тези на лабораторията. Адвокатите използват единствено доказателството, което е благо-приятно за клиента и оборва тезата на обвинението, независимо колко основателна е тя. Ученият може да се залепи за своята любима теория, но накрая трябва да приеме поражението, ако види, че доказателствата оборват тезата му. Тома Неверни, който е отказал да повярва във Възкресението освен ако не му е било разрешено да сложи пръст в раните Христови, е бил упрекнат от Спасителя: "Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали" (От Йоана свето Евангелие 20:29). Тома Неверни би станал отличен покровител на учените, но за зла съдба този пост вече е зает от свети Алберт Велики (който, излишно е да се споменава, възприемал природата като доказателство за съществуването на Бога).


В библейските времена хората си задавали разумни въпроси за живота, геологията, нощното небе и си давали изглеждащи им разумни отговори. Почти всички отговори били погрешни, но тяхната философия е диктувала, че няма причина да бъдат ревизирани. Благочестието с неговите обещания за вечен живот е за оптимистите, докато науката е дом за песимистите, които търсят грозната истина, разрушаваща прекрасните им теории (или тези на техните съперници). Учените са добавили съмнението към света и светът е спечелил от това.


Не всеки е съгласен. Колкото и да триумфира съвременната наука, голяма част от човечеството все още отхвърля нейните убеждения заради конфликта между нея и собствените си позиции. Вместо това предпочита твърдението на Мартин Лутер: "Всички редове на нашата вяра в Христос са, когато мислим рационално, невъзможни, лъжливи и нелепи. Вярата обаче е напълно адекватна на ситуацията. Тя хваща разума за гърлото и удушава звяра." Твърдение, което поне се отличава с откровеност.


Този начин на мислене е бил почва за това, което ние сега наричаме "Новата ера на Тъмните векове". Светът противопоставя бума на интелектуалното творчество от XVII век на манифеста на съвременното лекуване чрез вяра – лика на Иисус върху домати и сандвичи и останалия средновековен хаос, който господства в живота на много хора. Последователите на този манифест, независимо от успехите на биологията, химията, физиката и останалите науки, настояват, че няма опит да се разбере вселената, който може да бъде завършен с избягване на духовното. Вероятно заради това 40% от населението на САЩ – мнозинството от тях студенти по биология или медицина – отричат истината за еволюцията (и почти двойно повече пакистанци, египтяни и малайзийци са на същото мнение).


Други милиони отричат предизвиканите от човека климатични промени, защото не харесват това понятие. За мен такива възгледи са невъзможни за разбиране. Защо да се слуша лъжесвидетел, платен от представители на нефтената индустрия, когато обсъждаме глобалното затопляне, или да учим биология и в същото време да отричаме основните принципи на тази наука? Това е като да искаме диплома за владеене на английски и в същото време да отричаме граматиката или да следваме физика и да отричаме гравитацията: няма смисъл.


Понякога се чудя дали онези, които наливат своите неоснователни теории в главите на своите възпитаници, съзнават какви щети нанасят не на моята професия, а на тяхната. Защо, когато студентът започне да изучава простите и заслужаващи доверие факти, а не фантазиите за това как е възникнал животът или какви процеси протичат в атмосферата, трябва да преглътне нещо друго, което му е казал неговият пастор, равин или имам? Защо да създаваме философия, основана на затвърдени неистини, когато имаме толкова много истини, и колко още можем да открием? Тук науката не може да помогне.


Колкото повече учените клонят към духовното, толкова по-неточни стават техните твърдения, но се надявам да се обоснова, че разумът е по-добрият начин за разбиране от вярата, защото колкото и да е важна религията в историята, или утешението, което предлага тя, науката е по-логичен, по-всеобхватен и по-удовлетворителен елемент, който организира живота на хората. Малцина могат да променят своите възгледи, докато по-голямата част няма да видят причина за промяна на мнението си и някои могат да бъдат по-ядосани от моите предположения. Каквато и да е реакцията, надявам се, че читателите ще научат нещо от този опит за поставяне на непознати факти в позната среда. Илюстрацията в началото на тази глава е на Уилям Блейк, който показва по-добре от почти всеки друг силата на свещените изображения да вълнуват дори онези, които не споделят подобни възгледи. По-голямата част от творчеството му е основано на радикално нова интерпретация на Писанието. Блейк изгонва покварения Бог и го замества с божествения му Син по такъв гениален начин, че му прощавам за думите "Изкуството е дървото на живота: Науката е дървото на смъртта."


Моят личен опит да подражавам на труда на Блейк, колкото и немощен да е в сравнение с неговия, е предизвикателство към библейския съвет в Откровение: "И аз свидетелствувам всекиму, който слуша пророчествените думи на тая книга: ако някой прибави нещо към тях, нему Бог ще наложи поразите, за които е писано в тая книга" (22:18). "Библията като наука" поема риска и очаква последиците с интерес.


[1] В протестантството папата е наричан блудница Вавилонска – бел. прев.


[2] Термин на Джордж Оруел от книгата му "1984", означаващ език на тоталитарната държава – бел. прев.


По същия начин Робърт Бойл, бащата на химията, е мислел, че човешкото тяло живее дори след смъртта: "Атомите на тялото се запазват в цялост и съхраняват способността си да се свързват отново" (обяснение на Възкресението). Робърт Хук, откривателят на клетките, е видял в микроскопа опит да се възстанови човешкото съвършенство, загубено при Грехопадението, а изолиралият кислорода Джоузеф Пристли е бил напълно убеден, че неговата "История на покварата на християнството" е много по-ценна от изследванията му върху газовете. Той приветствал Великата френска буржоазна революция от 1789 г. като предвестник на Второто пришествие и в резултат бил принуден да бяга от тълпата.


Дори Исак Нютон сега може би ще трябва да отстъпи, като види преработеното издание на книгата на Божиите дела, докато книгата на Божиите думи е повече или по-малко там, където си е била. Реалността е упорита и тези, посветили живота си на нея, често са принудени да променят мнението си, когато доказателствата се променят. Религията, напротив, зависи от разкрити и постоянни истини. Тя се развива само в отговор на философски предположения и под обществен натиск, а не чак толкова като резултат от нови открития за Божиите намерения. Три века след Нютон за неговия пряк наследник в научно отношение Алберт Айнщайн Библията не е нищо повече от "сбирка от благородни, но все пак примитивни легенди, които са така или иначе доста детински."


Мнението, че законите на химията и физиката могат да потвърдят посланията на Библията или че самите те са установени от божествена сила, е чуждо за голяма част от тези, които ги изучават. Възходът на скептицизма във Великобритания (според преброяването от 2011 г. една четвърт от населението не се определя като религиозно и не повече от един на всеки пети ходи редовно на църква) създава трудности да се сравни тяхното отношение спрямо това на опонентите им. В САЩ контрастът е очевиден – Á от населението вярва в Бог, половината са убедени, че Христос ще се върне скоро, а мнозинството заявява, че с по-голяма радост ще гласува за мормон, евреин или хомосексуалист за президент, отколкото за атеист. В изследване, извършено сред почти хиляда от най-големите учени изследователи, се посочва, че едва двама смятат, че Библията може да бъде интерпретирана като буквална истина, в сравнение с À от техните съграждани. Две трети от американците, напротив, казват, че ще продължат да се придържат към твърденията на религиозните си водачи дори ако учените ги оборят.


Въпреки увереността в религиозните послания, съдържащото ги ръководство е с променливо минало, видяно в традицията на Дейвид Хюм като "книга, представена ни от варварски и невежи хора, писана във времена, когато са били още по-варварски и по всяка вероятност дълго след като са станали събитията, за които се пише. Фактите не са били проверени и произходът на всеки народ ни се представя по измислен начин." Първите пет части на Библията – Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие – са части от Тората, която била, по някои вярвания, написана от Моисей под диктовката на Бог. Всъщност, подобно на други свещени книги, тя е имала много извори и е била създавана в продължение на много години. Главите є са палимпсест от ръкописи, писани и преправяни от знайни и незнайни ръце. Част от текстовете са се появили много след описваните в тях събития. Някои книги присъстват в повече версии, докато други са били изключени. Техните истории често са непоследователни (например в Битие човекът е създаден и преди, и след животните). Някои сюжети се потвърждават от други свидетелства, докато за много събития древните свитъци са единствените извори.


Някои от библейските послания са дълбоко консервативни, а други – радикални. В продължение на повече от 1000 години единственият наличен християнски текст е бил на латински и тъй като повечето хора не владеели този език, мистериите на Писанието били скрити за вярващите. Първият английски превод на цялата Библия е направен през 1382 г. и бил забранен. Първото печатно издание е това на Уилям Тиндейл от 1537 г., който станал мъченик заради труда си.


Век по-късно крал Джеймс I видял, че одобреното от двора издание е за предпочитане пред народните версии, разпространявани по онова време (някои от тях съдържали неудобни думи като "тиранин"), и дал пари за нов превод. Библията на крал Джеймс е написана на новговора


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (100)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Geo
  Geo
  Рейтинг: 638 Весело

  Това платен материал ли е, или редактора по научната част днес почива?

  Истината ще ви освободи
 2. Хората написали Библията не са имали много дълъг хоризонт на прозрение.

 3. 3 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  Твърдо съм убеден, че религия трябва да се изучава в училище. Може пък да се избегнат странни писания като това на №1

 4. 4 Профил на TPOTOAP
  TPOTOAP
  Рейтинг: 550 Неутрално
 5. До коментар [#3] от "daam":

  По основно или разширено, в смисъл и секти?

 6. 6 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 975 Весело

  Някой беше казал, че понеже човека е Божие творение, делата човешки са Божии дела... Което идва да ни каже, че науката също е Божие дело. Чрез нея просто разбираме по-добре какво и как точно Бог е направил за нас. Няма и не може да има научно доказателство за това дали Бог съществува, всичко се приема на Вяра. Един вярва че има, друг вярва че няма. Научния спор за това е просто излишен. Уважавам мнението на всеки невярващ, стига да ме кара насила да се откажа от вярата си!!

 7. 7 Профил на Veritas Odium Parit #Je suis Москов
  Veritas Odium Parit #Je suis Москов
  Рейтинг: 1038 Неутрално

  Изключително интересно. Непременно ще прочета книгата.

  Тигърът не си губи съня, заради мнението на овцете http://pbs.twimg.com/media/BPEI_XHCYAAbG3P.jpg:large
 8. 8 Профил на idiot_idiotov
  idiot_idiotov
  Рейтинг: 456 Неутрално

  Глупости на търкалета.

 9. 9 Профил на Valeria
  Valeria
  Рейтинг: 854 Неутрално

  До коментар [#8] от "idiot_idiotov":

  И аз бях склонна към "здравословен" скептицизъм до момента, в който споделих с кварталния свещеник крайната си изненада от едно преживяване непосредствено след смъртта на майка ми, а той усмихнато ме попита "Вие мислехте, че Библията е пълна с измислици ли?"

  Много малко (си позволяваме да) знаем.

  https://goo.gl/8NG90J
 10. 10 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 963 Любопитно

  "Наистина ли Големият потоп в Библията е спомен от края на ледниковия период?"

  Големият потоп започва сред изригването на вулкана Санторин, след което огромни водни маси пробиват Босфорската стена и нахлуват в Черно море. То и затова така е наречено от нашите прадеди, преживели този ужас...

 11. 11 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Айде пак кръжокът по научен атеизъм...

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  בני אתה אני היום ילדתיך
 12. 12 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 975 Весело

  До коментар [#5] от "Wornoxmaniak":

  Всеки православен свещеник (или учител по теология) трябва добре да познава религията на другите вярващи. Иначе как ще обясни на децата защо Светата Православна е най-добрия избор за българина... Примерно - няма голяма разлика между православието и мормонизма относно Вярата. Има разлика как да служим на Бога. Или пък мюсулманите - те вярват, че Дева Мария не е дева вообще, Ангел Гавраил влезъл при нея и тя забременяла. И че Исус е бил велик пророк, но избягал и разпънали съвсем друг човек. Иначе вярват във Второто Пришествие. Исус в Корана е Иса...

 13. 13 Профил на dante_18
  dante_18
  Рейтинг: 671 Неутрално

  Веднага си проличава, че авторът не знае какво е наука и как работи.

  If you are going through hell... Keep going!
 14. 14 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Погледнато чисто практически, вярата върши работа там, където науката не може, както и науката ни помага в ситуации, в които вярата е безсилна. Опитът, да приемем изцяло едното и да отхвърлим изцяло другото е нелогичен, дори от научна гледна точка.

 15. 15 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4024 Неутрално

  В цялата еволюция на Вселената и на живота на Земята се откроява смисъл на развитието . Вселената е така настроена във физическите си константи че прави възможно съществуването на атоми, химически съединения и живот. Биологичната еволюция е протекла точно по начин правещ възможен появата на разума който осмисля Вселената . Без него ( разума) тя е невъзможна.
  За сега нямаме достатъчно познания за да съединим цялото знание в единна теория за всичко. А може и пълното познание да е непостижимо за нас.

  klimentm
 16. 16 Профил на М.Георгиева
  М.Георгиева
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Не съм вярващ. Но вярвам в красотата на живота. Мисля, че има нещо голямо и красиво, което не можем да открием и разберем. Но трябва да се опитаме да го доближим. Това е тайната. Ние сме тайната. Аз съм тайната. Ти си тайната. Ти си животът. Защото ти си най-красивата част от целия Космос. Човекът е най-красивото нещо, което Вселената е създала.

  Кадер Абдола - холандско-иранския писател

 17. 17 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#9] от "Valeria":

  Като се има предвид, че няма категорични доказалтества за повечето от написаното в Библията, че няма такива за съществуването на Христос, че Библията е писана в продължение на столетия, че са документирани църковните събори където се вземат решения за това какво да се включи и какво не в нея, и прочее, няма никакви основания да се предполага, че Библията има каквато и да било достоверност, дори и само като исторически документ, изключая митологичното й съдържание.

 18. 18 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#15] от "klimentm":

  Сериозно? Без 'разумът' еволюцията би била невъзможна? А що да не е обратното? Без еволюцията, разумът би бил невъзможен - нещо, за което все пак има емприрични доказателства?

 19. 19 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#11] от "abdelhaqq":

  Ненаучен атеизъм няма, в противовес на религиозността - научна такава няма, като изключим изучаването на религиите чрез подходът на социалните и хуманитарните 'науки', като исторически митологеми.

 20. 20 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#3] от "daam":

  Аз предлагам повее наука да се изучава в училище, белким децата не се индоктринират да вярват в глупости от тип, който ако не беше свързан с религията (щото това явно дава 'достоверност'), щеше да е достатъчно добро основание за въдворяване в психиатрична клиника.

 21. 21 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#20:"asbroad"]белким децата не се индоктринират да вярват в глупости [/quote]

  Грубият материализъм е не по-малка глупост от религиозния примитивизъм. Марксизмът учеше, че съзнанието е производно на материята и се явява вторично по отношение на нея. Самата наука е също творение на духа и общо взето, много слабо зависи от обмяната на веществата в организма ни. Духовното има своя специфична автономност. Както беше написал един, ние мислехме че икономиката определя политиката, но се оказа обратното - политиката определя икономиката. Съзнанието е решаващо по отношение на битието, а не обратното. В този смисъл, спорът наука или религия е излишен. Изкуството е духовен феномен, който не може да бъде обяснен по научен начин. Микеланджело е бил гениален скулптор, а не е "станал" такъв. Както и Паганини не е станал велик цигулар с много упражнения. Великите открития в науката, също не са рожба на упоритост и трудолюбие, а в почти всички случаи са духовни прозрения. За това идеше реч.

 22. 22 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4024 Неутрално

  До коментар [#18] от "asbroad":

  Имах пред вид че без наблюдател( разума) Вселената не би могла да бъде познаваема и от там да съществува изобщо.

  klimentm
 23. 23 Профил на vasil_jordanov
  vasil_jordanov
  Рейтинг: 394 Неутрално

  До коментар [#5] от "Wornoxmaniak":

  Библията се изучава в училище, като част от курса по класическа литература, заедно с гръцки митове и легенди, заедно с индийски фолклор и т.н. от 7 до 9 клас... Или предлагаш и гръцката митология да не се изучава?

  Аз пък смятам, че и корана, индианските, японските и китайските религиозни канони трябва да се изучават като част от историческото и литературно минало на човешката цивилизация. Пък ти можеш да ходиш в Афганистан да рушиш статуи на божества или може и тука по-близко в София да бутнеш/преместиш някой и друг паметник дето пречи на определени реститути!

 24. 24 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#22:"klimentm"] без наблюдател( разума) Вселената не би могла да бъде познаваема и от там да съществува изобщо. [/quote]

  Материята и вселената си съществуват обективно и малко ги интересува, дали има наблюдател, който да ги съзерцава или анализира. Това, че аз не разбирам нотите на дадена партитура, съвсем не означава, че тя не съществува. Както и това, че не те познавам не доказва, че ти не съществуваш.

 25. 25 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  От моя гледна точка, науката и религията са разделени и не са двете страни на един и същ познавателен процес. Според мен, има неизучени области на човешкият мозък и ако се разкрие техният механизъм и потенциал, бихме могли да разберем някои понятия от религията като същността на молитвата и нейната сила. Атеистка съм и не виждам за в бъдеще обединяване на двете неща - наука и религия.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 26. 26 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#25:"logika"]Атеистка съм и не виждам за в бъдеще обединяване на двете неща - наука и религия.[/quote]

  Те самите религии не могат да се обединят, та какво остава за науката. Такова обединение не е и необходимо. Религиозният подход е дълбоко погрешен в науката, както и обратното - в религията няма място за научен подход. Или както казва апологетиката, най-убедителното доказателство за съществуването на Бога е това, че Бог съществува.

 27. 27 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1352 Неутрално

  Науката е построена на принципа на доказателството/ата, а религията не е. Твърдението в науката е само хипотеза, докато някой не го докаже. Възможно някои доказателства да са грешни, тогава ако някой успее да докаже, че има грешка в доказателството, твърдението се връща на фаза хипотеза.

  При религиите не е така - там има предимно твърдения, някои от които имат известни доказателства, но повечето нямат никакви. Отгоре на всичко, ако се осмеляваш да не вярваш в някое твърдение, ти си заклеймен, единствено защото си си позволил да не вярваш...

  Та така, в науката има и се изискват задължително доказателства, в религията не се изискват задължително доказателства. Сигурно измежду всички религиозни твърдения има и някои верни, не може да няма проблемът е, че никой не си дава зор да доказва твърденията...

 28. До коментар [#23] от "vasil_jordanov":

  Съгласен съм с теб.

 29. 29 Профил на М.Георгиева
  М.Георгиева
  Рейтинг: 465 Неутрално

  Истината е , че човешкият стремеж за власт и контрол са в основата на религиите , а не вярата.

 30. 30 Профил на vasil_jordanov
  vasil_jordanov
  Рейтинг: 394 Неутрално

  До коментар [#13] от "dante_18":

  Стийв Джоунс http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jones_(biologist) не знае какво е наука? Ти повече ли знаеш от него бе, бастун?

 31. 31 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Религиите са се появили заедно с хората и така до ден днешен. Властвали са много преди появата на науката. Дали в основата им са извънземните небесни богове или необясними природни явления,няма значение. Затова религиите съществуват сигурно повече от 20 000г. Имат пари и власт. А Ева е дала на Адам ябълка, а не слива.

 32. 32 Профил на dante_18
  dante_18
  Рейтинг: 671 Неутрално

  [quote#21:"dombi"]Марксизмът учеше, че съзнанието е производно на материята и се явява вторично по отношение на нея[/quote]


  Това НЕ е твърдение на марксизма, а на науката.
  Доказана е неоспоримо - съзнанието е функция на мозъка.

  If you are going through hell... Keep going!
 33. 33 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4024 Неутрално

  До коментар [#24] от "dombi":

  Най авангардната част на съвременната наука - квантовата физика приема съществуването на " наблюдател" и влиянието му върху експеримента. Нотната партитура и математическото уравнение са абстрактните ни представи изградени от разума за да осъзнае това което наричаме математика и музика. Те не съществуват в обективната реалност , нямаме непосредствен опит за тях.
  Въпроса какво е било преди Големият взрив , защо изобщо той се е случил няма отговор. Но всичко изглежда така като че ли има някаква крайна цел на еволюцията. Човечеството разсъждава над тези неща много отдавна както казва автора на книгата, философията не можа да даде отговор на тези въпроси . Днес науката търси също отговора , дори и там споровете относно методите и начините на научното познание не са свършили.

  klimentm
 34. 34 Профил на dante_18
  dante_18
  Рейтинг: 671 Неутрално

  [quote#21:"dombi"]Изкуството е духовен феномен, който не може да бъде обяснен по научен начин. [/quote]  Кой аспект на изкуството не може да се обясни от науката?

  Предлагам ти да гледаш това:

  BBC How Art Made The World

  https://www.youtube.com/watch?v=2eGRoSjp3Ik

  Доста аспекти на изкуството са обяснени тука.

  If you are going through hell... Keep going!
 35. 35 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4024 Неутрално

  До коментар [#32] от "dante_18":

  А къде е онова което наричаме вътрешното "Аз"?
  Или е достатъчно да сведем всичко до няколко биохимични процеси в мозъка за да обясним емоции, осъзнаване , обяснение и възприятие?

  klimentm
 36. 36 Профил на bodhidharma94
  bodhidharma94
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Единствената истинска религия е будизмът - във него няма догми а само мъдрост и неща които днес науката доказва.
  Например будизмът твърди че реалността е непознаваема, че животът е недоловима илюзия, че няма абсолюти, че всичко е плод на съзнанието, че личността и азът са измамни. Будизмът не влиза в конфликт със еволюцията и теорията за големия взрив. Будизмът поставя под съмнение и т.нар. "здрав разум" ,вярата и простите отговори и много прилича на съвременният екзистенциализъм и постмодернизъм.

 37. 37 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#35:"klimentm"]Или е достатъчно да сведем всичко до няколко биохимични процеси в мозъка [/quote]
  Ако изучим напълно човешкият мозък и в познанието ни за него няма нито едно бяло петно, ще разберем и ще си обясним много/ ако не и всички неща/ за човека. Да не мислите, че влюбването е нещо различно от биохимичен процес? Да не мислите, че обичта на една майка към нейното бебе не е в резултат на повишената секреция на 1-2- специфични хормона? Разбира се, че влюбването и майчината любов не са само и единствено това, но това е тяхната биохимична основа!

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 38. 38 Профил на dante_18
  dante_18
  Рейтинг: 671 Неутрално

  емоции, осъзнаване , обяснение и възприятие?
  -------------------------

  Ние даже знаем коя част на мозъка за какви емоции отговаря.
  Различни емоции могат да бъдат предизвикани, като се стимулира съответен участък от мозъка.

  If you are going through hell... Keep going!
 39. 39 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#19] от "asbroad":

  До коментар [#19] от "asbroad":

  а, пак новите пропоненти на гореспоменатия кръжок по научен атеизъм с литературните си упражнения а ла "идейни надстройки". мислех, че с отмирането на комунизма и теориите за модернизацията от миналото столетия са отмрели и те, но уви. апропо, ако искахме да си говорим в същия дух, можем да кажем, че атеизмът противоречи на "разумната употреба на разума", докато, естетвено, не стане ясно, че той също спада към "типовете религии".

  истината е, че още от аристотел науките си имат предмет. и предметът на "частните" науки не са "началата", сиреч не е работа на частна наука като химия, астрономия или физика да ми задава парадигмата за основанията на съществуването. нещо, което гореспоменатите евангелизатори на атеизма не могат да понесат, заради което и постоянно ги боли. друга истина е, че религията няма проблем с науката, защото знае кое къде седи - пак по аристотел. а науката има проблем с религията, защото проявява претенции към нея.

  нещо като краварчето да обясни на земеделчето как се правят компютри. което е и случаят тук.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 40. 40 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#38] от "dante_18":

  да. и това ще отвори вратата към ада, защото никой няма да гарантира "моралната" употреба на подобни механизми, защото няма какво да задържа понятието за "морал" извън биологичното. от това преобръщане на ценностите стигаме до холокоста и евгениката, всъщност.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 41. 41 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#37] от "logika":

  да. точно това мислим. тъй както обяснението на механизма на плача не ни обяснява "кое" е причината аз да плача. и каква е моралната импликация на това или онова нещо, което ме кара да плача. нарича се каузална връзка. като тази между средство и цел. между инструмент и намерение.

  в противен случай щяхме да разберем чрез химически анализ на боичките в някоя ренесансова картина кое я прави красива. или чрез анализ на хартията и мастилото в някой роман кое го прави да ни харесва.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 42. 42 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  [quote#41:"abdelhaqq"]в противен случай щяхме да разберем чрез химически анализ на боичките в някоя ренесансова картина кое я прави красива. [/quote] За да разберете какво я прави красива, трябва да изучите и основите на възприятието на хомо сапиенс,освен химически и спектрален анализ на боичките й, защото само хомо сапиенс харесва картини Т.е.- всяко нещо има биологична основа. Делфинът или маймуните дали могат да оценят една картина на Старите майстори или прарафаелитите като красива?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 43. 43 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#42] от "logika":

  да. и защо хомо сапиенс харесва изкуство, ето това е. как изгражда критерият си за красиво? може ли "основните на възприятието" да бъдат описани само чрез средствата на неврологията? защо различните култури имат различно понятие? защото в мозъка им се възбуждат различни центрове? не. отговорът на тези въпроси е извън биологичното. пробвайте се да обясните защо един мюсюлманин намира една калиграфия за красива, а пък един западноевропеец харесва пикасо. биологичното обяснение за това ще го чакам с голям интерес от неврологията. причинно-следствената връзка е обратна.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 44. 44 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4024 Неутрално

  До коментар [#37] от "logika":

  Представите ни за добро и зло , за музика и математика също ли могат да бъдат сведени до биологичен ппроцес.
  От къде възникват понятията ни за абстракции и онова което общо наричаме душа? Едва ли всичко това може да беде обяснено само с биохимия.

  klimentm
 45. 45 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#43:"abdelhaqq"] и защо хомо сапиенс харесва изкуство, ето това е. как изгражда критерият си за красиво? [/quote]
  Защото само хомо сапиенс има така изграден и устроен главен мозък, който позволява тази фина настройка- единствено той сред всички други примати и бозайници! В отговорът на въпроса "Как изгражда критерият си за красиво", пак участва биохимията , както и определени участъци от човешкият мозък. Съжалявам- това не е цинизъм. Човешкият мозък е най- съвършеният ни познат биологичен компютър , както и най- сложният компютър в света.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 46. 46 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#45] от "logika":

  да, сложен е, няма спор, това никой не поставя под съмнение. но питах нещо за различните видове представи за красиво в различните култури. както и тези за морал. какво е биологичното обяснение за това? защото, ето, мога да кажа, че за едно фунди от ИД, например, няма нищо по-"красиво" от гледката на отрязана от сабя глава на неверник в изпъленение на корана. все пак знаем, че "аллах е красив и обича красотата", по думите на Мухаммад. какво стойностно обаче ни дава биологичното обяснение на понятието за красиво в случая? защото, нали разбирам, че в случая, когато почнем да говорим за биологичните основания на морала, неизбежно ще стигнем и до биологичните оправдавения за морално, респективно неморално действие? като казвам, че това отваря вратата към ада, хората си мислят, че използвам метафора...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 47. 47 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#46:"abdelhaqq"]но питах нещо за различните видове представи за красиво в различните култури.[/quote]
  О, това е съвсем отделен проблем. Той е "надстройката" над свръхсложната биологична база- ЦНС. В зависимост от местообитанието на различните човешки съобщества и популации, и в зависимост от климатичните особености на тези местообитания , са се формирали различни правила, които хората доброволно или се , са се разбрали взаимно да спазват. Много може да се пише по този въпрос. Но по мое мнение, не може да се отрече биологичната, биохимичната и биофизичната основа на човешките възприятия, емоции, мислене, съзнание, и да се твърди, че има друг, неизвестен и непознаваем за нас източник, който излъчва/ подсилва/ мотивира/ контролира човешките волеви актове...

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 48. 48 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4024 Неутрално

  До коментар [#42] от "logika":
  Значи съществуват две различни реалности,една в която поради особеностите на пречупване на светлината на планетата обкръжена с атмосфера и устройството на окото ни приспособено към тези условия от еволюцията ние възприемаме това което възприемаме, и друга реалност в която рибата, или змията или прилепа също поради особеното си зрение възприемат много по различно?
  Дори заклети еволюционисти като Ричард Докинз признават наличието на" мем" , определена система от идеи и познания които се предават не по биологичен път .

  klimentm
 49. 49 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#48:"klimentm"]Значи съществуват две различни реалности,една в която поради особеностите на пречупване на светлината на планетата обкръжена с атмосфера и устройството на окото ни приспособено към тези условия от еволюцията ние възприемаме това което възприемаме, и друга реалност в която рибата, или змията или прилепа също поради особеното си зрение възприемат много по различно? [/quote] А Вие от къде знаете дали зелените листа на дърветата действително са със зелен цвят за другите същества? В този смисъл- има не две, а най- малко 10000 различни реалности...

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 50. 50 Профил на Geo
  Geo
  Рейтинг: 638 Весело

  Защо ли именно религията се опитва да се отърка в науката за авторитет, а не обратното? Може би заради здравата методолоия и няколко столетия отлични емпирични доказателства, от ежедневни неща до покоряването на Космоса? Не, най-вероятно просто въображаемия приятел така е наредил

  Истината ще ви освободи
 51. 51 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#47] от "logika":

  хехе. знаех си, че ще стигнем дотук, нормално е при биологичните основания за човешкото действие. сега. това, че има кола като действен механизъм, не обяснява мотивацията на шофьора, нито пък пояснява моралните измерения на това да прегази някой, нали? оттук и, колкото и да са фасциниращи, обясненията на неврологията трябва да заемат подобаващото им място. в момента, в който бъдат натоварени със свръхочаквания - типичен пример са писанията на човека, цитиран от "дневник", което дори не е "наука" в строгия смисъл на думата, а есеистика - мостът на морала се огъва и рухва. нормално. не можем да си заковем пирон със смартфона си, не можем да си поправим компютъра с брадва.

  инак, за възгледа за красиво, добро и зло като продукт на конвенция, т.е. на договорка, много може да се говори, съгласен съм. но ето, това вече е разговор от сферата на етиката, не на "науката" в строгия смисъл на думата. лошото е, че хора като спомнетия автор, и други подобни като например онзи нелепият докинс, имат претенции към този разговор, съвсем неуместно, както се оказа. апропо, само като податка, идеята за морален гарант като продукт на договорка не издържа, отново при сблъсък с култури, например като ислямската, която давам за пример, тъй като добре познавам. но наистина, да оставим всяко нещо на времето и на мястото му...

  בני אתה אני היום ילדתיך
 52. 52 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#50] от "Geo":

  религията не търи науката, за да черпи легитимност, напротив. основанията на религията са напълно различни. обратното обаче е вярно - представите на частните науки постоянно предявяват претенция към науката.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 53. 53 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#48:"klimentm"]Дори заклети еволюционисти като Ричард Докинз признават наличието на" мем" , определена система от идеи и познания които се предават не по биологичен път .[/quote]
  Ако у един примат не е заложена биологичната възможност мозъкът му да нараства и с нарастването му този примат да придобива нови умения, характерни за неговият вид, няма как се появи настройката "съзнание", чиято най-фина и най-висша функция да е познавателният процес и интелектуалната дейност във вид на творчество.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 54. 54 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#53] от "logika":

  да, точно така. ако тя не е заложена, обаче, остава въпросът как се появява. защото, пак по платон и аристотел, "същностите" не се променят. няма начин нещо, което същностно не притежава дадено качество, да го придобие. защото иначе би престанало да бъде точно това същото нещо.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 55. 55 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  За мен например моралният стандарт на християнството е морален стандарт, който не е по силите на човека. Няма как да се избегне "първородният грях", след като човешката популация се размножава чрез копулация между мъжки и женски индивид. Т.нар. божи заповеди /които далеч не са само 10 на брой/, отразяват манталитета и начина на живот на едно племе/ група племена, живеещи на точно определени местообитания, които са от една /сходни племенни групи/ имам предвид Стария завет/. За ислямската религия пък нямам думи- да се приеме, че едно дете на 9 години е достигнало полова зрялост и един 3-4 пъти по-възрастен мъж има правото да копулира с него с цел осигуряване на продължение на рода- ужас... Будизмът е май единствената миролюбова философия., но пък според нея човек не трябва да развива емоционалната си интелигентност и трябва да изолира емоциите си и да не се стреми към интелектуално развитие..

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 56. 56 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#54:"abdelhaqq"]ако тя не е заложена, обаче, остава въпросът как се появява[/quote] Чрез мутации например. Тук човек се нуждае от генетиката и нейните нови производни науки.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 57. 57 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#55] от "logika":

  едно от любимите ми неща по време на такъв разговор е как неизбежно почваме с "науката" и накрая свършваме с "моралните основания" за действията ни, при това без да споменаваме религия въобще. но само като ключ - "първородният грях" в Библията няма нищо общо със секса, иначе заповедта на Бог в Битие 1:28 "плодете се и размножавайте се" би била невъзможна, нали? а инак, за исляма също нямам думи. т.е. имам, но не са достойни пък за моралните стандарти на форума. в случая обаче не говорехме за това. говорехме за това дали "науките" имат решаваща дума при възгледите за морала. и за това, че в момента, в който им се даде тази дума, ще свършим в неща като холокоста и евгениката, да кажа пак.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 58. 58 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#56] от "logika":

  ох. да. само че няма как нещо на случайна основа, с нищожно малки позитивни ефекти, да доведе до целево развитие, с предимно положителни - и то изтласкващи индивида извън рамките на вида, превръщащи го в нов вид. но ето, това също е спор извън рамките на частната наука "биология", защото засяга понятието за "същност", сиреч аристотелевите "родове" и "видове", на фона на което карл линеевата таксономия на видовете е само частен случай.

  בני אתה אני היום ילדתיך
 59. 59 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#57:"abdelhaqq"]"първородният грях" в Библията няма нищо общо със секса,[/quote] Е- хайде де- жената е обречена да ражда в мъки заради първородният грях - това е последицата от него. [quote#57:"abdelhaqq"] говорехме за това дали "науките" имат решаваща дума при възгледите за морала. [/quote]
  1. Липса на познание за биологичната основа на човешките реакции, мисли, възприятия, чувства - липса на основната компонента за разбиране на хомо сапиенс
  2. Моралът е надстройка над биологичната база, характерна САМО за човешкото същество! Следователно- става въпрос за морални/ етични норми на поведение сред различни съобщества от човешки популации. НЯМА единни морални норми за всички хора, които в еднаква степен да задоволяват нуждите на ВСЯКО съобщество.
  3. Моралът е функция на социалното общуване между човешките същества. Не приемам теорията, че някакво висше създание стои някъде горе или около нас и направлява/ контролира човешките действия чрез своите заповеди/ етични и морални догми.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 60. 60 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#59:"logika"]НЯМА единни морални норми за всички хора, които в еднаква степен да задоволяват нуждите на ВСЯКО съобщество. [/quote] да се чете "НЯМА единни морални норми за всички хора, които в еднаква степен да задоволяват нуждите на ВСЯКО съобщество във ВСЕКИ времеви отрязък от развитието на човешката цивилизация"

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 61. 61 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Весело

  [quote#58:"abdelhaqq"] само че няма как нещо на случайна основа, с нищожно малки позитивни ефекти, да доведе до целево развитие, с предимно положителни [/quote]
  Хм -и кой е ДОКАЗАЛ НАУЧНО ТОВА, след като цели клонове от науката твърдят противоположното?

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 62. 62 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#59] от "logika":

  да, и мъжът е обречен да изкарва хляба си "с пот на челото", това също ли има общо със секса? не. просто трябва да свикнем да четем библейския текст.

  колкото до
  [quote#59:"logika"]Липса на познание за биологичната основа на човешките реакции, мисли, възприятия, чувства - липса на основната компонента за разбиране на хомо сапиенс [/quote],

  както показах, те не ползват никак при основанията за моралните ни действия. и мога да го докажа с конкретни примери, както съм го направил и по-горе.

  [quote#59:"logika"] Моралът е надстройка над биологичната база, характерна САМО за човешкото същество! [/quote]

  а тук съм напълно съгласен. това обаче не е противоречие с религията, а напротив

  затова и твърдението, че
  [quote#59:"logika"]Моралът е функция на социалното общуване между човешките същества.[/quote]

  би довело в крайна сметка до легитимирането на образувания като "Ислямска държава", "Боко харам" и "Червените кхмери". защото те са продукт на идеята за относителност в моралната норма. онези социални конвенции, които правят убийството възможно, позволено и в крайна сметка - нужно - за "общото благо". което, впрочем, по сходен начин отеква и в идеологията на комунизма, довела до...знаем какво.

  тъй или иначе, приятно ми беше да се разбъбрим. лека вечер от мен

  בני אתה אני היום ילדתיך
 63. 63 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#62:"abdelhaqq"] това също ли има общо със секса? [/quote]
  Е- хайде сега. При тези общества контрацепцията обичайно не се използва. Моралните норми са изисквали сексът се практикува предимно с цел продължаване на рода и раждане на наследници. А раждането в онези времена е било придружено с висока смъртност и на родилките, и на новородените. Без асептика в онези времена раждането е било твърде смъртоносно занимание

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 64. 64 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  [quote#62:"abdelhaqq"]както показах, те не ползват никак при основанията за моралните ни действия.[/quote]
  Да , де - само , че не е така Има научни доказателства за това. Не искам да споря- написах мнението си и предпочитам да спра до тук. Всеки има право да гледа света от своята си камбанарийка. В същият момент обаче не приемам някой да ми натрапва своите възгледи, само защото за него те са единствени, непогрешими и той вярва само в тях.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 65. 65 Профил на Tsvetan Vuchkov
  Tsvetan Vuchkov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Това което за мен остава мистерия след прочетеното е защо думата "наука" присъства в статията?

  Научните факти са истина независимо дали някой вярва в тях - те са универсални и не търпят изключения.

  Докато аргументацията в християнството например се свежда до - "Защото така пише в Библията, а тя е божието слово"

  Парадокса е в това как вярващите хем казват на учените да си наврат фактите и аргументите в задника хем претендират за обективност и сочат към библията... какво е това, ако не лудост?

  www.pravanachoveka.com
 66. 66 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4024 Неутрално

  До коментар [#65] от "chromax":

  Ама и науката е вярвала в неща които после е отхвърлила като грешни.След сто години днешното обяснение на света от научна гледна точка може да изглежда смешно. Това вече се е случвало.

  klimentm
 67. 67 Профил на Sabbath
  Sabbath
  Рейтинг: 1048 Весело

  Въпрос към отричащите Библията-откъде се е взел човек??

 68. 68 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#39] от "abdelhaqq":

  Идейни настройки имат такива като теб, науките работят с факти, вкл. и по въпроса за 'парадигмата' за съществуването, твоето и чието и да било друго. И поради фактът, че освен 'чистите' науки, друг метод за обяснение на каквото и да било в реалния свят, пък и в този на въображението, няма, няма и как да спориш с 'частна' наука, щото доводите на науката са фактологеми, репродуцируеми включително от такива като теб, докато твоите, хм, доводи са си чиста проба лично мнение, субективно и очевадно неадекватно. Атеистите ако нещо ги боли то е продължаващото, все още, влияние на ирационални и направо вредни доктрини - религиозни такива. Уви за тях и абонатите им, атеизмът и хуманизмът, поне в цивилизования свят, са във възход, за разлика от религиозността. Също като науката, която не само може ами съвсем успешно си запълва сферата, която религията в продължение на векове твърдеше, че е нейна - сферата на духовността, поведението и моралът. Туй щеше да ти е понятно, ако беше попрочел малко след Аристотел, щото науката, а и философията са мръднали напред от негово време. Та в заключение, оказва се, че ти и подобните ти сте комбинация от краварчето и земеделчето, напъваща се да обясни компютрите със земеделско-животоновъдни похвати.

 69. 69 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#67] от "Sabbath":

  Ти на училище ходил ли си, класове по Биология нещо? И като си говорим кое от къде се е взело, ти Библията знаеш ли от къде е?

 70. 70 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#66] от "klimentm":

  Там е работата, че докато науката води до прогресивно натрупване и опресняване на знания, религията се базира на митове и легенди, които не само нямат връзка с реалността, ами са, поне отчасти, недоказуеми, и в този им смисъл имат също толкова стойност като модел за света като идеята за чудовището от спагети.

 71. 71 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#22] от "klimentm":

  Вселената не се нуждае от нечий разум за да съществува, на тоз принцип следва да не съществуват хора, които не познаваш/наблюдаваш. Аре стига с logical fallacies.

 72. 72 Профил на Sabbath
  Sabbath
  Рейтинг: 1048 Гневно

  До коментар [#69] от "asbroad":Ходил съм,обаче никак не вярвам на теорията им.ГЛУПОСТИ НА КВАДРАТИ!!!!

 73. 73 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#21] от "dombi":

  Какво значи 'грубият материализъм'? Много са ми интересни подобни кухи дефиниции. Съзнанието е очевидно производно на материята, в крайна сметка без материя, т.е. мозък, съзнание няма, освен ако не искаш да ми дебатираш метафизика, която е точно толкова абсурдна, колкото и религиозния канон. Науката няма нищо общо с духовността, поне не в смисъла, който ти очевидно придаваш на думата. Да не говорим, че без обмяна на вещества в организмът няма да има живот, при това интелигентен и осъзнат, и следователно - няма да има наука (и мотивация за правенето на такава). Твърдението, че политиката определя икономиката, макар да е ни в клин, ни в ръкав с оглед на основната тема, е най-малкото подложимо на съмнение: в крайна сметка, икономиката доведе до падането на комунизма, например, не политиката. Също толкова опростенческо е твърдението, че съзнанието определя битието - като се има предвид положителната корелация между бедност и необразованост, живот в същата социално-икономическа прослойка, и следващите от това политически, социални и прочее индивидуални схващания и предпочитания, далеч по-вероятно е битието като цяло да определя съзнанието, не обратното. Изкуството е не по-трудно обяснимо от науката от, да речем, любовта. Има достатъчно литература по въпроса, ето пример: http://www.scientificamerican.com/article/the-neuroscience-of-beauty/
  Примерите ти с Микеланджело и Паганини са неуместни - те не касаят изкуството като такова и дали то е или не е обяснимо от науката, а въпросът за талант, що е то, които са му драйверите, и до каква степен imitation, hard work & repetition имат значение за нивото на способност. Великите научни открития са си точно резултат от мъчителен, често дългогодишен труд - ако се постараеш да попрочетеш как се правят наука и научни открития следва да ти стане достатъчно ясно; дори т.нар. 'еврики' са просто следствие на упорито мислене по въпроса, от различни страни. Много често откритията са правени случайно, точно на принципа проба-грешка, което си е един от примитичните rules of thumb на поведение на животните, вкл. човек.

 74. 74 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#72] от "Sabbath":

  Това, че не вярваш на теорията (което в науката е съотносимо с факт) прави не теорията, а невярването ти в нея глупости, на квадрат, на 3-та, че даже и на n-та степен.

 75. 75 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4024 Неутрално

  До коментар [#70] от "asbroad":

  Математиката която е основата на днешното физическо описание на Вселената и е най мощното средство за разбиране на заобикалящият ни свят , точно тази математика е основана на абстракция . Няма доказателство за нейната абсолютност за нейната вярност като такава. Всички опити да се докаже по математичен начин нейната правдивост са безуспешни.

  klimentm
 76. 76 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#73:"asbroad"]Какво значи 'грубият материализъм'?[/quote]

  Ако повече ти харесва "вулгарният материализъм", който ти изповядваш-

  [quote#73:"asbroad"]Съзнанието е очевидно производно на материята, в крайна сметка без материя, т.е. мозък, съзнание няма[/quote]

  Навремето Джони Пенков в един свой скеч казваше: "Най-важното в телевизора е щепсела. Ако го няма щепсела, телевизорът не може да работи".

  Отказвам се да споря с теб. Ти си от тези полуинтелигентни многознайковци, за които във Вселената няма тайни. Весели празници!

 77. 77 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#75:"klimentm"]Математиката която е основата на днешното физическо описание на Вселената и е най мощното средство за разбиране на заобикалящият ни свят , точно тази математика е основана на абстракция . Няма доказателство за нейната абсолютност за нейната вярност като такава. Всички опити да се докаже по математичен начин нейната правдивост са безуспешни. [/quote]

  ++++++++++++++++++++Великолепно!

 78. 78 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#75] от "klimentm":

  Матетиката е чисто и просто символичен език, употребата на който си има правила. Тя обаче няма общо с доказването на каквото и да било, освен на абстрактни констракти. В науката, математиката се използва за създаване на абстрактни модели на реалността, които в последствие се подлагат на емпирично тестване, резултатите от които водят до приемането или отхвърлянето на хипотези, генерирани от модела. Тъй че, уви, емпиричните изследвания са методът - част от научната методология - за доказването на правдивостта на математиката, в приложния смисъл. Напълно наясно съм, че подобни неща може да не са известни на хора, които никога не са се занимавали с наука, и все пак незнанието не е оправдание, особено в констекста на спорене от подобен род хора за това що е наука и какво тя може да се докаже.

 79. 79 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#78:"asbroad"]Матетиката е чисто и просто символичен език, [/quote]

  И благодарение на този символичен език ти имаш лаптоп и комуникираш с петте континента на планетата. Хайде, спри се малко! А това, че не се занимаваш с наука, ти личи отдалеч.

 80. 80 Профил на dante_18
  dante_18
  Рейтинг: 671 Неутрално

  Добър морал е този, които води до повишаване благоденствието на хората и останалите животни.
  Следователно, на моралните въпроси има правилни и грешни отговори. Също така, може да има няколко правилни отговора, които да водят до едно и също ниво на благоденствие. Моралът на ислямистите е погрешен, защото при него хората страдат - толкова е просто.

  If you are going through hell... Keep going!
 81. 81 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#76] от "dombi":

  Няма смисъл да спориш, щото нямаш база за това, за туй се отказваш разбира се. Вулгарният материализъм, както го наричаш, е дефинитивно фактически реалността, в която живееш, вкл. и бозата, която ти е в главата, без значение дали ти харесва или не. Вселената има предостатъчно тайни и би било безумно да се твърди, че някой, аз или който и да било другиго, знае всичко дето има да се знае за нея. Разликата между мен и теб е, че аз осъзнавам това и се стремя да науча колкото мога в рамките на съществуването ми, докато ти считаш, че или де що има да се знае е известно, по презумпция от 'божествения' произход на Вселената, или няма смисъл да се научава, щото е 'ненаучимо', пак по презумпция от 'божествения' произход на Вселената - и в двата случая позицията ти е логически неоправдана, примитивна и обречена на провал в какъвто и да било дебат по въпроса, настоящият бидейки очевадното потвърждение на правилото.

 82. 82 Профил на Sabbath
  Sabbath
  Рейтинг: 1048 Весело

  До коментар [#74] от "asbroad":Значи животът възниква от амеба,появила се отнезнам къде си,която случайно сес развивав по-висши организми и те пак случайно стават шебеци и накрая хора.А би ли ми обяснил може ли случайно,да се разсипе мастило и попадайки на дюшемето да стане не просто петно а се изпише Sabbath?

 83. 83 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#79] от "dombi":

  Като попрочетеш малко за Information Theory тогава ще си говорим за символиката на математиката и апликацията й, вкл. и в смисъла на пренос и комуникация на информация чрез апарати като лаптопа. Стига се напъва с писане наизуст, че ми става отегчително да те чета. И хайде да не си мерим науките, щото съм 100% сигурен, че моята ще излезе по-голяма (най-малкото щото твоята е практически несъсществуваща).

 84. 84 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#81:"asbroad"]Разликата между мен и теб е, че аз осъзнавам това и се стремя да науча колкото мога в рамките на съществуването ми, докато ти считаш, че или де що има да се знае е известно,[/quote]

  Нещо май се опитваш да размениш ролите ни. Аз съм този, който се съмнява, а ти си Великият Инквизитор, в наукообразна роля, който назидава. Смешен си.

 85. 85 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#82] от "Sabbath":

  Да, от амебата е възникнал живота, вкл. такива като теб. Алтернативата е да приемем, че амебата и такива като теб са били създадени от някого/нещо, което най-вероятно би могло да разсипе мастило на пода така щото излятото изпише Sabbath.

 86. 86 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#82:"Sabbath"] може ли случайно,да се разсипе мастило и попадайки на дюшемето да стане не просто петно а се изпише Sabbath?
  [/quote]

  Може! Ако съм заложил матрицата на пода. Макар да е малко трудно на амебата, с която спориш, да бутне мастилницата.

 87. 87 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  [quote#83:"asbroad"]щото съм 100% сигурен, че моята ще излезе по-голяма [/quote]

  Идиот!

 88. 88 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#84] от "dombi":

  Ти че си съмнителен, си, точно колкото си и смешен в мисловните си напъни, и в споренето за неща, за които не само нищо не знаеш, ами - и това е по-трагичното - те мързи да понаучиш поне отмалко.

 89. 89 Профил на asbroad
  asbroad
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#87] от "dombi":

  Мда, истината боли, нали така?

 90. 90 Профил на dante_18
  dante_18
  Рейтинг: 671 Неутрално

  Коментари пълни с ''кухи дефиниции'', неточности, неясности и противоречия - обичайна дискусия с вярващи и духовни хора.

  If you are going through hell... Keep going!
 91. 91 Профил на Логика
  Логика
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#73] от "asbroad":
  До коментар [#78] от "asbroad":
  До коментар [#81] от "asbroad":
  Поддържам изцяло Вашето мнение и се отказах да споря не защото не мога, а защото не искам- накрая винаги се стига до обиди...За мен е по-конструктивна размяната на мнения и становища между хора със сходни възприятия на света, сходно мислене и сходен бекграунд. Както се вижда, спорът /поне според мен/, не ражда нищо конструктивно.

  ЗЗД Чл. 49. Този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа
 92. 92 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4024 Неутрално

  До коментар [#78] от "asbroad":

  Мислех че емпиричният метод в научното познание е загубил първоначалната си убедителност, но това няма значение. Прав си че аз съм лаик и не се занимавам с наука и познавам само най повърхностно популярни теории и възгледи . Вярвам в науката без съмнение и мисля че тя ще даде отговор на всичките ни въпроси, ако изобщо пълното познание за нас хората е възможно.
  Не съм вярващ а агностик и мисля че всяко предположение и теория имат право на съществуване до като окончателно не бъдат отхвърлени от научни доказателства, житейският опит или други причини.Когато Айнщайн научава за квантовата теория той не я приема и не се примирява до краят на дните си с подобна "неустановеност ". Така че няма нищо странно тук да се изказват различни противоречиви мнения , и не смятам че някой притежава каквато и да е истина от първа инстанция.

  klimentm
 93. 93 Профил на axv38308190
  axv38308190
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Прочетох откъс от нея в Амазон.Много слаб текст и подход:

  1. Текстът е разхвърлян и прекалено общ.

  2.Авторът противопоставя вярванията на древните народи и цивилизации от зората на човечеството (30-2 век пр.н.е.,когато е създаден Стария Завет),с науката и резултатите от последните научни открития (2000 н.е.)

  Съжалявам,но това е все едно да седнеш,да извадиш определени абзаци от "Теория на относителноста" на Айнщайн (писана 1916 г.) и да ги противопоставиш с последните научни открития и вярвания базирани на възможностите на новите технологии и развитие на научната мисъл.

  Резултът е очакван и еднинственото което се доказва е че разбирането ни за света се развива.

  Съжалявам да го кажа,но книгата е слаба и е тъжно,че се рекламира на страниците на Дневник.

 94. 94 Профил на ot4eto
  ot4eto
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Прекрасно четиво за следобедното ми кафе. За съжаление нищо ново. Тези от нас които са чели и изследвали Библията и науката, вече са стигнали до същите убеждения.

 95. 95 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2281 Неутрално

  [quote#43:"abdelhaqq"]пробвайте се да обясните защо един мюсюлманин намира една калиграфия за красива, а пък един западноевропеец харесва пикасо.[/quote]
  Много мюсюлмани харесват Пикасо, както и много западноевропейци харесват ислямските калиграфии. Културите не са монолитни.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 96. 96 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4205 Любопитно

  Х 0000 2014

  Ученият автор на цитата не е коректен.
  Едва ли е от незнание... а от пристрастност.

  Тоест, проявява се не като добросъвестен и обективен учен,
  а като пристрастен пропагандатор (и продавач на писателски продукт).

  Къде е съществената неточност в конкретния случай?

  Заповед и договор са съществено различни неща.

  Различни "от Небето до земята".

  Заповед Не значи договор.

  Завет Не значи договор.

  Команда Не значи договор.

  10 Команди (или Заповеди)
  Не означават 10 договора (нито пък 1).


  За Блиблейските Свети Писания по традиция различават
  Стар Завет (Заповеди и поуки с формата на разкази, юдаистки) и
  Нов Завет (Послания Повели Христови, християнски).

  Няма такъв абсурден вид "равнопоставеност" в юдаистката, както и в християнската - религиозна традиция,
  между Един Господ Бог и един или друг човек:

  "Тази книга започва, според традицията на своя модел, с разказ за договора между Бога и Човека в Райската градина..."


  Не е нужно непременно човек да счита себе си за религиозен,
  за да може да научи или "извлече" морални (тоест рационални) ползи за себе си и обществото - от знания за философски и пр. аспекти в традицията на една или друга религия.

  Зависи обаче, кой с какви мотиви "тръгва".
  По-точно, с каква пред разположеност...

  www.sluntse.com
  Вечните книги
  Християнска етика


 97. 97 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 582 Любопитно

  [quote#24:"dombi"]Материята и вселената си съществуват обективно и малко ги интересува, дали има наблюдател, който да ги съзерцава или анализира. [/quote]
  Това твърдение е абсолютно недоказуемо.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 98. 98 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 582 Любопитно

  [quote#80:"dante_18"]Добър морал е този, които води до повишаване благоденствието на хората и останалите животни. [/quote]
  Благоденствие според кого? Какво е благоденствие?

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 99. 99 Профил на oex13531876
  oex13531876
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#46] от "abdelhaqq":

  Отговорът е във въпроса. Развитието на мозъкът на индивида в определена културна среда определя важното, красивото или неприемливото, които от своя страна биха били характерни за друг тип съзнание изградено в мозък, който се е развивал при други условия.

 100. 100 Профил на dante_18
  dante_18
  Рейтинг: 671 Неутрално

  [quote#98:"G-man"]Какво е благоденствие?[/quote]


  Щастлив живот, добруване , благосъстояние, блажен живот.
  Нито един от тези синоними няма точно определение.

  ''Нека направим аналогия с идеята за физическо здраве. Идеята за физическо здраве е неопределена.Тя се променя с годините.
  Може да дойде време, когато сме разбърникали гените си по такъв начин, че ако не можеш да изтичаш маратон на 200-годишна възраст, ще те смятат за недъгав.Забележете, фактът, че идеята за здраве е отворена, наистина отворена за ревизии, не я прави безсъдържателна. Разликата между здрав човек и мъртъв човек е точно толкова ясна и важна като всяка друга в науката. ''

  If you are going through hell... Keep going!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK