Правила и условия за участие в играта "Отмъстителите: Краят"

Кадър от "Отмъстителите: Краят"

© Форум филм България

Кадър от "Отмъстителите: Краят"Общи условия и правила за участие в играта "Отмъстителите: Краят" (наричана за краткост само Играта)


1. Организатори:


"Икономедиа" АД, София, ул. "Иван Вазов" №20
и
"Форум филм България" ЕООД, София, ул. "Брегалница" 43, ет. 4


2. Период:
15.04.2019 г., 10:00 часа – 28.04.2019 г., 23:59 часа


3. Награди:


1-ви етап: на първи етап се раздава единствено следната награда:

 • 2 бр. двойна покана за галапремиерата на "Отмъстителите: Краят" в София на 24 април 2019 г.*
* жребият за тази награда ще бъде изтеглен на 22 април 2019 г.


2-ри етап: на втори етап се раздават само и единствено следните награди:

 • 5 двойни билета за филма "Отмъстителите: Краят" за периода 3.05 – 20.05

4. Правила за участие в играта:


а) Играта е отворена за участие на всички български граждани, навършили 18 години, с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства;


б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител на "Икономедиа" (в id.capital.bg - може да се регистрирате тук).


Преди да отговорите на първия въпрос, е необходимо да попълните формата, която се появява, след като натиснете бутона "Отговори". С нея предоставяте трите си имена по лична карта и актуален телефон за връзка. Тези данни няма да станат част от публичния Ви профил в id.capital.bg. Те ще бъдат използвани само във връзка с участието ви в Играта;


в) Всяко физическо лице има право на участие само през един потребителски профил, регистриран в id.capital.bg;


г) С тази допълнителна регистрация на https://www.dnevnik.bg/otmastitelite-krayat/ за Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10);


д) Участието в Играта се изразява в даване на минимум един верен отговор на въпросите, задавани в хода на Играта на https://www.dnevnik.bg/otmastitelite-krayat/;


5. Механизъм на играта:


а) В периода на провеждане на Играта организаторите всяка седмица обявяват ново тематично ниво, което включва въпроси, свързани по някакъв начин с филма "Отмъстители: Краят";


б) Играта продължава 14 дни.


Към всяко ниво се публикува по един въпрос. Участниците могат да отговарят на въпроса от всяко ниво в рамките на 7 дни от задаването на въпроса. Всеки участник, дал правилен отговор на поне един от въпросите, зададени в рамките на играта, може да участва в играта.


Всеки правилен отговор на въпрос добавя името на участника по веднъж в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглени наградите.
Етапите на играта са, както следва:


Ниво 1: ОЦЕЛЯВАНЕ
15.04.2019 г.– 21.04.2019 г.
В 10:00 часа на 15.04.2019 г. ще бъде публикуван първият въпрос от играта и три възможности за отговор. За да участват в играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 21.04.2019 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


Ниво 2: ОТМЪЩЕНИЕТО
22.04.2019 г.– 28.04.2019 г.
В 00:01 часа на 22.04.2019 г. ще бъде публикуван вторият въпрос от играта и три възможности за отговор. За да участват в играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 28.04.2019 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване;


в) Жребият за всички награди освен 2 бр. двойна покана за галапремиерата на "Отмъстителите: Краят" в София на 24 април 2019 г.* се тегли на 30.04.2018 г.


* жребият за тази награда ще бъде изтеглен на 22 април 2018 г.


г) Всеки участник може да отговаря на неограничен брой въпроси, включени в Играта, като името му ще бъде включвано в списъка с участниците, между които се разпределят наградите, толкова пъти, на колкото въпроса е дал верен отговор;


д) Всеки участник може да отговори на един и същ въпрос, зададен в рамките на Играта, само един път. Затова, когато избере отговор от предложените варианти и натисне бутона "Отговори", отговорът му се регистрира от системата и повече не може да бъде променян;


е) Единствено участници, дали верен отговор на въпрос, включен в Играта, имат правото да се борят за обявените награди. Участниците, посочили верни отговори на зададените въпроси и в двата етапа на Играта, участват в томболата за разпределение на 5-те двойни билета за филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: КРАЯТ"


6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:


а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.


б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на Играта и имената на победителите ще бъдат обявени в публикация на http://www.dnevnik.bg/на 30.04.2019 г.


* единствено наградите 2 бр. двойна покана за галапремиерата на "Отмъстителите: Краят" в София на 24 април 2019 г. ще бъде изтеглена на 22 април (понеделник), за да могат победителите да се възползват от наградата. За разпределянето на тези награди ще участват всички, отговорили правилно само на въпроса от първо ниво, и които са се регистрирали за участие.


Тегленето на наградите се извършва в присъствие на представители на организаторите;


в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер. Когато участникът се уведомява по електронна поща, същият е длъжен в 2-дневен срок да се свърже с организаторите. В случай че не се съобрази с горепосочения срок, участникът губи правото да използва наградата си и организаторите имат право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта. Единствено за наградата 2 бр. двойна покана за галапремиерата на "Отмъстителите: Краят" в София на 24 април 2019 г. Победителят се задължава да се свърже с организаторите до 13.00 ч. на 23.04, за да потвърди дали ще се възползва от наградата си;


г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечелената награда;


д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли;


е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си;


ж) При получаване на наградата на място печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта;


з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта;


и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail [email protected] и телефон 02/461 53 00 (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).


7. Информация за обявените в Играта награди:


а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.


б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.


в) Наградите за играта, посветена на "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: КРАЯТ" са само и единствено 2 двойни покани за специална галапремиера на филма, на който е посветена Играта, и 5 двойни билета за филма, на който е посветена Играта. Билетите могат да бъдат ползвани в кино по избор на победителя от веригите "Синема сити" (www.cinemacity.bg) и "Кино Арена" (www.kinoarena.com). След като победителят посочи конкретно кино от веригата, Организаторите уведомяват съответното кино за имената на победителя и той може да ползва своята награда.


г) Поканите за специална галапремиера важат само за събитието, което ще се проведе на 24 април в "Синема сити" в "Мол София" от 19 часа.


д) Кинобилетите за филма "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: КРАЯТ" важат за периода 3.05 – 20.05 в ден и час, избран от победителя, според програмата на посоченото от него кино.


8. Ограничаване на отговорността:


а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.


б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.


в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.


г) Организаторите не носят отговорност ако участникът, спечелил награда двойна покана за галапремиерата на "Отмъстителите: Краят" в София на 24 април 2019 г., е възпрепятстван и не може да се възползва от наградата си в посочения ден.


д) Организаторите не носят отговорност, ако в посоченото от победителя кино в избрания от него ден и час, в които иска да си ползва наградата, филмът "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: КРАЯТ% не се излъчва.


9. Спорове:


Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение - чрез намесата на компетентните органи.


10. Лични данни:


а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи;


б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от "Икономедиа" АД;


в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1000, ул. "Иван Вазов" 20, "Дневник" за играта "ОТМЪСТИТЕЛИТЕ: КРАЯТ" или на електронната поща на организаторите: [email protected];


г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.


11. Други условия:


а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди;


б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на https://www.dnevnik.bg/otmastitelite-krayat/ на 15.04.2019 г.


12. Приложимо право:


а) Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (4)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на yellow_hater
  yellow_hater
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Хайде стига с лансирането на бози на господарите Ви от Америка.
  Насочете погледите на аудиторията към европейското кино. Повтарям, кино.

 2. 2 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2603 Неутрално

  Всеки участник може да отговори на един и същ въпрос, зададен в рамките на Играта, само един път. Затова, когато избере отговор от предложените варианти и натисне бутона "Отговори"
  ___________
  Изтрещяване!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 3. 3 Профил на Vorknkx
  Vorknkx
  Рейтинг: 316 Неутрално

  европейското кино. Повтарям, кино.
  —цитат от коментар 1 на yellow_hater


  Кино, което изглежда като ученическа самодейност на фона на Отмъстителите ;)

 4. 4 Профил на yellow_hater
  yellow_hater
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#3] от "Vorknkx":

  Кино, което не залага на чозите и ефектите, а на истински важните неща и проблемите в обществото.
  Не е наливане на стотици милиони за нищо, с цел единствено печалба.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK