Правила и условия за участие в играта "Аз, проклетникът 3"

Правила и условия за участие в играта "Аз, проклетникът 3"


Общи условия и правила за участие в играта "АЗ, ПРОКЛЕТНИКЪТ 3" (наричана за краткост само Играта)


1. Организатори:


"Икономедиа" АД, София, ул. "Иван Вазов" №20
и
"Форум филм България" ЕООД, София, ул. "Брегалница" 43, ет.4
2. Период:


19.06.2017 г., 10:00 часа – 02.07.2017., 23:59 часа


3. Награди:


* 4 бр. ключодържател с миньон
* 1 бр. колекционерска кутия с миньон
* 2 бр. плюшен миньон
* 1 бр. настолна игра с миньони Face Game
* 7 бр. кутия за обяд
* 7 бр. ученически комплект


4. Правила за участие в играта:


а) Играта е отворена за участие на всички български граждани, навършили 18 години с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.


б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител на "Икономедиа" (в id.capital.bg - може да се регистрирате тук).


За да преминете успешно първото ниво на Играта, е необходимо да попълните формата, която се появява, след като подредите правилно пъзела от Ниво 1. С нея предоставяте трите си имена по лична карта и актуален телефон за връзка. Тези данни няма да станат част от публичния ви профил в id.capital.bg. Те ще бъдат използвани само във връзка с участието ви в Играта.


в) Всяко физическо лице има право на участие само през един потребителски профил, регистриран в id.capital.bg.


г) С тази допълнителна регистрация на dnevnik.bg/puzzle за Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10).


д) За да участва в Играта, участникът трябва да подреди правилно частите на минимум един от трите пъзела, публикувани на http://www.dnevnik.bg/puzzle/


5. Механизъм на играта:


а) В периода на провеждане на Играта организаторите обявяват три нива, всяко от което включва пъзел с визия от филма АЗ, ПРОКЛЕТНИКЪТ 3.
б) Играта продължава 14 дни и включва три нива.


Към всяко ниво се публикува по един пъзел.Участниците могат да подреждат пъзелите от Ниво 1 и Ниво 2 в рамките на 4 дни от публикуването на съответния пъзел, а пъзела от Ниво 3 в рамките на 5 дни от публикуването му. За да подредят пъзела от актуалното ниво, участниците задължително трябва да са подредили първо пъзела от предходното ниво. Така всеки нов участник автоматично ще отключва предходните нива и ще преминава през тях независимо кое ниво е активно към момента на включването му в Играта.


Подреждането на пъзелът става с клик върху елемента от картинката, който играчът иска да премести в празния квадрат.
Всеки участник, подредил поне един от пъзелите, включени в рамките на Играта, може да участва в Играта.


Всеки правилно подреден пъзел добавя името на участника по веднъж в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглени наградите.
Етапите на играта са, както следва:


Ниво 1: МИНЬОНИ
19.06.2017 - 22.06.2017 год.
В 10:00 часа на 19.06.2017 год. ще бъде публикуван първият пъзел от играта. За да участват в играта, потребителите трябва да подреди правилно частите на пъзела от Ниво 1. На 22.06.2017 год. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


Ниво 2: ГРУ
23.06 - 27.06.2017 год.
В 10:00 часа на 23.06.2017 год. ще бъде публикуван вторият пъзел от играта. За да участват в играта, потребителите трябва да подреди правилно частите на пъзела от Ниво 2. На 27.06.2017 год. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


Ниво 3: БАЛТАЗАР БРАТ


28.06 - 02.07.2017 год.
В 10:00 часа на 28.06.2017 год. ще бъде публикуван третият пъзел от играта. За да участват в играта, потребителите трябва да подредят правилно частите на пъзела от Ниво 3. На 02.06.2017 год. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


в) Жребият за наградите се тегли на 03.07.2017 год.


г) Всеки участник може да подрежда пъзелите, включени в Играта по веднъж, като името му ще бъде включвано в списъка с участниците, между които се разпределят наградите, толкова пъти, колкото пъзела е подредил правилно.


д) Всеки участник може да подреди един и същ пъзел, публикуван в рамките на Играта, само един път.


е) Единствено участници, подредили правилно поне един от пъзелите, включени в Играта, имат правото да се борят за обявените награди.


6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:


а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.


б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на Играта и имената на победителите ще бъдат обявени в публикация на www.dnevnik.bg/ на 04.07.2017 год.


Тегленето на наградите се извършва в присъствие на представители на организаторите.


в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер. Когато участникът се уведомява по електронна поща, същият е длъжен в 5-дневен срок да се свърже с организаторите. В случай че не се съобрази с горепосочения срок, участникът губи правото да използва наградата си и арганизаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.


г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечелената награда.


д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.


е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.


ж) При получаване на наградата на място, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.


з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта.


и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail internet@dnevnik.bg и телефон 02/461 53 00 (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).


7. Информация за обявените в Играта награди:


а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.


б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.
в) Наградите за играта включват оригинални предметни награди от филма АЗ, ПРОКЛЕТНИКЪТ 3 и са само и единствено изброените в т. 3.


8. Ограничаване на отговорността:


а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.


б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.


в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.


9. Спорове


Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.


10. Лични данни


а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.


б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от "Икономедиа" АД.


в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1000 ул. "Иван Вазов" 20 "Дневник" за играта АЗ, ПРОКЛЕТНИКЪТ 3 или на електронната поща на организаторите: internet@dnevnik.bg


г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.


11. Други условия:


а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.


б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на dnevnik.bg/puzzle на 19.07.2017 г.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах