Правила и условия на играта "Смъртта може да почака"

Правила и условия на играта "Смъртта може да почака"

© "Форум Филм България"Общи условия и правила за участие в играта Смъртта може да почака (наричана за краткост само Играта)


1. Организатори:


"Икономедиа" АД, София, ул. "Иван Вазов" №20
и
"Форум филм България" ЕООД, София, ул. "Брегалница" 45, ет.4


2. Период:
27.09.2021 г., 10:00 часа - 10.10.2021 г., 23:59 часа


3. Награди:
- 1 бр. оригинален луксозен химикал от филма Смъртта може да почака
- 1 бр. оригинален чадър от филма Смъртта може да почака
- 1 бр. оригинален несесер за тоалетни принадлежности от филма Смъртта може да почака
- 1 бр. оригинална безжична зарядна станция за телефон от филма Смъртта може да почака
- 1 бр. голяма награда - мобилен телефон Nokia X10.

4. Правила за участие в играта:


а) Играта е отворена за участие за всички български граждани, навършили 18 години с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.


б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител на "Икономедиа" (в id.capital.bg - може да се регистрирате тук).


Преди да отговорите на първия въпрос, е необходимо да попълните формата, която се появява, след като натиснете бутона "Отговори". С нея предоставяте трите си имена по лична карта и актуален телефон за връзка. Тези данни няма да станат част от публичния Ви профил в id.capital.bg. Те ще бъдат използвани само във връзка с участието ви в Играта.


в) Всяко физическо лице има право на участие само през един потребителски профил, регистриран в id.capital.bg.


г) С тази допълнителна регистрация на www.dnevnik.bg/smartamojedapochaka за Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10).


д) Участието в Играта се изразява в даване на минимум един верен отговор на въпросите, задавани в хода на Играта на www.dnevnik.bg/smartamojedapochaka


5. Механизъм на играта:


а) В периода на провеждане на Играта организаторите всяка седмица обявяват ново тематично ниво, което включва въпроси, свързани по някакъв начин с филма Смъртта може да почака.


б) Играта продължава 14 дни.


Към всяко ниво се публикува по един въпрос. Участниците могат да отговарят на въпроса от всяко ниво в рамките на 7 дни от задаването на въпроса. Всеки участник, дал правилен отговор на поне един от въпросите, зададени в рамките на играта, може да участва в Играта.


Всеки правилен отговор на въпрос добавя името на участника по веднъж в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглени наградите.


Етапите на играта са, както следва:


Ниво 1: ЗАВРЪЩАНЕ
27.09.2021 г. - 3.10.2021 г.
В 10:00 часа на 27.09.2021 г. ще бъде публикуван първият въпрос от Играта и три възможности за отговор. За да участват в Играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 3.10.2021 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


Ниво 2: НАЙ-ОПАСНИЯТ ПРОТИВНИК
04.10.2021 г. - 10.10.2021 г.
В 00:01 часа на 04.10.2021 г. ще бъде публикуван вторият въпрос от Играта и три възможности за отговор. За да участват в Играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 10.10.2021 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


в) Жребият за наградите се тегли на:
- Ниво 1 - 04.10.2021 г.


- Ниво 2 - 11.10.2021 г.


г) Всеки участник може да отговаря на неограничен брой въпроси, включени в Играта, като името му ще бъде включвано в списъка с участниците, между които се разпределят наградите, толкова пъти, на колкото въпроса е дал верен отговор.


д) Всеки участник може да отговори на един и същ въпрос, зададен в рамките на Играта само един път. Затова, когато избере отговор от предложените варианти и натисне бутона "Отговори", отговорът му се регистрира от системата и повече не може да бъде променян.


е) Единствено участници, дали верен отговор на въпрос, включен в Играта, имат правото да се борят за обявените награди. Участниците, посочили верни отговори на зададените въпроси и в двата етапа на Играта, участват в томболата за голямата награда 1 бр. мобилен телефон Nokia X10.


6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:


а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.


б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на всеки един етап на Играта. Имената на победителите ще бъдат обявени в публикации на www.dnevnik.bg/smartamojedapochaka на:


Етап 1 - обявяване на победителите на 04.10.2021 г.
Наградите, които ще се раздадат в етап 1 са само и единствено 1 бр. оригинален чадър от филма Смъртта може да почака и 1 бр. оригинален несесер за тоалетни принадлежности от филма Смъртта може да почака.


Етап 2 - обявяване на победителите на 11.10.2021 г.
Наградите, които ще се раздадат в етап 2 са само и единствено 1 бр. оригинален луксозен химикал от филма Смъртта може да почака и 1 бр. оригинална безжична зарядна станция за телефон от филма Смъртта може да почака.


Само участниците, отговорили правилно на въпросите и в двата етапа, ще участват в тегленето на голямата награда - 1 бр. Nokia X10, което ще се състои на 08.10.2021 г.


Тегленето на наградите се извършва в присъствие на представители на организаторите.


в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер. Когато участникът се уведомява по електронна поща, е длъжен в рамките на 2 (два) календарни дни да се свърже с организаторите.


г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечелената награда.


д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.


е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.


ж) При получаване на наградата на място печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.


з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта, без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта.


и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail [email protected] и телефон 02/461 53 00 (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).


7. Информация за обявените в Играта награди:


а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност.


б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.


в) Наградата 1 бр. Nokia X10


УСЛОВИЯ, свързани с голямата награда мобилен телефон Nokia X10:
г) Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.


Голямата награда, която се предоставя в настоящата игрa - мобилен телефон Nokia X10 ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемателно-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.


В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемателно-предавателния протокол. Удържания и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.


8. Ограничаване на отговорността:


а) Организаторите не носят отговорност за качеството и характеристиките на наградата.


б) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.


в) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.


г) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.


д) Ако печеливш участник впоследствие се откаже от ползването на наградата 1 бр. мобилен телефон Nokia X10, той трябва да го направи отново писмено, декларирайки, че няма никакви бъдещи финансови или други материални и нематериални претенции към Организатора.


Е) Организаторът на Играта не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, нито за претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока на Играта и/или предаване на наградата на победителя.


Ж) Ангажиментът на Организатора на Играта по предоставяне на наградата на печеливш Участник се изчерпва с връчване на съответната награда на печелившия Участник.


9. Спорове:


Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение - чрез намесата на компетентните органи.


10. Лични данни:


а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.


б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от "Икономедиа" АД.


в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1000 ул. "Иван Вазов" 20 "Дневник" за играта СМЪРТТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА или на електронната поща на организаторите: [email protected]


г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.


д) За избягване на всяко съмнение, събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица-партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в играта награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица партньори най-късно на 20.10.2021 г.


11. Други условия:


А) Организаторът на Играта има право да я прекрати по всяко време и ако установи, по своя преценка, нарушаването на тези Официални правила или извършването на злоупотреби във връзка с Играта без значение от кого са извършвани злоупотребите, или настъпването на форсмажорни обстоятелства, или при разпореждане от или образуване на производство пред компетентен орган във връзка с Играта. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.


При обявяване на печелившия Участник или при решение на Организатора за прекратяване на Играта тези обстоятелства се публикуват от Организатора на уебсайта и се считат за известни на всички лица от момента на публикуването им на уебсайта.


След прекратяване на Играта, независимо от основанието за това, Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награди.


Б) Организаторът на Играта има право по всяко време да променя Официалните правила, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Официални правила на уебсайта. Участниците в Играта следва сами да проверяват на уебсайта за промени в Официалните правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на изменените Официални правила на убсайта.


12. Приложимо право:
а) Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK