"Стремглаво" - една книга, два различни текста на български

"Стремглаво" - една книга, два различни текста на български

© издателствоМоже ли една книга да се "раздвои"? Разбира се, има много романи с по два и повече превода, но рядко излизат едновременно, от едно и също издателство. Такъв е случаят със "Стремглаво" - българското издание на номинираният за "Букър" и "Уитбред" роман на британеца Майкъл Фрейн - рядка следа от трудната работа на редактора и преводача, която обикновено остава скрита. нагледен пример за трудната работа на редактора и преводача, която обичайно остава скрита.


В сюжета на книгата също има детективски - главният герой, млад изкуствовед подозира, че е открил загубена картина на Питър Брьогел-Стария, заравя се в биографията и чете стари текстове за художника. Преводачът на книгата Петър Скип и редакторът му Анета Мечева обаче не могат да се споразумеят - редно ли е архаизмите в оригинала да се преведат със стар български правопис, да се намесват турцизми и русизми, които у нас се разбират като жаргонни.


Според преводача трябва да "отвоюваме" колоритните турцизми като част от езика, а според редактора и издателството те внасят културни асоциации, неприсъщи за оригинала. Случаят бе обсъден на дискусия, организирана от Съюза на преводачите и предадена от БНР. В края на краищата книгата излиза в две версии - "Преводът" на Скип и "Редакцията" на Мечева, която е почти 60% различна. В рубриката "Четиво" представяме с два откъса резултатите от този любопитен издателски експеримент.
"Стремглаво. Редакцията"


Внимателно отварям прастарата корица на малкото томче.


Terra pacis, сиреч Свидетелствание правдиво за духовната Земя на Мира, що е и духовната Земя обетована, и на светия Град на Мира, или Небесния Йерусалим, и за людете свети и духовни, които го населяват, както и за Хожденията духовни, що водят натам. Издадено от едного Х. Н. и от него наново прояснено за добро разумяване. Преведено от нисконемско наречие.


Екземплярът в Британската библиотека не е датиран, но съдейки по вида му, трябва да е бил публикуван наскоро след "нисконемския" оригинал на Плантен.


Бавно прелиствам прилепналите една до друга, неравно обрязани страници. Нещо като повест е – разказ за трудното пътешествие на поклонника от греховния свят, описван като "Северната страна", или "Света на невежеството", към Новия Йерусалим – обетованата земя на духовния мир. Пътешествието се осъществява само пеша, а многобройните препятствия в него сякаш са подсилени от старинния език.


Дорде е човек на това пътешествие, зове се пилигрим, или странстващ в непознати страни... Грамадната земя, где няма ни път, ни пътека, през която минава, зове се Шир за преброждане, защото из нея странстващите от всички краища се подвизават, дохождайки в благата Земя на отдиханието...


"Стремглаво. Преводът"


Внимателно отварям прастарата корица на малкото томче.


Землѧ на мирътъ, сиречъ Свидетелствуванiе правдивое за духовната Землѧ на Мирътъ що е и духовна Землѧ Обѣтованна, и на свѧтiйтъ же Градъ на Мирътъ или Iерусалимъ Небесный, и на людетѣ свѧты и духовны, кои же населѧютъ его: както и на Хожденїѧта Духовны, що водѧтъ натамъ. Сочинено отъ едного Х. Н. и отъ Него же наново проѧснено за добро разумѣванiе. Прѣведено отъ низсконемскiатъ ѧзыкъ.


Екземплярът в Британската библиотека не е датиран, но съдейки по правописа трябва да е видял бял ден скоро след "низсконемскiатъ" оригинал на Плантен.


Бавно прелиствам прилепналите една ї друга, неравно обрязани страници. Нещо като повест е – сказание за мъчното пътешествие на поклонника от днешния греховен свят, описван като "Севернiатъ свѣтъ", или "Свѣтъ невежества", към "Новiи Iерусалимъ" – обетована земя на духовния мир. Пътешествието е само
пеш, а многобройните препятствия в него сякаш са подсилени от старинния правопис.
Дордѣ человѣкъ е на тоѧ пѫтъ зове са пилигримъ или странствующъ ... Грамадната землѧ прѣко коѧто минува зове са Разны Друмища и по ней странствующiе от всѧ землы минуватъ же прѣко дохождайки въ едната благаѧ Землѧ на Отдыханiето ...


"Стремглаво. Редакцията"


Навеждам се и аз над книгите си. Препрочитам фотокопието на Щайн-Шнайдеровата студия и записките си по Terra Pacis – и всички предполагаеми връзки между Брьогеловите картини и фамилистките възгледи се разпадат пред очите ми. Според Щайн-Шнайдер тесният планински проход в "Обръщението на Савел" е тясната порта, през която душата трябва да премине. А ето, че докато цялото множество в картината минава през прохода, единственият непреминал е сам Савел, защото божественото видение го е повалило малко преди това. Всички във "Вавилонската кула" според проповедника "са в плен на странна светлина", но така и не долавям нищо странно в осветлението на едноименните Брьогелови картини по темата. Не виждам с какво мамят уж "измамните хълмове" в "Сенокос", а "имането, скрито в нива", представящо Царството небесно (Матей 13:44), което е изобразено в "Жътва", си остава скрито за мен, точно както е предугадил сам Матей. "Оскъдната храна" пък съвсем не пречи на селяните в "Ловци в снега" да се развличат със зимни спортове и да пекат прасе (или каквото е там) пред кръчмата.


Според Щайн-Шнайдер пияните разпуснати селяни в Брьогеловите картини са карикатура на така неодобрявания от Никлаес разврат. А Брьогел и жена му все пак успели да си народят челяд. Да не говорим, че ако вярваме на Ван Мандер, точно докато бил във връзка с фамилистите през по-ранните си години в Антверпен,
Брьогел съжителствал в грях със слугиня. За предполагане е, че Брьогеловите селяни са именно отрудените хора, срещани от Странстващия из изпълнената с изпитания земя и имат имена като Разбито сърце, Замъглен ум, Скръб, Страх, Обезсърчение... Връщам се към цикъла с годишните времена. Ако трите девойки с гребла в "Сенокос" са Разбито сърце, Замъглен ум и Скръб, мога само да кажа, че успяват прекрасно да се преструват. Ако в сянката на дървото са се оттеглили Страх и Обезсърчение, явно хубавото време и наближаващото похапване за миг са отвлекли вниманието им от вечните им страдания. Ами моите селяни във "Веселие"? В ума си виждам как Униние и Безпътие играят по музиката на Стеснителност учудващо безгрижно. А ако младата жена, която целува Нелицеприятния в храстите, е Замъглен ум, подозирам, че в ума й всъщност витае нещо доста по-ободряващо от мъгла, както и че поне засега тя намира Нелицеприятния за поне толкова приятен, колкото измамните хълмове наоколо.


"Стремглаво. Преводът"


Навеждам се и аз над книгите си. Препрочитам ксерокса на Щайншнайдеровата студия и записките си по "Terra Pacis" – и всички предполагаеми връзки между Брьогеловите картини и фамилистките възгледи се разпадат пред очите ми. Според Щайн Шнайдер тесният планински проход в "Пътят към Дамаск" бил тясната порта, през която душата трябва да мине. А ето, че докато цял полк хора в картината минава през прохода, единственият неминал е сам Савел, защото Божието видение го поваля малко преди това. Всички във "Вавилонската кула", според проповедника, "са в плен на странна светлина", но така и не долавям нищо странно в осветлението на едноименните Брьогелови картини по темата. Не виждам с какво мамят уж "измамнытѣ хълмы" в "Сенокос", а "имђнето, скрито в нива" – Царството небесно от Матея 13:44, което било изобразено в "Жетва" си остава скрито за мен, точно както е предугадил сам Матей. "Оскъдната храна" пък упорито не пречи на селяните в "Ловци в снега" да се развличат с лов и да пекат прасе (или нещо си) пред кръчмата.


Според Щайн Шнайдер пияните разпуснати селяни в Брьогеловите картини карикатуризирали тъй неодобрявания от Никлаес разврат. А Брьогел и жена му все пак успели да си народят челяд. Да не говорим, че ако вярваме на Ван Мандер, точно докато бил във връзка с фамилистите през по-ранните си години в Антверпен, Брьогел съжителствал неженен със слугиня. За предполагане е, че селяните Брьогелови са именно "отруденiатъ народъ", срещан от Странствующият из "Свѣтъ Невежества", с имена като "Разбитiй Сердцемъ", "Мъгла въ Уме", "Тѫга", "Страхъ" и "Обезъсърдченiе"... Връщам се към цикъла с годишните времена. Ако трите моми с гребла в "Сенокос" са "Разбитаѧ Сердцемъ", "Мъгла въ Уме" и "Тѫга", свалям им шапка за безгрижния външен вид! Що се отнася до "Страхъ" и "Обезъсърдченiе" в сянката на дървото, явно хубавото време и наближащото хапване за миг са отвлекли вниманието им от вечните им страдания. Ами моите "Веселбари"? В ума си виждам как "Унинiе" и "Безпѫтiе" играят по музиката на "Неудобствie" учудващо безгрижно. А ако момата, която целува Нелицеприятнаго в храстите е "Мъгла въ Уме", подозирам, че в ума й всъщност витае нещо, доста по-ободряващо от мъгла, както и че поне засега тя намира Нелицеприятнаго за поне толкова приятен, колкото "прiѧтнытѣ возвышенiѧ" недалеч от тях


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (9)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  Той, Майкъл Фрейн, е преди всичо сатирист.
  Нали точно след като гледах филма "Clockwise" с John Cleese, се позаинтересувах, коя откачалка е написала сценария. И си поръчах книги от него . От М. Фрейн.
  Хуморът му е близък до този на Монти Пайтън.
  Не е лошо да се представи автора най-напред на българската публика, преди да се правят два превода от него. Или в Абсурдистан шизофреничните състояния са нормата.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 2. 2 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1990 Неутрално

  До коментар [#1] от "СДС":

  Аз нищо не разбрах от горния материал.

 3. 3 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1420 Любопитно

  До коментар [#2] от "Читател":
  Напълно нормално е да не се разбере.
  Откъс изваден от контекста.
  Все едно да напишат едно равенство, извадено произволно от дълга поредица от логически доказуеми математически редици.
  Пълна какафония.
  Може би е маркетингов трик, да се възбуди любопитството на читателя.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 4. 4 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  До коментар [#2] от "Читател":
  Още повече, че горният роман далеч не е най-успешният му...Нито най-новият.
  Например романът " Spies", негово авторство, се учи в 12 клас във Великобритания и Австралия, но и от студенти в универитети. Издаден е след "Стремглаво", през 2002 г.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 5. 5 Профил на philologist
  philologist
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#2:"Читател"]Аз нищо не разбрах от горния материал. [/quote]

  Подозирам, че в оригинал на английски би било доста по-ясно...

  Впрочем, 'Дневник' като дават примери от двата превода, да бяха се сетили и да дадат източника на тези преводи, т.е. конкретните пасажи, както ги е написал самият Фрейн на английски...

  Защо не е забранена, за престъпленията си срещу българския народ, регистрираната на 5.IX.1945г. комунистическа партия, преименувана на БСП на 3.IV.1990г.?!
 6. 6 Профил на jappy68
  jappy68
  Рейтинг: 321 Неутрално

  Историята, изглежда, има по-скоро юридически аспект (преводачът може би не е съгласен да се публикува превода му редактиран и вероятно заплашва да съди редакцията - би било интересно да се чуе или прочете в транскрипция разговорът по БНР), ако се съди по много по-информативната статия http://news.dir.bg/news.php?id=24548392.

 7. 7 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  [quote#2:"Читател"]Аз нищо не разбрах от горния материал. [/quote]
  Аз разбрах, че няма да си купя нито една от двете книги.

 8. 8 Профил на princess_x
  princess_x
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  [quote#5:"philologist"]Впрочем, 'Дневник' като дават примери от двата превода, да бяха се сетили и да дадат източника на тези преводи, т.е. конкретните пасажи, както ги е написал самият Фрейн на английски...[/quote]

  Именно. Сега се опитах да намеря пдф на книгата в гугъл, но не успях. Докато не прочетем оригинала, не можем да имаме мнение върху преводите, макар че на мене ''староезичният'' експеримент ми върви доста грапаво. Аз имам подобен ''староезичен'' превод на английски на Книгата на придворния от Кастильоне и ми е много трудно да я чета.

 9. 9 Профил на jappy68
  jappy68
  Рейтинг: 321 Неутрално

  То не е ли като да "превеждаш" диалог между двама афроамерикански дилъри на дрога в Ню Йорк на шопски или трънски диалект, понеже така по ти звучало?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK