Правила и условия на играта "Бързи и яростни 9"

Правила и условия на играта "Бързи и яростни 9"

© "Форум Филм България"Общи условия и правила за участие в играта "Бързи и яростни 9" (наричана за краткост само Играта)


1. Организатори:


"Икономедиа" АД, София, ул. "Иван Вазов" №20
и
"Форум филм България" ЕООД, София, ул. "Брегалница" 43, ет. 4


2. Период:
14.06.2021 г., 10:00 часа - 27.06.2021 г., 23:59 часа


3. Награди:
- 1 бр. оригинална чанта от филма Бързи и яростни 9;
- 1 бр. оригинална шапка от филма Бързи и яростни 9;
- 1 бр. оригинална тениска от филма Бързи и яростни 9;
- 1 бр. комплект оригинален суитчър с оригинален калъф за карти от филма Бързи и яростни 9;
- 1 бр. голяма награда, включваща 1 бр. комплект безжични слушалки от филма Бързи и яростни 9 с 1 бр. кинокомплект, включващ само и единствено двоен кинобилет за филма Бързи и яростни 9 с ваучер за консумация за двама (важи само за "Синема Сити") за средно меню.


УСЛОВИЯ, свързани с наградата кинокомплект: Ваучерът за консумация включва само и единствено: 2 бр. средно меню, включващо 2 бр. средни пуканки + 2 бр. средна напитка по избор (Pepsi/Pepsi Max/Mirinda/7UP/Lipton Lemon/Lipton Peach).


1. Два кинобилета само и единствено за филма Бързи и яростни 9 важат в периода 29.06. - 15.07. за избрано от победителя кино, само и единствено от киноверигата "Синема Сити" (всички обекти от киноверигата може да видите ТУК). Кинобилетите важат за избран от победителя ден и час в предварително посоченото от него кино от веригата "Синема Сити", според програмата на киното. Организаторите не носят отговорност, в случай че в посоченото кино няма прожекции на филма в деня и часа, избрани от победителя. Кинобилетите не важат за 4DX. Кинобилетите, както и ваучерът за консумация от бара не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.


2. Ваучер за консумация от бара на "Синема Сити" - ваучерът за консумация от бара включва само и единствено: 2 бр. средни пуканки + 2 бр. средна напитка Pepsi/ Pepsi Max/ Mirinda/7UP/ Lipton Lemon/ Lipton Peach по избор в съответното кино, в което победителят е избрал да използва кинобилетите. Ваучерът за консумация от бара на Cinema City важи в периода 29.06. - 15.07.


За да получи наградата си, победителят следва да посети офиса на управителя в избраното от него кино от веригата "Синема Сити". След легитимация ще му бъдaт предоставени кинобилетите за филма, както и ваучери за спечелените продукти, които да предостави на бара, за да може да ползва съответните продукти.


4. Правила за участие в играта:


а) Играта е отворена за участие за всички български граждани, навършили 18 години, с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.


б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител на "Икономедиа" (в id.capital.bg - може да се регистрирате тук).


Преди да отговорите на първия въпрос, е необходимо да попълните формата, която се появява, след като натиснете бутона "Отговори". С нея предоставяте трите си имена по лична карта и актуален телефон за връзка. Тези данни няма да станат част от публичния Ви профил в id.capital.bg. Те ще бъдат използвани само във връзка с участието ви в Играта.


в) Всяко физическо лице има право на участие само през един потребителски профил, регистриран в id.capital.bg.


г) С тази допълнителна регистрация на dnevnik.bg/barziiiarostni за Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10).


д) Участието в Играта се изразява в даване на минимум един верен отговор на въпросите, задавани в хода на Играта на dnevnik.bg/barziiiarostni


5. Механизъм на играта:


а) В периода на провеждане на Играта организаторите всяка седмица обявяват ново тематично ниво, което включва въпроси, свързани по някакъв начин с филма Бързи и яростни 9.


б) Играта продължава 14 дни.


Към всяко ниво се публикува по един въпрос. Участниците могат да отговарят на въпроса от всяко ниво в рамките на 7 дни от задаването на въпроса. Всеки участник, дал правилен отговор на поне един от въпросите, зададени в рамките на играта, може да участва в играта.


Всеки правилен отговор на въпрос добавя името на участника по веднъж в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглени наградите.
Етапите на играта са, както следва:


Ниво 1: СЕМЕЙСТВОТО
14.06.2021 г.- 20.06.2021 г.
В 10:00 часа на 14.06.2021 г. ще бъде публикуван първият въпрос от играта и три възможности за отговор. За да участват в играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 20.06.2021 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


Ниво 2: МИНАЛОТО
21.06.2021 г.- 27.06.2021 г.
В 00:01 часа на 21.06.2021 г. ще бъде публикуван вторият въпрос от играта и три възможности за отговор. За да участват в играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 27.06.2021 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


в) Жребият за наградите се тегли на:
- Ниво 1 - 21.06.2021 г.
- Ниво 2 - 28.06.2021 г.


г) Всеки участник може да отговаря на неограничен брой въпроси, включени в Играта, като името му ще бъде включвано в списъка с участниците, между които се разпределят наградите, толкова пъти, на колкото въпроса е дал верен отговор.


д) Всеки участник може да отговори на един и същ въпрос, зададен в рамките на Играта, само един път. Затова, когато избере отговор от предложените варианти и натисне бутона "Отговори", отговорът му се регистрира от системата и повече не може да бъде променян.


е) Единствено участници, дали верен отговор на въпрос, включен в Играта, имат правото да се борят за обявените награди. Участниците, посочили верни отговори на зададените въпроси и в двата етапа на Играта, участват в томболата за голямата награда - 1 бр. комплект оригинални безжични слушалки от филма Бързи и яростни 9 с 1 бр. кинокомплект, включващ само и единствено двоен кинобилет за филма Бързи и яростни 9 с ваучер за консумация за двама (важи само за "Синема Сити") за средно меню.


6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:


а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.


б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на всеки един етап на Играта. Имената на победителите ще бъдат обявени в публикации на dnevnik.bg/barziiiarostni на:


Етап 1 - обявяване на победителите на 21.06.2021 г.
Наградите, които ще се раздадат в етап 1, са само и единствено 1 бр. оригинална чанта и 1 бр. оригинална шапка от филма Бързи и яростни 9.


Етап 2 - обявяване на победителите на 28.06.2021 г.
Наградите, които ще се раздадат в етап 2, са само и единствено 1 бр. оригинална тениска от филма Бързи и яростни 9 и 1 бр. комплект оригинален суитчър с калъф за карти от филма Бързи и яростни 9.


Само участниците, отговорили правилно на въпросите и в двата етапа, ще участват в тегленето на голямата награда - 1 бр. комплект оригинални безжични слушалки от филма Бързи и яростни 9 с 1 бр. кинокомплект, включващ само и единствено двоен кинобилет за филма Бързи и яростни 9 с ваучер за консумация за двама (важи само за "Синема Сити") за средно меню, което ще се състои на 28.06.2021 г.


Тегленето на наградите се извършва в присъствие на представители на организаторите.


в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер. Когато участникът се уведомява по електронна поща, е длъжен в рамките на 2 (два) календарни дни да се свърже с организаторите.


г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечелената награда.


д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.


е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.


ж) При получаване на наградата на място печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.


з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта.


и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail [email protected] и телефон 02/461 53 00 (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).


7. Информация за обявените в Играта награди:


а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.


б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.


в) Наградата 1 бр. комплект оригинални безжични слушалки от филма Бързи и яростни 9 с 1 бр. кинокомплект, включващ само и единствено двоен кинобилет за филма Бързи и яростни 9 с ваучер за консумация за двама (важи само за "Синема Сити") за средно меню.


УСЛОВИЯ, свързани с наградата кинокомплект: Ваучерът за консумация включва само и единствено 2 бр. средно меню, включващо 2 бр. средни пуканки + 2 бр. средна напитка по избор (Pepsi/Pepsi Max/Mirinda/7UP/Lipton Lemon/Lipton Peach).


1. Два кинобилета само и единствено за филма Бързи и яростни 9 важат в периода 29.06. - 15.07. за избрано от победителя кино само и единствено от киноверигата "Синема Сити" (всички обекти от киноверигата може да видите ТУК). Кинобилетите важат за избран от победителя ден и час в предварително посоченото от него кино от веригата "Синема Сити", според програмата на киното. Организаторите не носят отговорност, в случай че в посоченото кино няма прожекции на филма в деня и часа, избрани от победителя. Кинобилетите не важат за 4DX. Кинобилетите, както и ваучерът за консумация от бара не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.


2. Ваучер за консумация от бара на "Синема Сити" - ваучерът за консумация от бара включва само и единствено 2 бр. средни пуканки + 2 бр. средна напитка Pepsi/ Pepsi Max/ Mirinda/7UP/ Lipton Lemon/ Lipton Peach по избор в съответното кино, в което победителят е избрал да използва кинобилетите. Ваучерът за консумация от бара на Cinema City важи в периода 29.06. - 15.07.


За да получи наградата си, победителят следва да посети офиса на управителя в избраното от него кино от веригата "Синема Сити". След легитимация ще му бъдaт предоставени кинобилетите за филма, както и ваучери за спечелените продукти, които да предостави на бара, за да може да ползва съответните продукти.


8. Ограничаване на отговорността:


а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.


б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.


в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.


г) Ако печеливш участник впоследствие се откаже от ползването на наградата 1 бр. комплект безжични слушалки от филма Бързи и яростни 9 с кинокомплект, включващ само и единствено двоен кинобилет за филма Бързи и яростни 9 с ваучер за консумация за двама (важи само за "Синема Сити"), той трябва да го направи отново писмено, декларирайки, че няма никакви бъдещи финансови или други материални и нематериални претенции към Организатора.


9. Спорове:


Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение чрез намесата на компетентните органи.


10. Лични данни:


а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.


б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от "Икономедиа" АД.


в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1000, ул. "Иван Вазов" 20, "Дневник", за играта Бързи и яростни 9 или на електронната поща на организаторите: [email protected]


г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.
д) За избягване на всяко съмнение събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в играта награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори най-късно на 23.01.2020 г.


11. Други условия:


а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.


б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на dnevnik.bg/barziiiarostni в периода на играта.


12. Приложимо право:
а) Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Gunners
    Gunners
    Рейтинг: 2052 Неутрално

    От 18ти кината ще са препълнени като започнат прожекциите на този филм.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK